Integrace

I nadále probíhá průběžné zapojování nových oblastí do systému Pražské integrované dopravy. V rámci každé integrace dojde k mírným úpravám linek a jejich číslování dle systému PID. Není to ale jediná změna; zapojení do systému PID přináší také mnoho na první pohled méně viditelných benefitů.

  • Možnost cestovat na jednu jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská MHD. To v drtivé většině případů znamená i nižší náklady na cestování.
  • Možnost nákupu předplatného jízdného, které je ve vámi zvolených pásmech PID platné na všech linkách PID. To bez integrace často není možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají. Lze tím významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování.
  • Jednotné jízdné a tarifní podmínky na všech linkách. Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na jednom místě zde na webu PID.
  • Návaznosti mezi linkami, a to i různých dopravců – zejména autobusů na vlaky. Návaznosti jsou vyznačeny v jízdních řádech a hlídány dispečinkem PID.
  • Zákaznický servis – kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na webu (odjezdové tabule).
  • Vyšší standardy kvality na čistotu vozidel, chování řidičů a dodržování jízdních řádů – kontrolované pracovníky objednatele.

Integrace veřejné dopravy na Berounsku a Hořovicku od 13. 12. 2020

Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek a 8 stávajících bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz […]

Integrace veřejné dopravy na Rožmitálsku od 13. 12. 2020

Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Rožmitálska. Zavedeny budou 4 nové linky a 3 stávající budou změněny. Zrušeny budou 4 linky mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, čímž dojde k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na […]

Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Skalsku

Během 1. čtvrtletí roku 2021 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Skalska. Zavedeny budou 2 nové linky Pražské integrované dopravy (PID) a 2 stávající linky mimo systém PID budou zrušeny. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a […]

Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Dolnobousovsku

Během 1. pololetí roku 2021 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Dolnobousovska. Zavedeno bude 7 nových linek Pražské integrované dopravy (PID) a 13 stávajících linek mimo systém PID bude zrušeno. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové […]

Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Královéměstecku

V 1. pololetí roku 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta část Královéměstecka. Při integraci bude zrušeno celkem 12 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven […]