Integrace

I nadále probíhá průběžné zapojování nových oblastí do systému Pražské integrované dopravy. V rámci každé integrace dojde k mírným úpravám linek a jejich číslování dle systému PID. Není to ale jediná změna; zapojení do systému PID přináší také mnoho na první pohled méně viditelných benefitů.

  • Možnost cestovat na jednu jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská MHD. To v drtivé většině případů znamená i nižší náklady na cestování.
  • Možnost nákupu předplatného jízdného, které je ve vámi zvolených pásmech PID platné na všech linkách PID. To bez integrace často není možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají. Lze tím významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování.
  • Jednotné jízdné a tarifní podmínky na všech linkách. Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na jednom místě zde na webu PID.
  • Návaznosti mezi linkami, a to i různých dopravců – zejména autobusů na vlaky. Návaznosti jsou vyznačeny v jízdních řádech a hlídány dispečinkem PID.
  • Zákaznický servis – kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na webu (odjezdové tabule).
  • Vyšší standardy kvality na čistotu vozidel, chování řidičů a dodržování jízdních řádů – kontrolované pracovníky objednatele.

Integrace veřejné dopravy na Rakovnicku – 2. etapa

Během letošního roku dojde k rozšíření integrace autobusových linek v oblasti Rakovnicka, jež bezprostředně navazuje na již realizovanou fázi integrace Rakovnicka v prosinci 2019. Realizací této části dojde k plné integraci okresu Rakovník včetně zajištění přeshraničních vazeb do Plzeňského (Kralovice) a Ústeckého kraje (Podbořany). Součástí této […]

Integrace veřejné dopravy na Berounsku

Upozornění: Termín realizace projektu závisí na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. Nyní lze předpokládat realizaci nejdříve během letních prázdnin. Během letošního roku dojde k u rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska. Zavedeno bude 13 nových linek a 6 stávajících bude […]

Integrace veřejné dopravy na Kokořínsku

Upozornění: Termín realizace projektu závisí na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. Nyní lze předpokládat realizaci nejdříve během letních prázdnin. Během cca poloviny letošního roku dojde k integraci autobusových linek v oblasti Kokořínska (oblast mezi Mělníkem, Liběchovem, Mšenem, Mělnickým […]

Integrace veřejné dopravy oblasti Dobrovicka

Upozornění: Termín realizace projektu závisí na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. Nyní lze předpokládat realizaci nejdříve během letních prázdnin. Ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci dojde v cca polovině roku 2020 […]

Integrace veřejné dopravy na Voticku

Upozornění: Termín realizace projektu závisí na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. Nyní lze předpokládat realizaci nejdříve během letních prázdnin. Na jaře letošního roku dojde k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy na Benešovsku, konkrétně do oblasti Voticka. Na jednu […]