Vysvětlení změn

Vážení cestující, při realizaci změn v dopravě obsahují letáky i tiskové zprávy pro média vždy všechny podstatné informace v co nejpřehlednější podobě. Většinou jde o přehled konkrétních opatření, úprav tras linek či jízdních řádů, nezbývá ale prostor na to podrobněji vysvětlit, proč k nějaké změně dochází, jaké má souvislosti, pozitiva i případná rizika. Přestože jsme si vědomi, že v dnešní době stačí k vytvoření názoru na nějaký problém jen titulek článku v novinách či na webu, chceme nabídnout části návštěvníků našich stránek i něco víc než jen stručné faktografické informace. Proto vznikla tato podstránka, která si klade za cíl k vybraným dopravním tématům poskytnout širší odůvodnění.

Informace o prověřovaných variantách autobusových linek v tunelech Městského okruhu

Vážení cestující, přestože je téma zavedení autobusových linek do tunelů Městského okruhu v Praze široce diskutováno již od roku 2014, dosud nedošlo k širší shodě na podobě jejich trasování. V průběhu let byla prověřována řada variant řešení, jejichž parametry se lišily z hlediska poptávky po propojení určitých lokalit, z hlediska […]

akce

Změny ve vedení linek nočních autobusů od 9.10.2017

Proč dochází ke změnám na nočních linkách letos již podruhé? Na konci dubna 2017 došlo ke komplexní změně číslování linek PID, a to v souvislosti s rozvojem integrace autobusů PID v regionu. Aby tyto linky v okolí Prahy mohly mít jednotnou číselnou řadu od 421 do 750, muselo u […]

akce

Rozdělení linky 142 na dvě linky na Velké Ohradě

Jaké byly funkce původní dlouhé linky 142? Linka 142 od roku 2015 plnila dva základní úkoly. Zajišťovala spojení z Velké Ohrady přes Malou Ohradu (dříve Nad Malou Ohradou) k metru Nové Butovice a z Velké Ohrady přes metro Luka a Stodůlky do Řep, na Dědinu a k metru Nádraží […]

akce

Změny autobusových linek v Uhříněvsi a v okolí

Proč dochází ke změnám vedení autobusových linek v Uhříněvsi a v okolí? Základním cílem změny, která byla několik měsíců podrobně projednávána se zástupci všech dotčených městských částí, je posílení autobusového spojení k metru Háje, a to jak v trase přes zastávku Na Blanici, tak v trase přes Nové […]

akce

Úpravy jízdních řádů metra od 29. dubna 2017

Jak probíhala příprava úprav jízdních řádů metra? Úpravy jízdních řádů metra jsou z provozních důvodů časově nejnáročnějšími z těch, které se v rámci PID provádějí. Aktuální úpravy byly připraveny na základě podrobného rozboru dat získaných z komplexního průzkumu metra v listopadu 2015. Celý pracovní den byl pro účely korekcí […]