Pilotování a uživatelský výzkum


Tým projektu Čitelná Praha pod vedením ROPID a v úzké spolupráci s dalšími organizacemi hl. m. Prahy podrobuje prototypy nových prvků nejen technické odolnosti ve fyzickém prostředí, ale i řadou uživatelských výzkumů s veřejností. Zajímá nás pohled Pražanů i návštěvníků metropole na tyto nové prvky, a to především z pohledu čitelnosti, srozumitelnosti a hlavně funkčnosti v širších kontextech jednotlivých lokalit.

Na jaře tohoto roku probíhal rozsáhlý uživatelský výzkum s veřejností grafických prvků Čitelné Prahy ve stanici metra Palmovka. Nyní spouštíme pokračování odborného výzkumu pilotních prvků pěší navigace, a to u Holešovické tržnice.


„Ve stanici metra Palmovka jsme s pečlivě vybranými respondenty procházeli pilotní grafické návrhy wayfindingu v metru. Letos na podzim budeme v uživatelském výzkumu pokračovat v úplně novém kontextu pěší navigace u Štvanické lávky. I tady je naším cílem zajistit, aby byla finální podoba prvků inkluzivní, tedy aby přinášela dostupnou, srozumitelnou a spolehlivou informaci úplně pro všechny uživatele. Proto i před výzkumem v Holešovicích proběhne pečlivý výběr respondentů a tvorba různorodých scénářů, které nám umožní získat specifický vhled všech uživatelských skupin. Sledujte projekt Čitelná Praha, brzy zveřejníme další informace a pozvánku k účasti v tomto plánovaném výzkumu,“ odkrývá proces výzkumu Dominika Potužáková, vedoucí výzkumného týmu Bohemia design & research.

Výzkum HolKa


Aktuálně hledáme respondenty pro podzimní výzkum na lokaci HolKa u Štvanické lávky, kde pilotujeme prvky pěší navigace – obelisk a směrovku.

My všichni máme mnoho společných a nemálo specifických nároků, které kvalitní design a architektura pomáhají vyslyšet, proto chceme vaše nároky znát!

Ať jste místní a město znáte nazpaměť, dojíždíte do Prahy za prací a nejkratší cesta je pro vás prioritou, přijíždíte na návštěvu a chcete si naplno vychutnat všechny krásy našeho hlavního města, jste limitováni dočasným nebo trvalým pohybovým, zrakovým, sluchovým či jiným omezením, jste nerozluční s vaším psem, jste rodič s kočárkem, výletník s kufry a batohy, důchodce, teenager nebo kdokoliv jiný, ať chodíte pěšky, využíváte hromadnou dopravu, vůz, kolo nebo všechny možnosti kombinujete, vaše zpětná vazba nám pomůže promítnout do vznikajícího systému vaše potřeby a udělat ho tak tím nejlepším pro všechny.

Pokud máte zájem účastnit se výzkumu, přihlaste se prostřednictvím tohoto dotazníku.

Jak bude uživatelský výzkum probíhat?

Během výzkumu budeme stát poblíž obelisku a směrovky, zadáme vám několik úkolů, které budete provádět s navigačním systémem na místě, a pozorovat vaše reakce na prvky nového navigačního systému nainstalovaného na Holešovické tržnici. Poté s vámi povedeme podrobnou diskuzi, abychom porozuměli srozumitelnosti, čitelnosti a funkčnosti nového systému.

Za 30 minutový rozhovor na lokaci odměníme respondenty dárkovým balíčkem a možností být těmi, kdo pomůžou udělat Prahu čitelnější pro všechny.

A co bude dál?

Po vyhodnocení jednotlivých výzkumů, vedených týmem Bohemia design & research, odborníky na UX design a výzkum veřejného prostoru, budou data promítnuta do finálních úprav podoby i obsahu prvků, které budou následně umístěny v rámci celé Prahy.

Ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi připravujeme plán rozmístění dalších obelisků a směrovek v oblasti Prahy 7, v okolí vstupů do stanic metra Palackého náměstí, Palmovka a Háje, a v neposlední řadě také pro pilotní trasu ze Staroměstského náměstí na holešovické výstaviště. I na tyto plánované pilotní prvky a ucelenou trasu nás čekají odborné průzkumy se širokou veřejností. Některé obelisky a směrovky by se v těchto lokalitách měly objevit ještě letos, osazení všech pilotních lokalit plánujeme během příštího roku tak, aby bylo možné od roku 2025 začít postupnou implementaci v celé Praze.