Service disruptions

Date Lines Description
14.1. 14:00 - until further notice
Ferry P8 Císařský ostrov - Troja - Provoz zastaven