Budovatelská

Last update: 12. 08. 2022 10:49 | Print

od 17.5.2022 do odvolání do ukončení nočního provozu dne 15.8./16.8.2022

Vážení cestující,
důvodu opravy vozovky v ulici Budovatelská dochází k úpravě provozu na následujících linkách PID:

186, 201, X201, X209, 280 a 953

 • ve směru Černý Most je linka vedena do zastávky Nádraží Satalice beze změny a dále K Nádraží, K Cihelně, U Řempa, K Radonicům, Satalická, Počernická, D10 směr Černý Most, Pražský okruh D0, Chumecká, Ocelkova – AO Černý Most – výstup
 • ve směru Nádraží Satalice, respektive Vinoř je linka vedena ze zastávky Černý Most a dále Ocelkova, Chlumecká, Náchodská, Bystrá, K Cihelně, Trabantská, Budovatelská, Před Tratí a dále po své stávající trase

Zřizují se zastávky:

 • Sovákovave směru Nádraží Satalice resp. Vinoř: v pravidelné zastávce linky 209
 • Za Novákovou Zahradouve směru Nádraží Satalice resp. Vinoř: v pravidelné zastávce linky 209
 • Satalická oborave směru Černý Most: v autobusovém zálivu v ulici K Radonicům
 • Černý Most (na hlavní silnici) – ve směru Černý Most (terminál): v ul. Chlumecká
 • Satalice
  • ve směru Černý Most: v ul. K Cihelně
  • ve směru Nádraží Satalice resp. Vinoř: v ul. Trabantská

Ruší se zastávky:

 • Sportareál Sataliceobousměrně
 • Sicherova – obousměrně
 • Lipnická – obousměrně
 • Jordánská ve směru Vinoř
 • Hutě – obousměrně
 • Lehovec – obousměrně
 • Rajská zahrada – obousměrně
 • Ronešova – obousměrně
 • Poliklinika Černý Most – obousměrně

OD 1.7.2022 DO ODVOLÁNÍ:

se ruší zastávka Satalice v ulici Trabantská

 • linka je vedena v trase Lehovec – Sportareál Satalice – Lehovec (polookružní).
 • linka je vedena z AO Lehovec ulicemi Kolbenova, Chlumecká, Broumarská, Cíglerova, Za Černým Mostem, Jordánská, K Viaduktu, Budovatelská, U Arborky otočením zpět  Budovatelská Jamská, Za Černým Mostem, Cíglerova, Poděbradská, AO Lehovec – výstup

Zřizují se zastávky:

 • Lehovec – v původní zastávce linky 186 směr Satalice 
 • Hutě – v původních zastávkách linky 201 směr Satalice 
 • Jordánská – v původních zastávkách linky 201 směr Satalice
 • Lipnická – v původních zastávkách linky 201 směr Satalice
 • Sicherova – v původních zastávkách linky 201 směr Satalice
 • Sportareál Satalice – v ul. U Arborky, u křižovatky s ulicí Budovatelskou
 • Sicherova – v původních zastávkách linky 201 směr Černý Most
 • Lipnická – v původních zastávkách linky 201 směr Černý Most
 • Hutě -v původních zastávkách linky 201 směr Černý Most
 • Lehovec – v AO Lehovec, v původní zastávce linky 186 směr Černý Most

Ruší se zastávka:

 • Satalické rozcestí

 • Linka je zkrácena do trasy Nádraží Holešovice – Bakovská
 • ve směru Bakovská je linka vedena do zastávky Sportovní centrum Kbely beze změny a dále Toužimská, Bakovská a dále do výstupní zastávky
 • ve směru Nádraží Holešovice je linka vedena ze zastávky Bakovská ulicemi Železnobrodská, Semilská, Toužimská a dále po své trase

Ruší se zastávky:

 • Bakovská – obousměrně
 • Kbely – obousměrně
 • Nymburská – obousměrně
 • Dřevařská – obousměrně
 • Satalice – obousměrně
 • Satalická obora – obousměrně
 • Sportareál Satalice – obousměrně
 • Sicherova – obousměrně
 • Lipnická – obousměrně
 • Hutě – obousměrně
 • Rajská zahrada – obousměrně
 • Ronešova – obousměrně
 • Poliklinika Černý Most – obousměrně
 • Nádraží Sataliceve směru Nádraží Holešovice
 • Jordánskáve směru Nádraží Holešovice
 • Černý Mostvýstupní, manipulační, nástupní

Zřizuje se zastávka:

 • Bakovská:
  • výstupní, manipulační: v bývalé výstupní a manipulační zastávce (první označník ve směru jízdy)
  • nástupní: v původní zastávce linky 201 směr Černý Most

V úseku Letňany – Satalice je nahrazena linkami číslo 209 a X209

V úseku Černý Most – Sicherova – Satalické rozcestí je nahrazena linkou X201

 

 • linka je vedena v trase Černý Most – Sportareál Satalice – Černý Most (polookružní)
 • linka je vedena z AO Černý Most a dále Ocelkova, Cíglerova, Za Černým Mostem, Jordánská, K Viaduktu, Budovatelská, U Arborky zpět Budovatelská, Jamská, Za Černým Mostem, Cíglerova, Ocelkova a zpět do AO Černý Most

Zřizují se zastávky:

v původních zastávkách linky 201 ve směru Nádraží Holešovice:

 • Černý Most – nástupní
 • Poliklinika Černý Most
 • Ronešova
 • Rajská zahrada
 • Hutě
 • Jordánská
 • Lipnická
 • Sicherova

 

 • Sportareál Satalice – v ulici U Arborky, u křižovatky s ulicí Budovatelskou

v původních zastávkách linky 201 ve směru černý Most:

 • Sicherova
 • Lipnická
 • Hutě
 • Rajská zahrada
 • Ronešova
 • Poliklinika Černý Most
 • Černý Most

Ruší se zastávka:

 • Satalické rozcestí

 • linka je vedena v trase Letňany – Satalická obora
 • ve směru Satalická obora je linka vedena z AO Letňany ulicemi Listova, Beladova, Mladoboleslavská, Hornopočernická, Trabantská, K Cihelně, U Řempa, K Radonicům a dále do výstupní zastávky
 • ve směru Letňany je linka vedena z AO Satalická obora ulicemi K Radonicům, Trabantská, Hornopočernická, Mladoboleslavská, Beladova, Listova a dále do výstupní zastávky AO Letňany

Zřizují se zastávky:

ve směru Satalická obora:

 • Letňany – nástupní
 • Letňanyv pravidelné zastávce linky 182
 • U Vodojemu v pravidelné zastávce linky 182
 • Důstojnické domy v pravidelné zastávce linky 182
 • Letecké muzeumv pravidelné zastávce linky 182
 • Huntířovskáv pravidelné zastávce linky 182
 • Kbely – v pravidelné zastávce linky 201
 • Nymburskáv pravidelné zastávce linky 201
 • Dřevařská v pravidelné zastávce linky 201
 • Satalicev pravidelné zastávce linky 201
 • Satalická oboravýstupní

ve směru Letňany:

 • Satalická oboravýstupní
 • Satalice – v pravidelné zastávce linky 201
 • Dřevařská v pravidelné zastávce linky 201
 • Nymburskáv pravidelné zastávce linky 201
 • Kbely – v pravidelné zastávce linky 201
 • Huntířovskáv pravidelné zastávce linky 182
 • Letecké muzeumv pravidelné zastávce linky 182
 • Důstojnické domy v pravidelné zastávce linky 182
 • U Vodojemu v pravidelné zastávce linky 182
 • Letňanyv pravidelné zastávce linky 182
 • Letňany – nástupní

 • linka je v provozu ve dnech školního vyučování v trase Satalické rozcestí – Černý Most
 • linka je ve směru Černý Most vedena ulicemi Budovatelská, Jamská, Za Černým Mostem, Cíglerova, Poděbradská, Lehovec, Kolbenova, Chlumecká, Broumarská, Cíglerova, Ocelkova a dále do AO Černý Most – výstup.

Zřizují se zastávky:

ve směru Černý Most:

 • Satalické rozcestí – v ul. Budovatelské, cca 60 m za provizorním kruhovým objezdem ve směru na Hutě, v původním připojovacím pruhu od ul. Novopacké z centra
 • Sicherova – v původní zastávce linky 201
 • Lipnická – v původní zastávce linky 201
 • Hutě – v původní zastávce linky 201
 • Lehovec – v původní zastávce linky 186
 • Rajská zahrada – v původní zastávce linky 201
 • Ronešova – v původní zastávce linky 201
 • Poliklinika Černý Most – v původní zastávce linky 201
 • Černý Most – výstupní

 • ve směru Stará Boleslav je linka vedena do zastávky Sicherova beze změny a dále nájezdovou rampou Novopacká, Exit 3 Radonice, Čertous, Bystrá, K Cihelně, Vinořská a dále po své trase
 • ve směru Lehovec je linka vedena do zastávky Vinořský zámek beze změny a dále Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně, U Řempa, K Radonicům, Satalická, Počernická, nájezdem na D10, Novopacká, sjezd směr Kyje, Budovatelská a dále po své trase

Přemisťuje se zastávka:

 • Sataliceve směru Lehovec – z ulice Trabantská do ulice K Cihelně

Ruší se zastávky:

 • Sportareál Sataliceobousměrně
 • Nádraží Satalice – ve směru Stará Boleslav