Čakovice

Last update: 11. 07. 2022 10:35 | Print

od 2.7.2022 do 10.7.2022

Vážení cestující,
důvodu opravy vozovky v ulici Kostelecké dochází k úpravě provozu na následujících linkách PID:

110, 166 a 377

Přemisťuje se pro linku 110:

 • OC Čakovice – do prostoru jižní strany parkoviště OC Čakovice, před vjezd do autobusového obratiště

 • Linka číslo 136 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Fryčovická.
 • Do oblasti Čakovic je nahrazena odkloněnou linkou číslo 140.

Ruší se pro linku 136:

 • Trutnovská
 • Obchodní centrum Čakovice
 • Za Avií
 • Čakovický zámek
 • Krystalová
 • Sídliště Čakovice

 • Linka číslo 140 je ve směru z centra ze zastávky Letňany vedena po odklonové trase přes Kbely a v oblasti Čakovic jede ve změněné trase.
 • Do oblasti Čakovic je nahrazena odkloněnou linkou číslo 140.

Ruší se pro linku 140:

 • Výstaviště Letňany
 • Dobratická
 • Tupolevova
 • Fryčovická
 • Trutnovská
 • Obchodní centrum Čakovice
 • Za Avií
 • Cukrovar Čakovice
 • Radonická
 • Miškovice

Přemisťuje se pro linku 140:

 • Letňany 
  • směr Čakovice – do Beladovy ulice, do zastávky linky číslo 182 směr Vinoř
  • směr Palmovka – do Listovy ulice, do zastávky linky číslo 182 směr Opatov
 • Čakovice 
  • směr z centra – v Oderské ulici přibližně 30 metrů za křižovatkou s ulicí Cukrovarskou
 • Oderská – do zastávek v opačném směru
 • Ke Stadionu – do zastávek v opačném směru
 • Nádraží Čakovice – do zastávek v opačném směru

Zřizují se zastávky pro linku 140:

 • Huntířovská  obousměrně – v zastávkách linky číslo 182
 • U Rumpálu  směr z centra – v zastávce linky číslo 202
 • Čakovický zámek – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky číslo 136
 • Krystalová – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky číslo 136
 • Sídliště Čakovice – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky číslo 136

V úseku Letňany – Fryčovická je nahrazena linkou X140, do oblasti Miškovic je nahrazena prodlouženou linkou číslo 185.

ZAVEDENÍ NÁHRADNÍ DOPRAVY X140

 • V trase Letňany – Fryčovická je zavedena náhradní autobusová linka X140.
 • Zastávky: Letňany, Výstaviště Letňany, DobratickáTupolevovaFryčovická, v pravidelných zastávkách autobusové linky číslo 140.

 • Linka číslo 158 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Obchodní centrum Čakovice.

Ruší se pro linku 158:

 • Za Avií – obousměrně
 • Cukrovar Čakovice – obousměrně
 • Nádraží Čakovice – obousměrně
 • Ke Stadionu – obousměrně
 • Náměstí Jiřího Berana – obousměrně
 • Čakovice – obousměrně
 • U Bílého Mlýnku – obousměrně
 • Králova – obousměrně
 • Třeboradice – obousměrně

Do oblasti Třeboradic je nahrazena prodlouženou linkou číslo 185.

Ruší se pro linku 166:

 • U Bílého Mlýnkuobousměrně
 • Cukrovar Čakovice obousměrně
 • Za Aviíobousměrně
 • OC Čakoviceobousměrně
 • Trutnovskáobousměrně

Přemisťuje se pro linku 166:

všechny zastávky se přemisťují na nástupiště v opačném směru (zastávky se prohazují)

 • Náměstí Jiřího Berana
 • Ke Stadionu
 • Nádraží Čakovice
 • Čakovice

Zřizuje se se pro linku 166:

 • Čakovice – ve směru Domov seniorů Ďáblice: v ul. Polabské, cca 20 m před křižovatkou s ul. Vojáčkovou, v bývalém zastávkovém zálivu
 • Krystalová obousměrně
 • Čakovický zámek obousměrně

 • Linka číslo 185 je ve směru od Letňan ze Kbel prodloužena přes Miškovice do zastávky Třeboradice.

Zřizují se pro linku 185:

 • Miškovice
 • Radonická
 • Čakovice
 • U Bílého Mlýnku
 • Králova
 • Třeboradice

 • Linka číslo 202 je ve směru od Polikliniky Mazurská ze zastávky Obchodní centrum Čakovice odkloněna do zastávky Letňany.

Ruší se pro linku 202:

 • Za Avií
 • Cukrovar Čakovice
 • Nádraží Čakovice
 • Ke Stadionu
 • Náměstí Jiřího Berana
 • Čakovice
 • Radonická
 • Miškovice
 • Kbelský hřbitov
 • Zamašská
 • Sovenická
 • Bakovská
 • Kbely
 • Kbelský pivovar
 • U Rumpálu směr Poliklinika Mazurská

Přemisťuje se pro linku 202:

 • Obchodní centrum Čakovice – obousměrně – do prostoru jižní strany parkoviště OC Čakovice, před vjezd do autobusového obratiště

Zřizuje se pro linku 202:

 • Trutnovská
 • Fryčovická
 • Tupolevova
 • Dobratická
 • Výstaviště Letňany
 • Letňany

 • Linka číslo 351 je obousměrně mezi zastávkami Obchodní centrum Čakovice – Hovorčovice vedena po odklonové trase přes zastávku K Teplárně.

Ruší se pro linku 351:

 • Za Avií
 • Čakovický zámek
 • Krystalová, Králova
 • Třeboradice
 • Prebslova

Přemisťuje se pro linku 351:

 • Obchodní centrum Čakovice – směr Neratovice – do prostoru jižní strany parkoviště OC Čakovice, před vjezd do autobusového obratiště

Zřizují se pro linku 351:

 • K Teplárně – obousměrně – v ulici Za Tratí – v pravidelné zastávce linky číslo 110

 • Linka číslo 377 je obousměrně mezi zastávkami Letňany – Tuháňská vedena po odklonové trase mimo oblast Letňan a Čakovic.

Ruší se pro linku 377:

 • Letňanyve směru Kostelec nad Labem – pouze v ul. Beladova (zastávka v terminálu je zachována)
 • Dobratickáobousměrně
 • Tupolevovaobousměrně
 • Fryčovickáobousměrně
 • Trutnovskáobousměrně
 • OC Čakoviceobousměrně
 • Za Aviíobousměrně
 • Čakovický zámekobousměrně
 • Čakoviceobousměrně
 • Radonickáobousměrně

Přemisťuje se pro linku 377:

 • Miškoviceve směru Letňany – do ulice Všetatské

Tarifní opatřění:

 • Na lince 377 cestujícím s platnou předplatní časovou jízdenkou pro pásmo 0 (včetně pásma B) je umožněno pro spojení do zastávek Dobratická, Tupolevova, Fryčovická, Trutnovská a Obchodní centrum Čakovice a zpět použít přímé městské linky ze zastávky Letňany bez doplatku jízdného. Tato výjimka neplatí pro cestující s jízdními doklady pro jednotlivou jízdu.

 • Linka číslo 911 je obousměrně mezi zastávkami Fryčovická – Čakovický zámek vedena po odklonové trase přes Miškovice.

Ruší se pro linku 911:

 • Trutnovská
 • Obchodní centrum Čakovice
 • Za Avií
 • Cukrovar Čakovice

Zřizují se pro linku 911:

 • Sídliště Letňany – v pravidelných zastávkách linky číslo 195
 • Ivančická – v pravidelných zastávkách linky číslo 195
 • Avia Letňany – v pravidelných zastávkách linky číslo 195
 • Staré Letňany – v pravidelných zastávkách linky číslo 195
 • Miškovice
  • směr Sídliště Čakovice – v pravidelné zastávce linky číslo 140
  • směr Nádraží Hostivař – v ulici Polabské přibližně 50 metrů před křižovatkou s ulicí U Zbrojnice, a v ulici Všetatské v pravidelné zastávce linky číslo 202
 • Radonická  směr Nádraží Hostivař – v pravidelné zastávce linky číslo 915
 • Čakovice
  • směr Sídliště Čakovice – v ulici Polabské, přibližně 30 metrů před křižovatkou s ulicí Ouhrabkovou
  • směr Nádraží Hostivař – v ulici Polabské, přibližně 20 metrů před křižovatkou s ulicí Vojáčkova
 • Náměstí Jiřího Berana – v pravidelných zastávkách linky číslo 915
 • Ke Stadionu – v pravidelných zastávkách linky číslo 915
 • Nádraží Čakovice v pravidelných zastávkách linky číslo 915

Linka číslo 915 je zrušena (nahrazena je odkloněnou linkou číslo 911).