Lysá nad Labem – Litol

Last update: 19. 08. 2019 14:42 | Print

od 15.4.2018 do 1.9.2019

Vážení cestující,
z důvodu uzavírky nadjezdu silnice II/331 přes železniční trať v Lysé nad Labem dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

Schéma výluky

Schéma provozu během opatření

480, 661
  • linky jsou v Lysé n.L. vedeny do dočasně zřízené zastávky Lysá nad Labem,Žel.st.-Jih umístěné v ulici Na Zemské (pro linku 661 v ulici Na Vlečce) stezce v Litoli u jižního přístupu k železniční stanici Lysá nad Labem (pěší docházka cca 5 minut)
  • ruší se obousměrně zastávky Lysá n.L.,Žel.st., Lysá n.L.,Pošta, Lysá n.L.,Škola (pro linku 480) a zastávka Lysá n.L.,Litol,Mírová směr Český Brod/Kostomlaty
X480
  • dočasně zřízená náhradní autobusová linka v trase Lysá n.L.,Žel.st.-Jih – Ostrá – Ostrá,Šnepov – Stratov – Lysá n.L.,Škola – Lysá n.L.,Žel.st.
  • zastávky Ostrá,Šnepov a Lysá n.L.,Škola obsluhují pouze vybrané spoje určené JŘ

Sledujte, prosím, výlukové jízdní řády!

Tarifní výjimka

Cestující na lince X480 jedoucí ze zastávek Lysá n.L.,Žel.st.-Jih, Lysá n.L.,Litol,Mírová, Lysá n.L.,Litol či Lysá n.L.,Litol,Borek do zastávek Lysá n.L.,Škola, Lysá n.L.,Pošta či Lysá n.L.,Žel.st. mohou použít předplatný kupon pro tarifní pásmo 3, v případě jednotlivého jízdného lze použít dvoupásmovou jízdenku s časovou platností 15 minut v celé trase, totéž platí i v opačném směru.

Tarifní výjimka se vztahuje i na školní spoj na lince 661, který bude odjíždět ze zastávky Přerov nad Labem,U Skanzenu v 6:37 hod. do Lysé n.L.,Žel.st.-Jih, odkud bude pokračovat dále jako linka X480 do Lysé n.L.,Žel.st.