Praha hl. n. – Dobřichovice – Řevnice – Beroun

Last update: 11. 08. 2022 11:43 | Print

 od 19. do 29. 8. 2022

Vážení cestující,

ve výše uvedeném termínu proběhne výluka v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice na trati 171 – Praha hl. n. – Beroun. Dochází k následujícím dopravním opatřením:

S7

  • Vlaky jedou ve velké většině pod novým číslem v upravené časové poloze nebo i ve zkrácené či prodloužené trase dle výlukového jízdního řádu pro pracovní dny a pro víkendy.
  • Ve stanici Praha hlavní nádraží není zachována vazba ve/ze směru Český Brod, mezi průjezdnými vlaky zde není přípoj!

S76

  • Z důvodu zachování návazností jsou vybrané vlaky vedeny v upravené časové poloze dle výlukového jízdního řádu.

Bližší informace jsou na webových stránkách dopravce Českých drah, a.s.

(vždy od 7:00 h do 20:30 h)

R16

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Praha hl. n. před staniční budovou ve Wilsonově ulici po pravé straně
Praha-Smíchov na zastávce BUS “Smíchovské nádraží” – stanoviště N (směr do Berouna), stanoviště J (směr do Prahy)
Beroun na autobusovém nádraží – stanoviště č. 10

Ex6

  • Vlaky mimořádně IC 505, IC 515, IC 512 a IC 504 zastavují ve stanici Beroun.
    • Na těchto vlacích je v úseku Praha hl. n. – Beroun je uznáván tarif PID.

Bližší informace jsou na webových stránkách dopravce Českých drah, a.s.