Praha – Lysá nad Labem

Last update: 25. 06. 2021 13:43 | Print

ve dnech 9. až 12. 7.,  16. až 19. 7., 30. 7. až 2. 8., 20. až 23. 8. a 27. až 30. 8. 2021
(vždy nepřetržitě od 20:30 h prvního dne do 1:40 h ukončení výluky)

Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve výše uvedených víkendových termínech vždy přibližně mezi páteční 20:30 hod. a 1:40 hod. prvního dne po víkendu bude kvůli stavebním pracím na trati 232 Praha – Lysá nad Labem zastaven provoz a vlaky ve výlukou dotčeném úseku bude nutno nahradit náhradní autobusovou dopravou. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

Po dobu výluky bude provoz mezi Prahou a Lysou nad Labem upraven a organizován podle výlukového jízdního řádu. Všechny dotčené vlaky linek S2 a S22 budou po dobu výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy v trase Praha – Lysá nad Labem.

Kvůli zajištění návaznosti od posledních autobusových spojů z Prahy do Lysé nad Labem dojde k posunu odjezdů vybraných vlaků linky S2 z Lysé nad Labem směrem na Nymburk a na Milovice. Upravené časové polohy vlaků jsou uvedeny v tomto výlukovém jízdním řádu.

Za komplikace při cestování linkami S2 a S22 se cestujícím omlouváme.

Bližší informace a výlukový jízdní řád jsou na webových stránkách dopravce Českých drah, a.s.