Praha – Lysá nad Labem – Milovice (- Nymburk)

Last update: 01. 02. 2022 09:23 | Print

o nocích 1./2. až 3./4., 7./8. až 24./25. 2., 28. 2./1. 3. až 2./3. 3. 2022
(vždy od 20:15 do 2:00 h)

Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve výše uvedeném termínu bude kvůli stavebním pracím na trati 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice přibližně mezi 21. a 1. hodinou zastaven provoz a vlaky ve výlukou dotčeném úseku bude nutno nahradit náhradní autobusovou dopravou. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

Po dobu výluky bude provoz mezi Prahou a Milovicemi upraven a organizován podle výlukového jízdního řádu. Všechny dotčené vlaky linek S2 a S22 budou po dobu výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy v trase Praha – Lysá nad Labem – Milovice.

Kvůli zajištění návaznosti od posledních autobusových spojů z Prahy do Lysé nad Labem dojde k posunu odjezdů vybraných vlaků linky S2 (Os 9162, Os 5871 a Os 5851) z Lysé nad Labem směrem na Nymburk a Kolín dle tohoto výlukového jízdního řádu.

Za komplikace při cestování linkami S2 a S22 se cestujícím omlouváme.

Bližší informace a výlukový jízdní řád jsou na webových stránkách dopravce Českých drah, a.s.