Praha-Smíchov – Praha hl. n. (- Kolín)

Last update: 16. 07. 2021 11:59 | Print

ve dnech 9. až 12., 14. a 15. 8. 2021 (vždy od 21:00 h do 21:30 h)

Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhnou výluky v železničním uzlu Praha. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluk přistoupit k následujícím opatřením:

Vlak linky R19 R 877 bude ve výše uvedených termínech v úseku Praha-Smíchov – Praha hl. n. odřeknut.

Za komplikace při cestování linkou R19 se cestujícím omlouváme.

Bližší informace jsou na webových stránkách dopravce Českých drah, a.s.