Nabídka pracovních pozic v organizaci IDSK

Naposledy aktualizováno: 15. 04. 2021 | Publikováno: 15. 04. 2021 | Tisk

akce

Ekonom dopravní obslužnosti a vztahů s obcemi

Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID, městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na jednu jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

Do našeho pětičlenného týmu Oddělení smluvního zajištění hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici – Ekonom dopravní obslužnosti a vztahů s obcemi. Naše oddělení se zabývá zajišťováním smluvních a ekonomických vztahů směrem k dopravcům, obcím a krajům.

Pracovní náplň:

 • zpracování ekonomických podkladů a smluvního zajištění s městy, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • zpracování ekonomických podkladů pro integrace v dopravě, případně ve vazbě na další změny dopravní obslužnosti
 • příprava a projednání podkladů s obcemi a zástupci Kraje
 • uveřejňování smluv a vedení jejich evidence
 • účast na jednáních týkajících se plánování veřejné dopravy a integrovaného dopravního systému v ekonomické oblasti
 • kontrola úhrad příspěvků, podepsaných smluv a smluvního plnění souvisejícího s obcemi
 • spolupráce při řešení dotazů, stížností a podnětů obdržených od občanů, obcí a dopravců
 • spolupráce a komunikace s dopravci
 • metodická pomoc obcím a dalším smluvním partnerům s kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • výpomoc s administrací smluv v rámci oddělení dle aktuálních potřeb

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • praxe v oblasti veřejné správy, agendy místních samospráv či provozu jiných úřadů
 • znalost informačního systému GINIS® výhodou, nikoliv však podmínkou
 • zájem a základní orientace v problematice ekonomiky veřejné dopravy
 • znalost zákona č. 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících výhodou
 • MS Office, výborná schopnost práce s MS Excel a MS Word
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – výhodou
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost a zejména vysokou míru pečlivosti

Nabízíme:

 • přátelské pracovní prostředí
 • různorodou práci, která má smysl a viditelné výsledky
 • podporu nadřízených a kolegů
 • příjemné kanceláře v centru Prahy v těsné blízkosti stanice metra B
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů sick days
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • pružná pracovní doba
 • možnost částečné práce na Home office

Datum nástupu:

po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na emailovou adresu dagmar.gavendova@idsk.cz. Termín zaslání je do 30.4.2021. Do předmětu emailu uveďte název pozice.

Rozpočtář / Ekonom dopravní obslužnosti

Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID, městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na jednu jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

Do našeho pětičlenného týmu Oddělení smluvního zajištění hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pozici Rozpočtář / Ekonom dopravní obslužnosti. Naše oddělení se zabývá zajišťováním smluvních a ekonomických vztahů směrem k dopravcům, obcím a krajům.

Hlavní odpovědnosti:

 • zpracování ekonomických podkladů pro integraci v drážní a autobusové dopravě
 • zpracování ekonomických kalkulací linek
 • zpracování ekonomických podkladů pro uzavírání Smluv o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti s dopravci
 • připravuje podklady pro jednání orgánů kraje
 • kontrola a evidence ekonomických výkazů a vyúčtování dopravců
 • ekonomické a dopravně ekonomické rozbory pro potřeby organizace
 • účast na poradách a výborech
 • účast na jednání týkajících se plánování veřejné dopravy a integrovaného dopravního systému v ekonomické oblasti
 • spolupráce a komunikace s dopravci
 • spolupráce a komunikace se zástupci obcí Středočeského kraje
 • spolupráce s oddělením plánování dopravy v rámci organizace IDSK
 • smluvní zajištění

Naše očekávaní:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • praxe v ekonomické nebo dopravní oblasti výhodou
 • znalost informačního systému GINIS® výhodou
 • zájem a základní orientace v problematice ekonomiky veřejné dopravy
 • znalost zákona č. 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících výhodou
 • MS Office, výborná schopnost práce s MS Excel
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – výhodou
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • zodpovědnost, spolehlivost a zejména vysokou míru pečlivosti, komunikativnost

Co nabízíme:

 • přátelské pracovní prostředí
 • příjemné kanceláře v centru Prahy
 • odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností a praxe
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů sick days
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • pružná pracovní doba
 • po zapracování možnost částečně práce na Home office

Datum nástupu:

po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na emailovou adresu dagmar.gavendova@idsk.cz. Termín zaslání je do 30. 4. 2021. Do předmětu emailu uveďte název pozice.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (prodloužení)

Středočeský kraj zastoupený hejtmankou Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitel/ka příspěvkové organizace Středočeského kraje Integrovaná doprava Středočeského kraje

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8-Karlín

Charakteristika vykonávané práce:

Organizace a řízení příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem sousedních krajů v jejich územním obvodu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje, s důrazem na dopravní, ekonomické a technické provázání nejen s hlavním městem Prahou. Zodpovědnost zřizovateli za správu majetku předaného k hospodaření, za řádné plnění úkolů příspěvkové organizace daných zřizovací listinou a za hospodaření dle schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Platové zařazení:

platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, dle katalogu prací

Datum nástupu:

po ukončení výběrového řízení, cca 1.5.2021

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky IDSK bude probíhat ve 3 kolech:

V prvním kole budou posuzovány základní předpoklady pro výkon dané pozice. Do druhého kola budou přizváni pouze uchazeči, kteří splní základní předpoklady hodnocené v prvním kole výběrového řízení.

V kole druhém budou posuzovány odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon obsazované pozice prostřednictvím řízeného pohovoru. Do třetího kola budou přizvání dva uchazeči na základě doporučení výběrové komise.

Ve třetím kole bude hodnocena především kvalita zpracování koncepce (vize) rozvoje veřejné dopravy na území Středočeského kraje, její další integrace v rámci Pražské integrované dopravy a přístup k řízení IDSK.

Předpokládaná doba trvání pohovoru 1 hodina.

Termín:

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 23. 4. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (aktuální provozní doba podatelny je uvedena na internetových stránkách Středočeského kraje).

Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka IDSK“.

Další informace Vám poskytne Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy, tel.: 257 280 428, e-mail: skaloud@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace – viz dokument PDF.