Připravujeme: Integrace veřejné dopravy Kolínska a Královéměstecka

Naposledy aktualizováno: 25. 08. 2020 | Publikováno: 05. 07. 2020 | Tisk

Ke konci roku 2020 dojde k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje, a to zahrnutím zejména severní část oblasti Kolínska (Zálabí) a Královéměstecka s přesahem na jih od Kolína. Při integraci bude zrušeno celkem 32 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 13 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID) a na 4 linkách PID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech, Kolíně a Nymburce navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu jak v pracovní dny, tak o víkendech, či zkvalitnění směrové nabídky.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Přehled Změny linek Schéma Jízdné