Připravujeme: Integrace veřejné dopravy Kolínska a Kutnohorska I.

Naposledy aktualizováno: 20. 10. 2020 | Publikováno: 30. 09. 2020 | Tisk

V 1. pololetí roku 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta zejména severní část oblasti Kolínska (Zálabí) a Královéměstecka s přesahem na jih od Kolína a dále oblast Kutnohorska a Uholířskojanovicka. Při integraci bude zrušeno celkem 53 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 25 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 16 linkách PID a 6 linkách SID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech, Kolíně a Nymburce navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Přehled Změny linek Schéma Jízdné