Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku I.

Naposledy aktualizováno: 07. 01. 2021 | Publikováno: 25. 11. 2020 | Tisk

V 1. pololetí roku 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta zejména severní část oblasti Kolínska a dále oblast Kutnohorska a Uholířskojanovicka. Při integraci bude zrušeno celkem 41 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID)zavedeno 19 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID a 6 linkách SID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech, Kolíně a Nymburce navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Přehled Změny linek Schéma Jízdné