Děti v PID

Děti, žáci a studenti mohou využít široké škály slev na jízdném poskytovaných Prahou a Středočeským krajem. V Praze je poskytována sleva i pro doprovod dětí do 3 let.

Děti do 6 let

Bezplatná přeprava

Děti do 6 let cestují v celém systému PID zdarma. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

Při přepravě dětí do 3 let na území Prahy cestuje zdarma i doprovod dítěte (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Tato sleva neplatí ve vlacích, na lince AE nebo mimo území Prahy. Cestující musí mít pro dítě Průkaz PID „Dítě do 3 let“, případně občanský průkaz nebo pas dítěte.

Děti od 6 do 10 let

Zvýhodněné jízdné („poloviční“)

Děti od 6 do 10 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (poloviční) jízdné bez nutnosti věk prokazovat.

Praha – bezplatná přeprava

Děti od 6 do 10 let v Praze můžou cestovat bezplatně, pokud prokáží svůj věk. K prokázání věku lze využít:

 1. Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkazka jiného dopravce)
 2. Průkazku PID „Žákovská“
 3. Čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku) s příslušnou aplikací
 4. Průkaz PID „Dítě 6-15“
 5. Žákovský průkaz

Pokud dítě nemůže prokázat věk do 10 let jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit zvýhodněnou jízdenku. Nabídka platí pouze na území Prahy!

Děti od 10 do 15 let

Zvýhodněné jízdné („poloviční“)

Děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (poloviční) jízdné, pokud prokáží svůj věk. K prokázání věku lze využít:

 1. Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkazka jiného dopravce)
 2. Průkazku PID „Žákovská“
 3. Žákovský průkaz
 4. Čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku) s příslušnou aplikací (v Praze umožňuje přepravu za 0 Kč)
 5. Průkaz PID „Dítě 6-15“ (v Praze umožňuje přepravu za 0 Kč)

Pokud dítě nemůže prokázat věk do 15 let jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Praha – 0 Kč

Děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat bezplatně, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID „Dítě 6-15“

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii. Nabídka platí pouze na na území Prahy! Více informací v samostatném článku.

Pokud dítě neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit jízdenku.

Region – žákovské jízdné

Pro cesty mezi školou a bydlištěm lze v Regionu využít speciální žákovské jízdné. Žákovské jízdné neplatí v Praze.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.