Senioři v PID

Pražská integrovaná doprava nabízí slevy pro seniory a jiné zřetele hodné občany (občané v hmotné nouzi).

Obsah článku

 • Senior od 60 do 70 let
 • Senior od 65 do 70 let
 • Senior nad 70 let
 • Občan v hmotné nouzi

Senior od 60 do 70 let

Praha – zvýhodněné jízdné

Senioři od 60 do 70 let mohou jezdit v Praze za zvýhodněné (poloviční) jízdné, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s nahranou aplikací „Průkaz senior 60-70“
 2. Průkazkou PID „Senior 60-70“

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na slevu, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazky PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není seniorům od 60 do 70 let poskytována žádná sleva na jízdném.

Senior od 65 do 70 let (pouze Praha)

Praha – 0 Kč

Senioři od 65 do 70 let cestují v Praze za 0 Kč, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID „Senior 65-70“

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii. Více informací v samostatném článku.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku (při prokázání nároku na slevu pro Seniory od 60 do 70 let stačí jízdenka zvýhodněná).

Poznámka: V Regionu není seniorům od 60 do 70 let poskytována žádná sleva na jízdném.

Senior od 70 let

Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém systému PID kromě vlaků (metro, tramvaje, autobusy, lanová dráha, přívozy). K prokázání nároku na bezplatnou přepravu lze využít:

 1. Občanský průkaz země EU
 2. Cestovní pas
 3. Povolení k pobytu

Vlaky v Praze za 0 Kč

V Praze mohou senioři od 70 let cestovat za 0 Kč i vlaky PID, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID „Senior 70+“

Občan v hmotné nouzi (pouze Praha)

Kdo je občan v hmotné nouzi?

Občan v hmotné nouzi je osoba s trvalým pobytem v České republice:

 • poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze
 • osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996

Nárok na používání zvýhodněných krátkodobých jízdenek:

 • s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu

Nárok na používání zvýhodněných kupónů:

 • s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu
 • s nahranou aplikací na čipové kartě

Praha – zvýhodněné jízdné

Občané v hmotné nouzi mohou jezdit v Praze za zvýhodněné (poloviční) jízdné, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Průkazkou PID pro občana v hmotné nouzi

Poznámka: V Regionu není občanům v hmotné nouzi poskytována žádná sleva na jízdném.

Pro Vaši cestu je třeba vždy kromě pásmové platnosti počítat i s omezením časové platnosti jízdenky.

Cesta z Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Máte-li předplatní jízdenku pro Prahu (od 65 let Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo Průkaz senior 65-70), není to žádný problém. Při nástupu do autobusu příměstské linky se při cestě z Prahy do vnějších pásem prokážete řidiči svojí jízdenkou a dokoupíte si plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem nebo si označíte plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy. Na plnocenné jízdence pro jednotlivou jízdu je sice vytištěno (v případě prodeje u řidiče) nebo označeno pásmo 0 (popřípadě B), ale platí pásmový i časový posun doby platnosti. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Neprokážete-li se předplatním jízdním dokladem (příp. Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo Průkazem senior 65-70), řidič Vám prodá plnocennou jízdenku včetně pásma 0 a B, neboť sleva na jízdenky pro jednotlivou jízdu na příměstských linkách se držitelům průkazky pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) nebo průkazky pro občany v hmotné nouzi neposkytuje při zakoupení jízdenky u řidiče.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Cesta do Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Pro cestu zpět je postup obdobný, jen pásma se počítají obráceně. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Pásmo B se v předplatném počítá jako součást pásma 0 a na doplňkových kuponech nebo na kuponech pro Prahu je označení pouze 0.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje. 

Cesta z Prahy s jednotlivou jízdenkou

Máte-li v Praze jízdenku pro jednotlivou jízdu zvýhodněnou a tato jízdenka má časovou platnost alespoň do poslední zastávky na území hl. m. Prahy Vaší cesty (za podmínky, že jste držitelem průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 nebo čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“ nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi a touto průkazkou se při nástupu řidiči prokážete bez vyzvání), pak je situace obdobná. Opět se při nástupu prokážete řidiči touto zvýhodněnou jízdenkou a průkazkou a dokoupíte si plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem nebo si označíte plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Neprokážete-li se zvýhodněnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu, řidič Vám prodá plnocennou jízdenku včetně pásma 0 a B, neboť sleva na jízdenky pro jednotlivou jízdu na příměstských linkách se držitelům průkazky pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) nebo průkazky pro občany v hmotné nouzi neposkytuje při zakoupení jízdenky u řidiče.

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Cesta do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Poněkud komplikovanější je cesta zpět, protože pro uplatnění slevy v jednotlivém jízdném je nutné mít zvýhodněnou jízdenku pro pražský úsek zakoupenu již z předprodeje. Při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 (resp. při pokračování do pásma P) si označíte jízdenku pro jednotlivou jízdu pro potřebný počet vnějších pásem neprodleně při nástupu do vozidla nebo si ji zakoupíte u řidiče autobusu. Zvýhodněnou „pražskou“ jízdenku při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 (resp. při pokračování do pásma P) si musíte označit neprodleně po změně pásma na B (ve výjimečných případech na 0), většinou tedy při překračování hranic Prahy.

Nemáte-li předem zakoupenou jízdenku zvýhodněnou (pro pražský úsek), nelze slevu v příměstských linkách poskytnout. Při nástupu do autobusu musíte zaplatit plnocenné jízdné i za úsek na území hl. m. Prahy.

Z hlediska odděleného financování území Středočeského kraje a území Prahy nelze postupovat jinak.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Příklad pro cestu do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Pojedete z Kostelce nad Černými lesy do Prahy na Zličín a jste držitel průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 nebo čipovou kartu s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“ nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi. V předprodeji nebo v automatu si zakoupíte jízdenku pro území hl. m. Prahy zvýhodněnou za 16 Kč. Při nástupu u řidiče si koupíte plnocennou jízdenku pro 3 vnější pásma (pásma 3, 2, 1) za 24 Kč. Po opuštění poslední zastávky v pásmu 1 se na informačním panelu zobrazí pásmo B. V tomto okamžiku si musíte označit jízdenku za 16 Kč z předprodeje. Pokud to neuděláte, vystavujete se od této chvíle riziku uložení přirážky k jízdnému 1500 Kč (při zaplacení na místě snížené na 800 Kč). Pokud nemáte zvýhodněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu v ceně 16 Kč z předprodeje, pak si zakoupíte jízdenku z Kostelce nad Černými lesy do Prahy na Háje za 40 Kč (5 pásem – 3, 2, 1, B, 0) a na Hájích si po přestupu v metru nebo v autobuse městské linky označíte jízdenku za 16 Kč, kterou si koupíte buď v předprodeji, nebo v automatu. Popřípadě lze celou cestu zaplatit jednorázově – jízdenkou pro 7 pásem (pásma 3, 2, 1, B, 0, P – dvojpásmo) za 54 Kč.

Pro Vaši cestu je třeba vždy kromě pásmové platnosti počítat i s omezením časové platnosti jízdenky.

Cesta z Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Máte-li předplatní jízdenku pro Prahu (od 65 let Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let), není to žádný problém. Před nástupem do vlaku PID s plnou integrací při cestě z Prahy do vnějších pásem si označíte v označovači jízdenek v železniční stanici (zastávce) plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy v tarifním pásmu B. Na plnocenné jízdence pro jednotlivou jízdu je sice označeno pásmo P (popřípadě 0 nebo B), ale platí pásmový i časový posun doby platnosti. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Cesta do Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Pro cestu zpět je postup stejný, jen pásma se počítají obráceně. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Pásmo B se v předplatném počítá jako součást pásma 0 a na doplňkových kuponech nebo na kuponech pro Prahu je označení pouze 0.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Cesta z Prahy s jednotlivou jízdenkou

Ve vlacích s plnou integrací je sleva pro držitele průkazky PID pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipové kartě s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) a průkazky PID pro občany v hmotné nouzi v jednotlivém jízdném poskytována výhradně pro cesty v pásmech P a 0 vč. B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy si cestující, držitel výše uvedené průkazky PID, zakoupí jízdenku dle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID nebo, použije-li jízdenku pro jednotlivou jízdu PID, je povinen nastoupit do vlaku s platnou (označenou) jízdenkou pro celou svoji cestu v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na území Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 vč. B ve vlaku zapojeném do systému PID není považována za vnitroměstskou cestu.

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně a pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Proto je Praha počítána jako 4 pásma.

Cesta do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Při cestě zpět nelze zvýhodněnou jízdenku pro pražský úsek použít vůbec. Při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 nebo P není Vaše cesta považována za vnitroměstskou jízdu, tj. platíte plnocenné jízdné PID nebo si zakoupíte jízdenku dle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID.

Z hlediska odděleného financování území Středočeského kraje a území Prahy nelze postupovat jinak.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.