Studenti v PID

Studenti středních a vysokých škol mají k dispozici slevy na jízdném. Podmínky se ale liší v Praze a ve Středočeském kraji

Praha

Slevy jsou poskytovány pouze na předplatném jízdném.

Junioři od 15 do 19 let

V Praze je poskytována sleva na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 19 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“. Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají.

Studenti od 19 do 26 let

Od 19 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu na předplatném jízdném až do 26 let, pouze za následujících podmínek:

  • Studují na škole akreditované v ČR
  • Jde o prezenční formu studia
  • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (každý akademický rok znovu)

Studentské průkazy

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS, mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku nebo ve výdejním místě ISIC Point, Letenská 118/1, Praha 1. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, mohou průkaz ISIC využít ke zřízení průkazky PID v ISIC Pointu (je potřeba přinést fotku), nebo si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 08/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

  • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
  • Univerzita Karlova v Praze (UK)
  • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
  • Akademie múzických umění

Stav k 1.7.2016, aktuální seznam spolupracujících škol je vždy uveden v Příloze 7 Tarifu PID.

Region

V Regionu platí cestující od 15 let plnou cenu jízdného. Žáci a studenti do 26 let mohou pro cesty mezi školou a bydlištěm využít žákovské jízdné.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.