Trvalé změny od 29.4.2017

Naposledy aktualizováno: 28. 04. 2017 07:11 | Tisk

Vážení cestující,

od 29.dubna 2017 dochází ke změnám v provozu PID. V tomto samostatném článku je původní tisková zpráva rozšířena zejména o provozní parametry jednotlivých linek. Trvalé změny, které proběly již na začátku měsíce dubna, jsou k dispozici zde.

Metro

Všechny linky
 • posílení provozu celotýdenně večer – interval cca v období od 21 hod. do 22:30 zkrácen z 10 na 7,5 minuty
 • posílení provozu v PD na konci odpolední špičky
 • posílení provozu v pátek odpoledne – zrušen páteční grafikon, jízdní řád je v pátek shodný s jízdním řádem pondělí-čtvrtek
A
 • v úseku Petřiny – Nemocnice Motol je v provozu každý spoj – byl zrušen tzv. pásmový provoz
 • intervaly mezi spoji [min:ss] dle následující tabulky:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno* 2:20 (4:40) 10:00-7:30 10:00
  Sedlo / dopoledne 5:00 (10:00) 7:30 10:00-7:30
  Odpolední špička / odpoledne* 3:00 (6:00) 7:30 7:30
  Večer 7:30-10:00 7:30-10:00 7:30-10:00
  hodnoty v závorce platí pro úsek Skalka – Depo Hostivař
  (*) v přepravních špičkách uveden nejkratší interval
B
 • posílení provozu v PD odpoledne – zkrácení interval z 2,75 na 2,5 minuty
 • intervaly mezi spoji [min:ss] dle následující tabulky:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno* 2:20 10:00-7:30 10:00
  Sedlo / dopoledne 5:00 7:30 10:00-7:30
  Odpolední špička / odpoledne* 2:30 7:30 7:30
  Večer 7:30-10:00 7:30-10:00 7:30-10:00
  (*) v přepravních špičkách uveden nejkratší interval
C
 • v úseku Ládví – Letňany je v provozu v ranní špičce PD (cca do 9:00) každý spoj – byl zrušen tzv. pásmový provoz
 • intervaly mezi spoji [min:ss] dle následující tabulky:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno* 1:55 10:00-7:30 10:00
  Sedlo / dopoledne 3:45 (7:30) 7:30 10:00-7:30
  Odpolední špička / odpoledne* 2:25 (4:50)
  7:30 6:00-7:30
  Večer 7:30-10:00 7:30-10:00 7:30-10:00
  hodnoty v závorce platí pro úsek Ládví – Letňany
  (*) v přepravních špičkách uveden nejkratší interval

Městské denní autobusové linky

Od 29.4. dochází v souvislosti s posílením provozu metra ve večerním období také k posílení většiny autobusových linek. U páteřních linek bude cca od 21 do cca 22:30 zkrácen interval z 20 na 15 minut, u vybraných ostatních linek ze 40 na 30 minut. Vybrané linky jsou posíleny i v jiných obdobích, informace je uvedena u každé linky zvlášť. V oblasti Uhříněveska dochází ke změně linkového vedení, změny jsou uvedeny v samostatném odstavci. Městských denních linek se týká také přečíslování linek s čísly 250 a výše, tato číselná řada je do budoucna uvolněna pro školní linky.

100
 • posílení provozu celotýdenně večer a také o víkendu – viz intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 7,5-15 20 20
  Sedlo / dopoledne 15 15 20
  Odpolední špička / odpoledne 15 15 15
  Večer 20 20 20
113
 • posílení provozu v PD v ranní špičce, interval mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 4 (8) [24]
  30 (30) [60] 30 (30) [60]
  Sedlo / dopoledne 15 (15) [60] 30 (30) [60] 30 (30) [60]
  Odpolední špička / odpoledne 6-9 (15) [30] 30 (30) [60] 30 (30) [60]
  Večer 20-40 (20-40) [60] 20-40 (20-40) [60] 20-40 (20-40) [60]
  základní interval platí pro úsek Kačerov – Písnice,
  hodnoty v kulaté závorce platí pro úsek Sídliště Písnice – Písnice,
  hodnoty v hranaté závorce platí pro úsek Písnice – Točná
115
 • posílení provozu v PD dopoledne a odpoledne:
  • cca od 8:00 do 13:30 zkrácen interval z 20 na 15 minut
  • cca od 13:30 do 18:30 zkrácen interval z 15 na 10 minut
 • posílení provozu v SN brzy ráno
  • zřizují se spoje s odjezdem ze zastávky Chodov ve 4:20 a 4:50
118
 • kloubové autobusy v provozu nově i o víkendu
119
 • posílení provozu v hlavní sezoně (hlavní sezona nově trvá od května do října) dle následující tabulky:
  Období (květen–říjen) Pracovní den
  Ranní špička 3-4
  Dopoledne 5
  Odpolední špička 4-5
  Večer (beze změny)
  10
125
 • posílení provozu v PD dopoledne – interval zkrácen ze 12 na 10 minut
136
 • posílení provozu v PD – viz intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 5 20 20
  Sedlo / dopoledne 10 15 20
  Odpolední špička / odpoledne 6 15 15
  Večer 15-20 15-20 15-20
 140
 • mírné omezení provozu v PD dopoledne – interval v úseku Palmovka – Čakovice prodloužen ze 12 na 15 minut, v úseku Čakovice – Miškovice je interval nově 15-30 minut
180
 • posílení provozu v PD v mimošpičkových obdobích jako náhrada za zrušenou linku 184 – intervaly [min] v následující tabulce
  Směr Časové rozmezí (hod.) Interval
  Patočkova ulice > Dejvická
  (směr do centra)
  6:00-7:00 6
  7:00-8:00 6*
  8:00-9:00 6-7,5
  9:00-10:00 7,5-10
  Obousměrně 10:00-13:00 12
  Dejvická > Patočkova

  (směr z centra)

  13:00-14:00 10
  14:00-15:00 7,5
  15:00-18:00 7,5*
  18:00-19:00 7,5
  (*) v přepravních špičkách zachován interval páteřní linky
 • zřizuje se zastávka Krematorium Motol (×) – v zastávkách NAD za tramvajové linky
184
 • linka je zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich (T) / Kukulova (Z)
 • v úseku Vypich/Kukulova – Vozovna Střešovice v provozu posílená linka 180, v úseku Vozovna Střešovice – Hradčanská lze využít linky TRAM 1, 2 a 25
 • ve směru Vypich zajíždí do zastávky Nové Butovice v autobusovém terminálu
203
 • spoje v SN jedoucí ze zastávky Poliklinika Budějovická ve směru Háje obsluhují zastávku Milíčov
 • v opačném směru jsou spoje v SN z výchozí zastávky Háje vedeny rovnou do zastávky Modrá škola (tj. bez zajíždění do zastávky Milíčov)
396
 • zastávku Lehovec (ve směru Hloubětínská) v autobusovém obratišti nově obsluhují pouze vybrané spoje v PD ráno (příjezd 7:00, 7:30 a 8:00)
  • ostatní spoje zastavují pouze v zastávce Lehovec před prodejnou Penny Market a do zastávky Hloubětínská jsou tak vedeny po kratší trase

Změna linkového vedení v oblasti Uhříněveska

213
 • změna trasy (prodloužení): ŽELIVSKÉHO (A) – … – JIŽNÍ MĚSTO (vybrané spoje) – Dolnokřeslická – Křeslice – Hříbková (×) – Nové Pitkovice – K Pitkovičkám (×) – Ke Kříži (×) – Nové náměstí – Picassova (T) – NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES (S)
 • posílení provozu v PD v úseku Želivského – Jižní Město, intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 5 (10)
  20 (20) 20 (20)
  Sedlo / dopoledne 10 (20)
  15 (30) 20 (20)
  Odpolední špička / odpoledne 6 (12)
  15 (30) 15 (30)
  Večer 15-20 (30-20)
  15-20 (30-20)
  15-20 (30-20)
  hodnoty v závorce platí pro úsek Horčičkova – Nádraží Uhříněves
226
 • zřizuje se nová linka v částečně v trase zrušené linky 267, tj. HÁJE (C) – … po trase linky 267, resp. nově 227 – Škola Kolovraty – Do Lipan (×) – LIPANY – BENICE
 • ve směru Háje linka neobsluhuje zastávku Nádraží Uhříněves (oproti lince 267)
 • linka je v provozu celotýdenně, v úseku Lipany – Benice jsou v provozu vybrané spoje
 • typ vozidel: celotýdenně standardní
 • dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s.r.o.
 • intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 20 (20-40) 60 60
  Sedlo / dopoledne 60 (120) 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 (60) 60 60
  Večer 60 (2 spoje) 60 60
  hodnoty v závorce platí pro úsek Lipany – Benice
227
 • zřizuje se nová linka v trase zrušené linky 267, tj. Háje – Uhříněves – Kolovraty – Nedvězí
 • ve směru Háje linka neobsluhuje zastávku Nádraží Uhříněves (oproti lince 267)
 • linka je v provozu celotýdenně
 • typ vozidel: celotýdenně standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 20 60 60
  Sedlo / dopoledne 60 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60
228
 • zřizuje se linka v trase: NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES (S) – Picassova (Z) – Uhříněves (Z) – Nové náměstí – Ke Kříži (×) – Lnářská (×) – Rájecká (×) – K Lipanům (×) – BENICE
 • linka je v provozu celotýdenně
 • typ vozidel: celotýdenně midibus
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 10-20 60 60
  Sedlo / dopoledne 60 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60
229
 • nové označení pro bývalou linku 266
 • posílení provozu v úseku Uhříněves – Královice v přepravních špičkách PD
232
 • zrušena (nahrazena prodlouženou linkou 213)
265
 • zrušena (nahrazena linkami 226 a 228)
266
 • zrušena (spoje převedeny na novou linku 229)
267
 • zrušena (nahrazena linkami 226 a 227)
572
 • zřizuje se školní linka (resp. spoj pouze v tomto směru) v trase: DOLNOKŘESLICKÁ – Křeslice – Hříbková (×) – Nové Pitkovice – K Pitkovičkám (×) – Ke Kříži (×) – Nové náměstí – Uhříněves – Nové náměstí – Picassova – NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES (S)
 • odjezd z výchozí zastávky je v 7:22
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.

Přečíslování vybraných denních linek

Současné číslo Nové číslo Trasa
251 211 Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník
253 190 Smíchovské nádraží – Na Beránku
260 210 Nádraží Klánovice – Netušilská
261 221 Černý Most – Klánovice
262 212 Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí
263 208 Depo Hostivař – Obchodní centrum Štěrboholy – Bezděkovská
269 209 Obchodní centrum Čakovice – Ve Žlíbku – Nádraží Uhříněves

Noční tramvajové a autobusové linky

Od 29.4. budou všechny noční tramvajové linky označeny čísly 91-99 namísto současných 51-59, městské autobusové 901-915 namísto 501-515 a příměstské autobusové 951-960 namísto 601-610. Na vybraných linkách dochází zároveň ke změně trasy a zastávek, příp. k úpravě intervalu.

Tramvajové linky

Současné číslo Nové číslo Trasa
51 91 Radošovická – Želivského – Flora – I. P. Pavlova – Lazarská – Hradčanská – Divoká Šárka
52 92 Lehovec – Palmovka – Florenc – Lazarská – Palackého náměstí – Sídliště Modřany
53 93 Sídliště Ďáblice – Kobylisy – Nádraží Holešovice – Lazarská – Albertov – Otakarova – Vozovna Pankrác
54 94 Lehovec – Palmovka – Nádraží Holešovice – Lazarská – Anděl – Sídliště Barrandov
55 95 Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Palmovka – Olšanské náměstí – Lazarská – Albertov – Otakarova – Černokostelecká – Ústřední dílny DP
56 96 Spořilov – Otakarova – I. P. Pavlova – Lazarská – Vltavská – Hradčanská – Sídliště Petřiny
57 97 Nádraží Hostivař – Koh-i-noor – I. P. Pavlova – Lazarská – Újezd – Hradčanská – Bílá Hora
58 98 Spojovací – Želivského – Flora – Olšanské náměstí – Lazarská – Újezd – Anděl – Sídliště Řepy
59 99 Nádraží Hostivař – Koh-i-noor – I. P. Pavlova – Lazarská – Újezd – Anděl – Sídliště Řepy

Městské autobusové linky

Současné číslo Nové číslo Trasa
501 901 Změna trasy: Jinonice – Anděl – Smíchovské nádraží – Přístaviště – Novodvorská – Sídliště Lhotka IKEM – Kunratice – Opatov – Na Košíku – Strašnická – Skalka, v úseku Jinonice – Anděl nahrazena novou linkou 908
502 902 Suchdol – Vítězné náměstí – Vozovna Střešovice – Vypich – Motol – Luka – Řeporyjské náměstí
503 903 Palmovka – Spojovací – Sídliště Jahodnice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník
504 904 Sídliště Stodůlky – Velká Ohrada – Hůrka – Nové Butovice – Radlická – Anděl – I. P. Pavlova – Kavčí hory – Ryšánka – Poliklinika Budějovická – Sídliště Krč – Sídliště Písnice
505 905 Sídliště Čimice – Kobylisy – Náměstí Republiky – I. P. Pavlova – Spořilov – Jižní Město
506 906 prodloužení: Skalka – Strašnická – Centrum Zahradní Město – Na Košíku – Opatov – Háje – Křeslice – Nádraží Uhříněves Nové náměstí – Nedvězí
507 907 Smíchovské nádraží – Dostihová – Lahovičky – Sídliště Zbraslav
908 Nová linka: Anděl – Jinonice (po trase původní linky 501)
509 909 Florenc – Tachovské náměstí – Sídliště Malešice – Myšlínská – Dolní Měcholupy – Dubeč
510 910 Letiště – Sídliště Petřiny – Vypich – Stadion Strahov – I. P. Pavlova – Budějovická – Novodvorská – Na Beránku, zřizuje se zastávka Písková
511 911 Nádraží Hostivař – Háje – Volha – I. P. Pavlova – Náměstí Republiky – Prosek – Čakovice, zřizuje se zastávka Vychovatelna
512 912 Lehovec – Generála Janouška – Černý Most – Ve Žlíbku
513 Linka je zrušena, spoje včleněny do linky 953 (dnes 603)
514 914 Sídliště Ďáblice – Květnová – Ďáblice – Březiněves
515 915 Hradčanská – Vítězné náměstí – Sibiřské náměstí – Hanspaulka – Bořislavka – Nebušice

Příměstské autobusové linky

Současné číslo Nové číslo Trasa
601 951 Praha, Chaplinovo náměstí – Slivenec – Lochkov – Nádraží Radotín – Černošice, žel. zast. – Dobřichovice, pošta
602 952 Praha, Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, Hořelice – Nučice, Prokopská náves – Loděnice – Beroun, U černého koně
603 953 Praha, Palmovka – Prosek – Rychnovská – Kbely – Satalice – Vinoř – Podolanka – Dřevčice – Brandýs n. L.-St. Boleslav, Aut. st., zkrácení intervalu na 60 min.
604 954 Praha, Vítězné náměstí – Podbaba – Roztoky, nádraží – Roztoky, rozc. Žalov – Velké Přílepy – Holubice – Lichoceves, Noutonice
605 955 Praha, Modrá škola – Ke Kateřinkám – K Sukovu – Průhonice – Čestlice
606 956 Praha, Budějovická – Nemocnice Krč – Zelené domky – Šeberák Betáň – Jesenice – Psáry – Jílové u Prahy, nám., ruší se zastávky Kunratice, Kunratická škola a Šeberák, které obsluhuje linka 901
607 957 Praha, Sídliště Řepy – Zličín – Sobín – Hostivice, Ve Vilkách
608 958 Praha, Kobylisy – Zdiby – Klecany, U hřbitova – Klíčany – Odolena Voda, Dolní náměstí
609 959 Praha, Strašnická – Centrum Zahradní Město – Na Košíku – Opatov – Háje – Křeslice – Uhříněves – Říčany, U nem. – Kostelec n. Č. l., nám.
610 960 Praha, Obchodní náměstí – Nádraží Modřany – Komořany – Dolní Břežany, Obecní úřad – Zlatníky-Hodkovice, náves

Denní příměstské linky

Příměstské linky, jejichž trasa je částečně vedena na území Prahy, jsou označeny číselnou řadou 300-399. Číselná řada je téměř vyčerpána, nicméně v rámci rozšiřující se integrace bude nutné zřídit cca 20 linek (např. z Kladna, Příbrami nebo Mladé Boleslavi), které se do číslené řady již nevejdou. Pro tyto účely tak bude vyhrazena číselná řada 300-420, stávající linky 401-420 jsou přečíslovány na 651-670. Dále dochází ke změně jízdního řádu na následujících linkách.

346, 379
 • časové posuny spojů v PD večer (důvodem zachování koordinace s posílenou linkou 367)
367
 • posílení provozu v PD večer cca od 19 do 21 hodin
  • ve směru Brandýs nad Labem odjezdy ze zastávky Černý Most nově v 19:05, 19:45, 20:25 a 21:05
  • ve směru Černý Most odjezdy ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st. v 20:12 (spoj začíná u žel.st.) a 21:04
375
 • spoje v PD s odjezdem ze zastávky Českomoravská v 19:00 a 19:20 jsou zkráceny do trasy Českomoravská – Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st.
 • prodlužuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st. ve 20:50 do trasy Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st. – Českomoravská. Odjezd z nové výchozí zastávky je ve 20:44
 • večerní spoj v SN ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st. ve 20:12 je posunut na 19:49

Přešíslování vybraných příměstských linek

Současné číslo Nové číslo Trasa
401 651 Nespeky – Pyšely – Senohraby – Hrusice
402 652 Kostelec n. Č. l. – Oleška, Krymlov
403 653 Ondřejov – Kaliště, Poddubí
404 654 Kostelec n. Č. l. – Oplany – Stříbrná Skalice
405 655 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly
406 666 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Káraný
407 667 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Skorkov – Brandýs n. L.-St.Boleslav
409 659 Český Brod – Krupá – Kostelec n. Č. l.
410 660 Český Brod – Kostelec n. Č. l.
411 661 Český Brod – Starý Vestec – Lysá n. L.
412 662 Čelákovice,Nám. – Mochov – Český Brod – Kouřim
413 663 Kralupy nad Vltavou – Odolena Voda – Újezdec
414 664 Černošice – Vonoklasy
415 665 Černošice – Karlík
416 656 Hovorčovice – Bořanovice – Zlonín – Hovorčovice
417 657 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Odolena Voda
418 658 Neratovice – Veliká Ves – Odolena Voda
419 669 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Křenek – Dřísy – Kostelní Hlavno – Mečeříž
420 670 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Kostelní Hlavno – Sudovo Hlavno – Mečeříž

Změna zastávek PID

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Ke Kříži
 • zřizuje se mezi zastávkami Nové náměstí a K Pitkovičkám
 • ve směru Nové Pitkovice, resp. Lnářská: v zast. zálivu v ul. Ke Kříži
 x P, resp. B 213, 228, 325, 906, 959
Krematorium Motol
 • zřizuje se mezi zastávkami Hlušičkova a Motol
 • obousměrně: v zastávkách NAD za tramvaje
 x P 180
Nádraží Čakovice
 • zřizuje se mezi zastávkami Cukrovar Čakovice a Ke Stadionu
 • obousměrně: v ul. Ke Stadionu, mezi křiž. s ul. Jizerská a Cukrovarská
 x P 140, 158, 166, 202
Nové Butovice
 • zřizuje se mezi zastávkami Ovčí hájek a Nové Butovice (v Bucharově ul.)
 • ve směru Vypich: v autobusovém terminálu, ve výstupní zastávce (např. linky 142)
 stálá P 184
Sušická
 • zřizuje se mezi zastávkami Bořislavka a Hanspaulka
 • ve směru Hradčanská: v ul. Na Pískách, 50 m za křiž. s ul.Sučickou
 x P 131, 915
U Jahodnice
 • zřizuje se mezi zastávkami Sídliště Jahodnice a U Radiály
 • obousměrně: v ul. Nedokončená, v místě dočasné zastávky při výluce v Českobrodské
 x P 208
U Mlejna
 • zřizuje se mezi zastávkami Nové náměstí a K Lipanům
 • obousměrně: v ul. U Starého mlýna, mezi křiž. s ul. Želnavská a Čtyřkolská
 stálá P 906
Bakovská
 • přemisťuje se:
 • obousměrně z ul. Toužimská do ul. Bakovská do prav. zastávek linek 185, 201 a 396
stálá P 202
Brandýs n.L.-St.Bol., Hájenka
 • ruší se obousměrně
× 3 666

Změny názvů zastávek

Původní název zastávky Nový název zastávky Linky obsluhující zastávku
Bělocerkevská (v ul. Ruská) Volyňská
175
Borek, rozc.
Borek
419
Malá Ohrada Archeologická 142, 184, 566, 904
Nad Malou Ohradou Malá Ohrada 142
Nádraží Čakovice Za Avií 136, 140, 158, 166, 202, 351, 377, 911
Na Groši (v ul. Pražská) Záveská 175
Osecká (v ul. Osecká) Dvorní 162
Skládka Chabry Klášterecká 202
Spořická V Kratinách 169, 202

Vysvětlivky

 • PD …. pracovní den
 • SN …. sobota a neděle
 • (A), (B), (C) …. možnost přestupu na linky metra
 • (S) …. možnost přestupu na linky S
 • (T) …. zastávka pouze ve směru TAM (vzhledem k výčtu zastávek)
 • (Z) …. zastávka pouze ve směru ZPĚT (vzhledem k výčtu zastávek)
 • [1] …. tarifní pásmo zastávky příměstské linky
 • (×) …. zastávka na znamení