Trvalé změny v březnu 2021

Naposledy aktualizováno: 11. 03. 2021 20:47 | Tisk

Vážení cestující,

během března 2021 dochází v síti PID jak k drobným, tak i k zásadnějším změnám. Mimo integraci nových oblastí (Královéměstecko a Skalsko) a úpravy dopravní obsluhy pražských Horních Počernic, dochází k úpravám jízdních řádů, tras, ale i přejmenování zastávek, a to zejména na území Středočeského kraje. Výpis změn je uveden v následujícím článku.

 

Integrace nových oblastí a změny na autobusových linkách s ní souvisejících

 

Královéměstecko od 7.3.2021
 • podrobné změny, schémata, jízdní řády a další informace naleznete v samostatném článku, který je dostupný na následujícím odkazu

 

Skalsko od 7.3.2021
 • podrobné změny, schémata, jízdní řády a další informace naleznete v samostatném článku, který je dostupný na následujícím odkazu

 

Změny na ostatních linkách PID

 

117 od 8.3.2021
 • v úseku Komořany – Nové Komořany se obousměrně zřizuje nová zastávka Do Koutů (na znamení), a to v ulici Do Koutů, poblíž křižovatky s ulicí Štolcovou
 • nástupní zastávka Nové Komořany se přemísťuje na úroveň výstupní zastávky u autobusové otočky

 

204 od 1.3.2021
 • z důvodu požadavků městské části dochází k úpravě trasy linek 204 a 224 v Horních Počernicích
 • linka 204 je nově z Nádraží Horní Počernice odkloněna do oblasti průmyslové zóny a naopak již neobsluhuje OC Černý Most
 • nově též obsluhuje zastávky Krahulčí, Vysokovská a Jeřická

  Změna linek 204 a 224 v Horních Počernicích

211 od 7.3.2021
 • v pracovní dny ráno posun a úprava spojů z důvodu provázanosti s linkou 391, která se též mění

 

224 od 1.3.2021
 • z důvodu požadavků městské části dochází k úpravě trasy linek 204 a 224 v Horních Počernicích
 • linka 224 nově obsluhuje zastávku Krahulčí, Svépravice a naopak neobsluhuje Khodlovu a Jeřickou
 • mezi Chodovickou a Jizbickou vzniká nová obousměrná zastávka Pavlišovská (a ruší se zastávka U Jeslí)
 • v uzlu Dolní Počernice se nově prohazují směry odjezdů tak, aby linka 224 směr Dolnopočernický hřbitov odjížděla od stejného sloupku jako linka 208 na Bezděkovskou

 

324 od 7.3.2021
 • posuny spojů v pracovní dny ráno a večer z důvodu provázanosti s upravenou linkou 621
 • 1 spoj je v pracovní dny ráno do Slaného zkrácen o úsek Kladno, Nám. Svobody – Slaný, aut.nádr. (spoj jede pouze po Slaném)

 

330 od 7.3.2021
 • prodloužení dopoledního páru spojů pracovní dny dopoledne do Libušína
 • vybraný ranní spoj v pracovní dny ve směru Praha bude začínat až v zastávce Kladno, Havlíčkovo nám. (6:09) (nyní vyráží z Vinařic, Na Horce)

 

337 od 7.3.2021
 • drobné posuny spojů pracovní dny ráno a jízdních dob pro zlepšení návazností na metro

 

380 od 7.3.2021
 • v sobotyneděle a svátky úpravy spojů v úseku Zličín – Vypich (změna jízdních dob)

 

384 od 7.3.2021
 • úpravy jízdních dob a v sobotyneděle a svátky večer pár spojů prodloužen z Králova Dvora přes Zdice do Žebráku

 

391 od 7.3.2021
 • v pracovní dny posuny spojů z důvodu zlepšení návaznosti na vlaky v Úvalech

 

394 od 7.3.2021
 • úpravy jízdních dob

 

416 od 7.3.2021
 • drobné posuny spojů pro zlepšení stability jízdního řádu
 • zřízení odpoledního spoje v pracovní dny z Dobrovice do Mladé Boleslavi (náhrada za linku 463)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno z Mladé Boleslavi nově nezajíždí do Dobrovice

 

428 od 8.3.2021
 • pro zlepšení návaznosti na vlak se posunuje první ranní spoj v pracovní dny z Doubku (5:09 5:17) do Jesenice (6:10 6:18)

 

442 od 7.3.2021
 • v pracovní dny posuny spojů z důvodu zlepšení návaznosti na vlaky v Lysé n. L.

 

443 od 7.3.2021
 • pro zlepšení návaznosti na vlak se posunuje první ranní spoj v pracovní dny z Nymburka (4:15 4:20) do Čelákovic (5:13 5:18)

 

459 od 7.3.2021
 • pro zlepšení návaznosti na vlak se posunuje první ranní spoj v pracovní dny z Neveklova (4:38 4:43) do Benešova (5:15 5:20)

 

461 od 8.3.2021
 • celotýdenně posuny spojů ve večerním období pro zlepšení návazností na vlaky

 

466 od 7.3.2021
 • pro zajištění přestupu v Nové Vsi z linky 617 se posunuje ranní spoj v pracovní dny z Kralup nad Vltavou, žel. st. (6:45 6:50)

 

469 od 8.3.2021
 • pro zlepšení dopravy školních dětí se v pracovní dny posunuje spoj ze Strančic (13:36 13:46) do Březí (14:29 14:39)

 

474 od 7.3.2021
 • zrušení zastávky Mělník, Chloumek pro spoje jezdící mezi Kulturním domem a Střednicí (zastávka nevyhovuje infrastrukturně)
 • zrušen víkendový provoz v úseku Mělník, Na Brabčově – Mělník, aut. st. na základě požadavku města Mělníka
 • z provozních důvodů a návazností na linku 369 v Mělníku o víkendu časové posuny spojů

 

493 od 7.3.2021
 • pro zlepšení dopravy školních dětí se v pracovní dny posunuje spoj z Nymburka (7:03 7:13) do Poděbrad (7:29 7:39)

 

496 od 7.3.2021
 • posun ranního spoje v pracovní dny z obce Ledčice (6:59 7:00) do Kralup nad Vltavou a zrušení pobytu v Nové Vsi

 

509 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

517 od 7.3.2021
 • v pracovní dny ráno posun spoje z Dobříše (5:55 6:00) do Příbrami pro zajištění lepšího přestupu v Dobříši

 

521 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob
 • vznik časové rezervy v Rožmitálu pod Třemšínem na spojích z Věšína (delší pobyt v Rožmitále pro odbavení cestujících a vyrovnání zpoždění)

 

526 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob z tarifních důvodů

 

527 od 7.3.2021
 • celotýdenně drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

528 od 7.3.2021
 • celotýdenně drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

529 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

531 od 7.3.2021
 • zkrácení dvou večerních spojů pracovní dny večer z Příbrami do Hořovic do zastávky Hořovice, Valdek

 

570 od 7.3.2021
 • v pracovní dny v podvečer se ruší 1 pár spojů, a to na základě zredukování objednávky Plzeňským krajem

 

590 od 7.3.2021
 • v pracovní dny zavedení několika vložených spojů Smečno – Slaný, které jako přímé vozy přecházejí z linky 621 (požadavek na rozšíření přímého spojení do Slaného ze Svinařova a z Libušína)

 

594 od 7.3.2021
 • změna pořadí obsluhy zastávek na území obcí Jarpice a Šlapanice na základě jednání s dotčenými obcemi
  • nový sled zastávek je v obou směrech … – Šlapanice, zámek – Šlapanice, dvůr – Jarpice – Šlapanice, Budeničky – … (průjezd po směru hodinových ručiček)

 

609 od 7.3.2021
 • posuny spojů v pracovní dny pro zlepšení návazností ve Slaném z/na linky 388/389 ve směru Praha
 • posun večerního víkendového spoje Kladno – Slaný o cca 30 minut dříve na základě podnětů cestujících (navazuje na ukončení pracovní doby v supermarketech)

 

614 od 11.3.2021
 • linka již nezajíždí do Velkého a Malého Přítočna
 • nová trasa linky:
  • KLADNO,DŘÍŇ -…- KLADNO,NÁDRAŽÍ (většina spojů zde končí) – Kladno,Showa (T) – Kladno,Kožovská – KLADNO,PEKÁRNA
  • všechny zastávky jsou v tarifním pásmu 3

 

620 od 7.3.2021
 • posun čtyř spojů v ranních hodinách pracovní dny (pro prodloužení obratového času spojů v Kralupech n. Vlt.)
 • úpravy jízdních dob na území Kladna

 

621 od 7.3.2021
 • celková reorganizace jízdního řádu na základě požadavků Libušína a Svinařova na zlepšení dopravní obsluhy
 • zavedení systematických návazností ve Smečně a v pracovní dny rozšíření přímých spojů do Slaného (přímé vozy přecházející na linku 590)

 

631 od 7.3.2021
 • úpravy jízdních dob a prodloužení jednoho spoje v pracovní dny večer z Málkova do Všeradic

 

633 od 7.3.2021
 • úpravy jízdních dob

 

634 od 7.3.2021
 • drobný posun 1 dopoledního spoje pracovní dny z Všeradic do Hostomic

 

637 od 7.3.2021
 • změna trasy a zastávek v Berouně
 • ve směru Zadní Třebaň se zastávka Beroun, Delvita obsluhuje již po zastávce Beroun, sídliště
 • ve směru Zadní Třebaň nově 2 spoje v pracovní dny ráno obsluhují v Berouně i zastávku Beroun, pod dálnic
 • úpravy jízdních dob a spojů

 

638 od 7.3.2021
 • změna trasy a zastávek v Berouně
 • ve směru Všeradice se zastávka Beroun, Delvita obsluhuje již po zastávce Beroun, sídliště
 • ve směru Všeradice nově 1 spoj v pracovní dny ráno obsluhuje v Berouně i zastávku Beroun, pod dálnicí
 • úpravy jízdních dob

 

639 od 7.3.2021
 • v pracovní dny ráno se zřizuje jeden pár spojů mezi Hostomicemi a Osovem pro zlepšení dopravní obsluhy Skřipele

 

640 od 7.3.2021
 • 2 spoje jsou v odpoledním období pracovní dny nově vedeny již ze zastávky Zdice, škola
 • vzniká tím náhrada za linku 641

 

641 od 7.3.2021
 • zrušení dvou odpoledních krátkých spojů ve Zdicích mezi školou a náměstím (převedeny na linku 640)
 • v pracovní dny se posouvá spoj s odjezdem z Hořovic (12:40 12:50) do Berouna, a to z důvodu zrušení 10minutového pobytu ve Zdicích

 

643 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

644 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

645 od 7.3.2021
 • celotýdenně drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob
 • celotýdenní zkrácení 1 večerního spoje o úseku Těně – Strašice z důvodu redukované objednávky Plzeňského kraje

 

646 od 7.3.2021
 • celotýdenně drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob
 • zrušení 1 páru spojů v úseku Rokycany – Cheznovice v pracovní dny dopoledne a 1 páru spojů v trase Cheznovice – Hořovice v pracovní dny ráno z důvodu redukované objednávky Plzeňského kraje

 

647 od 7.3.2021
 • v pracovní dny drobné posuny spojů a úpravy jízdních dob

 

648 od 7.3.2021
 • na základě žádosti obce Záluží je linka v úseku Tlustice, Cintlovka – Záluží, u kovárny vedena přes zastávku Záluží, v Brance
 • zastávka Záluží, u kovárny se přesouvá z komunikace II. třídy na komunikaci III. třídy před obecní úřad
 • pro umožnění spojení studentů do středního odborného učiliště v Tlusticích se při příjezdu do Hořovic zřizuje ve směru Cerhovice zajíždění ranního spoje v pracovní dny do Tlustic (již existuje v opačném směru)
 • posunuje se první ranní spoj v pracovní dny ze Zbiroha a zavádí se pobyt v Cerhovicích v délce 3 min. pro zajištění přestupu na smluvní dopravu

 

693 od 7.3.2021
 • komplexní změna konceptu sezónní víkendové dopravy na Kokořínsku
 • nově linku provozuje pouze dopravce Kokořínský SOK (ČSAD Střední Čechy)
 • v provozu 2 páry spojů v červenci a srpnu
 • spoje ve Mšeně navazují na Kokořínský rychlík

 

695 od 7.3.2021
 • komplexní změna konceptu sezónní víkendové dopravy na Kokořínsku
 • 3 páry spojů od konce března do konce října v trase Mělník – Mšeno
 • 2 páry spojů navíc v červenci a srpnu

 

696 od 7.3.2021
 • komplexní změna konceptu sezónní víkendové dopravy na Kokořínsku
 • spoje nově provozuje pouze dopravce ČSAD Střední Čechy (Kokořínský SOK)
 • 2 páry spojů v provozu celoročně v trase Řepín – Mělník
 • 1 pár spojů navíc v červenci a srpnu v trase Mělník – Mšeno

 

697 od 7.3.2021
 • komplexní změna konceptu sezónní víkendové dopravy na Kokořínsku
 • 2 páry spojů v provozu od května do září
 • 2 páry spojů navíc v červenci a srpnu
 • všechny spoje navazují v Doksech na osobní vlaky od České Lípy a ve Mšeně buď na Kokořínský rychlík, případně na linky 695 a 696 do Mělníka

 

Další dlouhodobější změny v provozu linek PID na území Středočeského kraje v samostatném článku.

Nové, přemístěné, přejmenované nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nemusí být v tabulce již obsaženy.

název zastávky bližší informace o změně dané zastávky charakter tarifní pásmo linky
Čestlice, aquapark
(pův. Čestlice, Pražská)
přejmenovává se od 8.3. stálá 1 325, 328
Čestlice, nákupní zóna
(pův. Čestlice, Obchodní)
přejmenovává se od 8.3. stálá 1 325, 328, 363, 385
Čestlice, zábavní park
(pův. Čestlice, Asbis)
přejmenovává se od 8.3. na znamení 1 325, 328
Do Koutů obousměrně se zřizuje od 8.3.

 • v Komořanech v ulici Do Koutů, u křižovatky s ulicí Štolcovou
na znamení P 117
Jarpice
(pův. Jarpice, I)
přejmenovává se od 7.3. stálá 5 594, 595
Mělník, Chloumek ruší se od 7.3.

 • jedná obousměrně o zastávku pro spoje linky 474, které jedou v úseku Mělník, Chloumek, Kult. dům – Vysoká, Střednice
stálá 4 474
Pavlišovská obousměrně se zřizuje od 1.3.

 • v Horních Počernicích v ulici Pavlišovské, u křižovatky s ulicí Komárovskou
na znamení P 224
Svépravice obousměrně se zřizuje od 1.3.

 • v Horních Počernicích v ulici Božanovské, u křižovatky s ulicí Domkovskou
na znamení P 224
Šlapanice, Budeničky
(pův. Jarpice, Budenice)
přejmenovává se od 7.3. na znamení 5 594
Třebusice, křižovatka mění se charakter zastávky od 7.3. nově na znamení 4 456, 620, 623
U Jeslí ruší se od 1.3. na znamení P 224
Žižice, nad hřištěm zřizuje se obousměrně od 7.3.

 • jedná se o bývalou kdysi zrušenou zastávku „Žižice, rozcestí“
 • zřízena v ulici Lázeňské, poblíž fotbalového hřiště
na znamení 5 617

 

Vysvětlivky

 • pracovní dny …. pracovní dny
 • sobotyneděle a svátky …. soboty a neděle
 • přestup na metro A …. přestup na linku metra A
 • přestup na metro B …. přestup na linku metra B
 • přestup na metro C …. přestup na linku metra C
 • přestup na vlak …. přestup na linky S a další vlakové spoje
 • (T) …. zastávka pouze ve směru TAM (vzhledem k výčtu zastávek)
 • (Z) …. zastávka pouze ve směru ZPĚT (vzhledem k výčtu zastávek)
 • [1] …. tarifní pásmo zastávky příměstské linky

Článek je průběžně doplňován.