Trvalé změny v červenci 2016

Naposledy aktualizováno: 22. 07. 2016 14:49 | Tisk

Vážení cestující,

od 2. 7. 2016 (v případě nočních linek pak od zahájení nočního provozu z 2. na 3. 7. 2016, příp. jiné termíny jsou vyznačeny) dochází ke změnám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.

Oblast Mělnicka a Kralupska

Dvě nové autobusové linky PID 454 a 455, které budou mít hlavní konečné v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou, umožní cestovat za jednotný Tarif PID cestujícím do dalších obcí – nově budou autobusovými linkami PID obslouženy obce Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, Černouček a Horní Beřkovice. Součástí integrace je i zahrnutí dalších železničních stanic a zastávek do PID a vznik nových železničních linek S42 a U22 v systému PID.

454
 • linka je zřízena v trase  Mělník, aut. st. – Hořín – Lužec nad Vltavou – Vraňany, Žel. st. – Spomyšl – Jeviněves – Černouček – Horní Beřkovice / Ledčice – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, Žel. st.
 • v provozu pouze v pracovní dny cca do 18:00
455
 • linka je zřízena v trase (Mělník, Fibichova) – Mělník, aut. st. – Býkev – (Lužec nad Vltavou – Vraňany, Žel. st.) – Spomyšl – Vraňany, Mlčechvosty – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, Žel. st.
 • v provozu v pracovní dny cca do 20:00 a jeden pár spojů také odpoledne v sobotu a neděli
S42
 • jako S42 je označena železniční linka v trase Lužec nad Vltavou – Vraňany (– Kralupy nad Vltavou)
 • v úseku Vraňany – Kralupy nad Vltavou jsou z linky S4 na linku S42 převedeny všechny přímé spoje do Lužce nad Vltavou
U22
 • jako U22 je označena  železniční linka v trase Vraňany – Horní Beřkovice– Straškov – Račiněves (úsek Horní Beřkovice – Račiněves není zahrnut do PID)

Schéma linkového vedeníSchéma linkového vedení v oblasti

Oblast Milovic, Lysé nad Labem a Benátek nad Jizerou

Součástí integrace do systému PID je zavedení 3 nových autobusových linek PID 431, 434 ,436 a rozšíření stávající linky 432. Nově budou autobusovými linkami PID v této oblasti obslouženy Benátky nad Jizerou, Jiřice, Předměřice nad Jizerou, Stará Lysá, Straky, Zbožíčko a také části obcí Kochánky a Kostomlaty nad Labem. Výrazně bude rozšířen provoz integrovaných linek PID i v Lysé nad Labem a Milovicích. Na jeden jízdní doklad bude možné cestovat i v návazných osobních a spěšných vlacích včetně rychlíků. V této oblasti se to týká linek S2, S9 a S20 do Prahy a také linek S32 a R32 ve směru Všetaty a Mělník.

431
 • linka je zřízena v trase Lysá nad Labem, žel. st. / Lysá nad Labem, škola – Lysá nad Labem, Byšičky / Stará Lysá – Stará Lysá, Čihadla – Předměřice nad Jizerou, u kostela – Kochánky, Okrouhlík – Benátky nad Jizerou, aut. st.
 • v provozu pouze v pracovní dny cca do 19:00
 • do zastávek Lysá n. L., škola; Lysá n. L., Ke Karlovu; Lysá n. L., Byšičky a Lysá n. L., Dvorce zajíždějí pouze vybrané spoje
432
 • linka je prodloužena do trasy Lysá nad Labem, žel. st. – Milovice, Benátecká Vrutice – Milovice, Park Mirakulum – Milovice, žel. st. – Milovice, Balonka – Zbožíčko – Straky a je výrazně rozšířen provoz.
 • v úsecích Lysá n. L., žel. st. – Milovice, Park Mirakulum a Milovice, žel. st.– Straky jede pouze část spojů
 • v úseku Milovice, Balonka – Straky jede pouze v pracovní dny
434
 • linka je zřízena v trase Lysá nad Labem, žel. st. – Milovice, Benátecká Vrutice – Jiřice – Benátky nad Jizerou, aut. st.
 • v provozu pouze v pracovní dny cca do 19:00
436
 • linka je zřízena v trase Milovice, Tyršova – Milovice, žel. st. – Milovice, škola – Milovice, Boží Dar
 • v provozu pouze v pracovní dny cca do 19:00
 • do zastávky Milovice, škola zajíždějí pouze vybrané spoje

Schéma linkového vedeníSchéma linkového vedení v oblasti

194 od 16.7.2016
 • změna trasy (i nadále polookružní): FLORENC (B) (C) – … Pařížská – Mariánské náměstí – Staroměstská (A) – Malostranská (A) – Staroměstská (A) – … – FLORENC (B) (C)
 • zast. Malostranská je v ulici Klárov (směr Staroměstská) – na úrovni nástupního ostrůvku tramvajové zastávky

Schéma prodloužení trasy linky.Nová trasa linky 194

312 od 26.7.2016
 • uvedené změny platí pro současný prázdninový provoz
 • posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Bořislavka v 5:45 na 5:41
 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Bořislavka v 8:35 je prodloužen do zastávky Tuchoměřice, Komerční zóna
 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Bořislavka v 17:35 obsluhuje mezi zastávkami Tuchoměřice, Špejchar a Lichoceves nově zastávku Tuchoměřice, Komerční zóna
 • spoje v PD s odjezdem ze zastávky Lichoceves v 6:16  a 18:21 obsluhují mezi zastávkami Lichoceves a Tuchoměřice, Špejchar nově zastávku Tuchoměřice, Komerční zóna. Odjezdy z Lichocevsi jsou v 6:12 a 18:17
 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Tuchoměřice, Špejchar v 9:10 je výchozí již ze zastávky Tuchoměřice, Komerční zóna. Odjezd z nové výchozí zastávky je v 9:08.
 • spoj v NE s odjezdem ze zastávky Bořislavka ve 21:15 je prodloužen do zastávky Tuchoměřice, Komerční zóna
 • spoj v NE s odjezdem ze zastávky Tuchoměřice, Špejchar ve 22:19 je výchozí již ze zastávky Tuchoměřice, Komerční zóna. Odjezd z nové výchozí zastávky je v 22:15.
371
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zastávky Kobylisy v 16:00 na 15:50
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zastávky Husinec, Řež, záv. v 16:43 na 16:33
 • zřizuje se v SN spoj v trase Kobylisy – Klecany, Klecánky s odjezdem ve 23:40
 • zřizuje se v SN spoj v trase Klecany, Klecánky – Kobylisy s odjezdem v 0:05
374
 • spoje v SN s odjezdem* ze zastávky Kobylisy v 16:40, 17:40 a 18:40 se posunují o -10 minut (odjezdy jsou nově v 16:30, 17:30 a 18:30)
 • spoje v SN s odjezdem* ze zastávky Máslovice v 14:17, 15:50, 17:20, 18:17 a 19:20 se posunují o -10 minut (odjezdy jsou nově v 14:07, 15:40, 17:10, 18:07 a 19:10)
 • * odjezdy platí pro JŘ v trvalém stavu, do 30.6.2016 ale platí výlukový JŘ z důvodu rekonstrukce mostu ve Vodochodech
431
 • LnL=Lysá nad Labem
 • zavedení nové linky v trase: LNL, ŽEL. ST. (S) [3] – (LNL, ŠKOLA [3]) – LnL, pošta [3] – LnL, předměstí (×) [3] – (LnL, Ke Karlovu (×) (T) [3] – LNL, BYŠIČKY [3]) – LnL, Dvorce [3] – LnL, Dvorce,odb. (×) [3] – Stará Lysá (×) [4] – Stará Lysá, host. [4] – STARÁ LYSÁ, ČIHADLA [4] – Předměřice n. Jiz., u kostela [4] – Kochánky, Okrouhlík (×) [4] – BENÁTKY N. JIZ., AUT.ST [5]
 • typ vozidel: standardní
 • v provozu pouze vybrané spoje v PD cca od 4:00 do 7:30 a cca od 12:00 do 19:00
 • dopravce: OAD Kolín, s.r.o., Arriva Střední Čechy, s.r.o.
432
 • Mil.=Milovice, LnL=Lysá nad Labem
 • změna trasy: LNL, ŽEL. ST. (S) [3] – LnL, pošta [3] – (LnL, škola [3]) – LnL, sídl. [3] – Mil., Benátecká Vrutice [3,4] – Mil., Benátecká Vrutice, Armádní (×) [3,4] – Mil., Telecom [4] – Mil., Sportovní (T) [4] – MIL., PARK MIRAKULUM [4] – Mil., Sportovní (Z) [4] – Mil., Tyršova [4] – Mil., Armádní [4] – Mil., radnice (×) [4] – Milovice (Z) [4] – MIL., ŽEL. ST. (S) [4] – (Mil., škola [4]) – Mil., Letecká [4] – MIL., BALONKA [4] – Mil., 5.května (×) [4] – Mil., rozc. Zbožíčko (×) [4] – Kostomlaty n. L., Vápensko, odb. (×) [4] – Zbožíčko (×) [4] – STRAKY [4]
 • typ vozidel: standardní
 • v úseku Mil., Balonka – Straky v provozu pouze v PD
 • orientační intervaly – viz. tabulka
  Období Pracovní den [min] Víkend [min]
  Ranní špička / ráno 30 (vs)
  30 (60)
  Sedlo / dopoledne 30 (60-vs)
  30 (60)
  Odpolední špička / odpoledne 30 (vs)
  30 (60)
  Večer 30 (vs)
  30 (vs)

  hodnoty mimo závorky platí pro úsek Mil., Park Mirakulum – Mil., Balonka (v PD odpoledne pro úsek LnL, žel. st – Mil., Balonka)
  hodnoty v závorce platí orientačně pro ostatní části trasy, večer i pro úsek MiL., žel. st – Mil., Balonka)

434
 • LnL=Lysá nad Labem
 • zavedení linky v trase: LNL, ŽEL. ST. (S) [3] – LnL, pošta [3] – (LnL, škola [3]) – LnL, sídl. [3] – Mil., Benátecká Vrutice [3,4] – Jiřice [4] – BENÁTKY N. JIZ., AUT. ST [5]
 • typ vozidel: standardní
 • v provozu pouze v PD cca od 5:00 do 19:00, ráno v intervalu 30-60 minut, odpoledne 60-120 minut
 • dopravce: Arriva Střední Čechy, s.r.o.
436
 • Mil.=Milovice
 • zavedení nové linky v trase: MIL., TYRŠOVA [4] – Mil., Armádní [4] – Mil., radnice (×) [4] – Milovice (Z) [4] – [4]Mil., žel. st. (S) [4] – (Mil., škola) [4] – MIL. BOŽÍ DAR [4]
 • typ vozidel: midibus
 • v provozu pouze v PD ráno (od cca 5:30 do 8:00) a odpoledne (od cca 12:30 do 19:30) v intervalu 60 minut
 • dopravce: OAD Kolín, s.r.o.
454
 • zavedení nové linky v trase: MĚLNÍK, AUT. ST. [4]  Mělník, Podolí, pivovar [4]  Mělník, Podolí, nem. [4]  Mělník, Rybáře (×) [4]  Hořín, Brozánky (×) [4]  Hořín [4]  Hořín, Vrbno (×) [4]  Hořín, Zelčín (×) [4]  Lužec n. Vlt., Chramostek (×) [5]  Lužec n. Vlt., Strojírny (×) [5]  LUŽEC NAD VLTAVOU [5]  Vraňany, Škola [4]  Vraňany, Žel. st. (S) [4] Vraňany, U Nadjezdu (×) [4] Spomyšl, U Lávky (×) [4] Spomyšl [4]  JEVINĚVES [4]  Černouček [5]  (Černouček [5]  HORNÍ BEŘKOVICE [5])  LEDČICE [4]  Ledčice, Rozc. (×) [4] Nová Ves [4] Nová Ves, Nové Ouholice (×) (S) [4]  (Nová Ves, Rozc. (×) [4]  Nová Ves, Vepřek, U Fary (×) [4]  Nová Ves, Nové Ouholice, U Havlínů (×) [4]  Nová Ves, Staré Ouholice [4]) Nelahozeves, Rozc. Staré Ouholice (×) [3]  Nová Ves, Miřejovice, Most [3]  Veltrusy [3]  Kralupy n. Vlt., Kaučuk [3]  Kralupy n. Vlt., Lobeček [3]  Kralupy n. Vlt., Městský úřad [3]  KRALUPY N. VLT., ŽEL. ST. (S) [3]
 • typ vozidel: standardní
 • v provozu pouze vybrané spoje v PD cca do 18:00
 • dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.
455
 • zavedení nové linky v trase: (MĚLNÍK, FIBICHOVA (Z) [4] – Mělník, poliklinika (Z) [4]) – MĚLNÍK, AUT. ST.[4] – Mělník, Podolí, pivovar [4] – Mělník, Podolí, nem. [4] – Mělník, Rybáře (×) [4] – Hořín, Brozánky (×) [4] – (Hořín (Z) [4]) – Býkev [5] – Býkev, Jenišovice [5] – (Lužec n. Vlt [5] – Vraňany, Škola [4] – Vraňany, Žel. st. (S) [4] – Vraňany, U Nadjezdu (×)  [4] – Vraňany [4]) – Spomyšl, U Lávky (×)  [4] – Spomyšl [4] – Vraňany, Mlčechvosty [4] – Nová Ves, Rozc. (×)  [4] – Nová Ves  [4] Nová Ves, Nové Ouholice (×) (S) [4]  (Nová Ves, Staré Ouholice (Z) [4]) Nelahozeves, Rozc. Staré Ouholice (×) [3]  Nová Ves, Miřejovice, Most [3]  Veltrusy [3]  Kralupy n. Vlt., Kaučuk [3]  Kralupy n. Vlt., Lobeček [3]  Kralupy n. Vlt., Městský úřad [3]  KRALUPY N. VLT., ŽEL. ST. (S) [3]
 • typ vozidel: standardní
 • v provozu  v PD cca do 20:00, v SN cca od 14:00 do 17:00 (1 pár spojů)
 • dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.
 • orientační intervaly – viz tabulka:
  Období Pracovní den [min] Víkend [min]
  Ranní špička / ráno vybrané spoje
  Není v provozu
  Sedlo / dopoledne 120
  Není v provozu
  Odpolední špička / odpoledne 60-120 1 pár spojů
  Večer Není v provozu Není v provozu
458
 • mezi zastávkami Nelahozeves, U Kaštanu a Nová Ves, Miřejovice, Most (pouze pro spoje jedoucí v tomto směru) se zřizuje zastávka Nelahozeves, Rozc. Staré Ouholice (×)
 • v opačném směru je pro spoj s odjezdem ve 14:10 ze zastávky Kralupy n. Vlt., Žel. st. zřízena zastávka Nová Ves, Staré Ouholice (mezi zastávkami Nová Ves, Miřejovice, Most a Nelahozeves, U Kaštanu)
P2 od 12.7.2016
 • změna plavidla: nově motorový člun pro 40 cestujících s úrovňovým přístupem
S42
 • jako S42 je označena železniční linka v trase Lužec nad Vltavou – Vraňany (– Kralupy nad Vltavou)
 • v úseku Vraňany – Kralupy nad Vltavou jsou z linky S4 na linku S42 převedeny všechny přímé spoje do Lužce nad Vltavou
 • v provozu pouze v PD, ráno v intervalu cca 30-60 minut, odpoledne cca 60-120 minut, v dopoledním sedle jede 1 pár spojů
U22
 • jako U22 je označena  železniční linka v trase Vraňany – Horní Beřkovice– Straškov – Račiněves (úsek Horní Beřkovice – Račiněves není zahrnut do PID)
 • v provozu CT – v PD ráno v intervalu cca 60-90 minut, v PD odpoledne cca 60-120 minut, v dopoledním sedle PD a o víkendu celodenně vybrané spoje

 

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nejsou v této tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Hlavní nádraží zřizuje se mezi zastávkami I.P.Pavlova a Florenc, resp. Náměstí Republiky
– obousměrně: v pravidelných zastávkách linky 505
stálá P H1
Smíchovské nádraží zřizuje se mezi zastávkami Smíchovské nádraží a Lihovar
– ve směru Sídliště Zbraslav: v pravidelné zastávce linky 129
 × P 507
Řitka, Bučina zřizuje se mezi zastávkami Řitka a Mníšek pod Brdy, náměstí
– obousměrně: v pravidelných zastávkách linky 448
× 2 Cyklobus

Změny názvů zastávek

Původní název zastávky Nový název zastávky Linky obsluhující zastávku
U Kříže Kundratka
140, 185, 302, 513, 603

Změna charakteru zastávek

Název zastávky Původní charakter zastávky Nový charakter zastávky Linky
Lísek stálá
na znamení 193, 293, 504