Trvalé změny v červnu 2020

Naposledy aktualizováno: 22. 06. 2020 16:23 | Tisk

Vážení cestující,

v průběhu června 2020 dochází ke změnám v provozu PID (zejména železnice v pražském uzlu), tato informace zachycuje pouze trvalý stav a jen významnější změny v jízdních řádech.

Změny na železnici

Několik let uzavřený a zcela zrekonstruovaný Negrelliho viadukt se dne 1. června 2020 opět stává součástí pražského železničního uzlu. V této souvislosti se vrací organizace železničních linek v oblasti Bubnů do stavu před dlouhodobou výlukou.

Informační leták ke zprovoznění Negrelliho viaduktu

S4 od 1.6.2020
 • linka se vrací do své původní trasy
  Praha-Podbaba – Praha-Holešovice zastávka – PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ přestup na metro B
 • již neobsluhuje stanici Praha-Holešovice

 

S5, S54, R24, R45 od 1.6.2020
 • linky se vrací do své původní trasy
  Praha-Dejvice – Praha-Bubny – PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ přestup na metro B
 • již neobsluhují stanici Praha-Bubny Vltavská

 

R44 od 1.6.2020
 • linka se vrací do své původní trasy
  Praha-Podbaba – PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ přestup na metro B
 • již neobsluhuje stanice Praha-Holešovice a Praha-Libeň

 

Změny v jízdních řádech autobusových linek PID

PŘÍMĚSTSKÉ LINKY

348, 368, 369 od 14.6.2020
 • z důvodu lepší přehlednosti upraveny časové polohy spojů ve směru do Prahy
  • pracovní dny večer
  • sobotyneděle a svátky celodenně

 

397 od 14.6.2020
 • výrazné omezení provozu linky na základě požadavku jejího objednatele

 

479 od 14.6.2020
 • na základě požadavku města Neratovice změna sledu zastávek pro jednotlivé spoje během průjezdů městem

 

Nové, přemístěné, přejmenované nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nemusí být v tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Praha-Bubny Vltavská
ruší se od 1.6.

 • konec výluky Negrelliho viaduktu
stálá P S5, R24, R45
Neratovice, Sídliště zřizuje se od 14.6.

 • obousměrně v ulici Mánesově, poblíž nové železniční zastávky
 stálá  2  471
Nedomice, Křížek zřizuje se od 14.6.

 • obousměrně na návsi na silnici III/24420
stálá 4  476
Nedomice, Škola
(původně Nedomice)
přejmenovává se od 14.6. stálá 4 476
Suchdolské náměstí
(původně Internacionální)
přejmenovává se od 27.6. stálá P 107, 147, 160, 359, 909

 

 

Vysvětlivky

 • pracovní dny …. pracovní dny
 • sobotyneděle a svátky …. soboty a neděle
 • přestup na metro A …. přestup na linku metra A
 • přestup na metro B …. přestup na linku metra B
 • přestup na metro C …. přestup na linku metra C
 • přestup na vlak …. přestup na linky S a další vlakové spoje
 • (T) …. zastávka pouze ve směru TAM (vzhledem k výčtu zastávek)
 • (Z) …. zastávka pouze ve směru ZPĚT (vzhledem k výčtu zastávek)
 • [1] …. tarifní pásmo zastávky příměstské linky

Článek je průběžně doplňován.