Trvalé změny v prosinci 2019

Naposledy aktualizováno: 20. 02. 2020 16:29 | Tisk

Vážení cestující,

v průběhu prosince 2019 dochází ke změnám v provozu PID, tato informace zachycuje pouze trvalý stav a jen významnější změny v jízdních řádech.

Změny od 1.12.2019

Od 1.12.2019 dochází na území vybraných městských částí ke změně linkového vedení. Nové či pozměněné trasy linek vyplynuly ze společných jednání organizace ROPID s městskými částmi v období 2018-19. Cílem změn je zlepšit dopravní obslužnost ve vybraných lokalitách, zajistit lepší dostupnost MHD v lokalitách s nyní dlouhými docházkovými vzdálenostmi na nejbližší zastávku MHD nebo v lokalitách s novou obytnou zástavbou a nabídnout cestujícím dlouhodobě požadovaná přímá spojení.

Zavedení nových linek, změna tras stávajících linek

110
 • prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 10 na 12 minut
141
 • omezení provozu v úseku Černý Most přestup na metro B – Ve Žlíbku (nově je ale doplněna linkou 171)
 • intervaly mezi spoji [min] v celé trase viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
146
 • změna trasy (prodloužení): ŽELIVSKÉHO přestup na metro A – Pod Třebešínem (×) – Třebešín (×) – Malešická (×) – Vackov (×) – HABROVÁ – Květinková (Z) (×) – Kněžská luka (×) – Spojovací – Hrdlořezská (×) – Na Lukách (×) – MEZITRAŤOVÁ (×)
  • v úseku Habrová – Mezitraťová je v provozu nadále pouze v pracovní dny
  • v úseku Želivského – Habrová linka plně nahrazuje posilové spoje linky 155
 • dopravce: Arriva City, s.r.o.
 • typ vozidel: standardní (12 m)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 10-20* (30) 30-40 (-) 30-40 (-)
  Sedlo / dopoledne 30 (30) 30 (-) 30 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 10-20* (30) 30 (-) 30 (-)
  Večer 30-40 (-) 30 (-) 30 (-)
  údaje v závorce platí pro úsek Habrová – Mezitraťová, * v úseku Želivského – Habrová v pracovní dny ráno a odpoledne posilové spoje (souhrnný interval 146+155 10 minut)

Trasy linek 146 a 155

153
 • nová linka v trase: U ZVONU (×) – U Blaženky (T) (×) – Černý vrch (×) – Mrázovka (×) – Malvazinky (×) – Smíchovský hřbitov (×) – Štorkánova (×) – Nad Laurovou (×) – Laurová (×) – Škola Radlice (×) – Radlická (×) přestup na metro B – Kutvirtova (×) – Dívčí hrady (×) – Nad Dívčími hrady (T) (×) – NAD KONVÁŘKOU (×)
 • dopravce: About Me, s.r.o.
 • typ vozidel: minibus (do 8 m)
 • v provozu celotýdenně, intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60

Trasa linky 153

155
 • posilové spoje v trase Želivského přestup na metro AHabrová jsou převedeny na linku 146
158
 • posílení provozu v úseku Letňany přestup na metro C – Sídliště Letňany, na vybrané posilové spoje nasazeny kloubové autobusy
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (6) 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 (15) 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 (7,5) 30 30
  Večer 30-40 (15-20) 30-40 30-40
  údaje v závorce platí pro úsek Letňany – Sídliště Letňany
171
 • nová linka v trase: DEPO HOSTIVAŘ přestup na metro A – … po trase bývalé linky 223 … – ČERNÝ MOST přestup na metro B – Chvaly (×) – Vojická (×) – Nádraží Horní Počernice přestup na vlak (×) – Lukavecká (×) – Komárovská (×) – Třebešovská (×) – VE ŽLÍBKU

  • v trase Breicetlova – Černý Most přestup na metro B – Ratibořická je nadále v provozu linka 223
 • dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.
 • typ vozidel: standardní (12 m), výhledově kapacitnější vozidla (kloubový/15metrový)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
182
 • změna trasy: OPATOV přestup na metro C – … – Prosek přestup na metro CNový Prosek (×) – Letňanská – Letňany přestup na metro C – U Vodojemu (×) – Důstojnické domy (×) – Letecké muzeum (×) – Huntířovská (×) – Kbelský pivovar (Z) (×) – Kbely – Bakovská – Sovenická (×) – Zamašská (×) – Kbelský hřbitov (×) – Ctěnice (×) – Rousínovská (×) – Bukovinská (×) – Vinořský hřbitov – Lohenická (×) – VINOŘ (×)
185
 • linka je zkrácena do trasy Letňany přestup na metro C – Vinořský hřbitov
  • v pracovní dny ráno a odpoledne je v provozu pouze v úseku Letňany – Bakovská (dostatečnou kapacitu z Bakovské do Vinoře nabízí v tomto období linky 182 a 302)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (-) 60 (60) 60 (60)
  Sedlo / dopoledne 15-30 (60) 60 (60) 60 (60)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (-) 60 (60) 60 (60)
  Večer 60 (60) 60 (60) 60 (60)
  údaje v závorce platí pro úsek Bakovská – Vinořský hřbitov
192
 • linka zrušena, nahrazena linkou 194 v trase Nemocnice Pod Petřínem – Florenc přestup na metro B přestup na metro C
194
 • změna trasy (prodloužení): FLORENC přestup na metro B přestup na metro C – … po trase stávající 194 … – Mariánské náměstí (×) – Staroměstská přestup na metro A (ve směru (T) přesunuta do Kaprovy ulice, ve směru (Z) nadále v zastávce TRAM) – MALOSTRANSKÁ přestup na metro A (×) – Valdštejnské náměstí (T) (×) – Malostranské náměstí (×) – Nerudova (T) (×) – Šporkova (T) (×) – NEMOCNICE POD PETŘÍNEM (×)

  • v úseku Malostranské náměstí – Nemocnice Pod Petřínem nahrazuje linku 192
 • dopravce: About Me, s.r.o.
 • typ vozidel: minibus (do 8 m)
 • v provozu celotýdenně vždy do cca 20:00, intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15 30 30
  Sedlo / dopoledne 15 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer

Trasa linky 194

195
 • všechny spoje jsou vedeny do/ze zastávky Sídliště Letňany (přejmenovaná zastávka Krausova), žádný spoj není ukončen, resp. nezačíná v zastávce Avia Letňany
204
 • nová linka v trase: OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – Slatiňanská (×) – Chvaly (×) – Vojická (×) – Nádraží Horní Počernice přestup na vlak (x) – Sekeřická (T) (×) – Ratibořická (×) – Svépravice (×) – Na Svěcence (×) – Škola Dolní Počernice – Stará obec (T) (×) – Ke Hrázi (T) (x) – Dolní Počernice – Svatoňovická (×) – … dále po trase bývalé linky 224 … – SÍDLIŠTĚ PETROVICE
  • zajišťuje přímé spojení Horních a Dolních Počernic ul. Národních hrdinů
  • v úseku Škola Dolní Počernice – Sídliště Petrovice nahrazuje linku 224
 • dopravce: Arriva City s.r.o.
 • typ vozidel: midibus (9 m)
 • v provozu celotýdenně, intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60

Trasy linek 141, 171, 204 a 224 v Horních Počernicích

212
 • posílení provozu v pracovní dny, rozšíření provozu v sobotyneděle a svátky:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
221
 • posílení provozu v pracovní dny odpoledne, v tomto období nově návaznost ve stanici Praha-Klánovice na každý vlak linky S1 resp. S7
223
 • změna trasy (zkrácení): ČERNÝ MOST přestup na metro B – … – RATIBOŘICKÁ
  • cca od 11:30 do 14:00 jsou 3 páry spojů prodlouženy do zastávky Breicetlova
  • výhledově je připravováno prodloužení linky do zastávky Bryksova (nutné stavební úpravy pro bezpečné otočení 12m autobusu)
  • spoje v trase Depo Hostivař přestup na metro AČerný Most přestup na metro B převedeny na samostatnou linku 171 (z Černého Mostu jede až do zastávky Ve Žlíbku)
 • nasazeny kapacitní autobusy (kloubové nebo 15metrové vozy)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 7,5 30 30
  Sedlo / dopoledne 15 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 10 30 30
  Večer 15-30 30 30
224
 • změna trasy: VE ŽLÍBKU – Ve Žlíbku (×) – Jizbická (Z) (×) – U Jeslí (Z) (×) – Chodovická (×) – Ratibořická (×) – Jeřická (×) – Khodlova (T) (×) – Vysokovská (Z) (×) – Libošovická (×) – Chvaly (×) – Slatiňanská (×) – OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – … po trase stávající linky 224 … – Novozámecká (×) – Studenecká (Z) (×) – Ke Hrázi (T) (×) – Dolní Počernice – Škola Dolní Počernice – Dercsenyiho (×) – DOLNOPOČERNICKÝ HŘBITOV (×)

  • v úseku Obchodní centrum Černý Most – Bryksova v pracovní dny ráno a odpoledne nadále posilové spoje
  • v úseku Škola Dolní Počernice – Sídliště Petrovice nahrazena linku 204
 • dopravce: Arriva City s.r.o.
 • typ vozidel: midibus (9 m)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 (15) 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 30 (15) 30 30
  Večer 60 30 30
  údaje v závorce platí pro úsek Obchodní centrum Černý Most – Bryksova

Trasa linek 204 a 224 v Dolních Počernicích

242
 • nová linka v trase: ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – Elišky Přemyslovny (Z) (×) – U Včely (+) – Žabovřesky – Na Drahách (×) – Pod Zatáčkou (×) – Baně (Z) (×) – K Chatám (T) (×) – Na Lhotkách (×) – Ke Štěrkovně (×) – U Žlábku (T) (×) – U Kapličky (×) – Škola Lipence – LIPENCE – Dolnočernošická (×) – DOLNÍ ČERNOŠICE
  • v oblasti Lipenců doplňuje místní linky 241 a 243
 • dopravce: About Me, s.r.o.
 • typ vozidel: minibus (do 8 m)
 • v provozu pouze v pracovní dny cca od 5:45 do 21:00, z toho v období 18:00 – 21:00 pouze v trase Lipence – Dolní Černošice, intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30
  Sedlo / dopoledne 60
  Odpolední špička / odpoledne 30
  Večer 45

Linkové vedení v oblasti Lipenců a okolí

243
 • linka zkrácena do trasy Lipence – Kazín
  • v úseku Lipence – Dolní Černošice nahrazena novou linkou 242
302
 • změna trasy (linka jede nově na Českomoravskou a je prodloužena do obce Veleň)
  • ČESKOMORAVSKÁ přestup na metro B [0] – Vysočanská přestup na metro B [0] – Prosek přestup na metro C – … – Přezletice, Kocanda [1] – VELEŇ [1]
  • v úseku Přezletice, Kocanda – Veleň v provozu pouze v pracovní dny v intervalu 60 minut
 • omezení provozu v pracovní dny dopoledne (interval 60 minut)
331, 333
 • zřizuje se obousměrně zastávka Ohrobec, Zvolská (×) [1], mezi zastávkami Zvole a Ohrobec, U Rybníka
 • přemisťuje se zastávka Zvole: do nového autobusového obratiště
342
 • ruší se druhá nástupní zastávka Nádraží Veleslavín (ve Vokovické ulici v zastávce linek 388 a 389, stanoviště č. 4)
  • nástupní zastávka Nádraží Veleslavín zůstává v hlavním terminálu na stanovišti č. 1
377
 • posílení provozu v pracovní dny v úseku Letňany přestup na metro C – Veleň
  • posilové spoje dále pokračují jako linka 302 v úseku Veleň – Přezletice – Letňany přestup na metro C
483
 • linka zrušena, spoje převedeny na linku 497
747
 • linka je prodloužena o úsek Mělník, Aut.st. – Mělník, Blata – Mělník, Žel.st. přestup na vlak

Trasa linky 747 v centru Mělníka

 

Původní název zastávky Nový název zastávky Linky obsluhující zastávku
Krausova Sídliště Letňany
158, 195, 201
Milovice, Rozc. Zbožíčko Milovice, Třešňová
432, 434, 497

Níže uvedené zastávky BUS mění charakter ze „stálá“ na „na znamení“:

 • Amforová
 • Bazovského
 • Bílá Hora (již od 15.12.)
 • Blatiny
 • Dobeška
 • Farkáň
 • Hostavice
 • Hostivařské náměstí
 • K Holyni (již od 15.12.)
 • K Noskovně
 • Kazinská
 • Knovízská
 • Kovářova-KD Mlejn
 • Krčský hřbitov
 • Lomnická
 • Městský archiv
 • Milíčov
 • Na Košíku
 • Nádraží Dolní Počernice
 • Nádraží hostivař (vybrané)
 • Náměstí U Lva
 • Nebušice
 • Nové Petrovice
 • Pod Šafránkou
 • Polesná (již od 15.12.)
 • Průhonice,Hole (již od 15.12.)
 • Průhonice,Rozkoš (již od 15.12.)
 • Průhonice,Tovární (již od 15.12.)
 • Prvomájová (již od 15.12.)
 • Přední Kopanina
 • Raichlova
 • Římská
 • Sibiřské náměstí
 • Sídliště Řepy
 • Škola Kolovraty
 • Škola Štěrboholy
 • Za Horou
 • Zemanka
 • Žvahov

 • ABOUT ME: linky 117, 153, 164, 194, 203, 242, 243
 • ARRIVA CITY: linky 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 253, 254, 264
 • ČSAD POLKOST: linky 115, 226
 • ČSAD Střední Čechy: linky 110, 166, 171, 186, 257
 • STENBUS: linky 210, 212, 221, 222, 240

Integrace Rakovnicka (od 15.12.2019)

Schéma linkového vedení v trase Praha – Slaný – Louny

Vysvětlivky

 • pracovní dny …. pracovní dny
 • sobotyneděle a svátky …. soboty a neděle
 • přestup na metro A …. přestup na linku metra A
 • přestup na metro B …. přestup na linku metra B
 • přestup na metro C …. přestup na linku metra C
 • přestup na vlak …. přestup na linky S a další vlakové spoje
 • (T) …. zastávka pouze ve směru TAM (vzhledem k výčtu zastávek)
 • (Z) …. zastávka pouze ve směru ZPĚT (vzhledem k výčtu zastávek)
 • [1] …. tarifní pásmo zastávky příměstské linky
 • (×) …. zastávka na znamení