Trvalé změny v prosinci 2022

Naposledy aktualizováno: 08. 12. 2022 11:15 | Tisk

Vážení cestující,

v prosinci 2022 dochází k celostátnímu termínu změn jízdních řádů, a to konkrétně v neděli 11. prosince 2022, kdy dochází kromě větších změn v oblasti Voticka také k některým dílčím úpravám jízdních řádů autobusových linek PID ve Středočeském kraji, především v návaznosti na změnu časových poloh vlaků. V Praze se časové posuny spojů nejvíce dotknou linek v oblasti Klánovic, Uhříněvsi a Radotína, kde dochází k úpravám návazností na vlaky. Systém PID se dále rozšiřuje o novou společnou linku s IREDO č. 853 (Městec Králové – Nový Bydžov). Na vybraných linkách také dochází ke změně počtu spojů, úpravě školních spojů a vzniká také několik nových zastávek. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější trvalé změny autobusových a železničních linek PID.

 

Změny na linkách mhd v praze

58 (od 3.12.2022)
 • prodloužení trasy do finální podoby Palmovka – Letňany – Čakovice – Miškovice
 • prodloužení intervalů z provozních důvodů (do doby dodání nových trolejbusů a plného zprovoznění linky 58 místo linky 140 v průběhu příštího roku)

 

186, 226, 227 (od 11.12.2022)
 • celotýdenní posuny spojů (zajištění návaznosti na upravené jízdní řády železnice)

 

Změny na příměstských a regionálních linkách

Úprava dopravní obsluhy v oblasti Voticka (od 11.12.2022)
 • V oblasti Voticka budou realizovány od 11. 12. 2022 v souvislosti s dokončením stavebních prací na železničním koridoru v úseku Sudoměřice – Votice (včetně nového umístění vybraných železničních zastávek) zásadnější úpravy ve vlakových jízdních řádech v regionální i dálkové dopravě, které se promítnou z důvodu návazností i do jízdních řádů autobusových linek.

 • Změny autobusových linek:
  • 401 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízeny zastávky Olbramovice, Parcely – Olbramovice, žel. st. a Olbramovice, STS.
  • 451 Prodloužení linky (části spojů) o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st. Rozšíření provozu v pracovní dny o úsek Sedlec-Prčice – Borotín.
  • 519 Pro 1 školní spoj v pracovní dny ráno do Sedlčan zřízena zastávka Štětkovice, Sedlečko.
  • 532 Výrazné posílení v úseku Votice, aut. st. – Votice, žel. st. – Votice, Beztahov včetně zavedení večerního provozu v pracovní dny. V úseku Jankov – Votice nově nejede přes Ratměřice a Odlochovice a nově jede všemi spoji přes Otradovice.
  • 550 Linka nově nejede do Olbramovic, žel. st., ale do Votic, žel. st. a všechny spoje jsou prodlouženy do zastávky Votice, Beztahov.
  • 556 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st.
  • 558 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízena zastávka Olbramovice, Parcely a zrušeny zastávky Olbramovice, Veselka a Olbramovice, STS.
 • Změny autobusových zastávek:
  • Mezno, hl. silnice nová zastávka pro linku 568 (na znamení)
  • Střezimíř, žel. zast. nová zastávka pro linky 451, 569 (stálá)
 • Změny na železnici:
  • Zkrácené jízdní doby vlaků dálkové dopravy znamenaly časový posun jejich tras s vlivem na přestupní vazby od a na regionální vlaky.
  • Pro linku S98 do Sedlčan byly změny kompenzovány prodloužením této linky již z Benešova a ve vztahu k vlakům dálkové dopravy je využit model jízdního řádu s upřednostněním přestupních vazeb ve směru s vyšší frekvencí.
  • Pro vlaky linky S99 do Vlašimi to pak bohužel znamená prodloužení přestupních vazeb na vlaky dálkové dopravy. Tato situace vznikla jak z důvodu pozdního obdržení informace o finální poloze vlaků dálkové dopravy, tak i špatnou koordinací infrastrukturních staveb, kdy vlaky na hlavní trati zrychlily a na vedlejší trati zatím nebyla vybudována požadovaná nová dopravna Domašín.
  • Linka od Tábora s označením S90 bude nově ukončena v Olbramovicích, kde budou zajištěny krátké návaznosti mezi osobními vlaky a rychlíky směr Benešov a Praha a zpět. Po projednání a ve spolupráci s dopravním svazem obcí BENE-BUS budou zavedeny v úseku Olbramovice – Votice a zpět vložené přípojné vlaky k a od vlaků dálkové dopravy zastavující v Olbramovicích a zkrátí tak v tomto úseku interval na 60 minut. Na trati 222, tedy na lince S99 Benešov u Prahy – Vlašim, byl, jako reakce na přeplněnost některých vlaků a na dokončení integrace Vlašimska, posílen víkendový provoz přidáním pěti párů vlaků a v době mezi devátou a devatenáctou hodinou tak pojedou vlaky v pravidelném intervalu 60 minut. Prodloužená linka S98 Sedlčany – Benešov pak nově zajistí i obsluhu úseku Benešov u Prahy –Olbramovice místo zkrácené linky S90.

 

307 (11.12.2022)
 • vybrané spoje v pracovní dny dopoledne jsou prodlouženy o úsek Unhošť – Kladno

 

315 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny odpoledne z Ml. Boleslavi do Mnichova Hradiště

 

322 (11.12.2022)
 • první spoj v pracovní dny do Kladna jede nově již z Nádraží Veleslavín (původně z Terminálu 1)
 • zrušen 1 spoj v pracovní dny dopoledne z Prahy do Kladna
 • spoje ve špičkách pracovních dnů Kladno, Aut. nádr. – Slaný, Aut. nádr. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kladno, Sítná

 

323 (11.12.2022)
 • nová zastávka Středokluky i ve směru Praha

 

332 (11.12.2022)
 • u vybraných víkendových spojů Praha – Neveklov bude nově nutný přestup v Jílovém u Prahy

 

333 (11.12.2022)
 • zkrácení jednoho páru spojů v pracovní dny ráno o úsek Nová Zvole – Oleško

 

342 (11.12.2022)
 • nová zastávka Středokluky i ve směru Praha

 

345 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Prahy zkrácen o úsek Ml. Boleslav – Mnichovo Hradiště

 

348 (11.12.2022)
 • vybrané spoje v pracovní dny ráno jsou zkráceny o úsek Ládví – Bulovka

 

365 (11.12.2022)
 • zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Unhoště do Prahy

 

372 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno do Prahy a 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Zlosyň – Kralupy nad Vltavou

 

385 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Říčan prodloužen o úsek Mukařov – Svojetice, K Tehovci

 

386 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Bratronic do Prahy jede nově až z Unhoště

 

387 (11.12.2022)
 • nový 1 pár spojů v sobotu Praha, Háje – Kostelec nad Černými lesy
 • 1 spoj v sobotu večer z Kostelce do Prahy jede nově již z Uhlířských Janovic

 

389 (11.12.2022)
 • nový první spoj v pracovní dny z Nádraží Veleslavín do Slaného

 

394 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny ráno ze Zdic do Nových Butovic

 

400 (11.12.2022)
 • zrychlení vybraných spojů v pracovní dny ráno a dopoledne ve směru do Prahy zrušením části zastávek
 • obousměrně zrušena zastávka Česká Lípa, Purkyňova nemocnice

 

406 (11.12.2022)
 • zrušen 1 pár spojů v pracovní dny v úseku Pelhřimov – Jihlava
 • nový spoj v pracovní dny odpoledne z Pelhřimova do Vlašimi
 • 1 spoj v pracovní dny ráno je ve Vlašimi prodloužen po trase linky 792 do zastávky ZŠ U Vorliny
 • celková úprava víkendového provozu

 

416 (11.12.2022)
 • zrušen 1 pár spojů v pracovní dny podvečer Ml. Boleslav – Chloumek
 • nový spoj v pracovní dny večer z Dobrovice do Chloumku

 

417 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny poledne ze Mcel nově nezajíždí do Smilovic

 

418 (11.12.2022)
 • prodloužení části spojů do Horek nad Jizerou (tyto spoje nově nejedou přes Brodce)
 • zrušen spoj v pracovní dny ráno z Bojetic do Dobrovice

 

421 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno z Bohouňovic II jede nově již z Újezdce

 

425 (11.12.2022)
 • nový školní spoj v pracovní dny ráno z Vysokého Újezdu do Loděnic

 

426 (11.12.2022)
 • 1 školní spoj v pracovní dny ráno z Rostoklat do Českého Brodu jede nově již z Břežan II

 

427 (11.12.2022)
 • zkrácení linky o úsek Ml. Boleslav, Aut. st. – Ml. Boleslav, Škoda PC
 • ve směru Mladá Boleslav zřízena zastávka Ml. Boleslav, V. Klementa

 

431 (11.12.2022)
 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Benátky n. J., Vaněčkova
 • pro 1 spoj v pracovní dny ráno do Lysé zřízeny zastávky Skorkov – Skorkov, Podbrahy – Sojovice
 • pro 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Lysé zřízena zastávka Sojovice

 

442 (11.12.2022)
 • 1 pár spojů v pracovní dny ráno prodloužen o úsek Benátky nad Jizerou – Ml. Boleslav
 • nový spoj v pracovní dny ráno z Lysé do Benátek

 

460 (11.12.2022)
 • zrušen první spoj v pracovní dny ze Zásmuk do Červeného Hrádku

 

534 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno ze Tří Dvorů do Kolína převeden na linku 535 (prodloužen a jede již z Konárovic)

 

535 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny ráno z Konárovic do Kolína (převeden z linky 534)

 

538 (11.12.2022)
 • zavedení víkendového provozu (5 párů spojů v intervalu 180 minut) jako náhrada za vlaky

 

540 (11.12.2022)
 • 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne prodloužen o úsek Dymokury – Záhornice

 

545 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Komárova jede nově přes Těně a Cheznovice

 

561 (11.12.2022)
 • sloučení 2 ranních spojů v pracovní dny v různých trasách do Rakovníka do jednoho

 

563 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Rakovníka jede nově také přes Veclov

 

570 (cca 21.12.2022)
 • 1 pár spojů v pracovní dny dopoledne prodloužen o úsek Čistá – Kralovice
 • 1 spoj v pracovní dny ráno z Čisté do Rakovníka jede nově již z Břežan

 

571 (11.12.2022)
 • nový 1 pár spojů v pracovní dny ráno a 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne Rakovník – Chříč
 • spoje v pracovní dny odpoledne Rakovník > Kůzová > Milíčov > Čistá nahrazeny spoji Rakovník > Břežany > Čistá

 

573 (cca 21.12.2022)
 • zrušen 1 pár spojů v pracovní dny dopoledne v trase Čistá – Jesenice
 • 1 nový spoj v pracovní dny ráno z Čisté do Břežan
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Břežan jede nově až z Čisté
 • vybrané spoje nově obsluhují více zastávek na trase linky

 

592 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno do Slaného jede ve Slaném nově přes zastávku U stadionu a nejede přes Mírovou a Rabasovu

 

599 (11.12.2022)
 • zrušení víkendového provozu (3 páry spojů Městec Králové – Dobšice, Libněves)

 

622 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno do Kladna a 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Kladna nezajíždí do Zájezdu
 • zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Okoře do Kladna

 

629 (11.12.2022)
 • 1 pár spojů v pracovní dny ráno prodloužen o úsek Družec – Dolní Bezděkov

 

630 (11.12.2022)
 • nový posilový školní spoj v pracovní dny ráno Braškov, Toskánka – Kladno, Nám. Svobody
 • vybrané spoje o víkendu nově neobsluhují zastávky Braškov a Braškov, Toskánka

 

631 (11.12.2022)
 • nový 1 pár spojů v pracovní dny večer Beroun, Aut. nádr. – Nižbor, Šnárová

 

634 (11.12.2022)
 • sloučení 2 školních spojů v pracovní dny ráno v trase Hostomice – Osov do jednoho, úprava tras těchto spojů

 

639 (11.12.2022)
 • 1 školní spoj v pracovní dny ráno z Osova do Dobříše prodloužen a jede již z Hostomic (náhrada za linku 634)

 

650 (11.12.2022)
 • pro vybrané spoje ve směru Slaný je zřízena zastávka Terezín, škola

 

663 (11.12.2022)
 • část spojů v pracovní dny ráno a odpoledne prodloužena do/z Odoleny Vody, Dolní nám

 

689 (11.12.2022)
 • ve směru Mšeno se zřizují zastávky Boreč, cihelna a Boreč, na křižovatce

 

706 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny ráno Vavřinec – Skvrňov – Zásmuky
 • 1 pár spojů v pracovní dny poledne zkrácen o úsek Skvrňov – Uhlířské Janovice

 

710 (11.12.2022)
 • nový 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne Chrudim – Podhořany u Ronova n. D.

 

713 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny večer ze Sobotky nově projíždí Martinovice a Sukorady

 

714 (11.12.2022)
 • zrychlení části spojů v úseku Kněžmost – Mladá Boleslav (náhradou je upravena linka 736)
 • zrychlení 1 spoje v pracovní dny ráno do Sobotky mezi Kněžmostem a Dobšínem
 • zrušení 1 spoje v pracovní dny odpoledne z Ml. Boleslavi do Kněžmostu
 • 1 spoj v pracovní dny večer z Ml. Boleslavi prodloužen o úsek Kněžmost – Dobšín
 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Ml. Boleslav, Boleslavská

 

723 (11.12.2022)
 • zrušen 1 pár spojů v pracovní dny v úseku Libáň – Mladá Boleslav
 • 1 spoj v pracovní dny dopoledne z Ml. Boleslavi prodloužen o úsek Libáň – Kopidlno
 • 1 spoj v pracovní dny ráno z Kopidlna jede nově také přes Březno

 

724 (11.12.2022)
 • zrušen 1 pár spojů v pracovní dny večer Mladá Boleslav – Libáň
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Března zkrácen o úsek Domousnice – Veselice
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne jede nově také přes Dětenice a Kozodírky

 

725 (11.12.2022)
 • 1 pár spojů v pracovní dny večer nově projíždí Martinovice a Sukorady

 

726 (11.12.2022)
 • 1 pár spojů v pracovní dny ráno prodloužen o úsek Kobylnice – Žerčice a zkrácen o úsek Březno – Mladá Boleslav

 

735 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny z Kopidlna do Libáně a též do Brodku

 

736 (11.12.2022)
 • linka jede nově přes Dolní Stakory, Valy, Husí Lhotu a Úhelnici a nejede přes Násedlnici
 • zrušena zastávka Kněžmost, Malobratřice, hl. sil.
 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Ml. Boleslav, Boleslavská
 • nový spoj v pracovní dny odpoledne z Ml. Boleslavi do Kněžmostu
 • 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Ml. Boleslavi zkrácen o úsek Kněžmost – Dobšín

 

754 (11.12.2022)
 • nová obousměrná zastávka Benešov, Křižíkova

 

759 (11.12.2022)
 • nová obousměrná zastávka Benešov, Křižíkova

 

762 (11.12.2022)
 • odpolední spoje z Jesenice jedou nově ve Zlatníkách-Hodkovicích také přes zastávky Břežanská, Slunečná a U Prodejny

 

765 (11.12.2022)
 • ranní školní spoj ze Sibřiny do Říčan jede nově mezi Spojovací ZŠ a náměstím přes Nemocnici

 

768 (11.12.2022)
 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Benátky n. J., Vaněčkova
 • nový spoj v pracovní dny ráno Sedlec – Benátky n. J.

 

770 (11.12.2022)
 • 1 nový pár spojů v pracovní dny odpoledne Benešov – Ostředek

 

780 (11.12.2022)
 • prodloužení intervalu v pracovní dny odpoledne v návaznosti na vlakovou linku S27

 

783 (11.12.2022)
 • část spojů v pracovní dny ráno a odpoledne prodloužena o úsek Žehušice – Žehušice, ZŠ.

 

785 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny po poledni z Kolína do Kutné Hory

 

796 (11.12.2022)
 • vybrané spoje celotýdenně prodlouženy o úsek Čerčany, žel. st. – Pyšely

 

797 (11.12.2022)
 • nový spoj v pracovní dny dopoledne z Chocerad do Vranovské Lhoty

 

801 (11.12.2022)
 • 1 nový pár spojů o víkendech v trase Kutná Hora, hl. n. – Kutná Hora, Žižkov, poliklinika

 

802 (11.12.2022)
 • poslední pár spojů jede nově denně (dosud jen v pátek a sobotu)

 

805 (11.12.2022)
 • 2 nové spoje v pracovní dny odpoledne z Kutné Hory do Kolína

 

842 (11.12.2022)
 • 1 spoj v pracovní dny ráno do Čechtic nově nezajíždí do Tomic, Stříteže a Černičí

 

853 (11.12.2022)
 • nová linka PID/IREDO v trase Městec Králové, nám. – Nový Bydžov, Terminál HD (náhrada za linku IREDO č. 153)

 

 

ZMĚNY NA ŽELEZNICI přestup na vlak

Trať 011 Praha – Kolín (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh vlaků především linky R41 vlivem ukončení výluky na trati

 

Trať 012 Pečky – Kouřim (11.12.2022)
 • úprava časových poloh vlaků pro zachování přípojů na linku R41 a zlepšení dopravy do škol na základě požadavků starostů obcí
 • posílení linky S11 na špičkový takt 60 min. v nejvytíženějším úseku při zkrácení vybraných vlaků v okrajových obdobích do Plaňan a Bošic

 

Trať 020 Velký Osek – Hradec Králové (11.12.2022)
 • linka S15 je nově na požadavek Královéhradeckého kraje přečíslována na V41
 • zlepšení přípojných vazeb v Kolíně při úpravě zastávkové politiky

 

Trať (nově) 028 Křinec – Chlumec nad Cidlinou (11.12.2022)
 • zastavení provozu v úseku Křinec – Městec Králové (linka S25)
 • linka S26 je nově na požadavek Královéhradeckého kraje přečíslována na V51

 

Trať 061 Nymburk – Jičín (11.12.2022)
 • posílení provozu o víkendu v úseku (Nymburk –) Křinec – Rožďalovice

 

Trať 064 Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh vybraných vlaků v úseku Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město

 

Tratě 070 a (nově) 071 Praha – Mladá Boleslav – Turnov (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh vlaků linek S30 a L4 v okolí Mladé Boleslavi

 

Trať 092 Kralupy nad Vltavou – Neratovice (11.12.2022)
 • navýšení kapacity vlaků v ranní špičce jako reakce na změny v síti středních škol

 

Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno (11.12.2022)
 • nasazení nového konceptu, který přináší zlepšení přestupních vazeb v Kralupech nad Vltavou a zrušení dlouhého pobytu vlaku ve stanici Brandýsek (zkrácení cestovních dob ve směru Kralupy – Kladno)

 

Trať 121 Hostivice – Podlešín (11.12.2022)
 • úprava rozsahu provozu linky S54 v souvislosti s vlaky obsluhujícími distribuční centrum Amazon

 

Trať 122 Praha-Smíchov – Hostivice – Rudná u Prahy (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh spojů v ranní špičce

 

Trať 126 Rakovník – Louny – Most (11.12.2022)
 • rozšíření platnosti PID o úsek Domoušice – Louny

 

Trať 162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka (11.12.2022)
 • turistická linka T7 Rakovnický rychlík nově vedena z Kralovic směr Praha o cca hodinu později z důvodu atraktivnější nabídky pro turistiku

 

Trať 174 Beroun – Rakovník (11.12.2022)
 • turistická linka T7 Rakovnický rychlík nově vedena ve směru do Prahy o cca hodinu později z důvodu atraktivnější nabídky pro turistiku

 

Trať 200 Zdice – Protivín (11.12.2022)
 • rozšíření platnosti PID o úsek Dobrá Voda u Březnice – Čimelice (v souladu s vedením autobusových linek)

 

Trať 203 Březnice – Strakonice (11.12.2022)
 • rozšíření platnosti PID o úsek Slavětín u Březnice – Blatná (v souladu s vedením autobusových linek)
 • rozšíření provozu v období sedla pracovních dnů

 

Trať 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem (11.12.2022)
 • ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem vyjede v nepracovních dnech v období červen až říjen turistická linka T9 navazující mimo jiné v Březnici na linku T6 Cyklo Brdy

 

Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh linky S8 především v úseku Týnec nad Sázavou – Čerčany v souvislosti s úpravami linek S9 a R49
 • na základě požadavku obcí je v pracovních dnech odpoledne veden do Dobříše vlak linky S88 s odjezdem z Prahy v 17.25 místo v 16.25

 

Trať 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou (11.12.2022)
 • vlaky Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou (– Havlíčkův Brod) nově označeny jako linka S82
 • úprava časových poloh linky S80 především v úseku Čerčany – Sázava v souvislosti s úpravami linek S9 a R49

 

Trať 220 Olbramovice – České Budějovice (11.12.2022)
 • změny souvisejí se zprovozněním nových úseků IV. tranzitního koridoru
 • linka S90 zkrácena do trasy Olbramovice – Tábor v nových časových polohách s návaznostmi na rychlík v Olbramovicích
 • nově zavedeny vložené spoje Olbramovice – Votice jako přípoj rychlíku linky R17 v Olbramovicích
 • linka R49 vedena v pracovních dnech jedním párem spojů do Tábora pouze v pracovních dnech
 • spěšný vlak s příjezdem do Prahy v 8:38 nově veden již z Votic

 

Trať 221 Praha – Benešov u Prahy (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh linek S9 a R49 v návaznosti na změny dálkové dopravy

 

Trať 222 Benešov u Prahy – Vlašim (– Trhový Štěpánov) (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh linky S99 v návaznosti na změny dálkové dopravy, nově přípoje v Benešově také na linku R17 směr Tábor
 • posílení provozu o víkendech na celodenní takt 60 min.

 

Trať 223 Benešov u Prahy – Olbramovice – Sedlčany (11.12.2022)
 • nový provozní koncept linky S98 – prodloužení všech vlaků o úsek Olbramovice – Benešov u Prahy do přestupního uzlu

 

Trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod (11.12.2022)
 • úpravy časových poloh spojů pro zachování vybraných přípojů v Kolíně
 • s předpokladem od července opětovné prodloužení vlaků linky R41 do stanice Kutná Hora hl. n.

 

Trať 231 Lysá nad Labem – Kolín (11.12.2022)
 • s předpokladem od července opětovné zastavování všech vlaků linky S2 na zastávkách Kolín-Zálabí a Veltruby

 

Trať 236 Čáslav – Třemošnice (11.12.2022)
 • na základě požadavku Pardubického kraje vedena linka S27 nově v odpolední špičce ve dvouhodinovém taktu

 

 

 • Červený Újezd, Deboreč nový název pro zastávku Ješetice, žel. st.
 • Dobřív, u hřbitova nový název pro zastávku Hůrky, rozc. 3,0
 • Dobřív, Melmatěj nový název pro zastávku Strašice, Melmatěj
 • Chotoviny, rozc. 2.0 nová zastávka pro linky 401 (stálá)
 • Chrudim, Čáslavská nový název pro zastávku Chrudim, Transporta starý záv.
 • Jílové u Prahy, Za Humny nová zastávka pro linky 332, 362, 341 a 956 (na znamení) (cca od 16. 12.)
 • Kozárovice nový název pro zastávku Kozárovice, kult. dům II.
 • Mezno, hl. silnice nová zastávka pro linku 568 (na znamení)
 • Mezno, žel. st. zastávka je nově na znamení
 • Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.) zrušení zastávky pro linky 317, 393
 • Nadějkov, Kaliště, rozc. 1.0 nová zastávka pro linku 454 (na znamení)
 • Oldřichov nová zastávka pro linku 459 (stálá)
 • Podhořany u Ronova n. D., Pod Zámkem nový název pro zastávku Podhořany u Ronova n. D., zahrady
 • Přišimasy, sklady Marca nový název pro zastávku Hradešín, sklady Marca
 • Střezimíř, žel. zast. nová zastávka pro linky 451, 569 (stálá)
 • Zvole, K Jarovu nová zastávka pro linku 445 (na znamení)
 • Žiželice, škola nová zastávka i ve směru Kolín pro linku 536 (na znamení).

 

 

Vysvětlivky

 • pracovní dny …. pracovní dny
 • sobotyneděle a svátky …. soboty a neděle
 • přestup na metro A …. přestup na linku metra A
 • přestup na metro B …. přestup na linku metra B
 • přestup na metro C …. přestup na linku metra C
 • přestup na vlak …. přestup na linky S a další vlakové spoje
 • (T) …. zastávka pouze ve směru TAM (vzhledem k výčtu zastávek)
 • (Z) …. zastávka pouze ve směru ZPĚT (vzhledem k výčtu zastávek)
 • [1] …. tarifní pásmo zastávky příměstské linky

Článek je průběžně doplňován.


#b4f2b1 Z #f2eb66 Ž #f2b1b4 Č