Trvalé změny v říjnu 2016

Naposledy aktualizováno: 27. 10. 2016 16:35 | Tisk

Vážení cestující,

od 15. října 2016 (případné jiné termíny jsou vyznačeny) dochází ke změnám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.

Nejvýznamnější je změna linkového vedení autobusů od 15.10.2016. V autobusové síti ze 115 linek změní trasu 23 linek, 8 linek bude nově zavedeno a 4 linky zrušeny a nahrazeny jinými spoji. Dále budou 4 linky v souvislosti s rozvojem PID do Středočeského kraje přečíslovány. Nejvýraznější proměnou projde autobusová síť v oblasti Prahy 8, 9, 10 a 15, dále se s autobusovými změnami potkají také obyvatelé Prahy 4, 12 Jižního Města, Kunratic, Čakovic, Kbel nebo Satalic.

Podrobné informace o změně na https://pid.cz/autobusy2016/.

101
 • změna trasy:    TOLSTÉHO – … Záběhlická škola – Topolová (×) – Centrum Zahradní Město – Zahradní Město – Na Padesátém SKALKA (A) – MICHELANGELOVA – Rembrandtova (×) – Královická (×) – SÍDLIŠTĚ SKALKA
 • v úseku Skalka Sídliště Skalka, resp. Sídliště Skalka  Michelangelova v provozu pouze vybrané spoje
 • typ vozidel: v pracovní dny standardní a midibus, o víkendu midibus (do ukončení tramvajové výluky v Nuslích a Michli celotýdenně standardní)
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (24) 40 (40) 40 (40)
  Sedlo / dopoledne 30 (30) 30 (30) 40 (40)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (30) 30 (30) 30 (30)
  Večer 40 (40) 40 (40) 40 (40)
  hodnoty v závorce platí pro úsek Skalka/Michelangelova – Sídliště Skalka
102
 • změna trasy (prodloužení):    STARÉ BOHNICE – SÍDLIŠTĚ BOHNICE – … – KOBYLISY (C) – Poliklinika Čumpelíkova (×) – Kobyliská střelnice (×) – Bojasova (×) – Šimůnkova (T) – ŠIMŮNKOVA (v aut. obratišti)
 • v úseku Kobylisy – Šimůnkova je v provozu celotýdenně pouze každý druhý spoj
103
 • typ vozidel: o víkendu nově midibus
 • posílení provozu v sobotu dopoledne a odpoledne, v neděli dopoledne v úseku Ládví – Ďáblice
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6-7,5 (12-15) 30 (60) 30 (60)
  Sedlo / dopoledne 15 (30) 15-30 (60) 30 (60)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5-10 (15-20) 15 (60) 15-30 (60)
  Večer 30 (30) 30 (30) 30 (30)
  hodnoty v závorce platí pro úsek Ďáblice – Březiněves
110
 • změna trasy (v oblasti Třeboradic):
  • sled zastávek ve směru Třeboradice: … – OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE – Teplárna Třeboradice – Za Tratí (×) – K Teplárně (×) – TŘEBORADICE
  • sled zastávek ve směru Dolní Počernice: TŘEBORADICE – Králova (×) – Třeboradice – K Teplárně (×) – Za Tratí (×) – Teplárna Třeboradice – OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE – …
 • v úseku Obchodní centrum Čakovice – Třeboradice v provozu celotýdenně pouze vybrané spoje, určené zejména pro obsluhu areálu teplárny
 • změna trasy (prodloužení v oblasti Dolních Počernic):    TŘEBORADICE – … – Hostavice – Lomnická (T) – Nádraží Dolní Počernice (S) – DOLNÍ POČERNICE
117
 • nová linka v trase:    POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Lísek (×) – Rosečská (×) – Nad Rybníky (×) – Nádraží Krč (S) (×) – Nad Havlem (×) – Nemocnice Krč – Zálesí – Sulická (×) – Novodvorská – Čechtická (×) – Nové dvory – Cílkova – Lhotecký les – Sídliště Lhotka – Sídliště Lhotka – Hasova – Labe – Ke Schodům (T) (×) – Družná (Z) – Na Cikorce (Z) (×) – Tyršova čtvrť – Darwinova (×) – Lehárova (×) – Modřanská škola (×) – Obchodní náměstí – Na Havránce (+)– Poliklinika Modřany – ČECHOVA ČTVRŤ
 • v provozu celodenně a celotýdenně
 • typ vozidel: midibus
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 30 60 60
119 od 3.10.2016
 • posílení provozu o víkendu mezi cca 20:30 a 21:00 (zkrácení intervalu z 10 na 7-8 minut), současně zajištění návaznosti linky 119 na metro A v tomto období
121
 • zkrácení, změny trasy (v okolí Budějovické):    POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Budějovická (T) (C) – Krčská (T) – Na Strži (T) – Antala Staška (Z) (×) – Ryšánka (Z) – Na Staré cestě (×) – … – NÁDRAŽÍ BRANÍK (S)
 • typ vozidel: v pracovní dny standardní, o víkendu midibus
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 20 30 30
  Večer 30 30 30
124
 • změna trasy a zastávek (v oblasti Budějovické)
  • sled zastávek ve směru Želivského: beze změny
  • sled zastávek ve směru Dvorce:  … – Brumlovka – Budějovická (C) (v ul. Budějovická) – Poliklinika Budějovická (C) – Antala Staška (×) – Ryšánka – …
133, 207
 • posílení provozu v ranní špičce pracovního dne, interval 5-6 minut
134
 • nová linka v trase:    PODOLSKÁ VODÁRNA Doliny Klikovka Pražského povstání (C) Děkanka (×) Na Hřebenech Kavčí hory Milevská (T) (×) Sídliště Pankrác Pankrác (C) Pankrác (T) (C) Zelená liška (×) Budějovická (C) Poliklinika Budějovická (C) Antala Staška (×) Ryšánka Na Planině ZELENÝ PRUH
 • v provozu celodenně a celotýdenně
 • typ vozidel: v pracovní dny standardní, o víkendu midibus
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 30-20 30
  Sedlo / dopoledne 15 15 20
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 15 15
  Večer 20 20 20
136
 • změna trasy v severní části Prahy:    SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE – Krystalová (×) – Čakovický zámek – Nádraží Čakovice (S) (×) – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (×) – Fryčovická – Tupolevova – Dobratická – Výstaviště Letňany (×) – Letňany (C) – Letňanská – Nový Prosek (×) – Prosek (C) – … – JIŽNÍ MĚSTO
 • v úseku Vozovna Kobylisy – Prosek nahrazena linkou 183
138
 • změna trasy (prodloužení v oblasti Spořilova, zkrácení v oblasti Skalky):   NEMOCNICE KRČ – Nemocnice Krč (Z) – U Labutě (×) – Kačerov (C) (S) – Pod Dálnicí (Z) – V Zápolí – Depo Kačerov – Starý Spořilov (×) – Roztylské náměstí (×) – Lešanská (×) – Spořilov (T) – Spořilov – Měchenická (×) – SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – … – SKALKA (A) – MICHELANGELOVA – Plošná (×) – Mokřanská (×) – Myšlínská (×) – Kablo (×) – Kovošrot (×) – ZENTIVA
 • v úseku Skalka – Zentiva, resp. Zentiva – Michelangelova v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny
 • v úseku Nemocnice Krč – Sídliště Spořilov posilové spoje v pracovní dny dopoledne
 • typ vozidel: celotýdenně midibus
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (12) 40 (-) 40 (-)
  Sedlo / dopoledne 30* (-) 30 (-) 40 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (15-30) 30 (-) 30 (-)
  Večer 40 (1 pár spojů) 40 (-) 40 (-)

   údaj v závorce platí pro úsek Skalka – Zentiva, resp. Zentiva – Michelangelova

  *dopoledne interval 15 minut v úseku Sídliště Spořilov – Nemocnice Krč

140
 • změna trasy (prodloužení):    PALMOVKA (B) – … – ČAKOVICE  Radonická (×) MIŠKOVICE
 • v úseku Čakovice Miškovice v provozu celotýdenně pouze cca každý druhý spoj
 • pro spoje jedoucí až do Miškovic se přemisťuje zastávka Čakovice: do ul. Cukrovarská, cca 30 m před křiž. s ul. Ouhrabkova
 • posílení provozu v pracovní dny dopoledne (důvodem koordinace s linkou 136 a posílení provozu na Tupolevově ulici)
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (12) 20 (20-40)
  20 (20-40)
  Sedlo / dopoledne 12 (24-36) 15 (30) 20 (20-40)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (15) 15 (30) 15 (30)
  Večer 20 (20-40) 20 (20-40) 20 (20-40)
   údaje v závorce platí pro úsek Čakovice – Miškovice
141
 • nové označení pro bývalou linku 273
 • trasa a provozní parametry beze změny
144
 • linka oddělena od linky 202, tj. nástupní zastávka Poliklinika Mazurská je pro všechny spoje v obratišti
 • typ vozidel: v pracovní dny výhradně kloubový
145
 • zavedení nové linky v trase:    KOBYLISY (C)– Kobylisy (Z) (+)– Sídliště Kobylisy – Mirovická – Vozovna Kobylisy – Za Čimickým hájem (×) – Přívorská – Okořská (Z) – Libeňská (×) – Čimice – Sídliště Čimice (T) – SÍDLIŠTĚ ČIMICE
 • linka je v provozu celodenně a celotýdenně jako náhrada za bývalou linku 183
 • typ vozidel: celotýdenně standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 40 40
  Sedlo / dopoledne 15 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 30 30
  Večer 40 40 40
148
 • nové označení pro bývalou linku 291
 • trasa i provozní parametry beze změny
150
 • zřizují se obousměrně zastávky Zálesí a Novodvorská
 • všechny spoje ve večerním období, doposud ukončené na Kačerově, jsou prodlouženy do zastávky Želivského (částečná náhrada za linku 196 v relaci Kačerov – Michle a zachování spojení na metro A ve večerním období)
152
 • změna trasy (prodloužení):    ČESKOMORAVSKÁ (B) – Vysočanská (B) – Prosek (C) – Sídliště Prosek – Střížkov (C) – Třebenická – Štěpničná (×) – Ládví (C) – Kobylisy (C) – Služská (×) – Písečná – … – SÍDLIŠTĚ ČIMICE
 • nově v provozu celodenně a celotýdenně, částečně nahrazuje linku 183 v relaci Čimice – Vysočanská
 • typ vozidel: celotýdenně kloubový
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 20 20
  Sedlo / dopoledne 15 15 20
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 15 15
  Večer 20 20 20
154
 • nová linka v trase: STRAŠNICKÁ (A) – Strašnická (Z) (A) – Na Hroudě – Nádraží Strašnice (S) (×) – Korytná (×) – Želivecká (×) – Jesenická – U Lípy (×) – Záběhlická škola – Práčská (×) – Obchodní centrum Hostivař – Na Groši – Hostivařská – Nádraží Hostivař (S) (v Průmyslové ul.) – Nádraží Hostivař (S) (v obratišti/ul. Plukovníka Mráze) – Gercenova – Řepčická – Boloňská – Nádraží Horní Měcholupy (S) (×) – Na Křečku (×) – Janovská (×) – Sídliště Petrovice (Z) – Sídliště Petrovice – Morseova (×) – Newtonova (×) – Horčičkova – Háje (C) – Modrá škola (×) – Prašná (Z) (×) – Brechtova – Šperlova – Donovalská – Brodského – Benkova – Pod Chodovem (×) – Chodov (C) – Jarníkova – Na Jelenách (×) – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO
 • linka je v provozu celodenně a celotýdenně
 • typ vozidel: celotýdenně standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40 40
  Sedlo / dopoledne 30 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 40 40 40
155
 • nové označení pro bývalou linku 297
 • změna dopravce: ABOUT ME s.r.o.
 • zřizuje se zastávka Malešický park – viz. změna zastávek PID
 • provozní parametry beze změny
157
 • změna trasy (v oblasti Modřan): KAČEROV (C) – … – Poliklinika Modřany – Písková (×) – NÁSIROVO NÁMĚSTÍ
158
 • změna trasy: LETŇANY (C) – Výstaviště Letňany (×) – … – ČAKOVICE – U Bílého mlýnku (×) – Králova (×) – TŘEBORADICE
 • vybrané spoje v pracovní dny v provozu pouze v úseku Letňany – Čakovice
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40-60 60
  Sedlo / dopoledne 30 30 40-60
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 40-60 40-60 40-60
159
 • zrušena, nahrazena linkou 202
162
 • posílení provozu v ranní špičce cca od 6. do 7. hodiny, zkrácení intervalu na 15 minut
 • rozšíření odpolední špičky pracovního dne (interval 20 minut nově od cca 13:00 do 20:00)
 • omezení provozu v sobotu ráno, v neděli ráno a dopoledne a celotýdenně večer prodloužením intervalu na 40 minut
165
 • změna trasy (zkrácení): SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV – … – Modrá škola (×) – HÁJE (C)
166
 • nové označení pro bývalou linku 295
 • trasa i provozní parametry beze změny
169
 • posílení provozu v ranní špičce cca od 6. do 7. hodiny, zkrácení intervalu na 15 minut
 • rozšíření odpolední špičky pracovního dne (interval 20 minut nově od cca 13:00 do 20:00)
 • zavedení provozu o víkendu a celotýdenně večer, intervaly v následující tabulce [min]:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15-20 40 40
  Sedlo / dopoledne 30 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 20 30 30
  Večer 40 40 40
173
 • změna trasy (zkrácení): OBCHODNÍ NÁMĚSTÍ – Nádraží Modřany (S) – … – TOČNÁ
 • v úseku Obchodní náměstí – Točná jízdní řád beze změny
175
 • změna trasy (prodloužení v oblasti Jižního Města):    FLORENC (B) (C) – … – Sídliště Petrovice – Jakobiho (×) – Horčičkova – HÁJE (C)
 • mírné omezení provozu v sobotu ráno a večer, v neděli ráno, dopoledne a večer (interval prodloužen ze 30 na 40 minut)
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40 40
  Sedlo / dopoledne 20 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 20 40 40
176 od 3.10.2016
 • posílení provozu v nejvytíženějším období ranní špičky PD (cca 8:00-9:00) zkrácením intervalu na 6-8 minut
 • mírné omezení provozu na začátku ranní špičky PD (cca 6:4 -7:30) prodloužením intervalu na 7-10 minut
177
 • zřízení vložených spojů v úseku Volha – Chodov jako náhrada za linku 193
  • souhrnný interval v pracovní dny ráno 3 minuty (pouze ve směru na Chodov), dopoledne 7,5 minuty, odpoledne 3-4 minuty a večer cca do 22:00 10-20 minut
  • souhrnný interval v neděli od cca 18:00 do 22:00 10-20 minut
181
 • vložené spoje v trase Opatov – Barvy a laky jsou zrušeny, resp. nahrazeny novou linkou 182
 • všechny spoje tedy nově jedou v celé své trase
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
182
 • nová linka v trase:    POLIKLINIKA PROSEK – Střížkov (Z) (C) – Střížkov (C) – Sídliště Prosek – Prosek (C) – Nad Jetelkou (×) – Vysočanská (B) – Nádraží Libeň (S) – K Žižkovu (×) – Balkán (×) – Spojovací – Pod Táborem – Kolonie (×) – Za Horou (Z) – Perlit (×) – Spalovna Malešice (×) – Zamenhofova (Z) (×) – Radiová (×) – Barvy a laky (×) – Kablo (×) – Sklářská (×) – Nádraží Hostivař (S) – Hostivařská – Na Groši – Hostivařské náměstí – Selská (×) – Nad Košíkem (×) – K Obecním hájovnám (×) – Donovalská – Litochlebské náměstí – OPATOV (C)
 • v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů: ráno v intervalu 12 minut, odpoledne 15 minut
 • typ vozidel: standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
183
 • změna trasy (v oblasti Prahy 8):   VOZOVNA KOBYLISYVozovna Kobylisy (Z) – Bojasova (×) – Šimůnkova – Sídliště Ďáblice – Třebenická (T) – Třebenická HÁJE (C)
 • typ vozidel: v pracovní dny nově kloubový, o víkendu standardní. Vybrané spoje večer celotýdenně standardní.
 • omezení provozu, tj. prodloužení intervalů na dvojnásobek (v úseku Střížkov – Nádraží Hostivař provoz doplněn linkou 182)
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40 40
  Sedlo / dopoledne 20 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 40 40 40
186
 • zrušena, nahrazena linkami 201 a 396
193
 • změna trasy (zkrácení):    NÁDRAŽÍ VRŠOVICE (S) ŠEBERÁK
 • v úseku Šeberák – Chodov nahrazena linkami 177 a 203
 • typ vozidel: kloubový nově i o víkendu
195
 • změna trasy (v oblasti Letňan a Čakovic):    KRAUSOVA – AVIA LETŇANY (×)– Staré Letňany – Rychnovská (+)– Boletická (×) – Výstaviště Letňany – … – JESENICKÁ
 • ve směru od Letňan spoje střídavě ukončovány v zastávkách Avia Letňany a Krausova, tj. v úseku Avia Letňany – Krausova v provozu celotýdenně pouze každý druhý spoj
 • zřizuje se zastávka Nad Jetelkou (náhrada za linku 158)
196
 • platí pro trvalý stav po ukočení výluky v Michli
 • změna trasy (zkrácení, resp. odklon):    SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (B) (S) – … – KAČEROV (C) (S) – … – Michelská – Pod Jezerkou – KLOBOUČNICKÁ
 • v úseku Kačerov – Kloboučnická v provozu pouze v pracovní dny od cca 6:00 do cca 20:00
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (6) 20 (-)
  20 (-)
  Sedlo / dopoledne 15 (15) 15 (-) 20 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (7,5) 15 (-) 15 (-)
  Večer 20 (-) 20 (-) 20 (-)
   údaje v závorce platí pro úsek Kačerov – Kloboučnická
197
 • ruší se vložené spoje v úseku Na Jelenách – Háje (nahrazeny linkou 154)
 • v úseku Sídliště Písnice – Háje celotýdenně v provozu pouze každý druhý spoj
 • typ vozidel: celotýdenně kloubový
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (12) 20 (40)
  20 (40)
  Sedlo / dopoledne 15 (30) 15 (30) 20 (40)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (15) 15 (30) 15 (30)
  Večer 20 (40) 20 (40) 20 (40)
   údaje v závorce platí pro úsek Sídliště Písnice – Háje
200
 • posílení provozu v nejvytíženějších obdobích přepravních špiček pracovního dne:
  • ráno interval 2-3 minuty ve směru Kobylisy, resp. 3 minuty ve směru Sídliště Bohnice
  • odpoledne interval 3 minuty
201
 • změna trasy (prodloužení):    NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (C) (S) – … – Bakovská – Kbely – Kbely (×) – Nymburská (×) – Dřevařská (×) – Satalice – Satalická obora – Satalice – Nádraží Satalice (Z) (S) (×) – Sportareál Satalice (×) – Plynárna Satalice (×) – Sicherova (×) – Lipnická (×) – Jordánská (Z) (×) – Hutě – Rajská zahrada (B) – Ronešova (×) – Poliklinika Černý Most (+)– ČERNÝ MOST (B)
 • posílení provozu v přepravních špičkách pracovního dne
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6*
  20
  20
  Sedlo / dopoledne 15
  15
  20
  Odpolední špička / odpoledne 7,5
  15
  15
  Večer 20
  20
  20
   * v úseku Rokoska – Nádraží Holešovice i nadále vložené spoje v pracovní dny ráno (interval v tomto úseku 2-6 minut)
202
 • změna trasy (zkrácení, resp. odklon):    POLIKLINIKA MAZURSKÁ – … – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice (S) (×) – Cukrovar Čakovice (×) – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – ČAKOVICE – Radonická (×) – Miškovice – Kbelský hřbitov (×) – Zamašská – Sovenická (×) – Bakovská (×) – NÁDRAŽÍ KBELY (S)
 • v úseku Čakovice – Nádraží Kbely v provozu pouze každý druhý spoj a pouze v pracovní dny cca od 6 do 20 hodin
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (24-36)
  30 (-)
  30 (-)
  Sedlo / dopoledne 30 (60) 30 (-) 30 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (30) 30 (-) 30 (-)
  Večer 30-40 (-)
  30-40 (-) 30-40 (-)
   údaje v zárovce platí pro úsek Čakovice – Nádraží Kbely
203
 • zavedení nové linka v trase:    POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Lísek (×) – Rosečská (×) – Nad Rybníky (×) – Nádraží Krč (S) (×) – Nad Havlem (×) – Nemocnice Krč – Klárův ústav (T) (×) – Ústav mateřství – IKEM – V Lískách (Z) (×) – Ústav Akademie věd – Zelené domky (×) – U Tří svatých (×) – Kunratická škola – Kunratice – Šeberák – Na Proutcích (×) – Koleje Jižní Město – Volha – U Kunratického lesa (×) – Petýrkova – Dědinova – Roztyly (C) – Chodovec – Chodovská tvrz – Mokrá (×) – Šperlova – Brechtova – Wagnerova (×) – Poliklinika Háje (×) – Modrá škola (C) ((×) ve směru Z) – Háje (Z) – Milíčov – HÁJE (C)
 • linka je v provozu celotýdenně cca od 5:00 do 22:00
 • do zastávky Milíčov zajíždí pouze v pracovní dny
 • typ vozidel: celotýdenně midibus
 • dopravce: ABOUT ME s.r.o.
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60
205
 • zrušena, nahrazena linkou 134
222
 • nová linka v trase:    ČERNÝ MOST (B) – Černý Most (Z) (×) – Chvaly (×) – Libošovická – Krahulčí (×) – Svépravice – Xaverovský háj (×) – Ke Xaverovu (×) – Xaverov (×) – Nad Běchovicemi (×) – Podnikatelská (×) – VÚ BĚCHOVICE
 • v provozu pouze ve špičkách pracovního dne, nahrazuje vložené spoje linky 261
 • typ vozidel: standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji v ranní i odpolední špičce 30 minut
224
 • nové označení pro bývalou linku 296
 • změna trasy: NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE (S) Sekeřická (T) (×) Ratibořická Svépravice – Krahulčí (×) Libošovická OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST VAJGARSKÁ NÁDRAŽÍ KYJE (S) Poliklinika Petrovice  Wattova (T) SÍDLIŠTĚ PETROVICE
 • ruší se vložené spoje v trase Černý Most – Bryksova
 • zřizují se v přepravních špičkách pracovního dne vložené spoje v trase OC Černý Most – Nádraží Kyje/Vajgarská, které zajišťují posílení spojení od Černého Mostu ráno na vlak a odpoledne od vlaku S1 a S7
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 (15) 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 30 (15) 30 30
  Večer 30 30 30
   údaje v zárovce platí pro úsek OC Černý Most – Nádraží Kyje/Vajgarská
260
 • ruší se v PD první 2 páry spojů (odjezdy ve 4:35 a 5:19 ze zastávky Netušilská a v 5:03 a 5:33 ze zastávky Nádraží Klánovice)
 • zřizuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Nádraží Klánovice v 9:13, spoj v 9:03 je posunut na 8:53
 • zřizuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Netušilská v 9:05, spoj v 8:49 je posunut na 8:35
 • zřizují se v PD večer spoje s odjezdem ze zastávky Nádraží Klánovice ve 21:03 a Netušilská ve 20:35
261
 • spoje jedoucí ve špičkách pracovního dne v trase Černý Most – VÚ Běchovice převedeny na novou linku 222
 • obsluhu zastávek VÚ Běchovice a Xaverov zajišťuje nyní linka 222
 • změna dopravce: STENBUS s.r.o.
 • interval mezi spoji [min]  viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30-15 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 30 30 30
  Večer 30 30 30
269
 • v ranní špičce pracovního dne se ruší vložené spoje v úseku Satalice – Letňany
 • typ vozidel: o víkendu nasazen pouze standardní autobus (doposud 1 oběh zajišťován midibusem)
273
 • nově označena jako linka 141
291
 • nově označena jako linka 148
293
 • zrušena, nahrazena linkami 138 a 203
295
 • nově označena jako linka 166
296
 • nově označena jako linka 224
 • ranní školní spoj v trase Ústřední – Morseova převeden na linku 552
297
 • nově označena jako linka 155
326 od 2.10.2016
 • prodlužuje se spoj v PD trase Opatov – Vestec, BIOCEV s odjezdem ve 13:40 do trasy Volha – Vestec, BIOCEV. Odjezd z nové výchozí zastávky je ve 13:28.
 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Jesenice, Belnická v 7:00 je zkrácen do zastávky Opatov
 • prodlužuje se v PD spoj v trase Jesenice – Opatov s odjezdem v 6:52 do trasy Jesenice – Volha
386
 • nově označena jako linka 396
396
 • nové označení pro bývalou linku 386
 • změna trasy (prodloužení): PŘEZLETICE, KOCANDA [1] – …– Nádraží Satalice (×) (S) [B]  Sportareál Satalice (×) (Z) [B] – Plynárna Satalice (×) [0] – Sicherova (×) [0] – Lipnická (×) [0] – Jordánská (×) (Z) [0] – Hutě [0] – Lehovec (T) [0] – Lehovec (×) [0] – Sídliště Hloubětín (×) [0] – Hloubětín (B) [0] – HLOUBĚTÍNSKÁ [0]
 • linka nahrazuje provoz linky 186 v úseku Nádraží Satalice – Hloubětínská
 • v provozu pouze v pracovní dny cca od 5:30 do 19:30
 • interval ráno cca 30 minut, dopoledne a odpoledne 60 minut
444 od 2.10.2016
 • posunuje se spoj v PD trase Měchenice, žel.st. – Kamenice, Kult. dům s odjezdem ve 13:35 na 13:45
552
 • nová školní linka v trase (v uvedeném směru):   ÚSTŘEDNÍ – Kutnohorská – Dolnoměcholupská – Dolní Měcholupy – Nádraží Horní Měcholupy – Boloňská – Boloňská – Na Vartě – Bolevecká – Livornská – Nové Petrovice – Poliklinika Petrovice – Wattova – MORSEOVA
 • nahrazuje školní spoj na lince 296 s příjezdem do zastávky Morseova v 7:45
 • typ vozidel: midibus
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
564
 • změna trasy (prodloužení):   SUDĚJOVICKÁ – Zbyslavická – Rohožnická Sídliště Rohožník HULICKÁ/POLESNÁ
P2
 • interval po celou dobu ranní špičky PD 15 minut (namísto 10-15)

 

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nemusí být v tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Čelákovice, Jiřinská (od 10.10.)
 • zřizuje se mezi zastávkami Čelákovice, nám. a Čelákovice, Kovohutě, resp. Čelákovice, U Hájku
 • obousměrně: v ulici Jiřinská v čele zast. zálivu u křiž. s ulicí Dukelská
(×) 2 405, 427, 443
Doubravčice, Rozc. Vrátkov (od 2.10.)
 • zřizuje se mezi zastávkami Mrzky a Doubravčice, bytovky
 • obousměrně: v jižní části odstavné plochy přiléhající k II/113
 stálá 2,3 491

Malešický park

*zastávka bude zřízena cca v listopadu 2016 po dokončení rekonstrukce Malešické ul.

 • zřizuje se mezi zastávkami Vackov a Univerzitní (dříve Malešická stráň)
 • obousměrně: v ulici Malešická, u vjezdu do areálu hotelu Hector
(×) P 155
Mělník, Podolí, Pivovar (od 24.10.)
 • zřizuje se mezi zastávkami Mělník, Koupaliště a Mělník, aut.st.
 • ve směru Mělník, Chloumek, MŠ: v ul. Bezručova, cca 80 m za okružní křižovatkou v čelé nového zálivu
stálá 4 474
Nad Džbánem
 • zřizuje se mezi zastávkami Nádraží Veleslavín a Divoká Šárka
 • ve směru Nové Butovice: v jízdním pruhu v ul. Evropské, cca 145 m před křiž. s ul. José Martího
(×) P 142
Miškovice
 • přemisťuje se:
 • nácestná, resp. nástupní ve směru Letňany: do ul. Polabské, cca 40 m před křiž. s ul. Kováře Janovského, do nové zastávky BUS
stálá P, resp. B 140, 202, 377
Čakovice
 • ruší se zastávka ve směru Třeboradice v ulici Ouhrabkova
 • v ulici Polabská linka i nadále zastavuje
(×) P 166 (dříve 295)

Změny názvů zastávek

Původní název zastávky Nový název zastávky Linky obsluhující zastávku
Malešická stráň Univerzitní
155