Budovec – Suchdolské náměstí

Naposledy aktualizováno: 24. 09. 2020 16:47 | Tisk

od 7.10.2020 do odvolání (předpoklad 22.11.2020)

Vážení cestující,

z důvodu výstavby vodovodního řadu v ulici Suchdolské dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

147

Změna trasy

Ve směru Dejvická je linka vedena do zastávky Výhledské náměstí beze změny a následně ulicí Kamýcká a dále po své trase.

Změna zastávek

  • Ve směru Dejvická se ruší zastávky:
    • Budovec (v ulici Suchdolské),
    • Suchdolské náměstí (v ulici Internacionální).
  • Zastávka Zemědělská univerzita se přemisťuje, a to z ulice Internacionální do ulice Kamýcké, do zastávky linky číslo 107.

160

Změna trasy

Ve směru Dejvická je linka vedena do zastávky K Drsnici a dále do ulice Suchdolské před křižovatku s ulicí Internacionální beze změny, následně ulicemi Internacionální, Kamýcká, Sídlištní a dále po své trase.

Zastávky

Ve směru Dejvická je linka vedena přes zastávky:

  • Výhledy až K Drsnici: v pravidelných zastávkách linky číslo 160
  • Suchdolské náměstí: v ulici Internacionální, v zastávce linky číslo 107 (směr Dejvická)
  • Zemědělská univerzita: v ulici Kamýcké, v zastávce linky číslo 107
  • Kamýcká až Dejvická: v pravidelných zastávkách linky číslo 160

 

Převzato z webových stránek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.