Budovec – Suchdolské náměstí

Naposledy aktualizováno: 08. 12. 2020 14:53 | Tisk

od 7.10.2020 do 14.12.2020 (4:30)

Vážení cestující,

z důvodu výstavby vodovodního řadu v ulici Suchdolské dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:


147

(opatření pro linku platí do 6.11. a dále opět od 14.11., v termínu 7.-13.11. jezdí linka dle jiného)

Změna trasy

Ve směru Dejvická je linka vedena do zastávky Výhledské náměstí beze změny a následně ulicí Kamýcká a dále po své trase.

Změna zastávek

  • Ve směru Dejvická se ruší zastávky:
    • Budovec (v ulici Suchdolské),
    • Suchdolské náměstí (v ulici Internacionální).
  • Zastávka Zemědělská univerzita se přemisťuje, a to z ulice Internacionální do ulice Kamýcké, do zastávky linky číslo 107.

160

(opatření pro linku platí do 6.11. a dále opět od 14.11., v termínu 7.-13.11. jezdí linka po své pravidelné trase!)

Změna trasy

Ve směru Dejvická je linka vedena do zastávky K Drsnici a dále do ulice Suchdolské před křižovatku s ulicí Internacionální beze změny, následně ulicemi Internacionální, Kamýcká, Sídlištní a dále po své trase.

Zastávky

Ve směru Dejvická je linka vedena přes zastávky:

  • Výhledy až K Drsnici: v pravidelných zastávkách linky číslo 160
  • Suchdolské náměstí: v ulici Internacionální, v zastávce linky číslo 107 (směr Dejvická)
  • Zemědělská univerzita: v ulici Kamýcké, v zastávce linky číslo 107
  • Kamýcká až Dejvická: v pravidelných zastávkách linky číslo 160

Během další etapy rekonstrukce kanalizace v ulici Suchdolské a částečná uzavírky křižovatky ulic Internacionální x Suchdolská dochází od soboty 7. listopadu 2020 (od zahájení denního provozu) do pátku 13. listopadu 2020 (do ukončení nočního provozu) na základě dalšího dopravního opatření ke změnám v provozu linky číslo 147. Linka číslo 160 je vedena po pravidelné trase.

Převzato z webových stránek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.