Hygienická opatření (jaro)

Naposledy aktualizováno: 28. 06. 2021 10:56 | Tisk

Vážení cestující,

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, resp. v Praze platí následující série opatření jednotlivých institucí:

Uvedeny jsou pouze opatření ve vztahu k veřejné hromadné dopravě (výňatek).

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

Ve všech dopravních prostředcích (metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanovka, přívoz) platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Ve všech veřejných vnitřních prostorech staveb metra (např. vestibuly a obchodní vybavenost), železnice (např. nádražní budovy, nástupiště a přístupových cest k nim a obchodní vybavenost) a letiště Václava Havla Praha platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Na všech nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Děti do 2 let – ve všech případech nemusí nosit ochranné pomůcky.

Děti od 2 do 15 let – ve všech případech mohou mít nasazenu také jen chirurgickou roušku.

Hlavní město Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy:

Metro:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka (platí již od jara 2020)

Tramvaje:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka při zastavení v zastávce
 • Pozor! Zastávky „na znamení“ jsou opět v platnosti a je nutné použít tlačítko.
 • všechny zastávky jsou „stálé“ a není nutné používat tlačítko
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup u tramvají typu T3, T6, KT8

Městské autobusy (100–280, 901–916):

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka při zastavení v zastávce
 • zrušen doplňkový prodej jízdenek MHD u řidiče (platí již od jara)
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup
 • Pozor! Zastávky „na znamení“ zůstávají v platnosti a je nutné použít tlačítko.

Příměstské autobusy (300–790, 951–960):

 • Režim odbavení se nemění.

Ministerstvo zdravotnictví ČR – od 12.4.2021:

Ve všech dopravních prostředcích (metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanovka, přívoz) platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Ve všech veřejných vnitřních prostorech staveb metra (např. vestibuly a obchodní vybavenost), železnice (např. nádražní budovy, nástupiště a přístupových cest k nim a obchodní vybavenost) a letiště Václava Havla Praha platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Na všech nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Děti do 2 let – ve všech případech nemusí nosit ochranné pomůcky.

Děti od 2 do 15 let – ve všech případech mohou mít nasazenu také jen chirurgickou roušku.

Hlavní město Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy – od 12.4.2021:

Metro:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka (platí již od jara 2020)

Tramvaje:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka
 • všechny zastávky jsou „stálé“ a není nutné používat tlačítko
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup u tramvají typu T3, T6, KT8

Městské autobusy (100–280, 901–916):

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka při zastavení v zastávce
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup
 • zrušen doplňkový prodej jízdenek MHD u řidiče (platí již od jara)
 • Pozor! Zastávky „na znamení“ zůstávají v platnosti a je nutné použít tlačítko.

Příměstské autobusy (300–790, 951–960):

 • Režim odbavení se nemění.

Vláda ČR – od 1.3.2021:

Zakazuje se opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • cest do zdravotnických zařízení

Všechnty cesty mimo vymezené území okresu nebo hlavního města Prahy musí každý umět při kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • výkonu povolání,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 do 20:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
 • cest do zdravotnických zařízení apod.,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Ministerstvo zdravotnictví ČR – od 1.3.2021:

Ve všech dopravních prostředcích (metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanovka, přívoz) platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Ve všech veřejných vnitřních prostorech staveb metra (např. vestibuly a obchodní vybavenost), železnice (např. nádražní budovy, nástupiště a přístupových cest k nim a obchodní vybavenost) a letiště Václava Havla Praha platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Na všech nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu) nebo nanorouškou (již NELZE používat například chirurgické roušky či podomácku vyrobené roušky, šály a šátky).

Děti do 2 let – ve všech případech nemusí nosit ochranné pomůcky.

Děti od 2 do 15 let – ve všech případech mohou mít nasazenu také jen chirurgickou roušku.

Hlavní město Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy – od 1.3.2021:

Metro:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka (platí již od jara 2020)

Tramvaje:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka
 • všechny zastávky jsou „stálé“ a není nutné používat tlačítko
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup u tramvají typu T3, T6, KT8

Městské autobusy (100–280, 901–915):

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka při zastavení v zastávce
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup
 • zrušen doplňkový prodej jízdenek MHD u řidiče (platí již od jara)
 • Pozor! Zastávky „na znamení“ zůstávají v platnosti a je nutné použít tlačítko.

Příměstské autobusy (300–750, 951–960):

 • Režim odbavení se nemění.

Všechna aktuální dopravní i hygienická opatření jsou průběžně konzultována s krajskými hygienickými stanicemi. Provozní omezení v souvislosti s poklesem poptávky naleznete v samostatném článku.