Hygienická opatření (podzim-zima)

Naposledy aktualizováno: 28. 02. 2021 18:03 | Tisk

Vážení cestující,

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, resp. v Praze platí následující série opatření jednotlivých institucí:

Uvedeny jsou pouze opatření ve vztahu k veřejné hromadné dopravě (výňatek).

Vláda ČR – od 27.12.2020:

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • výkonu povolání,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 do 20:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými;
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
 • cest do zdravotnických zařízení apod.,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Ministerstvo zdravotnictví ČR – od 25.2.2021:

Ve všech dopravních prostředcích (metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanovka, přívoz) platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu), nanorouškou či dvěma na sobě nasazenými chirurgickými rouškami (již NELZE používat například podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Ve všech veřejných vnitřních prostorech metra (např. vestibuly, vč. obchodní vybavenosti), železnice (např. nádražní budovy, vč. nástupišť a přístupových cest k nim a vč. obchodní vybavenosti) a letiště Václava Havla Praha platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu), nanorouškou či dvěma na sobě nasazenými chirurgickými rouškami (již NELZE používat například podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Na všech nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší/lepší, vždy bez výdechového ventilu), nanorouškou či dvěma na sobě nasazenými chirurgickými rouškami (již NELZE používat například podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Děti do 2 let – ve všech případech nemusí nosit ochranné pomůcky.

Děti od 2 do 15 let – ve všech případech mohou mít nasazenu jen jednu chirurgickou roušku namísto dvou.

Hlavní město Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy – od 18.12.2020:

Metro:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka (platí již od jara)

Tramvaje:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka
 • všechny zastávky jsou „stálé“ a není nutné používat tlačítko
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup u tramvají typu T3, T6, KT8

Městské autobusy (100–280, 901–915):

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka při zastavení v zastávce
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup
 • zrušen doplňkový prodej jízdenek MHD u řidiče (platí již od jara)
 • Pozor! Zastávky „na znamení“ zůstávají v platnosti a je nutné použít tlačítko.

Příměstské autobusy (300–750, 951–960):

 • Režim odbavení se nemění.

 

Provozní omezení v souvislosti s poklesem poptávky naleznete v samostatném článku.