Hygienická opatření (podzim)

Naposledy aktualizováno: 28. 10. 2020 10:19 | Tisk

Vážení cestující,

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, resp. v Praze platí následující série opatření jednotlivých institucí:

Vláda ČR – od 28.10.2020:

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou (výběr ve vztahu k hromadné dopravě):

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a zpět do místa bydliště,
 • výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění chodu infrastrktury (např. veřejné hromadné dopravy),
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 do 20:59 s výjimkou (výběr ve vztahu k hromadné dopravě):

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a zpět do místa bydliště,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění chodu infrastrktury (např. veřejné hromadné dopravy),
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Ministerstvo zdravotnictví ČR – od 13.10.2020:

Ve všech dopravních prostředcích (metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanovka, přívoz) platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Ve všech veřejných vnitřních prostorech metra (např. vestibuly, vč. obchodní vybavenosti), železnice (např. nádražní budovy, vč. nástupišť a přístupových cest k nim a vč. obchodní vybavenosti) a letiště Václava Havla Praha platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Na všech nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Hlavní město Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy – od 11.9.2020:

Metro:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka (platí již od jara)

Tramvaje:

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka
 • všechny zastávky jsou „stálé“ a není nutné používat tlačítko
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup u tramvají typu T3, T6, KT8 (kromě linky 32)

Městské autobusy (100–280, 901–915):

 • otevírání všech dveří bez použití tlačítka při zastavení v zastávce
 • uzavření prostoru předních dveří pro nástup a výstup
 • zrušen doplňkový prodej jízdenek MHD u řidiče (platí již od jara)
 • Pozor! Zastávky „na znamení“ zůstávají v platnosti a je nutné použít tlačítko.

Příměstské autobusy (300–750, 951–960):

 • Režim odbavení se nemění.

 

Provozní omezení v souvislosti s poklesem poptávky naleznete v samostatném článku.