Stochov / Kamenné Žehrovice / Velká Dobrá

Naposledy aktualizováno: 28. 06. 2020 17:10 | Tisk

od 2.3.2020 do 27.11.2020 (změna k 1.7. – etapa IV)

Vážení cestující,

z důvodu rekonstrukce mostů v obci Kamenné Žehrovice a mezi Doksy a Velkou Dobrou dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

III. etapa probíhající od 16.5.2020

V rámci příprav na tuto etapu je již od 13.5. dispečersky přemístěna zastávka: Stochov,Slovanka I – do zastávky Stochov,Slovanka II (pro linky 305, 365, 404, 581, 619, 625)

Informace a mapa k III. etapě výluky

304

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Palackého
 • Nové Strašecí,Poliklinika
 • Stochov,Slovanka II

Přesouvají se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – obousměrně na silnici II/237, 40 m za kruhový resp. před kruhový objezd

305

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice
 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje
 • Doksy
 • Velká Dobrá,Škola
 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Rakovník

Přesouvají se obousměrně zastávky:

 • Velká Dobrá – do ulice Berounské, před kruhový objezd směrem od dálnice D6
 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Praha – na silnici II/237, 40 m za kruhový objezd

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Stochov,U Dubu – ve stávajících zastávkách linky PID 365

365

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Stochov,Slovanka

Přesouvají se zastávky:

 • Velká Dobrá –  pro část spojů – pro oba dva směry do ulice Berounské, před kruhový objezd směrem od dálnice D6
 • Kamenné Žehrovice,Háje – přesouvá se na Karlovarskou třídu, za křižovatku silnic 606/238
 • Doksy – přesouvá se do ulice Družstevní

Zřizují se zastávky:

 • Družec,Náměstí – v zastávce linky PID 386

404

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje
 • Doksy
 • Velká Dobrá,Škola
 • Velká Dobrá
 • Stochov,Slovanka I

Zřizují se zastávky:

 • Lány,U Hřbitova
 • Lány,Vašírov
 • Stochov,Slovanka II

555

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Kamenné Žehrovice,Háje

Přesouvají se zastávky:

 • Kamenné Žehrovice – obousměrně do ulice Žilinské

Zřizují se zastávky:

 • Tuchlovice – v zastávce linky PID 618

Tarifní opatření pro linku 555

Zastávky Tuchlovice mají pro cestující, kteří těmito zastávkami díky výluce pouze projíždějí, charakter tarifního pásma 4 a 5 (počítá se to výhodnější pro cestujícího). Pro cestující zde vystupující a nastupující je zastávka zařazena dle normálního stavu do 5. tarifního pásma.

581

Ruší se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Pecínov

Přesouvají se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Rakovník, na silnici II/237, 40 m za kruhový objezd

586

Ruší se zastávky:

 • Nové Strašecí,Palackého – obousměrně

Přesouvají se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Rakovník – na silnici II/237 (před Lidl)

590

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Stochov,Čelechovice
 • Stochov,Honice
 • Stochov,Slovanka I

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Stochov,Slovanka II

618

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Stochov,Slovanka

619

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje
 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Vinařice

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Jatky – v ulici Jiřího Šotky směr Čelechovice
 • Stochov,U Dubu – ve stávajících zastávkách linky PID 365
 • Lány,U Hřbitova – ve stávajících zastávkách linky PID 305

Přesouvají se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Rakovník – na silnici II/237, 40 m za kruhový objezd
 • Stochov,Slovanka – do zastávky Stochov,Slovanka II

625

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje
 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Kladno

Přesouvají se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – směr Rakovník – na silnici II/237, 40 m za kruhový objezd
 • Stochov,Slovanka – do zastávky Stochov,Slovanka II

629

Zřizují se zastávky:

 • Kamenné Žehrovice,Háje – na Karlovarské třídě, za křižovatku silnic 606/238

IV. etapa probíhající od 1.7.2020

Schéma objízdných tras během IV. etapy výluky

304

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Palackého
 • Nové Strašecí,Poliklinika
 • Stochov,Slovanka II

Přesouvají se zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská – obousměrně na silnici II/237, 40 m za kruhový resp. před kruhový objezd

305

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice
 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje
 • Doksy
 • Velká Dobrá,Škola
 • Nové Strašecí,Palackého
 • Nové Strašecí,Poliklinika

Přesouvají se obousměrně zastávky:

 • Velká Dobrá – do ulice Berounské, před kruhový objezd směrem od dálnice D6

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Stochov,U Dubu – ve stávajících zastávkách linky PID 365
 • Nové Strašecí,Jatky – v ulici Jiřího Šotky směr Čelechovice

365

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice

Přesouvají se zastávky:

 • Velká Dobrá –  pro část spojů – pro oba dva směry do ulice Berounské, před kruhový objezd směrem od dálnice D6
 • Kamenné Žehrovice,Háje – přesouvá se na Karlovarskou třídu, za křižovatku silnic 606/238
 • Doksy – přesouvá se do ulice Družstevní

Zřizují se zastávky:

 • Nové Strašecí,Poliklinika – směr Rakovník – nástupní i výstupní
 • Braškov– ve stávající zastávce linky PID 630

404

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje
 • Doksy
 • Velká Dobrá,Škola
 • Velká Dobrá

555

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Kamenné Žehrovice,Háje

Přesouvají se zastávky:

 • Kamenné Žehrovice – obousměrně do ulice Žilinské

Zřizují se zastávky:

 • Tuchlovice – v zastávce linky PID 618

581

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Palackého
 • Nové Strašecí,Poliklinika
 • Rynholec

Zavádí se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Jatky
 • Stochov,U Dubu
 • Stochov,Slovanka
 • Rynholec,Závod
 • Rynholec,Jednota

586

Ruší se zastávky:

 • Nové Strašecí,Palackého – obousměrně

590

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Stochov,Slovanka, I
 • Lány,U Hřbitova
 • Lány,Vašírov
 • Rynholec,Závod
 • Rynholec
 • Nové Strašecí,Poliklinika
 • Nové Strašecí,Palackého

Přesouvají se zastávky:

 • Stochov,Čelechovice – prohození směrů

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Karlovarská
 • Nové Strašecí,Jatky

619

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Jatky – v ulici Jiřího Šotky směr Čelechovice
 • Stochov,U Dubu – ve stávajících zastávkách linky PID 365
 • Lány,U Hřbitova – ve stávajících zastávkách linky PID 305
 • Stochov,Honice – ve stávajících zastávkách linky PID 618
 • Stochov,Čelechovice – ve stávajících zastávkách linky PID 618

Přesouvají se zastávky:

 • Rynholec – směr Kladno – do zastávky Rynholec,Jednota

625

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Tuchlovice,Dřevěnkov
 • Kamenné Žehrovice
 • Kamenné Žehrovice,Háje

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Nové Strašecí,Jatky – v ulici Jiřího Šotky směr Čelechovice
 • Stochov,U Dubu – ve stávajících zastávkách linky PID 365
 • Lány,U Hřbitova – ve stávajících zastávkách linky PID 305
 • Stochov,Honice – ve stávajících zastávkách linky PID 618
 • Stochov,Čelechovice – ve stávajících zastávkách linky PID 618

629

Zřizují se zastávky:

 • Kamenné Žehrovice,Háje – na Karlovarské třídě, za křižovatku silnic 606/238

Tarifní opatření pro linku 555

Zastávka Tuchlovice má pro cestující, kteří těmito zastávkami díky výluce pouze projíždějí, charakter tarifního pásma 4 a 5 (počítá se to výhodnější pro cestujícího). Pro cestující zde vystupující a nastupující je zastávka zařazena dle normálního stavu do 5. tarifního pásma.

Tarifní opatření pro linky 581 a 619

Zastávky Stochov,U Dubu; Stochov,Slovanka; Lány,U hřbitova; Lány,Vašírov mají pro cestující s předplatní časovou jízdenkou platnou pro tarifní pásmo 6, kteří těmito zastávkami pouze projíždějí, charakter tarifního pásma 5, 6. Pro cestující jedoucí za jízdné pro jednotlivou jízdu a cestující vystupující a nastupující v těchto zastávkách jsou zastávky zařazeny do tarifního pásma 5.

 

Objízdné trasy linek v dalších etapách budou v dostatečném předstihu stanoveny dle aktuální
průjezdnosti okolních komunikací.