Kbely (ulice Mladoboleslavská)

Naposledy aktualizováno: 25. 11. 2021 14:07 | Tisk

od 15.11.2021 (4:30) do odvolání (etapovitě)

Vážení cestující,
důvodu opravy vozovky v ulici Mladoboleslavské dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

159

 • Provoz linky je dočasně přerušen (nahrazen linkou číslo 182).

182

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Ve směru Opatov je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Zastávky ve směru Vinoř
  • Opatov až Letecké muzeum: v pravidelných zastávkách,
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Bakovská: v ulici Toužimská, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Kbely: v ulici Žacléřská, v původní zastávce linky číslo 182 směr Opatov,
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov,
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov,
  • Vinořský zámek: v ulici Mladoboleslavské, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávkou Vinořský zámek, u provizorního nástupiště,
  • Vinořský hřbitov až Vinoř: v pravidelných zastávkách.
 • Zastávky směr Opatov
  • Vinoř až Bakovská: v pravidelných zastávkách,
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany,
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany,
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany,
  • Letecké muzeum až Opatov: v pravidelných zastávkách.

185

 • Linka je vedena polookružně v trase Letňany – Kbelský hřbitov – Letňany.
 • Polookružně v úseku Letňany až Letecké muzeum po pravidelné trase a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Jilemnická, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po pravidelné trase do zastávky Letňany.
 • Zastávky polookružně:
  • Letňany až Letecké muzeum: v pravidelných zastávkách,
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Bakovská: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Jilemnická: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Pod Nouzovem: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Ctěnice: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Kbelský hřbitov až Bakovská: v pravidelných zastávkách,
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany
  • Letecké muzeum až Letňany: v pravidelných zastávkách.

186

 • Linka je vedena ve zkrácené trase Černý Most – Nádraží Satalice.
 • Ve směru Černý Most se ruší zastávky Satalice Netřebická
 • Ve směru Vinoř se ruší zastávky Za KapličkouVinořská Nádraží Satalice
 • V obou směrech se ruší zastávky Vinořský zámekVinořský hřbitov Lohenická.

201

 • Ve směru Černý Most je linka vedena do zastávky Kbely (v ulici Žacléřské) beze změny a dále Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své trase.
 • Ve směru Nádraží Holešovice je linka vedena do zastávky Satalická obora beze změny a dále k Radonicům, vlevo průjezd AO Satalická obora, vpravo K Radonicům, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Černý Most:
  • Nádraží Holešovice až Kbely (v ulici Žacléřské): v pravidelných zastávkách,
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov
  • Vinořská: v ulici Vinořské, za křižovatkou s ulicí Mladoboleslavskou, naproti zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Satalice (v ulici K Cihelně) až Černý Most: v pravidelných zastávkách,
 • Zastávky směr Nádraží Holešovice:
  • Černý Most až Satalická obora: v pravidelných zastávkách, včetně charakterů
  • Satalice: v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem,
  • Vinořská: v ulici Vinořské, před křižovatkou s ulicí Mladoboleslavskou, v zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Palmovka
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Palmovka
  • Kbely (v ulici Žacléřské) až Nádraží Holešovice: v pravidelných zastávkách,

202

 •  Linka je zkrácena do zastávky Bakovská.
 • Ve směru Bakovská je linka vedena do zastávky Sovenická beze změny a dále Semilská, Toužimská, Bakovská – výstup.
 • Ve směru Poliklinika Mazurská je linka vedena Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Jilemnická, Bohdanečská, Semilská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Bakovská:
  • Poliklinika Mazurská až Sovenická: v pravidelných zastávkách,
  • Bakovská – výstupní: v ulici Bakovské, v bývalé výstupní zastávce
 • směr Poliklinika Mazurská:
  • Bakovská – nástupní: v ulici Bakovské, v původní zastávce linky číslo 202 směr Kbelský pivovar
  • Bakovská: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Jilemnická: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Pod Nouzovem: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Ctěnice: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Miškovice až Poliklinika Mazurská: v pravidelných zastávkách

209

 • Ve směru Nádraží Uhříněves je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Valcha obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 159
  • Kbelský lesopark obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 159
  • Sportovní centrum Kbely obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 159
  • Bakovská směr Nádraží Uhříněves: v pravidelné zastávce linky číslo 159 směr Vinoř (v ulici Toužimské),
  • Bakovská směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 185 směr Kbelský hřbitov (v ulici Bakovské)
  • Kbely obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 185 v ulici Žacléřské
  • Mladějovská obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 375
  • Vinořská směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř,
  • Vinořská směr Nádraží Uhříněves: v čele nepoužívaného zastávkového zálivu v ulici Vinořská
  • Netřebická směr Nádraží Uhříněves: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Černý Most
  • Za Kapličkou: směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
 • Přemisťují se zastávky:
  • Kbely obousměrně: z ulice Hornopočernické do pravidelných zastávek linky číslo 375 v ulici Mladoboleslavské
  • Satalice směr Letňany: z ulice Trabantské do dočasné zastávky v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem,
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Nymburská – obousměrně
  • Dřevařská – obousměrně

302

 • Ve směru Přezletice je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Moravanská beze změny dále Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Bukovinská – směr Letňany: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
 • Přemísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek – směr Přezletice: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany
  • Vinořský hřbitov – směr Letňany

375

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Přemísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř v ulici Mladoboleslavská, přibližně 100 metrů za křižovaku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupiště
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany

376

 • Ve směru Radonice je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Školní spoj z Jenštejna ve směru Letňany je veden z nástupní zastávky Jenštejn, Hradní ulicemi Hradní, Pavlova, V Uličce, Vinořská, Chvalská, Bystrá, K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávky:
  • Mladějovská – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 375
 • Přemísťují se zastávky:
  • Kbely – obousměrně: z ulice Hornopočernická do ulice Mladoboleslavská do pravidelných zastávek linky číslo 375
  • Satalice – směr Letňany: z ulice Trabantská do ulice Vinořská přibližně 45 metrů za kruhový objezd,
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Nymburská – obousměrně
  • Dřevařská – obousměrně
  • Vinořský zámek – směr Letňany
  • Vinořský hřbitov – směr Letňany
  • Lohenická – směr Letňany
  • Vinoř – směr Letňany
  • Jenštejn, Domov Seniorů – směr Letňany
  • Jenštejn – směr Letňany

378

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Bukovinská – směr Letňany: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
 • Přemísťuje se zastávka:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany

396

 • Ve směru Nádraží Satalice je linka vedena do zastávky Vinoř beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, Trabantská, Budovatelská, Před Tratí do výstupní zastávky.
 • Ve směru Přezletice je linka z nástupní zastávky Nádraží Satalice vedena K Nádraží, Vinořská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se:
  • Lohenická – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 186
  • Vinořský hřbitov – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 186
  • Bukovinská – směr Nádraží Satalice: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
  • Vinořská – směr Přezletice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Vinořská – směr Nádraží Satalice: v čele nepoužívaného zastávkového zálivu v ulici Vinořská
  • Netřebická – směr Nádraží Satalice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Za Kapličkou – směr Přezletice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Satalice – směr Nádraží Satalice: v ulici Trabantská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Nádraží Satalice – výstupní: v ulici Za Tratí v pravidelné výstupní zastávce linky číslo 186 
  • Nádraží Satalice – nástupní: v ulici K Nádraží v pravidelné zastávce linky číslo 186

916

 • Linka je vedena polookružně v trase Palmovka – Vinořský hřbitov – Palmovka.
 • Polookružně v úseku Palmovka až Mladějovská po pravidelné trase a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Bakovská a dále po pravidelné trase do zastávky Palmovka.
 • Zastávky polookružně:
  • Palmovka až Mladějovská: v pravidelných zastávkách,
  • Vinořský zámek: v ulici Mladoboleslavské, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávkou Vinořský zámek,
  • Vinořský hřbitov: v ulici Chaltické, v zastávce linky číslo 302 směr Přezletice
  • Bukovinská: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Rousínovská: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Ctěnický zámek: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky 182 směr Opatov
  • Kbelský hřbitov: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Zamašská: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Sovenická: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Bakovská až Palmovka: v pravidelných zastávkách.

953

 • Ve směru Lehovec je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Bukovinská – směr Lehovec: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
  • Kbely – směr Lehovec: v ulici Mladoboleslavská v pravidelné zastávce linky číslo 375 (směr Vinoř)
 • Přemísťuje se:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se:
  • Vinořský zámek – směr Lehovec.

159

Provoz linky je dočasně přerušen (nahrazen linkou číslo 182).

182

 • Linka je vedena ve směru Vinoř do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Ve směru Opatov je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Vinoř:
  • Opatov až Huntířovská: v pravidelných zastávkách
  • Kbely: v ulici Žacléřská, v původní zastávce linky číslo 182 směr Opatov,
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov,
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov,
  • Vinořský zámek: v ulici Mladoboleslavské, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávkou Vinořský zámek, u provizorního nástupiště,
  • Vinořský hřbitov až Vinoř v pravidelných zastávkách
 • Zastávky směr Opatov:
  • Vinoř až Bakovská: v pravidelných zastávkách
  • Kbelský pivovar: v ulici Vrchlabské, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Huntířovskou
  • Huntířovská až Opatov: v pravidelných zastávkách

185

 • Linka je vedena polookružně v trase Letňany – Kbelský hřbitov – Letňany.
 • Polookružně v úseku Letňany až Huntířovská po pravidelné trase a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Bakovská, Toužimská, Jilemnická, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Zastávky polookružně:
  • Letňany až Huntířovská: v pravidelných zastávkách
  • Kbelský pivovar: v ulici Vrchlabské, v původní nástupní zastávce linky číslo 202
  • U Rumpálu: v ulici Vrchlabské, v původní zastávce linky číslo 202, směr Poliklinika Mazurská
  • Bakovská: v ulici Bakovské, v pravidelné zastávce linky číslo 185, směr Kbelský hřbitov
  • Jilemnická: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Pod Nouzovem: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Ctěnice: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Kbelský hřbitov až Bakovská: v pravidelných zastávkách
  • Kbelský pivovar: v ulici Vrchlabské, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Huntířovskou
  • Huntířovská až Kbely: v pravidelných zastávkách

201

 • Ve směru Černý Most je linka vedena do zastávky Kbely (v ulici Žacléřské) beze změny a dále Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své trase.
 • Ve směru Nádraží Holešovice je linka vedena do zastávky Satalická obora beze změny a dále K Radonicům, vlevo průjezd AO Satalická obora, vpravo K Radonicům, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Černý Most:
  • Nádraží Holešovice až Kbely (v ulici Žacléřské): v pravidelných zastávkách,
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov
  • Vinořská: v ulici Vinořské, za křižovatkou s ulicí Mladoboleslavskou, naproti zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Satalice (v ulici K Cihelně) až Černý Most: v pravidelných zastávkách,
 • Zastávky směr Nádraží Holešovice:
  • Černý Most až Satalická obora: v pravidelných zastávkách, včetně charakterů
  • Satalice: v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem,
  • Vinořská: v ulici Vinořské, před křižovatkou s ulicí Mladoboleslavskou, v zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Palmovka
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Palmovka
  • Kbely (v ulici Žacléřské) až Nádraží Holešovice: v pravidelných zastávkách

202

 •  Linka je zkrácena do zastávky Bakovská.
 • Ve směru Bakovská je linka vedena do zastávky Sovenická beze změny a dále Semilská, Toužimská, Bakovská – výstup.
 • Ve směru Poliklinika Mazurská je linka vedena Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Jilemnická, Bohdanečská, Semilská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Bakovská:
  • Poliklinika Mazurská až Sovenická: v pravidelných zastávkách,
  • Bakovská – výstupní: v ulici Bakovské, v bývalé výstupní zastávce
 • směr Poliklinika Mazurská:
  • Bakovská – nástupní: v ulici Bakovské, v původní zastávce linky číslo 202 směr Kbelský pivovar
  • Bakovská: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Jilemnická: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Pod Nouzovem: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Ctěnice: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Miškovice až Poliklinika Mazurská: v pravidelných zastávkách

209

 • Ve směru Nádraží Uhříněves je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská do zastávky Huntířovská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Kbelský pivovar obousměrně: v ulici Vrchlabské ve směru Nádraží Uhříněves, v pravidelné zastávce linky číslo 202, směr Letňany.
  • U Rumpálu směr Nádraží Uhříněves v pravidelné zastávce linky číslo 202
  • Kbely obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 185, v ulici Žacléřské
  • Mladějovská obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 375
  • Vinořská obousměrně: ve směru Letňany, v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř, směr Nádraží Uhříněves
  • Netřebická směr Nádraží Uhříněves: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Černý Most
  • Za Kapličkou směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
 • Přemísťují se zastávky:
  • Kbely obousměrně: z ulice Hornopočernické do pravidelných zastávek linky číslo 375 v ulici Mladoboleslavské
  • Satalice směr Letňany: z ulice Trabantské do dočasné zastávky v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem
 • Ruší se zastávky:
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Nymburská – obousměrně
  • Dřevařská – obousměrně

302

 • Ve směru Přezletice je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Moravanská beze změny a dále Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Bukovinská směr Letňany: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
 • Přemísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek směr Přezletice: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek.
  • Kbelský pivovar směr Letňany: z ulice Mladoboleslavská do ulice Vrchlabská, 5 metrů před křižovatku s ulicí Huntířovská.
 • Ruší se zastávky:
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany
  • Vinořský hřbitov – směr Letňany

375

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidené trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Přmísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavské přiibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek
  • Kbelský pivovar směr Letňany: z ulice Mladoboleslavské do ulice Vrchlabská, 5 metrů před křižovatku s ulicí Huntířovská
 • Ruší se zastávky:
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany

376

 • Ve směru Radonice je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Mladějovská obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 375
 • Přemísťují se zastávky:
  • Kbely obousměrně: z ulice Hornopočernická do ulice Mladoboleslavská do pravidelných zastávek linky číslo 375
  • Satalice směr Letňany: z ulice Trabantská do ulice Vinořská, přibližně 45 metrů za kruhový objezd
  • Kbelský pivovar směr Letňany: z ulice Mladoboleslavská do ulice Vrchlabská 5 metrů před křižovatku s ulicí Huntířovská
 • Ruší se zastávky:
  • Nymburská – obousměrně
  • Dřevařská – obousměrně
  • Vinořský zámek – směr Letňany
  • Vinořský hřbitov – směr Letňany
  • Lohenická – směr Letňany
  • Vinoř – směr Letňany
  • Jenštejn, Domov seniorů – směr Letňany
  • Jenštejn  – směr Letňany

378

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidené trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Bukovinská směr Letňany: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
 • Přemísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavské přiibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek
  • Kbelský pivovar směr Letňany: z ulice Mladoboleslavské do ulice Vrchlabská, 5 metrů před křižovatku s ulicí Huntířovská
 • Ruší se zastávky:
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany

396

 • Ve směru Nádraží Satalice je linka vedena do zastávky Vinoř beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, Trabantská, Budovatelská, Před Tratí do výstupní zastávky.
 • Ve směru Přezletice je linka z nástupní zastávky Nádraží Satalice vedena K Nádraží, Vinořská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se:
  • Lohenická – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 186
  • Vinořský hřbitov – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 186
  • Bukovinská – směr Nádraží Satalice: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
  • Vinořská – směr Přezletice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Vinořská – směr Nádraží Satalice: v čele nepoužívaného zastávkového zálivu v ulici Vinořská
  • Netřebická – směr Nádraží Satalice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Za Kapličkou – směr Přezletice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Satalice – směr Nádraží Satalice: v ulici Trabantská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Nádraží Satalice – výstupní: v ulici Za Tratí v pravidelné výstupní zastávce linky číslo 186 
  • Nádraží Satalice – nástupní: v ulici K Nádraží v pravidelné zastávce linky číslo 186

916

 • Linka je vedena polookružně v trase Palmovka – Vinořský hřbitov – Palmovka.
 • Polookružně v úseku Palmovka až Mladějovská po pravidelné trase a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Bakovská a dále po pravidelné trase do zastávky Palmovka.
 • Zastávky polookružně:
  • Palmovka až Mladějovská: v pravidelných zastávkách,
  • Vinořský zámek: v ulici Mladoboleslavské, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávkou Vinořský zámek,
  • Vinořský hřbitov: v ulici Chaltické, v zastávce linky číslo 302 směr Přezletice
  • Bukovinská: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Rousínovská: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Ctěnický zámek: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky 182 směr Opatov
  • Kbelský hřbitov: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Zamašská: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Sovenická: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Bakovská až Palmovka: v pravidelných zastávkách

953

 • Ve směru Lehovec je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Bukovinská – směr Lehovec: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
  • Kbely – směr Lehovec: v ulici Mladoboleslavská v pravidelné zastávce linky číslo 375 (směr Vinoř)
 • Přemísťuje se:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se:
  • Vinořský zámek – směr Lehovec.

 182, 185

 • Ve směru Vinoř, respektive Kbelský hřbitov jsou linky vedeny do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Bakovská a dále po svých trasách.
 • Ve směru Opatov, respektive Letňany jsou linky vedeny do zastávky Bakovská beze změny a dále Bakovská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po svých trasách.
 • V obou směrech se ruší zastávka Kbely
 • Přemísťují se zastávky Kbelský pivovar směr Opatov, respektive Kbelský hřbitov: z ulice Mladoboleslavské do ulice Vrchlabské, 5 metrů před křižovatku s ulicí Huntířovská
 • Mezi zastávkami Huntířovská a Bakovská se zřizují zastávky:
  • Kbelský pivovar směr Vinoř, respektive Kbelský hřbitov: v ulici Vrchlabské, v pravidelné nástupní zastávce linky číslo 202
  • U Rumpálu směru Vinoř, respektive Kbelský hřbitov: v ulici Vrchlabské, v pravidelné zastávce linky číslo 202 směr Poliklinika Mazurská

201

 • Ve směru Černý Most je linka vedena do zastávky Bakovská beze změny a dále Bakovská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své trase.
 • Ve směru Nádraží Holešovice je linka vedena do zastávky Satalická obora a dále K Radonicům, průjezd AO Satalická obora, Vinořská, Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Bakovská a dále po své trase.
 • Ruší se zastávky:
  • Kbely (v ulici Žacléřská) – v obou směrech
  • Kbely (v ulici Hornopočernické) – v obou směrech
  • Nymburská – v obou směrech
  • Dřevařská  v obou směrech
 • Ve směru Nádraží Holešovice se přemísťuje zastávka Satalice z ulice Trabantské do ulice Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhový objezd
 • Mezi zastávkami Bakovská a Satalice se zřizují zastávky:
  • U Rumpálu směr Nádraží Holešovice: v ulici Vrchlabské, v pravidelné zastávce linky číslo 202 směr Poliklinika Mazurská
  • Kbelský pivovar směr Černý Most: v ulici Vrchlabské, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Huntířovskou společně s linkou číslo 182
  • Kbelský pivovar směr Nádraží Holešovice: v ulici Vrchlabské, v pravidelné nástupní zastávce linky číslo 202
  • Kbely oběma směry: v ulici Mladoboleslavské, v zastávkách linky číslo 916
  • Mladějovská oběma směry: v ulici Mladoboleslavské, v zastávkách linky číslo 916
  • Vinořská směr Černý Most: v ulici Vinořské, za křižovatku s ulicí Mladoboleslavskou, naproti zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Vinořská směr Nádraží Holešovice: v ulici Vinořské, před křižovatku s ulicí Mladoboleslavskou, v zastávce linky číslo 186 směr Vinoř

202

 • Linka je zkrácena do zastávky Bakovská
 • Ve směru Bakovská je linka vedena do zastávky Sovenická beze změny a dále Semilská, Toužimská, Bakovská – výstup
 • Ve směru Poliklinika Mazurská je linka vedena Bakovská, Železnobrodská, Semilská a dále po své trase.
 • Ruší se zastávky:
  • Bakovská – směr Poliklinika Mazurská
  • U Rumpálu – směr Poliklinika Mazurská
  • Kbely – směr Kbelský pivovar
  • Kbelský pivovar – výstupní
 • Zřizuje se výstupní zastávka Bakovská v ulici Bakovské, v bývalé výstupní zastávce

209

 • Ve směru Nádraží Uhříněves je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská do zastávky Kbelský pivovar a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Mladějovská v obou směrech: v pravidelných zastávkách linky číslo 375
  • Vinořská směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Vinořská směr Nádraží Uhříněves: v ulici Vinořská v nepoužívaném zastávkovém zálivu
  • Netřebická směr Nádraží Uhříněves: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Černý Most
  • Za Kapličkou směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
 • Přemísťují se zastávky:
  • Kbely v obou směrech: z ulic Hornopočernické do pravidelných zastávek linky číslo 375 v ulici Mladoboleslavské
  • Satalice směr Letňany: z ulice Trabantské do dočasné zastávky v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem
 • Ruší se zastávky:
  • Nymburská– v obou směrech
  • Dřevařská – v obou směrech

376

 • Ve směru Brandýs n.L.-St.Boleslav, Nádraží je linka vedena do zastávky Huntířovská beze změny a dále Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská do zastávky Kbelský pivovar a dále po své pravidelné trase.
 • Ranní školní spoj z Jenštejna je veden do zastávky Vinořský zámek beze změny a dále Mladoboleslavská, Vinořská na kruhovém objezdu zpět Vinořská, Mladoboleslavská do zastávky Kbelský pivovar a dále po pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka Mladějovská v obou směrech, v pravidelných zastávkách linky číslo 375
 • Přemísťují se zastávky:
  • Kbely v obou směrech: z ulic Hornopočernické do pravidelných zastávek linky číslo 375 v ulici Mladoboleslavské
  • Satalice směr Letňany: z ulice Trabantské do dočasné zastávky v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem
 • Ruší se zastávky:
  • Nymburská– v obou směrech
  • Dřevařská – v obou směrech

916

 • Ve směru Vinořský hřbitov je linka vedena do zastávky Bakovská beze změny a dále Bakovská, Železnobrodská, Vrchlabská, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Ve směru Palmovka je linka vedena do zastávky Kbely (v ulici Mladoboleslavské) beze změny a dále Mladoboleslavská, Vrchlabská, Železnobrodská, Bakovská a dále po své trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Kbely (v ulici Žacléřská)
 • Mezi zastávkami Bakovská a Kbely (v ulici Mladoboleslavské) se zřizují zastávky:DPP
  • U Rumpálu směr Palmovka: v ulici Vrchlabské, v pravidelné zastávce linky číslo 202 směr Poliklinika Mazurská
  • Kbelský pivovar směr Vinořský hřbitov: v ulici Vrchlabské, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Huntířovskou, společně s linkou číslo 182
  • Kbelský pivovar směr Palmovka: v ulici Vrchlabské, v pravidelné nástupní zastávce linky číslo 202