Luníkov – Hobšovice

Naposledy aktualizováno: 05. 05. 2020 11:24 | Tisk

od 2.3.2020 do 31.12.2020 (aktualizace k 11.5.2020)

Vážení cestující,

z důvodu uzavírek silnice Luníkov – Hobšovice a Vítov – Beřovice dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

Plánek provozu během výluky

593, 594

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Pražská 
 • Slaný,Žel.zast.předměstí 
 • Slaný,Odb.Drnov
 • Žižice,Drnov
 • Žižice,Odb.Zvoleněves
 • Žižice
 • Žižice,Luníkov

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Nosačická
 • Slaný,Farma
 • Slaný,Dolín I
 • Slaný,Dolín II

617

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Žižice

X594    594

Náhradní linka zřízena především pro obsluhu Drnova

Z byrokratických důvodů jsou spoje linky X594 od 11.5.2020 označeny opět jako linka 594!

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Aut.nádr.
 • Slaný,Pražská
 • Slaný,Žel.zast.předměstí
 • Slaný,Odb.Drnov
 • Žižice,Drnov
 • Žižice,Odb.Zvoleněves
 • Žižice,Škola

 

 

Po otevření silnice III/23921 Vítov – Beřovice (cca 7/2020) bude upraveno vedení dotčených
autobusových linek. Objízdné trasy linek budou v dostatečném předstihu stanoveny dle aktuální
průjezdnosti okolních komunikací.