Luníkov – Hobšovice

Naposledy aktualizováno: 18. 09. 2020 11:35 | Tisk

od 2.3.2020 do 31.12.2020 (změna od 20.7.2020)

Vážení cestující,

z důvodu uzavírek silnice Luníkov – Hobšovice a Vítov – Beřovice dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

I. etapa probíhající od 2.3.2020 do 19.7.2020

Plánek provozu během I. etapy výluky

593, 594

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Pražská 
 • Slaný,Žel.zast.předměstí 
 • Slaný,Odb.Drnov
 • Žižice,Drnov
 • Žižice,Odb.Zvoleněves
 • Žižice
 • Žižice,Luníkov

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Nosačická
 • Slaný,Farma
 • Slaný,Dolín I
 • Slaný,Dolín II

617

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Žižice

X594    594

Náhradní linka zřízena především pro obsluhu Drnova

Z byrokratických důvodů jsou spoje linky X594 od 11.5.2020 označeny opět jako linka 594!

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Aut.nádr.
 • Slaný,Pražská
 • Slaný,Žel.zast.předměstí
 • Slaný,Odb.Drnov
 • Žižice,Drnov
 • Žižice,Odb.Zvoleněves
 • Žižice,Škola

II. etapa probíhající od 20.7.2020 do 22.9.2020 (9:00)

Plánek provozu během II. etapy výluky

456

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Blahotice
 • Žižice,Vítov

Od 20. 8. 2020 je zaveden školní spoj linky 456 Žižice, Vítov (7:49) – Slaný, Aut. nádr.(8:00).

593, 594

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Pražská 
 • Slaný,Žel.zast.předměstí 
 • Slaný,Odb.Drnov
 • Žižice,Drnov
 • Žižice,Odb.Zvoleněves
 • Žižice
 • Žižice,Luníkov

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Nosačická
 • Slaný,Farma
 • Slaný,Dolín I
 • Slaný,Dolín II

617

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Blahotice
 • Žižice,Vítov
 • Žižice

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Pražská
 • Slaný,Žel.zast.předměstí
 • Slaný,Odb.Drnov
 • Žižice,Drnov
 • Žižice,Odb. Zvoleněves

III. etapa probíhající od 22.9.2020 (9:00) do 31.12.2020

Informace k 3. etapě výluky

456

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Blahotice
 • Žižice,Vítov

593, 597

Změny jízdních řádů z důvodu delších manipulačních jízd a přejezdů mezi spoji

617

Ruší se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Blahotice
 • Žižice,Vítov
 • Žižice,Luníkov
 • Velvary,Ješín

Zřizují se obousměrně zastávky:

 • Slaný,Nosačická
 • Slaný,Průmyslová zóna sever