Obříství

Naposledy aktualizováno: 23. 12. 2019 18:48 | Tisk

od 1.9.2019 do 5.1.2020

Vážení cestující,

z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při zjištění havárie mostu dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

470, 473
  • přemisťuje se zastávka:
    • Obříství směr Chlumín – do pravidelné zastávky pro opačný směr Štěpánský most
  • ruší se obousměrně zastávka:
    • Obříství, Dušníky