Praha – Beroun – Zdice

Naposledy aktualizováno: 03. 08. 2020 10:18 | Tisk

dne 12. 8. 2020 (od 00:00 h do 23:59 h)

Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že dne 12. srpna 2020 od 0:00 do 23:59 hod. proběhne výluka jedné ze dvou traťových kolejí v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice na trati 171 Praha – Beroun a zároveň i v úseku Beroun – Zdice na trati 170 Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přijmout níže uvedená opatření. Po dobu výluky je doprava v úseku Praha hlavní nádraží – Beroun organizována výhradně podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky linky S7 Os 9910, Os 9912 a Os 9918 jsou odřeknuty bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 9907, Os 9911, Os 9915, Os 9919, Os 9923 a Os 9927 a Os 9935 jsou odřeknuty bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 8809, Os 8811, Os 8813, Os 8815, Os 8817, Os 8819, Os 8821, Os 8823, Os 8825, Os 8827, Os 8829, Os 8831, Os 8833, Os 8835, Os 8837, Os 8839, Os 8841, Os 8843, Os 8845, Os 8847, Os 8851, Os 8855, Os 8859, Os 8863, Os 8865, Os 8867, Os 8869, Os 8871, Os 8873, Os 9969 a Os 9971 jedoucí ve směru do Prahy v úseku Praha-Radotín – Praha hlavní nádraží jedou odklonem mimo stanici Praha-Smíchov a vlaky čísel Os 8809 až Os 8825 a Os 8843 až Os 8855 navíc neobsluhují ani zastávku Praha-Velká Chuchle. Cestující pro jízdu do neobsluhovaných stanic použijí ostatních vlakových spojů, příp. mohou využít služeb MHD. Na příjezdu do stanice Praha hlavní nádraží se u odkloněných vlaků očekává navýšení zpoždění asi o 10 minut.

Vlaky linky S7 Os 8838 je veden ve zkrácené trase – v úseku Praha-Radotín – Beroun je odřeknut bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 8827, Os 8843 a Os 8845 jsou vedeny ve zkrácené trase – v úseku Beroun – Praha-Radotín jsou odřeknuty bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 8849, Os 8853, Os 8857 a Os 8861 jsou vedeny ve zkrácené trase – v úseku Beroun – Praha hlavní nádraží jsou odřeknuty bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 8826, Os 8830, Os 8834, Os 9920, Os 9922, Os 9940, Os 9942, Os 9944, Os 9946, Os 9948, Os 9950, Os 9952, Os 9954, Os 9956, Os 9958, Os 9960 a Os 9962 jsou vedeny ve zkrácené trase – v úseku Praha-Radotín – Řevnice jsou odřeknuty bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 8831, Os 8835, Os 8839, Os 9933, Os 9943, Os 9945, Os 9947, Os 9949, Os 9951, Os 9953, Os 9955, Os 9957, Os 9959, Os 9961 a Os 9963 jsou vedeny ve zkrácené trase – v úseku Řevnice – Praha-Radotín jsou odřeknuty bez náhrady.

Vlaky linky S7 Os 9944, Os 8844, Os 8848, Os 8852, Os 8856, Os 8860, Os 9946, Os 9948, Os 9950, Os 9952, Os 9954, Os 9956, Os 9960, Os 9962, Os 9941, Os 8825, Os 8829, Os 8833, Os 8837 a Os 8841 jsou vedeny pod novými čísly v upravených časových polohách.

Z důvodu zachováni návaznosti na trať 171 jsou vlaky linky S76 Os 27706, Os 27710, Os 27707 a Os 27711 tratě 172 v úseku Zadní Třebaň – Lochovice a zpět vedeny pod novými čísly v upravených časových polohách.

Mezi vlaky linky S1 a S7 Os 92841/Os 8841, Os 8848/Os 92848, Os 8852/Os 92852, Os 8856/Os 92856 a Os 8860/Os 92860 ve stanici Praha hlavní nádraží není zachována vazba ve/ze směru Český Brod.

Na zastávkách Srbsko a Černošice-Mokropsy není umožněn výstup cestujících z posledních 3 dveří třetí jednotky soupravy.

Vlaky linky R16 Praha – Plzeň/Klatovy/Žel. Ruda a opačně budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Praha hl. n. – Zdice a zpět dle výlukového jízdního řádu. Přestup mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy ve stanici Zdice je zajištěn.

Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi o 5 až 10 minut.

Výluka pokračuje opatřením podle dlouhodobého výlukového jízdního řádu.

Za komplikace při cestování linkami S7, S76 a R16 se cestujícím omlouváme.

Bližší informace, výlukový jízdní řád pro vlaky linky S7 a S76, a vlaky linky R16 jsou na webových stránkách dopravce, Českých drah, a.s.