Provoz linek DPP, a. s. v období listopad – prosinec 2018

Naposledy aktualizováno: 23. 11. 2018 17:39 | Tisk

Vážení cestující,

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) v metropoli dlouhodobě zajišťuje nejen provoz pravidelných linek PID (metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy), ale pro hl. m. Prahu a další subjekty zabezpečuje i další dopravní úkoly.

Zajišťuje dopravu účastníků i návštěvníků velkých kulturních, společenských a sportovních akcí, kongresů, mezinárodních setkání či různých charitativních projektů. Pro státní organizaci SŽDC a České dráhy, a. s. je v případě rekonstrukcí železničních tratí v Praze a v jejím okolí partnerem, který je díky rozsahu svého vozového parku schopen nabídnout zajištění náhradní dopravy v požadované kapacitě. Bez pomoci DPP by řada významných investičních akcí a oprav železničních tratí pravděpodobně nemohla proběhnout.

Přestože je pro DPP, ROPID i hl. m. Prahu vždy prioritou provoz běžných linek PID, dopravní obslužnost města pomáhají zajistit právě i tyto nadstandardní dopravní závazky. Velké skupiny cestujících přepravené zvláštními spoji pak nepřetěžují spoje pravidelných linek a nekomplikují tak cestování Pražanům.

Zatímco v uplynulých letech nebylo pro DPP problémem kdykoli pomoci jakémukoli subjektu, kvůli výraznému růstu základní objednávky linkové dopravy v rámci PID se v posledním období objem rezerv, které by bylo možné nasadit, zmenšil na minimum. Neplánovaných akcí mimo PID naopak přibylo a tím u řidičů autobusů výrazně vzrostly nároky na počet odpracovaných hodin, včetně přesčasových. Situaci nepomohla ani uzavírka Libeňského mostu, při níž řidiči DPP museli neplánovaně na počátku letošního roku zajišťovat poměrně zásadní objem náhradní dopravy.

Přestože se vedení DPP v posledních měsících dlouhodobě snažilo snížit objem smluvní dopravy mimo PID, některé závazky nebylo možné odřeknout. Mezi ně patří např. zajištění dopravy účastníků MS ve florbale, které v Praze proběhne na počátku prosince. Aby bylo možné dopravu při této významné sportovní události zajistit, požádal DPP organizátora PID o možnost dočasných úprav v provozu pěti linek PID v pracovní dny a dvou o víkendech.

S cílem umožnit zajištění dopravy při MS ve florbale a dalších drobnějších předvánočních akcí dojde od 26. 11. 2018 do cca 21. 12. 2018 k následujícím úpravám provozu:

125 od 1. 12.
  • O víkendech prodloužen interval z 10 na 15 minut
133, 207 od 25. 11.

Po skončení výluky v Husitské ul. (od 25. 11.) je na linkách 133 a 207 dočasně zaveden následující provoz:

  • Linka 133 se vrací do své trasy Florenc – Sídliště Malešice v prodloužených intervalech, v pracovní dny je prodloužena z Florence až na Staroměstskou
  • Linka 207 se vrací do své trasy Staroměstská – Ohrada. V pracovní dny jsou zavedeny posilové kloubové spoje v úseku Florenc – Ohrada. O víkendu jsou nasazeny kloubové autobusy v celé trase.
143 od 1. 12.
  • Linka není v provozu o víkendech
190 od 26. 11.
  • V ranní špičce prodloužen interval z 5 na 6 minut
196 od 26. 11.
  • V pracovní dny zkrácena o úsek Kačerov – Kloboučnická (celotýdenně v provozu v úseku Smíchovské nádraží – Kačerov)
248 od 9. 12.
  • Ve špičkách nejsou v provozu krátké spoje v úseku Nádraží Radotín – Sídliště Radotín (spojů do oblasti Viniček se změna netýká)

Část uvedených opatření je součástí vánočního prázdninového provozu PID, tj. provoz všech spojů PID bude ve stávající podobě obnoven od pondělí 7. 1. 2019.

DPP v adventním období nicméně zajistí i posílení řady spojů PID. O víkendech v období od 1. 12. 2018 do 23. 12. 2018 na základě usnesení Rady HMP dojde k posílení zejména na linkách metra. Oproti předchozím létům byla již většina předvánočních posil spojů začleněna do běžných jízdních řádů a spoje v těchto parametrech jezdí již nejméně od září 2018. Na lince metra C je trvale zaveden víkendový interval 5 minut, tramvajové linky 5, 11 a 15 jezdí běžně v soupravách místo sólo vozů a na autobusové lince 118 jezdí celotýdenně kloubové autobusy. Víkendové adventní posily pro rok 2018 se tak soustřeďují na linky metra A a B, kde bude rovněž nasazen interval 5 minut, a na autobusové linky 188 a 207, kam vyjedou kloubové autobusy. Upraveným intervalům na lince A metra se rovněž přizpůsobí návazné spoje linky 119.