Řeporyje

Naposledy aktualizováno: 15. 11. 2022 10:41 | Tisk

dne 27.11.2022 od 14:00 do 20:00

Vážení cestující,

Z důvodu rozsvěcení vánočního stromu na Řeporyjském náměstí dochází v neděli 27. listopadu 2022 (přibližně od 14.00 hodin do 20.00 hodin) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 174, 301 a 352.

Opatření pro linku číslo 174

Změna trasy

  • Ve směru Ve Výrech je linka vedena do zastávky Náměstí U Lva beze změny a následně ulicemi Smíchovská, K Třebonicům a dále po své trase.
  • Ve směru Náměstí U Lva je linka vedena do zastávky Ve Výrech beze změny a následně ulicemi K Třebonicům, Smíchovská a dále po své trase.

Změna zastávek

  • Ve směru Náměstí U Lva se ruší zastávka Řeporyjské náměstí.
  • Ve směru Ve Výrech se přemísťuje zastávka Řeporyjské náměstí, a to z Řeporyjského náměstí do ulice K Třebonicům, přibližně 20 metrů za přechod pro chodce.

Opatření pro spoje ukončené na Řeporyjském náměstí

  • Ve směru Řeporyjské náměstí je linka vedena do výstupní zastávky Náměstí U Lva.
  • Ve směru Slatinová je linka vedena z nástupní zastávky Smíchovská, následně ulicí Smíchovská a dále po své trase.
  • Ruší se nástupní a výstupní zastávka Řeporyjské náměstí.

Opatření pro linky číslo 301 a 352

  • Ve směru Nádraží Řeporyje jsou linky vedeny do zastávky Řeporyjské náměstí beze změny a následně přes Řeporyjské náměstí, ulicemi Dalejská, K Zadní Kopanině, K Závětinám, Ořešská a dále po svých trasách.
  • Ve směru Řeporyjské náměstí jsou linky vedeny do zastávky Nádraží Řeporyje beze změny a následně ulicemi Ořešská, K Závětinám, K Zadní Kopanině, Dalejská, Řeporyjské náměstí a dále po svých trasách.
  • Zastávky se němění.