Řeporyjské náměstí

Naposledy aktualizováno: 26. 11. 2021 15:53 | Tisk

dne 28.11.2021 (16:00 – 20:00)

Vážení cestující,
z důvodu rozsvěcení vánočního stromu na Řeporyjském náměstí dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

174

Změna trasy

  • Ve směru Ve Výrech je linka vedena do zastávky Náměstí U Lva beze změny a následně ulicemi Smíchovská, K Třebonicům a dále po své trase.
  • Ve směru Náměstí U Lva je linka vedena do zastávky Ve Výrech beze změny a následně ulicemi K Třebonicům, Smíchovská a dále po své trase.

Změna zastávek

  • Ve směru Náměstí U Lva se ruší zastávka Řeporyjské náměstí.
  • Ve směru Ve Výrech se přemísťuje zastávka Řeporyjské náměstí, a to z Řeporyjského náměstí do ulice K Třebonicům, přibližně 20 metrů za přechod pro chodce.

Opatření pro spoje ukončené na Řeporyjském náměstí

  • Ve směru Řeporyjské náměstí je linka vedena do výstupní zastávky Náměstí U Lva.
  • Ve směru Slatinová je linka vedena z nástupní zastávky Smíchovská, následně ulicí Smíchovská a dále po své trase.
  • Ruší se nástupní a výstupní zastávka Řeporyjské náměstí.

301, 352

  • Ve směru Nádraží Řeporyje jsou linky vedeny do zastávky Řeporyjské náměstí beze změny a následně přes Řeporyjské náměstí, ulicemi Dalejská, K Zadní Kopanině, K Závětinám, Ořešská a dále po svých trasách.
  • Ve směru Řeporyjské náměstí jsou linky vedeny do zastávky Nádraží Řeporyje beze změny a následně ulicemi Ořešská, K Závětinám, K Zadní Kopanině, Dalejská, Řeporyjské náměstí a dále po svých trasách.
  • Zastávky se nemění.