Snížená přepravní poptávka během ledna a února

Naposledy aktualizováno: 22. 01. 2020 14:46 | Tisk

Vážení cestující,

z důvodu nižší poptávky po přepravě, která je každoročně během počátku roku (a období četných zimních dovolených a jarních prázdnin) v Praze pozorována, dochází i v roce 2020 k dílčím dočasným změnám a omezením, a to především na autobusových linkách. Toto dvouměsíční omezení zároveň dovolí všem zúčastněným dopravcům, v čele s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, uspořit pracovní síly pro následující měsíce, kdy je poptávka po dopravě naopak vyšší.

Na vybraných městských autobusových linkách jsou tak nepatrně prodlouženy intervaly a upraveny provozní parametry, a to takovým způsobem, aby byl co nejméně narušen komfort cestujících. Ta podstatnější opatření na jednotlivých linkách jsou popsána konkrétněji níže.

Tato opatření jsou v platnosti od 6.1.2020 do 1.3.2020.

102

  • od Kobylis ukončena v zastávce Sídliště Bohnice
  • do zastávky Staré Bohnice nadále zavedeny prodloužené spoje linky 236 v intervalu 30 minut

196

  • v úseku Kačerov – Kloboučnická jen ve špičkách pracovních dnů