Stříbrná Skalice

Naposledy aktualizováno: 28. 06. 2022 19:44 | Tisk

od 7.3.2022 (04:30) do 30.6.2022

Vážení cestující,
z důvodu úplné uzavírky silnice číslo II/335 ve Stříbrné Skalici – etapa 2 dochází od pondělí 7. března 2022 (od zahájení provozu) do odvolání (předpoklad 6/2022)  k úpravě provozu na následujících linkách PID:

382, 490, 557, X557, 654 a jízdní řád linek 492 a 653

Trasa:

Linka 382:

Linka 382 je vedena v úseku „Jevany – Stř. Skalice, nám.“ po objízdné trase po I/2 a II/108. Je zřízena druhá zast. v Jevanech (v zast. linky 492 – „v parku“) a zde přestupy s linkou 492.

 • směr „Sázava, aut. st.“: do zastávky „Jevany“ vede linka po pravidelné trase a dále – místní komunikace náměstí – ulice Černokostelecká – silnice č. III/1084 – silnice č. III/33316 – silnice č. III/1083 – silnice č. I/2 – silnice č. II/108 – ve Stříbrné Skalici  po silnici II/335 a dále po své pravidelné trase
 • směr „Praha, Háje“: do Stříbrné Skalice na křižovatku II/335 x II/108 po pravidelné trase a dále po silnici č. II/108 – silnici č. I/2 – silnici č. III/1083 – silnici III/33316 – silnici č. III/1084 – v Jevanech po místní komunikaci Černokostelecká – po místní komunikaci náměstí – silnici č. III/33317 a dále po pravidelné trase

Linka 490:

Linka 490 vedena v úseku „Stř. Sk., Kost. Střimelice – Stř. Sk.“ přes Hradec, kde nahrazuje linku 382 a je ukončena v Hrad. Střimelicích. Zastávky v Kostelních Střimelicích přemístěny.

 • směr „Stříbrná Skalice, náměstí“ „Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice“: do Kostelních Střimelic na křižovatku III/1085 x III/3351 po pravidelné trase a dále po silnici III/1085 – v Hradci silnice III/1082 – silnice č. II/335 do Hradových Střimelic – výstup
 • směr „Strančice, žel.st.“ (výchozí zastávka „Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice“): nástup v zastávce „Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice“ – silnice č. II/335 – silnice č. III/1082 – v Hradci silnice č. III/1085 – v Kostelních Střimelicích  silnice č. III/1085 a dále po pravidelné trase

Linka 557:

Linka 557 zastavuje v Hradových Střimelicích a je ukončena v provizorní zastávce „Stříbrná Skalice, u pomníku“, kde zastavuje i linka 490.

 • směr „Stříbrná Skalice, náměstí“ „Stříbrná Skalice, u pomníku“: do Hradových Střimelic po pravidelné trase a dále II/335 – silnice č. III/1082 – výstup v provizorní zastávce „Stříbrná Skalice, u pomníku“
 • směr „Louňovice, II.hráz“ (výchozí zastávka „Stříbrná Skalice, u pomníku“): nástup v provizorní zastávce „Stříbrná Skalice, u pomníku“ – silnice č. III/1082 – silnice č. II/335 a dále po pravidelné trase

Linka X557:

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase „Stříbrná Skalice, náměstí“ – „Svojetice, Na skalce“.

 • směr „Stříbrná Skalice, náměstí“: nástup v zastávce „Svojetice, Na skalce“ a dále po silnici č. III/11315 – silnice č. II/113 – silnice č. III/11314 – silnice č. I/2 –
  v Louňovicích na první křižovatce se silnicí III/10172 vpravo na silnici č. III/10172 a průjezd obcí Louňovice (vybraný spoj stále silnice č. I/2) –silnice č. I/2 – silnice č. II/108 – ve Stříbrné Skalici přímo obslužná komunikace náměstí před budovou školy a poté výstup
 • směr „Svojetice, Na skalce“: nástup v provizorní zastávce „Stříbrná Skalice, Náměstí“ před obchodním centrem a poté obslužná komunikace náměstí – silnice č. II/108 – silnice č. I/2 – v Louňovicích na druhé křižovatce s III/10172 na silnici č.
  III/10172 a průjezd obcí (vybraný spoj stále přímo I/2) – silnice č. I/2 – silnice č. III/11314 – silnice č. II/113 – silnice č. III/11315 a poté výstup

Linka 654:

 • směr „Vlkančice“: nástup v provizorní zastávce „Stříbrná Skalice, náměstí“ na náměstí před obch. centrem – obslužná komunikace náměstí – silnice č. II/335 a dále po pravidelné trase
 • směr „Stříbrná Skalice, náměstí“: na křižovatku II/335 x II/108 ve Stříbrné Skalici po pravidelné trase a dále obslužná komunikace náměstí před budovou školy – výstup

Zastávky:

 • Ruší se:
  • Stříbrná Skalice, náměstí – pro linky 490 a 557
   • výstupní, manipulační, nástupní
  • Stříbrná Skalice, Blatiny – obousměrně – bez náhrady
  • Konojedy, Rozc.obousměrně – bez náhrady
  • Jevany, Penčice – pouze pro linku 382
   • obousměrně – bez náhrady, resp. zůstává obsluha linkou 492
  • Stříbrná Skalice, Hradec – obousměrně, náhradní obsluhu zajišťuje linka 490
  • Stříbrná Skalice, Propast – obousměrně, náhradní obsluhu zajišťuje linka 490
  • Stříbrná Skalice, Hruškov – obousměrně, náhradní obsluhu zajišťuje linka 490
  • Stříbrná Skalice, Vozlín  – obousměrně, náhradní obsluhu zajišťuje linka 490

Poznámka: návaznosti linek 382 a 492 jsou převedeny do zastávky Jevany

 

 • Přemisťuje se:
  • Stříbrná Skalice, náměstí – pro linku 382
   • směr Sázava, aut.st.: – na II/108, cca 50 m před křižovatku s II/335, cca vstřícně č.p. 164
   • směr Praha, Háje: – na II/108, cca 40 m za křižovatku s II/335, cca na úrovni severní hrany parkoviště
  • Stříbrná Skalice, náměstí – pro linku 654 a X557
   • výstupní: – do provizorní zastávky na obslužnou komunikaci náměstí na západní hranu před budovu školy, cca 15 m za křižovatku s II/335
   • nástupní směr Vlkančice – do provizorní zastávky na obslužnou komunikaci náměstí na východní hranu před obchodní centrum, cca 22 m před křižovatku s II/335
  • Stříbrná Skalice, Kostelní Střimelice: – pro linku 490
   • směr Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice: – na III/1085, cca 10 m před vjezd do obj. č. 21
   • směr Strančice, žel.st.: na III/1085, cca 15 m za vjezd do obj. č. 36

 

 • Zřizuje se:
  • „Svojetice, Na skalce“pro linku X557 – obousměrně – na silnici č. III/11315 v pravidelných zastávkách linky 489
  • „Svojetice“ – pro linku X557 – obousměrně – na silnici č. III/113 v pravidelných zastávkách linky 489
  • „Svojetice, K Tehovci“, „Tehovec“ – pro linku X557 – obousměrně – na silnici III/11314 v pravidelných zastávkách linky 489
  • „Mukařov“, „Louňovice, I. hráz“ – pro linku X557 – obousměrně – na silnici č. I/2 v pravidelných zastávkách linky 381
  • „Louňovice“ – pro linku X557 společná pro oba směry – na silnici č. III/10172 v pravidelné zastávce linky 582 směr „Louňovice, II. hráz“
  • „Louňovice, II. hráz“ – pro linku X557
   • směr Stříbrná Skalice: na III/10172 v pravidelné zastávce linky 582 směr Vyžlovka
   • směr Svojetice: na I/2 v pravidelné zastávce linky 381 směr Mukařov
  • Stříbrná Skalice, Hradec – Stříbrná Skalice, Propast – Stříbrná Skalice, Hruškov – Stříbrná Skalice, Vozlín – pro linku 490 mezi zastávkami Stříbrná Skalice, Kostelní Střimelice a Stříbrná Skalice, u pomníku – v pravidelných zastávkách linky 382
   • směr Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice – sled zastávek Stříbrná skalice, Hradec – Stříbrná Skalice, Propast – Stříbrná Skalice, Hruškov, Stříbrná Skalice, Vozlín
   • směr Strančice, žel.st. – sled zastávek Stříbrná skalice, Hradec – Stříbrná Skalice, Propast – Stříbrná Skalice, Hruškov, Stříbrná Skalice, Vozlín
  • Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice – pro linku 557
   • směr Stříbrná Skalice, u pomníku: v pravidelné zastávce linky 490 směr Stříbrná Skalice
   • směr Louňovice, II. hráz: v pravidelné zastávce linky 490 směr Strančice
  • Jevany – pro linku 382 mezi zastávkami Jevany a Stříbrná Skalice, náměstí – v pravidelných zastávkách linky 492
   • směr Sázava, aut.st. – v 2019/4
   • směr Praha, Háje – v 2019/3
  • Stříbrná Skalice, u pomníku (TARIFNÍ PÁSMO 4) pro linky 490 a 557
   • směr od Hradových Střimelic: na III/1082, cca 15 m za křižovatku s II/335
   • směr do Hradových Střimelic: na III/1082, cca 5 m před křižovatku s II/335

Poznámka: s ohledem na další návaznosti se upravují časové polohy vybraných spojů linky 382 i v úseku Háje –
Jevany, a z toho důvodu i na ně navazujících spojů linky 492. Z oběhových důvodů jsou upraveny i časové polohy
vybraných spojů linky 653.