Linka 617

platnost od 11.6.2018

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Mělník,Aut.st. Směr Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Autobusové nádraží Mělník,Aut.st.
Kladno,Poldi Mělník,Podolí,Pivovar
Kladno,Újezd Mělník,Podolí,Nem.
Kladno,Průmyslová Nová Ves,Rozc.
Kladno,Kübeck Nová Ves
Kladno,U Knotků Uhy,Zámek
Kladno,Husova Uhy
Kladno,Seifertova Chržín
Vinařice,Tuháň Chržín,U Mostu
Libušín,Rozc.1.0 Sazená
Libušín,Sídliště Chržín,U Mostu
Libušín,Náměstí Chržín
Libušín,Černá zem Uhy
Svinařov Uhy,Zámek
Smečno Velvary,Nové Uhy
Slaný,Kvíc,U Hrušky Velvary,Žel.st.
Slaný,Kvíček Velvary,Nám.
Slaný,Fantův mlýn Velvary,Škola
Slaný,Aut.nádr. Velvary,Ješín
Slaný,Hotel Praha Žižice,Osluchov
Slaný,Žel.zast. Žižice,Odb.Luníkov
Slaný,Odb.Drnov Žižice,Rozcestí
Žižice,Drnov Žižice,Vítov
Žižice,Odb.Zvoleněves Slaný,Blahotice
Žižice Slaný,Palackého
Slaný,Šultysova Slaný,Šultysova
Slaný,Blahotice Žižice
Žižice,Vítov Žižice,Odb.Zvoleněves
Žižice,Rozcestí Žižice,Drnov
Žižice,Odb.Luníkov Slaný,Odb.Drnov
Žižice,Osluchov Slaný,Žel.zast.
Velvary,Ješín Slaný,Hotel Praha
Velvary,Nám. Slaný,Aut.nádr.
Velvary,Žel.st. Slaný,Fantův mlýn
Velvary,Nové Uhy Slaný,Kvíček
Uhy,Zámek Slaný,Kvíc,U Hrušky
Uhy Smečno
Chržín Svinařov
Chržín,U Mostu Libušín,Černá zem
Sazená Libušín,Náměstí
Chržín,U Mostu Libušín,Sídliště
Chržín Libušín,Rozc.1.0
Uhy Vinařice,Tuháň
Uhy,Zámek Kladno,Seifertova
Nová Ves Kladno,Husova
Nová Ves,Rozc. Kladno,U Knotků
Mělník,Podolí,Nem. Kladno,Kübeck
Mělník,Podolí,Pivovar Kladno,Průmyslová
Kladno,Újezd
Kladno,Poldi