Line 592

valid from 13.5.2020

Line timetable

Timetables

Direction Panenský Týnec Direction Slaný,Arbesova
Slaný,Arbesova Panenský Týnec
Slaný,Tomanova Úherce,ZD
Slaný,P.Hrubého Úherce
Slaný,Smetáčkova Klobuky,Kokovice
Slaný,Rabasova Klobuky,Kokovice,U Mlýna
Slaný,Mírová Klobuky,ObÚ
Slaný,ČSAD Klobuky,Cukrovar
Slaný,Žel.st. Klobuky,Kobylníky,I
Slaný,Žižkova Klobuky,Čeradice
Slaný,Modelářské stř. Klobuky,Páleček
Slaný,Masarykovo nám. Stradonice
Slaný,Aut.nádr. Zlonice,Lisovice
Slaný,Šultysova Zlonice,Pejšova
Slaný,Nemocnice Zlonice,U Fary
Slaný,Na Hájích Zlonice,Nádražní
Slaný,Prům.zóna sever Zlonice,Závod
Slaný,Farma Dřínov
Slaný,Dolín,I Královice (KD)
Slaný,Dolín,II Dřínov,Drchkov
Slaný,Želevčice,Rozc. Královice,Rozc. (KD)
Slaný,Želevčice Slaný,Otruby
Slaný,Želevčice,Obec Slaný,Otruby,Rozc.
Slaný,Otruby,Rozc. Slaný,Želevčice
Slaný,Otruby Slaný,Želevčice,Obec
Královice,Rozc. (KD) Slaný,Želevčice,Obec
Dřínov,Drchkov Slaný,Želevčice,Rozc.
Královice (KD) Slaný,Dolín,II
Dřínov Slaný,Dolín,I
Zlonice,Závod Slaný,Farma
Zlonice,Nádražní Slaný,Prům.zóna sever
Zlonice,U Fary Slaný,Na Hájích
Zlonice,Pejšova Slaný,Palackého
Zlonice,Lisovice Slaný,Šultysova
Stradonice Slaný,Aut.nádr.
Klobuky,Páleček Slaný,Masarykovo nám.
Klobuky,Čeradice Slaný,Modelářské stř.
Klobuky,Kobylníky,I Slaný,Žižkova
Klobuky,Cukrovar Slaný,Žel.st.
Klobuky,ObÚ Slaný,ČSAD
Klobuky,Kokovice,U Mlýna Slaný,Mírová
Klobuky,Kokovice Slaný,Rabasova
Úherce Slaný,Smetáčkova
Úherce,ZD Slaný,P.Hrubého