Trains

A complete English translation of this page is currently not available.

Timetables | Transit maps | Live positions

Prague is connected with the Central Bohemian region by a network of commuter trains. These offer a quick way to travel not only across Prague’s borders, but within the city as well.

Trains where PID fare applies are operating under S lines (stopping everywhere) and R lines (rapid).

Schematic map of train lines that run under PID fare

Map of PID train lines

Fare

Trains are a part of the same fare system as trams, metro, buses with some exceptions.

Apart form the Lítačka electronic ticket, using paper tickets is also possible. You can buy paper tickets in advance and then stamp them on your way back.

More on buying tickets on the railway. It may not be possible to buy PID fare at all stops. If there is not a ticket office desk at the train stop, you can buy the ticket on board of the train from the train conductor (or train driver on the small trains) without a surcharge. Ask for a PID ticket specifically because the conductors sell the train operator’s fare by default.

Exceptions

PID fare is applicable only on sections incorporated into the PID area. Check the timetables of the map for the extent of PID service.

  • SMS ticket
  • Discount for a person accompanying a child 0–3 years old.
  • Free carriage of dogs
The following tickets and discounts are not valid in PID trains:

Leisure trains

Pražský motoráček

Take a vintage sightseeing train via the most beautiful railway route of Prague – the so called Prague Semmering with beautiful views on Prague. Pražský motoráček (route number T1) is active every weekend all-year round. Regular PID fare applies.

Cyklohráček

Strávit příjemný víkend můžete ve vlaku Cyklohráček. Doveze vás na prohlídku hradu Okoř, na vodní hrátky do aquaparku Slaný nebo za krásami železnice do muzea Zlonice. Ať už bude váš cíl jakýkoli, ve vlaku vám zkrátí cestu různé aktivity (dětský koutek, stolní hry, hračky, stavebnice a houpačka). Využít můžete všech jízdenek PID.

Odbavení ve vlaku

Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíkové a spěšné linky – vždy jen 2. vozová třída (seznam rychlíků). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu dopravce také jízdní doklady PID.

Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své trase (zejména dále od Prahy). V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například z jejího jízdního řádu nebo ze schématu níže. Integrované stanice a zastávky mají přiřazené tarifní pásmo.

Použití jízdenky PID

Využít můžete všechny platné jízdenky PID, pokud vyhovují pro zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností:

  • Jízdenku zakoupenou ve stanici v pokladně ČD – tuto jízdenku není třeba označovat, platí v den nákupu od času, který si stanovíte při nákupu, pásmo odpovídá stanici nákupu
  • Jízdenku zakoupenou od vlakové čety – tuto jízdenku není třeba označovat, platí od vyznačeného času a pásma nástupu do vlaku (k ceně jízdenky je v obsazených stanicích připočtena manipulační přirážka)
  • Jízdenku zakoupenou v mobilní aplikaci – tuto je nutné v aplikaci aktivovat s dostatečným předstihem, aby v momentě odjezdu vlaku ze stanice/zastávky již byla platná (je potřeba počítat s dvouminutovou ochrannou lhůtou mezi aktivací a začátkem platnosti jízdenky).
  • Jízdenku papírovou z automatu, předprodeje nebo od řidiče autobusu – tuto jízdenku může být potřeba označit (viz dále)

Označení jízdenky

Způsob odbavování v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách:

Vybavenost stanice Postup pro označení jízdenky
S označovačem jízdenek PID (ve schématu vyznačeny černě) Před nástupem označit předem zakoupenou jízdenku v označovači na nástupišti (v prostorách stanice). Na některých stanicích je též možné zakoupit jízdenku v automatu na jízdenky nebo na pokladně ČD (viz vysvětlivky mapy).
Bez označovače, s možností označení jízdenky ve vlaku (ve schématu vyznačeny modře) Neprodleně po nástupu do vlaku označit jízdenku v označovači ve vlaku. V případě absence/poruchy označovače provede náhradní označení vlaková četa.
S možností zakoupení jízdenky na pokladně ČD (na mapě je název stanice podtržen) Lze si zakoupit jízdenku PID na pokladně ČD. Jízdenka se již dále neoznačuje a platí buď ihned, nebo od vámi zvoleného času v den prodeje jízdenky, pásmo odpovídá stanici nákupu.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné označit jízdenku PID, je cestující povinen opatřit si jízdenku dle tarifu PID nebo železničního dopravce, prodej jízdenek ve vlaku s případnou manipulační přirážkou.

Fare zones on the railway