Line 630

valid from 18.5.2020

Line timetable

Timetables

Direction Beroun,Autobusové nádraží Direction Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Autobusové nádraží Beroun,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody Beroun,Plzeňka
Kladno,Gymnasium Beroun,U Černého koně
Kladno,Sítná Beroun,Brožíkova
Kladno,Nádraží Beroun,PAI
Kladno,U Tesca Beroun,Eternitka
Kladno,Celnice Chyňava,Lhotka u Berouna
Kladno,Billundská Chyňava,Lhotka u Berouna,Náves
Kladno,Kožovská Chyňava,Malé Přílepy
Kladno,Pekárna Železná
Pletený Újezd,Křižovatka Chyňava,Libečov,U Mostu
Pletený Újezd Chyňava,Libečov,Náves
Braškov,Toskánka Chyňava,Podkozí
Braškov Chyňava,Libečov,U Křížku
Kyšice Chyňava,U Nováků
Unhošť,Karlovarská Chyňava,U Jonášů
Unhošť,Škola Chyňava,Škola
Unhošť,Nám. Chyňava,Sídliště
Unhošť,U Křížku Unhošť,Dědkův mlýn
Unhošť,Pivovar Malé Kyšice,Rozcestí
Unhošť,Amerika Malé Kyšice
Unhošť,Nouzov Unhošť,U Spálů
Unhošť,U Spálů Unhošť,Nouzov
Malé Kyšice Unhošť,Amerika
Malé Kyšice,Rozcestí Unhošť,Pivovar
Unhošť,Dědkův mlýn Unhošť,U Křížku
Chyňava,Sídliště Unhošť,Nám.
Chyňava,U Jonášů Unhošť,Karlovarská
Chyňava,U Jonášů Kyšice
Chyňava,Škola Braškov
Chyňava,U Nováků Braškov,Toskánka
Chyňava,Libečov,U Křížku Pletený Újezd
Chyňava,Podkozí Pletený Újezd,Křižovatka
Chyňava,Libečov,Náves Kladno,Pekárna
Chyňava,Libečov,U Mostu Kladno,Kožovská
Železná Kladno,Billundská
Chyňava,Malé Přílepy Kladno,Celnice
Chyňava,Lhotka u Berouna Kladno,U Tesca
Chyňava,Lhotka u Berouna,Náves Kladno,Nádraží
Beroun,Eternitka Kladno,Sítná
Beroun,PAI Kladno,Gymnasium
Beroun,Školní náměstí Kladno,Nám.Svobody
Beroun,U Černého koně
Beroun,Plzeňka