Vlaky

 

Jízdní řády | Schémata dopravy | Online mapa provozu


 

Železnice umožňuje rychlé, pohodlné a bezpečné cestování po Praze i v regionu. Na příměstské vlaky často navazují autobusové linky, na vybraných železničních stanicích jsou zřízena parkoviště systému P+R.

V Praze a okolí je vytvořen tzv. systém linek S. Toto označení se používá pro vlakové spoje příměstských a městských osobních vlaků, spěšných vlaků a vybraných rychlíků (seznam rychlíků). Tyto vlaky jsou obsluhovány z velké části moderními jednotkami a nabízejí většinou nejrychlejší variantu spojení oblastí Středočeského kraje s hlavním městem.

Schéma linek S

Vlakem po Praze nejrychleji

Železnice nabízí zajímavou alternativu cestování vůči klasické MHD, kdy je z mnoha míst bezkonkurenčně nejrychlejší, navíc nabízí na hlavních tratích krátký interval, pohodlné klimatizované vlaky, a to vše za běžnou jízdenku pro pražskou MHD.

Srovnání jízdních dob vlak vs. MHD v Praze

Linka vlaku Trasa Čas jízdy vlakem Čas jízdy MHD
S1 Masarykovo nádraží – Klánovice 20 min.
41 min.
S2 Masarykovo nádraží – Horní Počernice 16 min. 26 min.
S3 Masarykovo nádraží – Kbely 19 min. 27 min.
S4 Masarykovo nádraží – Sedlec 12 min. 22 min.
S49 Holešovice – Libeň 6 min. 16 min.
S6 Smíchov – Řeporyje 11 min. 22 min.
S7 Hlavní nádraží – Radotín 16 min. 36 min.
S7 Smíchov – Libeň 16 min. 24 min.
S7 Radotín – Klánovice 39 min. 67 min.
S8 Vršovice – Modřany 16 min. 30 min.
S9 Hlavní nádraží – Uhříněves 19 min. 32 min.
S9 Vršovice – Vysočany 13 min. 27 min.

S jakou jízdenkou do vlaku

Stačí mít platně označenou jízdenku PID pro jednotlivou jízdu nebo platnou časovou jízdenku PID pro cestování v příslušných pásmech PID.

Omezení

Jízdné PID platí pouze na linkách S a R v integrovaných úsecích. V některých stanicích a zastávkách prozatím není možné označení jednotlivých jízdenek. Více informací o použití jízdenek naleznete v článku Jak pořídit jízdenku.

Ve vlacích PID neplatí následující jízdenky a slevy:

  • SMS jízdenka
  • Sleva pro doprovod dítěte 0–3 roky
  • Bezplatná přeprava psa
  • Zaměstnanecké jízdné PID
  • Zaměstnanecké jízdné DP Praha

Cestující musí využít jiných jízdenek. Vždy podle Tarifu PID nebo tarifu železničního dopravce.

Železniční zajímavosti

Pražský motoráček

Vydejte se historickým motorovým vozem po nejkrásnější trati v Praze (tzv. Pražském Semmeringu), kde spatříte nádherné výhledy na Prahu. Pražský motoráček vyjíždí o víkendech po celý rok v trase Praha hl. n. – Praha-Zličín. Využít můžete všech jízdenek PID.

Více o této atrakci naleznete v sekci Zábava a zajímavosti.

.

Cyklohráček

Strávit příjemný víkend můžete ve vlaku Cyklohráček. Doveze vás na prohlídku hradu Okoř, na vodní hrátky do aquaparku Slaný nebo za krásami železnice do muzea Zlonice. Ať už bude váš cíl jakýkoli, ve vlaku vám zkrátí cestu různé aktivity (dětský koutek, stolní hry, hračky, stavebnice a houpačka). Využít můžete všech jízdenek PID.

Více o této atrakci naleznete v sekci Zábava a zajímavosti.

Odbavení ve vlaku

Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíkové a spěšné linky – vždy jen 2. vozová třída (seznam rychlíků). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu dopravce také jízdní doklady PID.

Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své trase (zejména dále od Prahy). V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například z jejího jízdního řádu nebo ze schématu níže. Integrované stanice a zastávky mají přiřazené tarifní pásmo.

Použití jízdenky PID

Využít můžete všechny platné jízdenky PID, pokud vyhovují pro zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností:

  • Jízdenku zakoupenou ve stanici v pokladně ČD – tuto jízdenku není třeba označovat, platí v den nákupu od času, který si stanovíte při nákupu, pásmo odpovídá stanici nákupu
  • Jízdenku zakoupenou od vlakové čety – tuto jízdenku není třeba označovat, platí od vyznačeného času a pásma nástupu do vlaku (k ceně jízdenky je v obsazených stanicích připočtena manipulační přirážka)
  • Jízdenku zakoupenou v mobilní aplikaci – tuto je nutné v aplikaci aktivovat s dostatečným předstihem, aby v momentě odjezdu vlaku ze stanice/zastávky již byla platná (je potřeba počítat s dvouminutovou ochrannou lhůtou mezi aktivací a začátkem platnosti jízdenky).
  • Jízdenku papírovou z automatu, předprodeje nebo od řidiče autobusu – tuto jízdenku může být potřeba označit (viz dále)

Označení jízdenky

Způsob odbavování v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách:

Vybavenost stanice Postup pro označení jízdenky
S označovačem jízdenek PID (ve schématu vyznačeny černě) Před nástupem označit předem zakoupenou jízdenku v označovači na nástupišti (v prostorách stanice). Na některých stanicích je též možné zakoupit jízdenku v automatu na jízdenky nebo na pokladně ČD (viz vysvětlivky mapy).
Bez označovače, s možností označení jízdenky ve vlaku (ve schématu vyznačeny modře) Neprodleně po nástupu do vlaku označit jízdenku v označovači ve vlaku. V případě absence/poruchy označovače provede náhradní označení vlaková četa.
S možností zakoupení jízdenky na pokladně ČD (na mapě je název stanice podtržen) Lze si zakoupit jízdenku PID na pokladně ČD. Jízdenka se již dále neoznačuje a platí buď ihned, nebo od vámi zvoleného času v den prodeje jízdenky, pásmo odpovídá stanici nákupu.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné označit jízdenku PID, je cestující povinen opatřit si jízdenku dle tarifu PID nebo železničního dopravce, prodej jízdenek ve vlaku s případnou manipulační přirážkou. Zároveň uvítáme, pokud závadu nahlásíte provoznímu zaměstnanci nebo uvedete do kontaktního formuláře (podnět obratem předáme k nápravě).

Tarifní pásma na železnici

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.