Autobusové změny od 15.10.2016 přinesou více linek a méně přestupů

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 05. 10. 2016

V návaznosti na změny linkového vedení tramvají od 28. 8. 2016 připravila organizace ROPID ve spolupráci s městskými částmi na podzim letošního roku také novinky v autobusové dopravě, a to především v severovýchodní a jihovýchodní části Prahy.

Od soboty 15. října 2016 dojde ve východní části Prahy k trvalým změnám autobusových linek PID. Ze 115 městských linek jich změní trasu 21, osm linek bude nově zavedeno a pět linek zrušeno a nahrazeno jinými spoji. Dále budou 4 linky v souvislosti s rozvojem PID do Středočeského kraje přečíslovány. Nejvýraznější proměnou projde autobusová síť v oblasti Prahy 8, 9, 10 a 15, dále se s autobusovými změnami potkají také obyvatelé Prahy 4, 12, Jižního Města, Kunratic, Čakovic, Kbel nebo Satalic.

„Úpravy autobusových jízdních řádů, připravené ROPIDem na 15. říjen, odrážejí zvyšující se nároky na autobusové linky především na okrajích Prahy, kde v poledních letech přibylo obytných domů a dosavadní nabízená kapacita již pro nové cestující nestačila. Po tramvajových změnách provedených ke konci letošních letních prázdnin tak plníme další slib Pražanům,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Změny linkového vedení autobusů se dotknout zhruba třetiny všech cestujících, kteří autobusové linky v Praze používají. I když jsme museli být při těchto změnách rozpočtově neutrální, tedy pro posílení potřebných linek jsme museli jiné mírně omezit, jsem rád, že se podařilo najít shodu napříč městskými částmi a od všech získat souhlasné stanovisko,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Všechny dohodnuté úpravy byly zveřejněny na webu i v médiích a na sociálních sítích již koncem srpna letošního roku. V průběhu posledního měsíce se připravovaly konkrétní jízdní řády a dolaďovaly poslední připomínky. „S ohledem na počet změněných linek je však potřeba cestující důkladně informovat i nyní těsně před změnovým termínem. Společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy proto nasazujeme do ulic cca 150 informátorů, kteří budou poslední den před změnou a v prvních dnech po změně pomáhat na klíčových zastávkách s orientací cestujících,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing Martin Šubrt.

Kromě informátorů přímo v terénu a informací na webech ROPIDu, Dopravního podniku hl m. Prahy i městských částí se distribuují také tištěné letáky a přehledné mapky linkového vedení nechybí ani na zastávkách povrchové dopravy. Nové jízdní řády jsou zveřejněny již od začátku října také na webu a konkrétní cestu po 15. říjnu si lze najít v internetových vyhledávačích spojení.

Posílení přetížených linek

Nejpotřebnější posílení, kde již kvůli nové výstavbě současná kapacita autobusů nestačí, nastane zejména v oblastech Starých Letňan, v okolí zastávky Sicherova na Praze 14, Záběhlic (oblast sídliště Práčská) a Hornoměcholupské ulice. Do Starých Letňan bude nově přivedena kapacitní linka 195 v kloubových vozech, mezi Satalicemi a Černým Mostem nově pojede prodloužená a posílená linka 201, dopravu v Záběhlicích posílí přetrasovaná linka 101 i nová linka 154, která zároveň vyřeší kapacitní problémy v Hornoměcholupské ulici.

Méně přestupů

Bude také splněna celá řada požadavků městských částí na obnovení nebo zavedení přímých spojení. Nová linka 154 zajistí přímé spojení Prahy 15 s obchodním centrem Chodov a propojí také oblast Jesenické i Horních Měcholup s obchodním centrem Hostivař, nová midibusová linka 117 nabídne přímé spojení Prahy 12 s jednotlivými pracovišti úřadu městské části i s Poliklinikou Budějovická. Prodloužená linka 201 umožní přímé spojení Prahy 14 a Satalic s Prosekem a Bulovkou. Nová linka 134 přímo propojí jednotlivé lokality uvnitř městské části Praha 4.

Nové autobusové linky

117    POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – ČECHOVA ČTVRŤ

134    PODOLSKÁ VODÁRNA – Pražského povstání – Kavčí hory – Pankrác – Zelená liška – Poliklinika Budějovická – ZELENÝ PRUH

145    KOBYLISY – Mirovická – Vozovna Kobylisy – Přívorská –SÍDLIŠTĚ ČIMICE

154    STRAŠNICKÁ – Jesenická – Záběhlická škola – OC Hostivař – Nádraží Hostivař – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Brodského – Chodov – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO

182    POLIKLINIKA PROSEK – Střížkov – Prosek – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Perlit – Nádraží Hostivař – Nad Košíkem – OPATOV (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

203    POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – Rosečská – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – Kunratice – Volha – Petýrkova – Roztyly – Chodovská tvrz – Brechtova – Poliklinika Háje – Háje –MILÍČOV

222    ČERNÝ MOST – Chvaly – Svépravice – Xaverov – VÚ BĚCHOVICE (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

396    PŘEZLETICE, KOCANDA – Vinoř – Nádraží Satalice – Sicherova – Lehovec – Hloubětín – Hloubětínská (v provozu pouze v pracovní dny od 5:00 do 19:00 hod)

Linky s významnou změnou trasy (vyznačena tučně)

101    TOLSTÉHO – Na Míčánkách – Koh-i-noor – Bohdalec – Pod Vinicí – Záběhlická škola – Zahradní Město – SKALKA – MICHELANGELOVA – SÍDLIŠTĚ SKALKA (spojení od metra A Skalka na Zentivu nahrazeno provozem linky 138, v úseku Záběhlická škola – OC Hostivař – Nádraží Hostivař nahrazena linkou 154)

102    STARÉ BOHNICE – Sídliště Bohnice – Krakov – Písečná – KOBYLISY – Poliklinika Čumpelíkova – ŠIMŮNKOVA (v úseku Kobylisy – Šimůnkova jede každý druhý spoj)

110    TŘEBORADICE – Teplárna Třeboradice – OC ČAKOVICE – Tupolevova – Letňany – Hloubětín – Kyje – Hostavice – DOLNÍ POČERNICE (v Třeboradicích je nahrazena linkou 158)

121    NÁDRAŽÍ BRANÍK – V Mokřinách – Filosofská – Novodvorská – Nádraží Krč – POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (v úseku Poliklinika Budějovická – Pražského povstání – Podolská vodárna je nahrazena linkou 134)

124    je pouze ve směru Dvorce vedena přes zastávku Poliklinika Budějovická

136    JIŽNÍ MĚSTO – Háje – Opatov – Litochlebské náměstí – Spořilov – Bohdalec – Bělocerkevská – Flora – Ohrada – Vysočanská – Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE (v úseku Vysočanská – Prosek – Vozovna Kobylisy je nahrazena linkou 183)

138    ZENTIVA – Kablo – Mokřanská – MICHELANGELOVA – SKALKA – Zahradní Město – Záběhlická škola – Sídliště Spořilov – Spořilov – Depo Kačerov – Kačerov – NEMOCNICE KRČ (v úseku Skalka – Zentiva jedou pouze vybrané spoje)

140    PALMOVKA – Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – ČAKOVICE – MIŠKOVICE (v úseku Čakovice – Miškovice jede každý druhý spoj)

152    ČESKOMORAVSKÁ – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Ládví – Kobylisy – Podhajská pole – SÍDLIŠTĚ ČIMICE (linka je nově v provozu celotýdenně)

157    KAČEROV – Nemocnice Krč – Labe – Tylova čtvrť – Poliklinika Modřany – NÁSIROVO NÁMĚSTÍ (v úseku Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť je nahrazena linkou 117)

158    LETŇANY – Staré Letňany – OC Čakovice – Čakovice – TŘEBORADICE (v úseku Českomoravská – Vysočanská – Prosek je nahrazena linkou 152, v úseku Vysočanská – Prosek – Letňany je nahrazena linkou 195 a v úseku Čakovice – Miškovice je nahrazena vybranými spoji linky 140)

165    SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV – Zbraslavské náměstí – Nádraží Modřany – Sídliště Modřany – Kunratice – Šeberov – Opatov – HÁJE (spojení Bachova – Háje – Horčičkova je nahrazena linkou 125)

173    TOČNÁ – Na Beránku – Nádraží Modřany – OBCHODNÍ NÁMĚSTÍ (v úseku Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Násirovo náměstí je nahrazena linkou 117 v upravené trase)

175    FLORENC – Flora – Bělocerkevská – Strašnická – Skalka – Zahradní Město – K Lesoparku – Janovská – Sídliště Petrovice – Jakobiho – Horčičkova – HÁJE

183    HÁJE – Nádraží Hostivař – Perlit – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Třebenická – Sídliště Ďáblice – VOZOVNA KOBYLISY (v úseku Vysočanská – Střížkov – Sídliště Čimice je nahrazena linkami 145 a 152)

193    NÁDRAŽÍ VRŠOVICE – Pražského povstání – Pankrác – Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč – ŠEBERÁK (vložené spoje v úseku Chodov – Volha jsou nahrazeny posilovými spoji linky 177, v úseku Šeberák – Volha – Petýrkova – metro C je nahrazena linkou 203)

195    JESENICKÁ – Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Letňany – Staré Letňany – AVIA LETŇANY – KRAUSOVA (v úseku Letňany – Sídliště Čakovice je nahrazena linkou 136)

196    SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Přístaviště – Novodvorská – Nemocnice Krč – KAČEROV – Michelská – KLOBOUČNICKÁ (v úseku Strašnická – Jesenická je nahrazena linkou 154, v úseku Michelská – Strašnická je nahrazena linkou 188 a v úseku Nemocnice Krč – Kačerov – Zahradní Město je nahrazena linkou 138)

201    NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Bulovka – Střížkov – Letňany – Tupolevova – Staré Letňany – Bakovská – Kbely – Satalice – Rajská zahrada – ČERNÝ MOST

202    POLIKLINIKA MAZURSKÁ – Čimice – Ďáblice – OC Čakovice – Čakovice – Miškovice – Bakovská – NÁDRAŽÍ KBELY (v úseku Černý Most – Kbely je nahrazena linkou 201)

224    (nová linka původně pod číslem 296) NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Ratibořická – Svépravice – Slatiňanská – OC ČERNÝ MOST – Černý Most – Bryksova – VAJGARSKÁ – NÁDRAŽÍ KYJE – Hostavice – Škola Dolní Počernice – OC Štěrboholy – Nádraží Horní Měcholupy – Nové Petrovice – SÍDLIŠTĚ PETROVICE

Zrušené linky

159      Nádraží Kbely – Náměstí Jiřího Berana (plně nahrazena linkou 202)

186      Hloubětínská – Satalická obora (v pracovní dny nahrazena linkou 396)

205      Poliklinika Budějovická – Zelený Pruh (plně nahrazena linkami 121 a 134)

293      Poliklinika Budějovická – Háje – Milíčov (nahrazena linkami 117, 138 a 203)

386      Přezletice, Kocanda – Nádraží Satalice (plně nahrazena linkou 396)

Přečíslované linky bez změny trasy

273    Nově linka 141 (Hloubětínská – Ve Žlíbku)

291    Nově linka 148 (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova)

295    Nově linka 166 (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice)

297    Nově linka 155 (Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice)

Změna čísel linek probíhá na základě nárůstu počtu příměstských a regionálních linek ve Středočeském kraji, pro něž je nutné postupně uvolnit číselné řady 500 a 600. Pražské školní linky, které mají nyní čísla od 551 výše, proto v dalších letech dostanou čísla v rozmezí od 271 do 299. Z toho důvodu se nyní čísla autobusů v řadě 271 až 299 mění na nižší, aby tato čísla byla pro školní linky v budoucnu (od 1. 9. 2017) k dispozici.

Změny v jednotlivých oblastech stručně

Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Čimice

Odklonění linky 136 z Proseka do Čakovic kvůli posílení Letňan přivede do oblasti Žernosecké ulici nově linku 183, která bude nahrazena ve směru od Vysočanské přes Prosek a do Kobylis prodlouženou linkou 152, která bude nově jezdit i večer a o víkendu a mezi Kobylisy a Čimicemi novou linkou 145. Mezi Kobylisy a zastávkou Šimůnkova nově pojede také prodloužená linka 102, která zajistí z Bohnic přímé spojení k Poliklinice Čumpelíkova. Večerní a víkendový provoz bude mít nově také linka 169. Polovinu spojů linky 183 ve špičkách pracovních dnů nahradí v jejím nejvytíženějším úseku nová linka 182 vedená z Polikliniky Prosek přes Vysočanskou, Spojovací a Nádraží Hostivař až na Opatov.

Letňany, Čakovice, Miškovice, Kbely, Satalice

Staré Letňany budou posíleny nově vedenou linkou 195 v kloubových vozech, která bude ve směru do Čakovic nahrazena odkloněnou linkou 136. Místo zkrácené linky 158 pojede do Miškovic linka 140. Linka 201 bude posílena a prodloužena místo linky 202 přes Satalice na Černý Most a původní linka 202 nahradí v úseku Čakovice – Nádraží Kbely zrušenou linku 159. Posílená linka 201 převezme ze Satalic k metru B zátěž linky 186, která bude alespoň částečně nahrazena prodlouženou linkou 386, nově očíslovanou jako 396.

Strašnice, Záběhlice, Horní Měcholupy, Petrovice

Potřebné posílení v Záběhlicích zajistí odkloněná linka 101, která již nepojede na Nádraží Hostivař, ale na Skalku a na Sídliště Skalka. Nová linka 154 pak ze Strašnické nahradí zkrácenou linkou 196, která již do Záběhlic nedojede, a také nahradí polovinu spojů linky 183. Linka 138 bude ze Spořilova prodloužena k Nemocnici Krč místo linky 293. Spoje linky 181, které jsou dnes ukončeny v zastávce Barvy a Laky, budou nově očíslovány jako linka 182, která dále pojede po trase linky 183 na Prosek. Posílení oblasti Hornoměcholupské ulic zajistí jak nová linka 154, tak prodloužená linka 175 na Háje. Ve starých Petrovicích nahradí nová linka 154 zkrácenou linku 296. Na linku 183 budou ve všední dny nasazeny kloubové vozy. Vznikne také nová školní linka 552 v trase Ústřední – Boloňská – Morseova.

Praha 4 a 12

Nová páteřní linka 134 pro obsluhu území uvnitř Prahy 4 nahradí zkrácenou linku 121 i zrušenou linku 205 na Zelený Pruh. Obsluhu zastávek Rosečská, Nad Rybníky a Nad Havlem nově místo linky 293 zajistí nové midibusové linky 117 a 203. K Nemocnici Krč pojede ze Spořilova místo linky 293 prodloužená linka 138. Nová linka 117 také nabídne přímé spojení Polikliniky Budějovická a IKEMu s Novými dvory, Lhotkou a Modřany včetně celotýdenní obsluhy Tyršovy čtvrti. Na Násirovo náměstí pojede místo linky 173 prodloužená linka 157. Linka 196 bude zkrácena od Smíchova na Kačerov, resp. ve všední dny skončí na Kloboučnické, ale linka 150 naopak pojede až na Želivského i večer.

Jižní Město, Kunratice

Nová linka 154 nově propojí různé oblasti Jižního Města, Petrovic a Horních Měcholup a nahradí posilové spoje linky 197 i omezenou linku 183. Nová midibusová linka 203 nahradí na Jižním Městě zrušenou linku 293 a ve směru do Kunratic zkrácenou linku 193. Nová linka 182 nahradí posilové spoje linky 181 z Opatova do Hostivaře a doplní linku 183 ve směru na Prosek. Linka 165 bude zkrácena na Háje. Studentské posilové spoje mezi Chodovem a Volhou budou převedeny z linky 193 na 177.

 

Děkujeme za pochopení.

ROPID