Historický přehled PID

20. prosinec:

Uzavřena Dohoda o experimentálním zavedení integrovaného dopravního systému v relacích mezi hlavním městem Prahou a obcemi Hovorčovice a Ořech. Tuto dohodu uzavřelo hlavní město Praha, uvedené obce a okresní úřady Praha–východ a Praha–západ.

11. leden:

Zavedeny dvě nové autobusové linky Dopravního podniku hl. m. Prahy: 351 (Českomoravská – Hovorčovice) a 352 (Stodůlky – Ořech), na kterých platil běžný tarif pražské městské dopravy a navíc předplatní jízdenky ČSAD. Linky však byly v provozu paralelně s existujícími linkami ČSAD Klíčov, resp. ČSAD Smíchov (na linkách ČSAD byly zároveň uznávány jízdní doklady městské dopravy).

12. červenec:

Podepsány Zásady spolupráce hl. m. Prahy a ČSD.

1. říjen:

Zahájení integrace železnice, umožněna přeprava cestujících s předplatními časovými jízdenkami MHD v osobních vlacích mezi 23 stanicemi a zastávkami v síti ČSD, kterou tvořily úseky tarifního pásma do vzdálenosti 10 km od centra města.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zavedl další dvě příměstské autobusové linky číslo 353 (Českomoravská – Zeleneč) a 354 (Českomoravská – Podolanka).

1. listopad:

Povolení přepravy cestujících s časovými jízdenkami pro Prahu mezi Dolními Počernicemi a Klánovicemi.

25. listopad:

Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřídilo novou příspěvkovou organizaci ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), která zahájila činnost 1. prosince 1993.

14. leden:

V pražských ulicích zahájil zkušební jízdy prototyp tříčlánkové šestinápravové nízkopodlažní tramvaje typu RT6N1.

1. červenec:

Spolupráce s ČD (uznávání předplatních jízdenek MHD) rozšířena na základě nové smlouvy na celé území hlavního města Prahy.
Uzavřeny první smlouvy mezi organizací ROPID a autobusovými dopravci jako samostatnými subjekty o provozování některých linek městské dopravy.
Dopravní podnik hl. m. Prahy nasadil do provozu s cestujícími první nízkopodlažní autobus (Neoplan).

11. listopad:

Prodloužení metra trasy B o úsek Nové Butovice – Zličín a s tím související změna linkového vedení autobusových linek v oblasti Jihozápadního Města. Zároveň zahájen provoz depa metra Zličín.

Schválení standardů kvality MHD Radou zastupitelstva hlavního města Prahy.
Uskutečnilo se první výběrové řízení na dopravce regionální autobusové linky PID.

27. květen:

Zprovozněna tramvajová trať Nádraží Braník – Sídliště Modřany. Zavedení linek 21 a 34. Změna linkového vedení autobusů v oblasti Modřan, Lhotky a Krče. Při slavnostním zahájení byl pražské veřejnosti představen první vůz typu T6A5. Do pravidelného provozu s cestujícími byly tyto tramvaje nasazovány od 11. listopadu.

31. květen:

Zaveden tarif integrované dopravy, spočívající v existenci vnějšího tarifního pásma za hranicemi města (pro autobusové linky řady 300 a pro 16 stanic a zastávek ČD v příměstské oblasti). Umožněn rozvoj integrované dopravy na nových principech a původní systém vzájemného uznávání jízdních dokladů více dopravců na souběžných linkách byl postupně opuštěn.

1. červen:

Z důvodu zvyšování počtu kloubových vozidel ve vozovém parku autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy rozšířen počet linek s kloubovými vozy (např. linky 144, 152 v oblasti Bohnic).

2. září:

Zavedení příměstských linek 358 do Chýně a 359 do Únětic. Zavedení linky 210 Nádraží Holešovice – Čakovice.

18. září:

Zavedení příměstské linky 360 do Jíloviště a Trnové (dopravce Martin Uher).

18. listopad:

Vyhodnocení provozu nové tramvajové tratě do Modřan, optimalizace linkového vedení autobusových linek v jihovýchodní části Prahy. Zavedena noční linka 506 do Uhříněvsi.

4. prosinec:

Zavedení příměstské linky 356 do Černého Vola.

29. prosinec:

Zavedení příměstské linky 301 do Chýnice.

Zahájena nová etapa pražských autobusů, v ulicích se objevují nové Karosy řady 900 vycházející z řady Karosa 700 a také moderní nízkopodlažní vozy Karosa Citybus.

1. leden:

Zřízena čtyři vnější tarifní pásma pro časové předplatní jízdenky integrované dopravy.

22. leden:

Zavedena příměstská linka 326 do Vestce.

1. květen:

Zahájen provoz na příměstských linkách 313, 314 a 315 v oblasti Radotína, Černošic a Dobřichovic. Linky 314 a 315 jsou první linky PID, které vůbec nezajíždějí na území Prahy.

31. květen:

Dopravní podnik obdržel čtyřkusovou ověřovací sérii nízkopodlažních kloubových tramvají RT6 (pro technické potíže byl jejich provoz zastaven v průběhu roku 1999).

1. červen:

Zavedení přestupního pásmového a časového tarifu a nového odbavovacího systému. Cena základní jízdenky zvýšena z 6 Kč na 10 Kč. Rozšíření PID do oblasti Šestajovic, Jiren a Přezletic (linky 302-304, dopravce Hotliner), do oblasti Rudné a Nučic (linky 308-311, dopravce ČSAD Praha-západ, později Spojbus), Úhonic (linka 307 dopravce ČSAD Kladno) a do Jenče (linka 306 Dopravního podniku hl. m. Prahy). Plná integrace žel. trati 171 z Prahy do Černošic.

1. červenec:

Významné rozšíření PID do oblasti Mníšku pod Brdy (nové linky 317-322, 330, 338 dopravce Martin Uher). Dále zavedena linka 305 do Čakoviček a linka 351 prodloužena do Neratovic. Zavedena linka 117 a zrušena linka 214 do Uhelných skladů.

1. říjen:

Zavedena linka 237 Skalka – Uhříněves.

Listopad:

Na kačerovské trati metra zkoušena modernizovaná souprava metra typu 81-71 M.

Prosinec:

Zkušební provoz hlášení zastávek ve vybraných autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy.

12. prosinec:

Rozšíření plné integrace na žel. trati 171 o úsek Černošice – Dobřichovice.

Zaveden nový model financování dopravců na bázi dělení tržeb a dotací k tržbám.

1. leden:

Nová příměstská linka 316 do Horoměřic, Velkých Přílep a Holubic.

18. leden:

Omezení provozu části městských autobusových linek, změna tras linek v oblasti Vršovic.

24. leden:

Otevření žel. zastávky Praha-Komořany a zrušeno zastavování vlaků ve stanici Praha-Modřany.

22. únor:

Nová příměstská linka 312 do Tuchoměřic a Lichocevsi.

1. duben:

Nové příměstské linky 327 do Jesenice a 332 do Jílového u Prahy. Zrušena linka 275.

29. červen:

Ukončen provoz nejstaršího typu vozidel Ečs v síti pražského metra.

7. červenec:

Nová příměstská linka 350 na Okoř.

1. září:

Nové příměstské linky 323 do Radonic a 347 v trase Bílá Hora – Hostivice. Zrušena linka 134 přes Zelenou lišku.

4. říjen:

Výrazné posílení tangenciální linky 177 a zrušení souběžných linek 146, 169 a 276. Změny tras linek v oblasti Prahy 10.

1. listopad:

Zrušení linky 279 do Ďáblic a posílení souběžné linky 103.

1. leden:

Změna tarifu a jeho dílčí úpravy (cena základní jízdenky vzrostla z 10 Kč na 12 Kč).

24. leden:

Reorganizace linkového vedení v oblasti Uhříněvsi. Zrušena linka 237.

2. únor:

Zrušena linka 140 Palmovka – Jiřího z Poděbrad.

4. únor:

Do zkušebního provozu s cestujícími na trase C byla zařazena modernizovaná souprava metra typu 81-71 M.

14. únor:

Reorganizace linkového vedení v oblasti Hostivaře a Jižního Města. Zrušena linka 240.

30. březen:

Zahájení zkušební garance nízkopodlažních spojů na vybraných autobusových linkách.

1. duben:

Zvýšení postihů za „černou jízdu“ ze 100 Kč na 200 Kč, resp. 400 Kč.

1. květen:

Zapojení parkovišť P+R do tarifního systému PID.

23. květen:

Zavedeny příměstské linky 319 z Letiště Ruzyně do Hostivice, 320 do Nové Vsi pod Pleší a 340 do Velkých Přílep.

1. červenec:

Rozšíření PID v oblasti Dolních Břežan (nové linky 331, 333, 341 a 342). V provozu bylo 13 garantovaných nízkopodlažních pořadí na autobusových linkách 130, 135, 136, 166, 167, 193 a 239.

23. červenec:

Uskutečnila se první zkušební jízda soupravy metra M1.

31. srpen:

Zkušební zavedení nástupu pouze předními dveřmi na vybraných příměstských autobusových linkách.

1. září:

Zavedena nová linka 184 Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce.

2. listopad:

Zavedeny příměstské linky 324 a 325 do Čestlic.

8. listopad:

Prodloužení metra trasy B o úsek Českomoravská – Černý Most a s tím související optimalizace povrchové dopravy v oblasti Prahy 9.

9. listopad:

Reorganizace linkového vedení tramvají. Zrušena linka 34, zavedeny linky 10 Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice a 23 Malovanka – Kubánské náměstí.
Sjednocení intervalů většiny tramvajových linek (základní interval 8 minut ve špičce pracovního dne a 15 minut o víkendu).
Zahájení postupné instalace vnitřních digitálních panelů do příměstských autobusů PID.

4. leden:

Ukončení činnosti dopravce Milan Koch v PID (linka 251 nově provozována Dopravním podnikem hl. m. Prahy).

8. duben:

Změny linkového vedení zejména v oblasti Černého Mostu.

25. leden:

Zavedení noční linky 511 Masarykovo nádraží – Háje.

31. květen:

Významné rozšíření PID v oblasti Jesenice a Kamenice (nové linky 334 a 335). Nová linka 361 do Velkých Popovic. Prodloužení linky 307 z Úhonic do Unhoště. Zavedeny půlnoční vlaky z Prahy do hlavních směrů v rámci PID. Rozšíření plné integrace na tratích 171 (do Řevnic) a 221 (do Senohrab).

1. červenec:

Po 22 letech skončil provoz kloubových autobusů Ikarus 280.08. Poslední jízda se uskutečnila na lince 215.

1. září:

Zrušení linky 105 a změna dopravní obsluhy Barrandova.

26. září:

Linky 230, 249, 301 a 352 jsou místo v obratišti Nové Butovice ukončeny v obratišti Sídliště Stodůlky. Zavedení příměstské linky 336 do Kamenice.

1. říjen:

Nové příměstské linky PID 365 a 366 v trase Českomoravská – Kostelec nad Labem, náměstí. Zavedení nástupu pouze předními dveřmi na všech příměstských linkách na území Prahy. V pracovní dny nasazováno 25 garantovaných nízkopodlažních autobusů na celkem 18 linek.

17. říjen:

Zprovoznění stanice metra Hloubětín a s tím související změny v povrchové dopravě v oblasti Hloubětína (zrušena linka 277). V pracovní dny nově nasazovány kloubové autobusy na linky 107 a 136.

1. leden:

Úprava tarifu PID. Zvýšení postihů, zavedení bezplatné přepravy jízdních kol v metru. Vznik pátého tarifního pásma.
Zavedení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů autobusů městských linek.
Nasazováno celkem 31 garantovaných nízkopodlažních autobusů na celkem 19 linek (o víkendu 18 autobusů na 11 linek).

22. leden:

Linka PID 344 poprvé vjíždí na území obce Horoušany. Prodloužení linky 361 do trasy Strančice – Kamenice. Na linku 180 nasazeny standardní vozy v kratším intervalu místo kloubových vozů. Zavedena rychlíková linka 362 do Jílového u Prahy, nová linka 345 Palmovka – Brázdim. Nová rychlíková linka 377 v trase Českomoravská – Kostelec nad Labem.

27. leden:

První souprava metra typu M1 zahájila zkušební provoz s cestujícími na trase C.

29. února:

Začlenění žel. zastávky Stratov na trati 231 do PID.

13. duben:

Z důvodu zvýšení přepravní poptávky do nového obchodního centra Čakovice je prohozeno nasazování standardních a kloubových autobusů na linky 233 a 274. Kloubové vozy nasazovány nově na linku 233.

28. května:

Rozšíření PID v oblasti Průhonic, Čestlic, Dobřejovic a Modle-tic. Nové linky PID také v obcích Sibřina, Květnice, Křenice, Sluštice, Zlatá, Škvorec, Babice, Doubek a Březí. Zrušena linka 132 (Na Knížecí – Bořislavka) a posíleny linky 216 a 217. Do PID integrovány autobusové linky z Dobřichovic do Mníšku pod Brdy a z Dobříše do Mníšku pod Brdy. Posílení linek PID v oblasti Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi za-vedením nových linek 346 a 367. Poprvé vjíždí noční linka do Radotína a na Zbraslav. Integrace dalších úseků žel. tratí 072 a 210.

4. září:

V souvislosti s postupným začleňováním dalších obcí v regionu a tím zvyšujícím se počtem linek řady 300 dochází k převedení školních linek z číselné řady 400 do číselné řady 551-599.

24. září:

Významné rozšíření PID v oblasti Mukařova, Kostelce nad Černými lesy, Jevan, Mnichovic, Ondřejova, Chocerad, Stříbrné Skalice a Sázavy (dopravci ČSAD Vršovice a ČSAD Polkost, zavedeno celkem 11 nových linek). Autobusová linka PID poprvé vjíždí do Týnce nad Sázavou a Kamenného Přívozu. Zrušení linek 201 a 278 a prodloužení linky 186 do trasy Černý Most – Sídliště Bohnice. Zavedena linka 386 v trase Černý Most – Přezletice. Zrušena linka 190 a posílena linka 110, která je nově v úseku Hloubětín – Avia-sever provozována pouze ve špičkách.

11. října:

Zavedena rychlíková linka 379 z Černého Mostu do Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi.

28. leden:

Rozšíření PID v oblasti Pyšel a Nespek (nové příměstské linky 337 a 401). Sloučení tří dvojic linek s podobnou trasou (111 a 220, 102 a 236, 103 a 258). Rozšíření PID v oblasti Strančic, Stříbrné Skalice a Ondřejova.

31. leden:

Integrace dalšího úseku žel. trati 212 do Sázavy.

10. červen:

Významné rozšíření PID v oblasti Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi a Čelákovic (zavedení linek 375, 376, 405 a 406). Prodloužení linky 381 do Zásmuk. Kompletní změna trasy linky 387 (nově v trase Praha, Skalka – Vlkančice, Komorce a dále jako linka ČSAD do Uhlířských Janovic). Velké množství zastávek mění název (např. mizí názvy zastávek podle místních úřadů). Rozšíření PID do oblasti Berouna (nová příměstská linka 380).

Červenec:

Otevřeno nové informační středisko Dopravního podniku hl. m. Prahy v příletové hale Letiště Ruzyně.

20. červenec:

Otevřena nová žel. zastávka Neratovice město.

29. červenec:

Zavedena mimošpičková linka 146 v trase Černý Most – Poliklinika Prosek, linka 186 nově v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů.

1. září:

Významné změny v nočním provozu tramvají a autobusů. Zkrácení intervalu nočních tramvajových linek ze 40 na 30 minut. Linka 202 prodloužena v pracovní dny do trasy Poliklinika Mazurská – Vinoř.

30. září:

Významné rozšíření PID v oblasti Odoleny Vody a Kralup nad Vltavou (zavedeno celkem 11 nových linek, dopravce ČSAD Střední Čechy). Optimalizace linkového vedení autobusových linek v oblasti Letňan (zrušeny linky 159 a 209, linka 195 prodloužena do Čakovic). První linky PID vjíždí do Českého Brodu – nové linky 409 a 410. Plná integrace žel. trati 011 do Poříčan.

7. leden:

První jízda nízkopodlažního kloubového autobusu Karosa Citybus s cestujícími na lince 200 (Nádraží Holešovice – Sídliště Bohnice).

8. leden:

Na 8 měsíců se uzavřela Vysočanská estakáda z důvodu rekonstrukce.

27. leden:

Významné rozšíření autobusových linek PID do oblasti Kouřimi, Českého Brodu, Horních Krut a Kostelce nad Černými lesy. Integrace dalších úseků žel. tratí 011, 012 a 013 do Peček a Bečvár.

1. březen:

Rozšíření PID o dopravce Probo Trans Beroun, nová linka 384 v trase Zličín – Beroun, Hostim a nová linka 425 v trase Mořinka – Beroun.

Duben:

Dopravním podnikem hl. m. Prahy poprvé vydán Atlas PID s mnoha informacemi o provozu Pražské integrované dopravy.

1. červen:

V PID končí dopravce ČSAD Praha–západ. Jeho linku 192 přebírá Dopravní podnik hl. m. Prahy. Linky 221, 323 a 353 v oblasti Horních Počernic přebírá od Dopravního podniku dopravce Hotliner.

8. červenec:

Zahajuje provoz nová rychlíková autobusová linka číslo 100 v trase Zličín – Letiště Ruzyně.

Srpen:

Ničivé povodně. Doprava v centru i jinde byla zcela ochromena. Hladina Vltavy kulminovala ve středu 14. srpna. Velkou ránu neutrpělo však pouze metro, ale také tramvaje, které byly v centru odkázány pouze na pár tratí. Od 13. do 26. srpna byla veškerá MHD v Praze zdarma. Hlavní nápor cestujících nesly zejména náhradní tramvajové linky X-A a X-B. Avšak díky přerušení provozu na trase B mnoho lidí vyzkoušelo nový způsob cestování městem – železnici. Byly zřízeny zvláštní posilové spoje v úsecích Smíchovské nádraží – Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží – Libeň – Kyje – Běchovice. Od 2. září byla zřízena zvláštní autobusová linka 701 v trase Černý Most – Nádraží Kyje (návazná linka na náhradní dopravu ČD za metro B) a od 7. října podobná linka 702. Až v říjnu byla zprovozněna první zatopená stanice (Florenc na trase C). Provoz metra byl plně obnoven až po dlouhých 223 dnech (22. března 2003) – poslední zprovozněnou stanicí byla Křižíkova.

26. srpen:

Plná integrace žel. trati 231 do Horních Počernic a 070 do Vysočan.

15. říjen:

Nové autobusové linky PID číslo 419 a 420 v oblasti Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi.

15. prosinec:

Významné rozšíření PID v oblasti Mělníka, Neratovic a Kralup nad Vltavou. Integrace na lince 381 prodloužena do zastávky Suchdol a na lince 387 do zastávky Horní Kruty, Újezdec. Příměstská linka PID poprvé vjíždí do Dobříše. Integrace dalšího úseku žel. tratě 060 do Sadské. Plná integrace žel. trati 231 do Lysé nad Labem a trati 232 do Milovic.

Březen:

Společnost ČSAD Střední Čechy, s. r. o. provozuje zkušebně na linkách PID nový kapacitní autobus Karosa Ares o délce 15 metrů.

18. duben:

Do provozu je uvedena nová linka 291 v trase I.P.Pavlova – Apolinářská – Karlovo náměstí. Jedná se o první linku, na kterou jsou nasazovány tzv. midibusy.

15. červen:

Plná integrace žel. tratí 120 a 093 z Prahy do Kladna-Ostrovce. Dopravce ČSAD Praha Vršovice přejme-nován na Connex Praha.

21. červen:

Zahájena první sezóna cyklobusu v trase Dobřichovice – Řitka – Mníšek pod Brdy – Kytín.

1. červenec:

Zahájení provozu na nových linkách PID 441 a 444 v oblasti Davle, Luk pod Medníkem a Jílového u Prahy.

30. srpen:

Nová tramvajová linka 15 v trase Vypich – Střelničná. Změna vedení linek 140, 195 a 233 v oblasti Letňan.

13. září:

Poslední šrám po povodních odstraněn – zprovozněna rekonstruovaná tramvajová trať přes Karlín.

28. listopad:

Zahájen provoz na moderní tramvajové trati rychlodrážního charakteru Hlubočepy – Sídliště Barrandov. V souvislosti s tím byl zahájen provoz na první noční příměstské lince číslo 601 do Černošic a Řevnic.

14. prosinec:

Významné rozšíření PID v oblasti Českého Brodu, Mochova, Čelákovic, Lysé nad Labem, Sadské, Poříčan a Peček. Na žel. trati 091 zavedena plná integrace do Kralup nad Vltavou. Do systému PID jsou zařazeny také stanice Zvoleněves a Podlešín.

29. únor:

Zavedení víkendového provozu linky 303 v úseku Černý Most – Koloděje.

27. březen:

Dokončena rozsáhlá rekonstrukce Českomoravské ulice, obnoven provoz tramvají, nová zastávka Sazka arena.

19. duben:

Provoz zahajuje nová železniční linka Praha-Libeň – Roztoky u Prahy. Během mistrovství světa v ledním hokeji nasazovány moderní dvoupatrové jednotky 471 (City Elefant) a v provozu denně do 0:30.

13. červen:

Plná integrace žel .trati 171 v úseku Řevnice – Beroun.

26. červen:

Prodloužena trasa metra C o úsek Nádraží Holešovice – Ládví, výrazné změny v autobusové dopravě v oblasti.

1. červenec:

Nová noční tramvajová linka 59, nové noční příměstské linky 602 (do Berouna) a 603 (do Brandýsa n. L.–St. Boleslavi). Významné rozšíření PID v oblasti Štěchovic, Davle, Slap a Nového Knína.

1. září:

Zaveden nový druh zlevněného žákovského jízdného v Pražské integrované dopravě. Nová posilová linka 13 na Barrandov, nová linka 204 do Radotína. Rozšíření provozu linek 4, 16 a 199.

12. prosinec:

Plná integrace části železničních tratí 011 Poříčany – Pečky a 060 Poříčany – Sadská. Zastavení provozu na žel. trati 121 Hostivice – Podlešín. Posílení příměstských linek PID v oblasti Štěchovic a Hostivice, komplexní změna linkového vedení příměstských linek PID v oblasti Mníšku pod Brdy (páteřní linka 317 Smíchovské nádraží – Dobříš, nám., linka 488 Mníšek pod Brdy, nám. – Nový Knín, Libčice). Sloučení linek 262, 263 a 269 do jedné linky 269. Nová rychlíková linka 369 Budějovická – Kamenice, Kult. dům.

6. březen:

Rozšíření provozu linky 327. Nová linka 501 v trase Na Knížecí – Jinonice a přesměrování linky 508 do Radlické ulice.

1. květen:

Zahájen provoz na další noční příměstské lince číslo 604 do Roztok.

1. červenec:

Změna tarifu, cena základní jízdenky vzrostla z 12 na 20 Kč. Do systému PID integrován Sedlecký přívoz. Prodloužena linka 510 do zastávky Sídliště Stodůlky.

1. září:

Zavedena druhá minibusová linka 128 v trase Hlubočepy – Žvahov – Hlubočepy. Posílení linky 280 v letním období převedením spojů z linky 259. Posílen provoz linky 328 na základě rozvoje obchodní zóny Čestlice. Úprava tras linek 368, 372 a 373 v oblasti Baště. Úprava tras linek 426, 427 a 435 v oblasti Klučova.

1. listopad:

Výrazné posílení linky 319 a změna trasy linek 306 a 319. Důvodem bylo zajištění obsluhy Národního integrovaného střediska řízení letového provozu v Jenči.

10. listopad:

Prodloužení linky 136 do zastávky Koleje Jižní Město a s tím související změny ostatních linek v oblasti.

28. listopad:

Zahájena třítýdenní výluka autobusů v úseku Davle – Štěchovice. Náhradní dopravu zajišťovala loď a vlak. Plná integrace na tratích 070 do Čakovic a 210 do Davle, resp. Měchenic.

1. prosinec:

Zahajuje provoz nová autobusová linka 240 v trase Černý Most – Háje.

2. prosinec:

Na žel. trati 231 otevřena nová zastávka Ostrá.

11. prosinec:

Zahajuje provoz nová autobusová linka Airport Express (AE) v trase Nádraží Holešovice – Letiště Ruzyně.
Změna trasy linky 347 (Zličín – Chýně – Hostivice – Bílá Hora – Motol) a s tím související změny tras ostatních linek v oblasti.
Úprava tras příměstských linek PID v oblasti Úval, Mukařova, Českého Brodu, Čelákovic, Mochova a Kouřimi.

1. leden:

Na linku 136 nasazeny kloubové autobusy i o víkendech. Nová příměstská linka 456 v trase Holubice – Kralupy nad Vltavou, žel. st.

17. únor:

Změna vedení autobusových linek v oblasti Letiště Ruzyně v souvislosti s otevřením nového odbavovacího terminálu.

26. únor:

Nová linka 169 v trase Kobylisy – Sídliště Čimice. Posílení víkendového provozu na lince 375.

8. duben:

Zahájena pětiměsíční výluka autobusových linek PID v úseku Roztocká – Roztoky, nádraží. Linky 340 a 350 odkloněny přes Suchdol a Únětice. Zavedena byla náhradní linka 740 v trase Dejvická – Nádraží Bubeneč jako návazná na vlak.

27. květen:

Zprovozněna nová stanice metra na trase A Depo Hostivař. Změny tras autobusových linek v oblasti (zkrácení návazných příměstských linek, zřízena linka 146 v trase Českomoravská – Depo Hostivař).

1. červenec:

Do provozu uveden druhý přívoz PID – mezi Podbabou a Podhořím.

2. září:

Prodloužení linky 230 do trasy Sídliště Stodůlky – Chaplinovo náměstí. Zavedena linka 391 v trase Úvaly, žel. st. – Květnice – Nádr. Klánovice. Posílení linky 240. Zavedena linka 330 v trase Depo Hostivař – Koloděje – Úvaly, žel. st. Do provozu uvedena další noční příměstská linka číslo 606 do Jesenice.

3. říjen:

Zřízena linka 134 v trase Florenc – Želivského – Ládví.

21. říjen:

Změna trasy linky 115, nově vedena přes zastávky Knovízská a Městský archiv.

10. prosinec:

Další dvě nové noční příměstské linky (605 do Průhonic a 607 do Hostivic). Zastavení provozu na žel. tratích 013 (Bošice – Bečváry) a 233 (Čelákovice – Mochov). Na trati 231 otevřena zastávka Čelákovice-Jiřina.

1. leden:

V Pražské integrované dopravě končí dopravce Hotliner, jeho linky přebírá dopravce Connex Praha.

4. březen:

Výrazné zvýšení počtu zastávek na znamení. Zřízena nová linka 358 v trase OC Čakovice – Měšice, Agropodnik.

31. březen:

Na jaře poprvé vyjíždí cyklovlak v trase Praha Masarykovo nádraží – Hostivice – Podlešín – Slaný. Nový železniční dopravce (v rámci PID) KŽC Doprava na tratích 012 a 013.

30. červen:

Zkrácení linky 15 do trasy Vypich – Palmovka, zkrácení linky 24 do trasy Kobylisy – Nádraží Strašnice.

17. červenec:

Zahajuje provoz již třetí přívoz v rámci PID (Lihovar – Veslařský ostrov).

3. září:

Nová rychlíková linka 320 do Mníšku pod Brdy. Zrušeny linky 228 a 330 – spoje převedeny na linku 229. Prodloužení linky 111 do Dubče. Změna tras linek 172 a 204 v oblasti Velké Chuchle.

9. prosinec:

Zaveden systém Esko (železniční linky v PID). Nová linka 190 Depo Hostivař – Černý Most. Zavedeny linky 220, 447, 462 a 477. Linka 701, která byla v provozu od povodní 2002, je zrušena. Linka 114 prodloužena na Chodov. Zaveden víkendový provoz na lince 488.

Leden:

Reorganizace společnosti ROPID.

1. leden:

Úprava tarifu PID (cena základní jízdenky vzrostla z 20 Kč na 26 Kč), zavedeno nové příhraniční tarifní pásmo B.

1. únor:

Zrušen pásmový provoz na trase metra B.

1. duben:

Zahájen zkušební provoz přepravy bicyklů v tramvajích ve vybraných úsecích.

9. květen:

Prodloužena trasa metra C o úsek Ládví – Letňany, komplexní změny autobusové dopravy v severní oblasti. Zkušebně zaveden nástup všemi dveřmi na lince 375 ve směru do centra na území Prahy.

31. květen:

Výrazné posílení autobusové linky 112 do Zoologické zahrady v Troji.

1. srpen:

Další dvě lodní linky integrovány do PID, přívozy P4 a P5 v centrální části města.

30. srpen:

Dílčí změny tras autobusových linek v severní a východní oblasti města. Nástup všemi dveřmi na území Prahy ve směru do centra je rozšířen na všechny příměstské linky v severní oblasti trasy metra C. Výrazné změny v nočních autobusových linkách. Zkrácení intervalů na tramvajové lince 22 na polovinu, po lince 9 je to druhá linka s takto krátkými intervaly. Současně zrušena linka 23.

1. září:

Částečné zprovoznění tunelů pod Vítkovem v rámci stavby „Nové spojení“.

1. říjen:

Vstup čipových karet opencard do PID.

4. říjen:

Zprovozněna nová tramvajová trať v úseku Laurová – Radlická. Změny tras linek 4, 6 a 7.

1. duben:

Zavedení midibusové linky 236 v trase Zámky – Krakov – Zoologická zahrada – Podhoří.

25. květen:

Na železniční trati 074 zřízena nová zastávka Brandýs nad Labem-Zápská.

14. červen:

Reorganizace provozu v oblasti Průhonic, Čestlic, Velkých Popovic, Kamenice a Jesenice.

1. červenec:

Posílení provozu na tramvajové trati v Poděbradské ulici (odkloněním linky 8).

1. září:

Reorganizace provozu v oblasti Prahy 4, 10 a 11, posílení spojení s centrum – Praha 10 – Praha 11.
Reorganizace a posílení provozu v oblasti Mníšku pod Brdy.
Na linku 339 nasazeny kloubové vozy.

19. září:

Zahájen provoz přívozu P6 spojujícího Lahovičky a Modřany.

29. listopad:

Změny tras linek 4 a 16, zrušení linky 13, posílení provozu linky 17.
Změny v oblasti Letňan a Čakovic.
Zavedení příměstských linek 325 a 378.

13. prosinec:

Posílení linky S1 (v úseku Praha Masarykovo nádraží – Český Brod celodenně a celotýdenně interval 30 minut).
Zavedení linky S20 (přímé spojení Milovic s Prahou).

1. leden:

Zahájení zkušebního provozu standardů kvality PID pro autobusy a železnici.
Zavedení autobusové linky 358 v trase Zličín – Chýně – Rudná, Hořelice.

13. leden:

Zavedení minibusové linky 292 v trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – Nemocnice pod Petřínem.

22. únor:

Zavedení linky pro tělesně postižené Invalida2 v trase Jiřího z Poděbrad – Centrum Zahradní Město.

7. březen:

Zavedení midibusové linky 293 v trase Háje – Petýrkova – Šeberák.
Reorganizace autobusových linek v oblasti Říčan.
Zrušeny autobusové linky 153 a 323.

1. duben:

Zavedení celoročního provozu přívozů P3, P5 a P6.

1. květen:

Zavedení sezónních historických vlaků „Pražský motoráček“ v trase Praha hl. n. – Praha-Zličín.

1. červen:

Zřízení železniční zastávky Praha-Smíchov, Na Knížecí a plná integrace železniční trati 122 v úseku Praha hl. n. – Hostivice. Zavedení vlakové linky S65 v trase Praha-Smíchov, Na Knížecí – Praha-Zličín jako náhradní doprava za tramvaje při výluce trati v Plzeňské ulici.

13. červen:

Úprava Tarifu PID: přechod tarifní kategorie Dítě a Junior na elektronické jízdné.

1. červenec:

Změna dopravce Spojbus, s.r.o. na Veolia Transport Praha, s.r.o.
Zahájen zkušební provoz přepravy bicyklů na lanové dráze na Petřín.

1. srpen:

Změna dopravce BADO BUS, s.r.o. na ČSAD POLKOST, spol. s r.o.

1. září:

Prodloužení provozu metra a návazné denní povrchové dopravy o víkendových nocích cca o 1 hodinu.
Zřízení noční příměstské autobusové linky 609 v trase Háje – Kostelec nad Černými lesy, nám.

1. říjen:

Zřízení expresní autobusové linky 125 v trase Smíchovské nádraží – Háje.
Plná integrace železniční trati 173 (S6) v úseku Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje.

10. říjen:

Zřízení midibusových linek 295 (Nemocnice Bulovka – Třeboradice) a 297 (Želivského – Poliklinika Malešice), nový dopravce PID: About Me, s.r.o.

1. listopad:

Zřízení autobusové linky 206 v trase Dejvická – Sídliště Na Dědině – Obchodní centrum Ruzyně.

12. prosinec:

Zřízení midibusové linky 296 v trase Nádraží Horní Počernice – Sídliště Skalka.
Reorganizace autobusových linek v oblasti Černého Mostu, Horních a Dolních Počernic a Hloubětína.
Rozšíření nočních autobusových linek do okrajových částí Prahy, zřízení nočních linek 514, 515, 516 a 608.
Reorganizace linek pro tělesně postižené.
Úpravy linkového vedení linek Eska.

1. leden:

Zvýšení cen jízdenek pro jednotlivou jízdu ve vnějších tarifních pásmech, od 5.1.2011 jsou také navýšeny ceny předplatních jízdenek pro vnější pásma.
Zahájení běžného provozu Standardů kvality pro autobusy PID.

6. březen:

Omezení provozu vybraných příměstských autobusových linek vlivem snížení dotace od Středočeského kraje.
Významné navýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů na městských autobusových linkách v Praze, nasazení kloubových autobusů na linku 100.

2. duben:

Zavedení bezplatné přepravy jízdních kol ve vlacích PID na území Prahy (při cestování na jízdní doklady PID).

12. červen:

Zřízení noční příměstské autobusové linky 610 v trase Obchodní náměstí – Dolní Břežany, náměstí – Zlatníky-Hodkovice, náves.

1. červenec:

Úprava Tarifu PID – změna cen a časových platností jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Prahy (cena základní jízdenky se zvyšuje z 26 na 32 Kč a její platnost se prodlužuje na 90 minut), zavedení nových typů jednotlivých i předplatních jízdenek.
Druhá etapa rozšíření počtu zastávek na znamení zejména na území Prahy.

21. srpen:

Spuštění aplikace Interaktivní dopravní mapy pro mobilní telefony.

1. září:

Zprovoznění prodloužené tramvajové trati do Podbaby.
Zřízení nové midibusové linky 156 v trase Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice.
Zřízení příměstské autobusové linky 334 v trase Smíchovské nádraží – Psáry.
Úprava školních linek, zřízení školních linek 558 a 563.
Zvýšení přirážky za jízdu bez platné jízdenky ze 700 na 800 Kč, resp. z 950 na 1000 Kč.

19. září:

Otevření prvního Infocentra PID, provozovaného organizací ROPID, na pražském Hlavním nádraží.

1. říjen:

Zřízení autobusové linky 207 v trase Staroměstská – Ohrada, úprava linek 133, 155 a 175.

19. říjen:

Nasazení kloubových autobusů na expresní linku 125.

11. prosinec:

Reorganizace autobusových linek v oblasti Jihozápadního Města, Řep, Zličína a Ruzyně.
Optimalizace provozu autobusových linek v oblasti Kyjí, Dolních Počernic a Újezdu nad Lesy.
Posílení autobusové dopravy z Dolních Břežan k tramvaji v Modřanech.
Nové midibusové linky 168, 260, 262 a 264 a nová noční příměstská linka 615.
Prodloužení vlakové linky S9 do stanice Praha-Horní Počernice a integrace všech rychlíků (linka R4) v trase Praha – Kralupy nad Vltavou do PID.
Dooznačení všech vlaků PID linkami „S“.

2. leden:

Rozšíření provozu infocentra PID na pražském hlavním nádraží také na víkendy.

10. leden:

Spuštění prezentace PID na Facebooku.

4. březen:

Zrušení prodlouženého denního provozu metra a návazné povrchové dopravy o víkendových nocích.

31. březen:

Nová trasa přívozu P5 (Kotevní – Císařská louka – Výtoň).

1. duben:

Nová linka 354 v trase Černý Most – Jirny, DHL provozovaná ve spolupráci se společností DHL.

1. červen:

Rozšíření plné integrace vlaků linek S3 a R3 o úsek Praha-Čakovice – Všetaty.

10. červen:

Rozšíření PID do oblasti Milovic, Poděbrad, Kutné Hory a Uhlířských Janovic (prodloužení linek 381, 387, 398 a nová linka 432 v trase Milovice, žel. st. – Milovice, Topolová).
Vznik 6. a 7. tarifního pásma PID.

30. červen:

Prodloužení midibusové linky 295 o úsek Nemocnice Bulova – Domov seniorů Ďáblice, zkrácení linky 102 do trasy Kobylisy – Staré Bohnice, zrušení linky 615 (Vítězné náměstí – Statenice).
Rozšíření přepravy jízdních kol v tramvajích o úsek Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác a Hradčanská/Brusnice – Bílá Hora, rozšíření období přepravy jízdních kol v tramvajích.

1. září:

Vznik nové metropolitní sítě linek MHD v Praze (vznik sítě metrobusů, vznik páteřních svazků tramvajových linek, celkové zjednodušení sítě tramvají a autobusů).

1. říjen:

Plná integrace železniční zastávky Stratov (linka S2).
20. výročí integrace železnice do pražské MHD (uznávání předplatních jízdenek MHD ve vlacích).

20. listopad:

Změna tras linek 175 a 296 v oblasti Prahy 10, 11 a 15.

30. listopad:

Den Pražské integrované dopravy (jízdy historickým vlakem do Radotína, výstava a informační stánky na Masarykově nádraží, soutěž o Největšího šotouše PID, křest nové knihy „20 let železnice v PID“).

8. prosinec:

Změna charakteru tramvajové zastávky ČSAD Smíchov (nově „na znamení“).

9. prosinec:

Celostátní termín změn (zavedení taktového jízdního řádu na vlakových linkách S8 a S80, změna linek 108, 206 a 218 v oblasti Prahy 6, prodloužení linky 604 do zastávky Lichoceves, Noutonice, zkrácení linky 601 do zastávky Dobřichovice, pošta.

7. leden:

Dočasné omezení provozu části tramvajových a autobusových linek v Praze z důvodu snížené poptávky po cestování počátkem roku (do 17. února).

Květen:

Spuštění nové společné podoby informačních materiálů PID vydávaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy a ROPID a zahájení propagační kampaně Kde jinde:-).

1. červen:

Rozšíření plné integrace vlaků linky S9 o úsek Senohraby – Čerčany.

2.–9. červen:

Povodňové omezení dopravy, uzavření podstatné části pražského metra, významné omezení provozu PID v Praze i ve Středočeském kraji, zejména v okolí řek Vltavy, Berounky, Sázavy a Labe.

29. červen:

Finální doladění sítě metropolitních linek MHD v Praze. Úpravy tras části tramvajových a autobusových linek. Zavedena tramvajová linka 13, zrušeny autobusové linky 122, 148 a 154. Obnovení provozu zvláštní linky H2 pro tělesně postižené.

1. září:

Změna školních linek – zrušena linka 568, zavedena linka 575, změna tras linek 564 a 570.
Nově povolena přeprava skládacích jízdních kol, dětských odrážedel a dětských jízdních kol pro děti do 6 let věku.

1. říjen:

Zahájení provozu nové vlakové linky S34 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice.

31. říjen:

Změna školních linek – zrušena linka 563, zavedena linka 576.

6. listopad:

Pražský výbor pro dopravu schválil záměr sjednotit Pražskou a Středočeskou integrovanou dopravu do jednoho systému. Stejné usnesení přijal i středočeský výbor pro dopravu 31.10.2013.

23. listopad:

Den Pražské integrované dopravy, oslavy 20. výročí založení organizace ROPID. Křest nové publikace 20 let ROPID – Historie Pražské integrované dopravy, odborná konference Integrovaná doprava – mobilita měst i regionů, program pro širokou veřejnost – jízdy historickými vozidly a celodenní akce v Království železnic.

15. prosinec:

Celostátní termín změn (dílčí posílení vlaků na tratích Praha – Benešov u Prahy a Praha – Všetaty, změna trasa a zastávek linky 312 v Tuchoměřicích).

1. leden:

Zahájení rutinního měření Standardů kvality PID pro metro a tramvaje.
Změna dopravce na lince 302 (výsledek prvního novodobého výběrového řízení).

6. leden:

Dočasné omezení provozu části tramvajových a autobusových linek v Praze z důvodu snížené poptávky po cestování počátkem roku (do 31. ledna).

1. únor:

Prodloužení metrobusové linky 180 do Obchodního centra Zličín.
Plná integrace železniční stanic (zastávek) Kladno-Rozdělov, Kladno-Švermov, Kladno-Dubí a Kralupy nad Vltavou předměstí.

2. březen:

Změna trasy linek 160 a 359 v oblasti Lysolají, Suchdola a Roztok.

1. duben:

Rozšíření přepravy jízdních kol v tramvajích také na období ranní špičky a dopoledního sedla pracovních dnů.

26. duben:

Oslavy 50 let „pantografů“ (elektrických vlakových jednotek řady 451) v Milovicích, vydání speciální brožury.

17. květen:

Zahájení provozu speciálního dětského vlaku Cyklohráček na trase Praha – Slaný.

28. červen:

Obnovení provozu železniční trati Pečky – Kouřim po povodni v roce 2013, jízdy historických vozidel.

29. srpen:

Otevření nové železniční zastávky Praha-Podbaba.

30. srpen:

Zřízení nové školní autobusové linky 330 Květnice, Na Ladech – Sídliště Skalka.

1. září:

Otevření nových železničních zastávek Rudná zastávka, Chýně, Jinočany, Hostivice-Sadová a Hostivice-U hřbitova.

15. září:

Změna trasy autobusových linek 143 a 176 v oblasti Strahova a Jinonic.

6. říjen:

Zřízení nové midibusové linky 294 Florenc – Nemocnice pod Petřínem, současně je zrušena linka 292.

8. říjen:

Zavedení plné integrace na vlakových linkách S23, S40, S43 a S44 (současně je na těchto linkách umožněno označení jednotlivých jízdenek PID až ve vlaku).
Zahájení zkušebního provozu jízdenkových automatů nové generace na Hlavním nádraží a Letišti Václava Havla Praha.

24. listopad:

Zahájení prezentace PID na další sociální síti – Twitter.

1.–3. prosinec:

Ledovková kalamita – ochromení provozu tramvajové a železniční dopravy.

14. prosinec:

Celostátní termín změn (otevření nových železničních zastávek Praha-Kačerov a Chýně jih, posílení vlaků na trati Praha – Lysá nad Labem – Milovice, plná integrace železniční zastávky Nučice zastávka).

1. února:

Rozšíření provozu na lince 432 v Milovicích s důrazem na návaznost z/na vlakové linky.

1. března:

Významné posílení provozu na lince 333 do Dolních Břežan. Zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů na linkách dopravce ČSAD Střední Čechy. Přívoz P5 mění svou trasu Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov.

7. dubna:

Prodloužení trasa metra A o úsek Dejvická – Bořislavka – Nádraží Veleslavín – Petřiny – Nemocnice Motol. Reorganizace provozu ostatních linek především v západní části Prahy s návazností na prodloužení metra. Zavedení linky 142 v trase Nové Butovice – Nové Vokovice. Zavedena nová linka 184 v trase Nové Butovice – Hradčanská. Rozdělení linky 294 na dvě linky 192 a 194.

Integrace Mělnicka a Neratovicka a s tím spojené zavedení linek 348, 349, 369, 474, 475, 476, 479. Zavedení linky 386 s návazností na vlakovou linku S34.

1. června:

Úprava pásmového provozu na lince metra A (všechny spoje prodlouženy z Dejvické na Petřiny). Drobné úpravy a doladění změn v oblasti Mělnicka a Neratovicka.

srpen:

Prodloužení trasy linky 326 z Opatova na Koleje Jižní Město, zlepšení obsluhy v oblasti průmyslového areálu Vestec u Prahy. Zřízení přívozu P7 Pražská tržnice – Rohanský ostrov. Posílení kapacity na lince 5. Reorganizace víkendového provozu na nočních linkách, o nocích pá/so a so/ne zkráceny intervaly na většině linek na 20 minut. Zavedení linky 445 pro zlepšení obsluhy v okolí Vraného v trase Vrané nad Vltavou – Březová-Oleško, Oleško. Změna trasy linky 504 a zrušení linky 508. Zřízení více zastávek “na znamení”.

12. září:

Regionální den PID v Českém brodě při příležitosti výročí železniční dráhy Praha – Olomouc. Vydání publikace Olomoucko-Pražská dráha, připraven doprovodný program a nostalgické jízdy vlaků a autobusů.

říjen:

Od 1.10. zavedena integrace na železniční trati 072 v úseku Liběchov – Štětí, vznik rychlíkové linky R32. Změny tras tramvajových linek 5 a 20 na Praze 6. Změna tras linek 108, 168, 164 v oblasti Petřin a Střešovic. Změna dopravní organizace v oblasti Strahova, změna linek 143, 176, 191 a nová linka 149. Zřízení zastávky Pernerova.

1. listopadu:

Rozšíření obsluhy v oblasti Hrdlořez zavedením linky 146 Spojovací – Mezitraťová. Úprava provozních parametrů na lince 158.

13. prosince:

Celostátní termín změny jízdních řádů, zavedena linka 159 Nádraží Kbely – Nám. Jiřího Berana s návazností na linku S34. Posílení kapacity vybraných spojů linky S34. Otevření nového BUS terminálu v Berouně, prodloužení linky 380, 425, 602. Zřízení železniční zastávky Praha-Běchovice střed. Posílení linky S3 o víkendech. Změna přípojových vazeb linek S5, S6, S65, S7. Zřízení železniční linky S54 Hostivice – Středokluky pro zlepšení obsluhy průmyslového areálu v Dobrovízi. Linka S7 nově až do Českého Brodu a linka S9 nově až do Lysé nad Labem. Cyklohráček nově prodloužen ve vybrané termíny do Zlonic.

1. leden:

Integrace MHD Kralupy nad Vltavou do PID (nové linky 457 a 458). Výměna části linek mezi dopravci PROBO BUS a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

4. leden:

Prodloužení linky 123 do zastávky Na Knížecí. Prodloužení linky 401 do Hrusic.

1. únor:

Rozšíření platnosti všech druhů papírových jízdenek PID na všechny železniční stanice a zastávky v PID.

25. březen:

Rozšíření přepravy jízdních kol v metru (do více dveří v soupravě) a v tramvajích (8 nových úseků).

23. duben:

Navýšení kapacity dětského výletního vlaku Cyklohráček o další vůz.

1. květen:

Změny tras autobusových linek v oblasti Jihozápadního Města, prodloužení linky 172 na Smíchovské nádraží.

15. květen:

Zkušební povolení přepravy jízdních kol na autobusové lince 147.

1. červen:

Zkrácení sezonního intervalu linky AE (Airport Express) na 10 minut.

20. červen:

Nová minibusová linka 243 Dolní Černošice – Lipence – Kazín.

28. červen:

Praktická zkouška obsaditelnosti vozidel tramvají a autobusů PID.

2. červenec:

Rozšíření PID do oblasti Mělník – Kralupy nad Vltavou a Milovice – Lysá nad Labem. Nové autobusové linky 431, 434, 436, 454, 455, integrace části vlakových linek S42, U22.

12. červenec:

Nasazení kapacitnějších plavidel na přívoz P2.

20. červenec:

Spuštění ostrého provozu nových webových stránek www.ropid.cz.

28. srpen:

Komplexní změna sítě linkového vedení pražských tramvají: 3 nové linky, změny trasy 9 linek.
Zavedení nové autobusové linky 130 a změna trasy linky 230.

1. září:

Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vltavou.
Zavedení nové jednodenní jízdenky T+R.

15. říjen:

Komplexní změna sítě linkového vedení autobusů ve východní části Prahy: změna trasy 23 linek, 8 nových linek, 4 linky zrušeny a 4 linky přečíslovány.
Regionální den PID v Čerčanech.

25. listopadu:

Nová železniční zastávka Dobrovíz-Amazon.

11. prosinec:

Celostátní změna jízdní řádů: celotýdenní posílení železniční linky S4, přečíslování vybraných železničních linek S a R. Ukončení provozu železniční zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí.
Zrušení autobusové linky 173 a prodloužení linky 113 do Točné, zrušení autobusové linky 442 a prodloužení linky 341 do Jesenice.

V průběhu roku 2017 byly do systému PID integrovány následující oblasti:

 • Podřipsko – 3. 1. 2017
 • Nymbursko – 26. 3. 2017
 • Neveklovsko a Sedlčansko – 1. 4. 2017
 • Kladensko – 26. 8. 2017
 • Mladoboleslavsko (vlaky) – 1. 10. 2017
 • Kouřimsko – 11. 11. 2017
 • Byšicko a Velvarsko – 10. 12. 2017
 • Kolínsko (vlaky), Kutnohorsko (vlaky), Benešovsko (vlaky) – 10. 12. 2017

Celkem se v roce 2017 systém PID rozšířil o 52 regionálních autobusových a 22 vlakových linek (z toho 8 rychlíkových). Autobusy PID nově obsluhují dalších 130 měst a obcí Středočeského kraje, v dalších 155 železničních stanicích a zastávkách jsou nově uznávány jízdenky PID.

městské dopravě v Praze byly změny následující:

 • Především došlo k důležitému přečíslování všech nočních tramvají a autobusů, školních linek, části městských autobusových linek začínajících dvojkou a také části regionálních autobusů začínajících čtyřkou, a to z důvodu nutnosti uvolnění číselných řad pro nové příměstské a regionální linky ve Středočeském kraji.
 • V březnu vyjela nová nostalgická linka 23 provozovaná legendárními tramvajemi T3, jejichž standardní nasazení na ostatní linky bylo tímto ukončeno. V březnu byla také posílena tramvajová linka 15 nasazením kloubových tramvají a s tím souvisely úpravy tras linek 1321.
 • V dubnu bylo posíleno metro ve večerním období a v pátek odpoledne, na lince C byl v ranní špičce zrušen pásmový provoz mezi Ládvím a Letňany (zdvojnásobení nabízené kapacity).
 • V říjnu byla významně posílena noční autobusová doprava v Praze, nově je noční dopravou obslouženo dalších 10 okrajových čtvrtí Prahy, jednotlivé linky končící na okraji centra byly propojeny skrz centrum a tím ulehčily přetíženým nočním tramvajím.
 • Další drobné úpravy autobusů PID během roku 2017:
  • začlenění linky 221 pod linku 353 v lednu;
  • zavedení nové příměstské linky 386 ze Zličína do Hostivice v březnu;
  • od konce dubna byla provedena reorganizace linek v oblasti Uhříněveska a posíleny byly páteřní linky 100, 119, 125, 136 či 180;
  • v červenci byla upravena trasa autobusových linek v oblasti Velké Ohrady – linka 142 byla rozdělena na 142 a 225;
  • v srpnu došlo v souvislosti se znovuotevřením stanice metra Jinonice k trvalé úpravě trasy linky 137 (Nová Waltrovka);
  • v září došlo k výraznému posílení linky 138 a zároveň zrušení linky 114, v oblasti Prahy 10 byly vzájemně prohozeny trasy linek 101 a 138. Zkušebně byla zavedena linka 239 mezi Palmovkou a Rohožníkem a zavedeny byly dvě nové příměstské školní linky 482 a 671.

Přívozy se v roce 2017 rozrostly o další sezónní přívoz PID, a to sice P4 mezi Kazínem a Lipencemi, v závěru roku byl spuštěn dočasný přívoz P8 v Troji jako náhrada za zřícenou lávku pro pěší a původně sezónní přívoz P5 na Výtoni byl do doby znovuzprovoznění pěších lávek na výtoňském železničním mostě zaveden jako celoroční.

Co se týče zastávek, byla například zprovozněna tramvajová zastávka Štvanice (v březnu), pro noční autobusy byla zřízena nová přestupní zastávka Myslíkova poblíž tramvajové zastávky Lazarská, v oblasti nové výstavby v lokalitě Nová Waltrovka vznikla zastávka U Trezorky. Plošně byl rozšířen počet autobusových zastávek na znamení v oblasti Horních Počernic.

Rok 2018 byl pro systém Pražské integrované dopravy klíčový v oblasti rozšiřování integrace na železnici, kdy bylo dokončeno zapojení vlaků v celém Středočeském kraji. Zásadní zlom nastal také v oblasti odbavovacího systému, kdy byl spuštěn zcela nový systém umožňující nahrávání předplatných kuponů na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu včetně možnosti nákupu jízdních dokladů na novém e-shopu i v mobilní aplikaci PID Lítačka. Junioři, studenti i senioři nově ušetří díky celostátním slevám v příměstské dopravě a díky levnějším předplatním kuponům i v Praze. Cestující v regionu si mohou nově kupovat také roční kupony pro vnější pásma.

Pokračovalo další zlepšování služeb – v rámci městské dopravy se podařilo významně posílit provoz metra o víkendech, nových spojů i zastávek se dočkali cestující především v oblasti Malešic a Radotína. Vznikly další midibusové linky, například na sídliště Baba nebo z Malešic do Benic. Postupně se podařilo posílit také některé příměstské autobusy.

Celým rokem Vás provázela také řada akcí pro malé i velké. Pokračovala příprava nových standardů kvality nebo plánu udržitelné mobility a rozeběhl se například významný projekt Jednotný informační systém hl. m. Prahy.

3. leden:

Zrušení autobusové linky 239 (Palmovka – Sídliště Rohožník).

25. leden:

Předčasné vyplutí sezonního přívozu P7 kvůli dočasně uzavřenému Libeňskému mostu.

4. únor:

Rozšíření integrace PID na železnici v oblasti Rakovnicka a Hořovicka včetně rychlíků.

12. únor:

Spuštění ostrého provozu mobilní aplikace PID info.

4. březen: 

Nová linka 357 (Nádraží Uhříněves – Nupaky, hotel). Změna trasy linky 330 v Kladně.

11. březen: 

Změna dopravce linky 155 (nově STENBUS).

1. duben:

Rozšíření prodeje jízdenek PID pro jednotlivou jízdu na všech 93 stanic náležejících do PID s pokladnami ČD v Praze a Středočeském kraji.

3. duben:

Výrazné posílení autobusové linky 119 na letiště Václava Havla Praha. Nová midibusová linka 216 (Bořislavka – Sídliště Baba). Obnovení pravidelného provozu na železniční trati Čelákovice – Mochov (linka S24), nové sezonní vlaky dopravců České dráhy a KŽC Doprava.

14. duben:

Autobusový den PID v Letňanech: výstava současných autobusů dopravců PID, jízdy historickými autobusy.

29. duben:

Změna dopravce linky 155 (nově ARRIVA CITY).

11. květen:

Zavedení obsluhy zastávky Tuchoměřice, Outlet.

12. květen: 

Středočeský železniční den v Mladé Boleslavi: jízdy historickými i moderními vlaky a autobusy.

2. červen:

Den dětí v Braníku a na Kačerově: jízdy historickými vlaky, metrem, tramvajemi a autobusy.

30. červen:

Zavedení první trolejbusové linky 58 (Palmovka – Letňany), změna tras autobusových linek 108, 216 v Praze 6, zrušení autobusové linky 305 (Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice).

1. srpen:

Zavedení nástupu všemi dveřmi na linkách MHD Kladno.

3. srpen:

Vyplutí nové kapacitní lodi pro 100 cestujících na přívozu P8 nahrazujícím zřícenou lávku pro pěší v Troji.

27. srpen:

Přechod na nový odbavovací systém PID Lítačka (možnost nahrát jízdné na platební kartu, In Kartu Českých drah, nová mobilní aplikace pro nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu).

1. září:

Zkrácení víkendových intervalů metra, zrušení pásmového provozu na lince C v úseku Ládví – Letňany, změna linkového vedení v oblasti Malešic a Radotína, nové linky 199 (Želivského – Sídliště Malešice), 228 (Poliklinika Malešice – Benice), 247 (Nádraží Radotín – Sídliště Zbraslav) a 248 (Nádraží Radotín – Viničky – Nádraží Radotín). Zrušení linky 357 (Nádraží Uhříněves – Nupaky, hotel). Zavedení celostátní slev v příměstské dopravě pro děti (6–15 let), juniory (15–18 let), studenty (18–26 let) a seniory (65–70 let). Změna cen a druhů síťových jednodenních jízdenek PID.

8. září:

Regionální den PID v Čelákovicích: jízdy historických i moderních vozidel.

15. září:

Pražský železniční den na Smíchově a v Uhříněvsi: jízdy historických i moderních vozidel.

1. říjen:

Dokončení integrace železnice do systému PID ve Středočeském kraji zapojením zbylých 96 stanic a zastávek. Zřízení tarifních pásem 8 a 9. Zlevnění předplatních jízdenek na území Prahy pro juniory (15–18 let), studenty (18–26 let) a seniory (60–65 let). Zavedení ročních kuponů pro vnější tarifní pásma.

1. listopad:

Změna dopravců na linkách 117 (nově ABOUT ME), 222 (nově STENBUS) a 302 (nově ČSAD Střední Čechy). Ukončení nahrávání jízdenek PID na Opencard.

1. prosinec:

Oslavy 25 let ROPID: speciální mikulášské jízdy vlaků, tramvají a autobusů.

9. prosinec:

Celostátní termín změn jízdních řádů: zavedení nových spěšných vlaků R41 Kutná Hora – Kolín – Praha a R49 Benešov – Praha. Přečíslování vlakové linky S41 na S49 (nový dopravce ARRIVA Vlaky). Nová autobusová linka 672 (Vrané nad Vltavou, Žel. st. – Zvole, Nová Zvole), zrušení autobusové linky 955 (Modrá škola – Čestlice).

18. prosinec:

Přesunutí železniční zastávky Praha-Jinonice do nové polohy blíže stanici metra.

únor:

Nasazení nových motorových nízkopodlažních jednotek na vlakovou linku S34.

3. březen:

Rozšíření autobusové obsluhy v Mělníku (nově obsloužená lokalita Na Brabčově, rozdělení linky 474 na 474 a 747), zrušení linky 463 (Strančice, žel. st. – Mirošovice) a její nahrazení linkou 461.

10. březen:

Integrace oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku do PID (nové autobusové linky 673–676, 678, 679, změna trasy linky 432).

30. březen: 

Nová noční linka 955 Terminál 1 – Tuchoměřice, Obecní úřad, změna tras nočních linek 907 a 912.
Den Cyklohráčku ve Slaném.

13. duben:

Autobusový den PID v Letňanech.

27. duben: 

Středočeský železniční den PID v Kralupech nad Vltavou.

duben:

Zavedení možnosti nákupu jízdného v tramvajích pomocí bezkontaktní platební karty.

10. květen:

Rozšíření provozní doby přívozu P7 (Holešovice – Karlín).

9. červen: 

Prodloužení turistického vlaku PID Cyklo Brdy do Blatné.

15. červen: 

Sezonní posílení autobusové linky 119 na letiště (zdvojené autobusy o víkendech).

29. červen:

Integrace části Příbramska do PID (nové autobusové linky 392, 393, 395, 511, 512, 531, změna trasy linky 317).
Změna trasy linky 246 – nově vedena na Zličín, náhrada nákupní linky k OC Sárská. Prodloužení noční linky 908 do Klánovic, zkrácení speciální linky H1 o úsek Florenc – OC Černý Most.

13. červenec:

Integrace části Benešovska (oblast Kamenice – Nespeky – Benešov) do PID (změna autobusových linek 335, 337, 339, 444, 651).

24. srpen:

Integrace Slánska do PID (nové autobusové linky 342, 388, 389, 580, 586–592, 594–597, 627, 628, 650, změna tras linek 300, 306, 323, 330, 399, 456, 604, 609, 612, 617, 622–624, 626, zrušeny linky 607, 608, 621).

srpen:

Představení nového vozu v rámci dětského výletního vlaku Cyklohráček.

1. září:

Změna tras autobusových linek 108, 266, 359, zavedení víkendového provozu na lince 130.

7. září:

Pražský železniční den na Smíchově a regionální den PID v Hostivici.

12. říjen: 

Regionální den PID ve Strančicích.

21. listopad:

Změna trasy autobusové linky 156 v oblasti Holešovic (OC Stromovka).

listopad:

Nová preferenční opatření pro autobusy na Strakonické, Kbelské a Kukulově ulici.

1. prosinec:

Nové autobusové linky MHD v Praze: 153, 171, 204, 242 změna tras linek 146, 182, 185, 194, 223, 224, 243, 302, 747, zrušení linky 192. Změna dopravců na části autobusových linkách MHD v Praze.

15. prosinec:

Integrace části Rakovnicka a Kladenska do PID (nové autobusové linky 304, 305, 365, 404, 555, 577, 579, 581, 583–585, 618, 619, 625, 629, 630, změna tras linek 307, 319, 347, 386). Změna dopravců na části rychlíkových vlakových linkách.

prosinec:

Rozšíření mobilní aplikace PID Lítačka o možnost prokazovat dlouhodobé předplatní kupony pomocí této aplikace.

průběžně:

Rozšíření provozu kapacitních kloubových nebo 15metrových autobusů na příměstských linkách 307, 332, 339, 348, 369, 380, 398.

Rok 2020 znamenal pro systém Pražské integrované dopravy i přes nelehkou situaci s pandemií koronaviru významné rozšíření do Středočeského kraje, posun v informování cestujících i představení nové podoby zastávek a vozidel. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o další významné oblasti ve Středočeském kraji. I přes prakticky neustálé změny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se podařilo pokročit také v poskytování on-line informací pro cestující a vznikla přehledná mapa spojů PID. Hlavním cílem pro rok 2021 je dokončit integraci v celém Středočeském kraji.

Představena byla nově vysoutěžená podoba vozidel PID a testuje se také nový zastávkový označník. Pro rok 2021 je v plánu dokončit pokrytí Středočeského kraje systémem PID, zahrnout do on-line sledování vozidel také tramvaje a pokročit v projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy. V ulicích Prahy se postupně rozšiřují také preferenční pruhy pro autobusy – po téměř 8 km v roce 2020 jsou pro další rok připraveny projekty v celkové délce přes 4 km.

Letošní rok i přes nelehkou situaci spojenou s pandemií koronaviru představoval posun především v informování cestujících a zvyšování jejich komfortu při cestování. Od letošního roku poskytujeme online polohy autobusů, což je zdánlivě malý a přitom obrovský úspěch. Začali jsme uplatňovat přísnější Standardy kvality PID a na všech městských autobusových linkách jezdí už jenom nízkopodlažní bezbariérové autobusy. Představili jsme nové podoby zastávek, vozidel i označníku a jmenovali jsme koordinátora revitalizace terminálu Černý Most. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o dalších 64 autobusových linek na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Benešovsku, Berounsku i Příbramsku.

Změny v dopravě – Praha

 • Zavedení obsluhy nových oblastí v Praze (Nové Komořany, Nový Zličín, nová zástavba ve Kbelích).
 • Nová železniční zastávka Praha-Eden v rámci modernizace úseku Vršovice – Hostivař.
 • 7,7 km nových preferenčních pruhů pro autobusy (Bohdalecká, Tupolevova, Kamýcká, Modřanská, 5. května, Strakonická…).
 • Úprava trasování přívozu na Císařskou louku, ukončení přívozu P8 v souvislosti s novou Trojskou lávkou.
 • Zlepšení okolí autobusových zastávek (Lihovar, Háje, Mikulova, Hněvkovského).
 • Operativní úpravy v souvislosti s koronavirovými opatřeními.

Změny v dopravě – Středočeský kraj (vše ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK)

 • Integrace nových oblastí Středočeského kraje (Kokořínsko, Voticko, Rakovnicko, Dobrovicko, Berounsko, Hořovicko, Rožmitálsko).
 • Výraznější úpravy autobusových linek na Kladensku a Slánsku, posílení trasy Praha – Kladno.
 • Nové železniční zastávky Neratovice sídliště, Příbram sídliště.

Tarif a jízdné

 • Možnost nahrát dlouhodobé předplatní kupony do mobilního telefonu v rámci aplikace PID Lítačka (ve spolupráci s Operátorem ICT).
 • Rozšíření prodeje a dobíjení Lítačky v 9 železničních stanicích ve Středočeském kraji (ve spolupráci s Operátorem ICT).

Technika, dispečink a smluvní zajištění

 • Zahájení platnosti nových přísnějších Standardů kvality PID na vozidla (povinná nízkopodlažnost, celovozová klimatizace, rozšířený informační systém…).
 • Uzavření nových desetiletých smluv s dopravci.
 • Převzetí správy vybraných autobusových terminálů (Černý Most, Zličín, Roztyly, Na Knížecí, Želivského) a nácestných zastávek od TSK hl. m. Prahy včetně nových smluv s dopravci mimo PID.
 • Rozšíření provozní doby Koordinačního dispečinku PID na nonstop provoz.
 • Jmenování správce autobusových terminálů a rozběhnutí kroků pro revitalizaci Černého Mostu.

Marketing a komunikace

 • Schválení nové vizuální identity PID a jednotného vzhledu vozidel v rámci Hl. m. Prahy.
 • Integrace poloh a zpoždění autobusů a tramvají DPP do systémů MPVnet a aplikací IDOS, PID Lítačka, jako i integrace do aplikací třetích stran (Google, Seznam aj.).
 • Mapa spojů PID https://mapa.pid.cz s aktuální polohou vozidel.
 • Představení nového označníku PID na Palackého náměstí.
 • Nový hrací vůz v dětském výletním vlaku Cyklohráček

Neradostný souboj s pandemií koronaviru pokračoval i v roce 2021, počet cestujících stále ani zdaleka nedosahoval hodnot v roce 2019. Proto přistoupil Středočeský kraj k dočasné redukci spojů cca o 10 %. Až do dubna byly zavřené školy a tudíž nejezdily ani školní spoje. Stále bylo nutné cestovat ve veřejné dopravě s ochranou nosu a úst, a až do května se také do městských autobusů i tramvají nedalo nastupovat předními dveřmi. Od května se postupně začaly vracet také večerní spoje a teprve od července jezdí poslední metro z centra až o půlnoci. Od září bylo obnoveno poptávkové ovládání dveří u tramvají a autobusů.

I přesto ale raketovým tempem pokračovala integrace dalších oblastí Středočeského kraje. V březnu se zapojila oblast Královéměstecka a dvě linky na Mladoboleslavsku (Skalsko). V dubnu bylo přečíslováno několik regionálních linek na Neveklovsku a Voticku v souvislosti s vyhodnocením předchozí integrace a také kvůli přípravě na mezikrajskou spolupráci s nově vznikajícím integrovaným systémem Jihočeského kraje. V červnu bylo integrováno Dobříšsko a Sedlčansko, kde vyjelo 12 nových autobusových linek. Největší balík nových linek vyjel ale v prosinci, kdy byla zaintegrována obří oblast Mladoboleslavska včetně linek do Prahy i do Jizerských hor. Linkami PID se od té doby dostanete třeba do Liberce, Jičína či Harrachova.
Po deseti letech zvýšil Středočeský kraj jízdné na svém území a ceny jízdenek pro jednotlivá pásma jsou nově odstupňována po 10 korunách. Jednorázové jízdenky podražily od srpna také v Praze – původní jízdenka za 32 Kč od roku 2021 stojí 40 korun. Na výraznou změnu jízdného upozorňovala cestující kampaň Kup si kupon zdůrazňující fakt, že cena ročního kuponu pro Prahu zůstala beze změny a roční jízdné se tak stalo ještě výhodnějším.

Na železnici byla v září otevřena nová železniční zastávka Zahradní Město, pod kterou vznikl příkladný přestupní uzel se společnými zastávkami pro tramvaje i autobusy. Na Zahradní Město také začalo jezdit více tramvají – prodlouženy sem byly dvaadvacítky ukončené původně u starého Nádraží Strašnice. Prosincové změny se nesly ve znamení zrušení nebo omezení provozu na některých málo využívaných středočeských lokálkách. Naopak průjezdné vlaky linky S7 byly prodlouženy z Úval až do Českého Brodu.
V Praze došlo začátkem roku k úpravě linkového vedení v oblasti Kbel – vznikla nová midibusová linka 159 přes oblast Valchy. V červnu vyjela na trasu nová tramvajová linka 19 díky zprovoznění nové krátké trati ke stanici metra Pankrác. V listopadu vyjela další nová midibusová linka – 235. Ta nově zajíždí dovnitř areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Krátce nato byla midibusová linka 101 prodloužena z Vršovic přes Vinohrady až k Viktorii Žižkov a na své trase získala i netradiční zastávku U Prdlavky pokřtěnou Zdeňkem Svěrákem u příležitosti známého filmu Vrchní, prchni!, který se v okolí zastávky natáčel.

V říjnu začal pilotní projekt spolupráce se sdílenými koly, která bylo možné si půjčit zdarma s platným kuponem na pražskou MHD. Novinka se velmi rychle chytla a dnes je tato možnost běžnou součástí portfolia služeb, které máte k dispozici za 10 korun na den po celé Praze.

Po prvním autobusu v nových barvách PID vyjela v květnu i první šedočervená tramvaj typu 14T a následně schválila Praha i Středočeský kraj použití nového loga PID i nového jednotného vzhledu vozidel PID od studia Superlative.works napříč celým systémem, a to včetně nových log organizátorů dopravy ROPID a IDSK. V tomto roce byla zároveň vypsána soutěž na grafickou podobu projektu Jednotný informační systém hl. m. Prahy, známý dnes pod názvem Čitelná Praha.

1. ledna:

Nový koncept objednání mikrobusů pro hendikepované „Bezba doprava“, nově i pro vybrané obce ve Středočeském kraji

3. ledna:

Změna organizace autobusových linek v oblasti Průhonic (nová linka 357, zrychlení linky 385 po dálnici D1)

1. března:

Otevřeno nové infocentrum PID na Zličíně

6. března:

Sloučení linek 317 a 321 na Mníšecku

26. března:

Sloučení přívozů P4 a P5 (zrušení P4, na P5 přidána zastávka Kotevní)

1. dubna:

Integrace oblasti Vlašimska a Posázaví, integrace mezikrajských linek mezi Středočeským a Ústeckým krajem, rozšíření vzájemné platnosti tarifů PID a IDOL,
Rozšíření sítě PID v Berouně (nové minibusové linky 861 a 862).
Reorganizace linek PID v Kralupech nad Vltavou

5. dubna:

Denní zastropování jízdenek v aplikaci PID Lítačka

9. dubna:

Prodloužení tramvajové linky 5 po nové trati Sídliště Barrandov – Holyně

29. dubna:

První modernizovaná patrová elektrická jednotka CityElefant v novém nátěru PID

2. května:

Trvalé zřízení nové midibusové linky 173 Depo Hostivař – Kardausova

7. května:

Autobusový den PID v Letňanech (5. ročník)

16. května:

Obnovení provozu tramvajové retrolinky 23

21. května:

Den Cyklohráčku ve Slaném

4. června:

Den dětí na Smíchově

12. června:

Integrací Čáslavska, Březnicka a Krásnohorska se dokončuje integrace v celém Středočeském kraji

25. června:

Letní slavnost u Labe v Čelákovicích

1. července:

Reorganizace linkového vedení autobusů v oblasti Brandýsa n.L.-St. Boleslavi

červenec – srpen:

Letní středeční výlety s Cyklohráčkem do Středočeského kraje

28. července:

Byl vybrán nový hlas pro zastávky autobusů a tramvají v podobě herce Jana Vondráčka

2. srpna:

Sezonní posílení noční dopravy na letiště linkou 907

13. srpna:

Zprovoznění nového tramvajového obratiště Depo Hostivař (prodloužení linky 7 o úsek Nové Strašnice – Depo Hostivař)

22. srpna:

Prodloužení linky 223 do nového obratiště Sídliště Černý Most

1. září:

Reorganizace linkového vedení autobusů PID na Říčansku a Dolnobřežansku, odintegrování MHD Kladno a úpravy regionálních linek v Kladně a okolí, rozšíření noční obsluhy Zbraslavi, Komořan a Lipenců

6. září:

Čitelná Palmovka – první stanice metra v nových barvách dle Jednotného informačního systému hl. m. Prahy

10. září:

Den železnice ve Vršovicích

17. září:

Prodloužení autobusové linky 164 o úsek Poliklinika Petřiny – Malovanka

20.–22. září:

Prezentační akce Vlakem do stanice Budoucnost

28. září:

Změny linek v oblasti Troji (nová linka 234, změny trasy midibusových linek 235 a 236)

8. října:

Regionální den PID v Příbrami

15. října:

Oficiální zprovoznění první trolejbusové linky 58 v trase Letňany – Čakovice

3. a 4. prosince:

Mikulášské jízdy Cyklohráčku

3. prosince:

Zprovoznění trolejbusové linky 58 v celé trase Palmovka – Čakovice

11. prosince:

Změna dopravní obslužnosti vlaků i autobusů na Voticku

Rok 2023 se nesl v duchu dalšího rozvoje integrace dopravy ve Středočeském kraji a nové kolejové infrastruktury v Praze. Do systému PID se zapojila příbramská MHD a autobusová linka PID dojela až do Karlových Varů. V Praze byly otevřeny hned tři nové tramvajové tratě, jedno nové a dvě zrekonstruovaná vlaková nádraží. Cestující se dočkali dalších vylepšení v informovanosti i pohodlí díky novým vozidlům i zastávkám. Organizátor dopravy ROPID oslavil 30 let své existence. Rok 2024 by měl být co do změn jízdních řádů klidnější. V jeho závěru vyjedou na autobusové linky ve Středočeském kraji nově vysoutěžení dopravci. Cestující na železnici se mohou těšit na nové elektrické i motorové vlaky včetně nové městské vlakové linky S61. Naplno se rozjedou nové trolejbusy na lince 58 i na letiště Václava Havla v podobě nové linky 59. Další vylepšení a novinky se odehrají v rámci informování cestujících, ať už díky nové verzi mobilní aplikace PID Lítačka, novým odjezdovým panelům na zastávkách nebo dalšími navigačními prvky Čitelné Prahy.

Provoz a infrastruktura
Po téměř roční rekonstrukci byla v listopadu znovu otevřena stanice metra Jiřího z Poděbrad. Pražská tramvajová síť byla rozšířena o 3 nové úseky (Sídliště Modřany – Libuš, Holyně – Slivenec a Divoká Šárka – Dědina). Linkové vedení tramvají doznalo kromě prodloužení linek do nových úseků úprav v oblasti Prahy 9, kde byly prohozeny konečné zastávky linek 6 a 14. Do trvalého trasování se vrátily také linky 7 a 19. Současně s dodávkami nových vozidel byl rozšířen provoz první trolejbusové linky 58. K větším úpravám autobusových linek v Praze došlo v souvislosti s otevřením nových tramvajových tratí, zejména v rámci nové trati do Libuše. Přímé spojení Velké Chuchle a Barrandova zajistila nová autobusová linka 104. Noční doprava byla rozšířena prodloužením autobusové linky 904 ze Stodůlek do Řep.

Ve Středočeském kraji došlo k nejvýraznějším změnám v prosinci na Rakovnicku v rámci projektu Čtyřmezí, který propojuje dopravní systémy 4 sousedních krajů. Autobusová linka PID v rámci toho dojela až do Karlových Varů. Rovněž v prosinci se do systému PID zapojila také MHD v Příbrami. Pokračovalo rozšiřování počtu zastávek na znamení na území vybraných středočeských měst (Benešov, Čáslav, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Milovice, Slaný, Vlašim, Votice) i celého okresu Benešov. V průběhu roku vznikly nové příměstské autobusové linky do Litoměřic (413), Zdib (411), Jinočan (418), Tuchoměřic (414) nebo z Klánovic do Brandýsa nad Labem (418). Pro zlepšení místní obsluhy byly také zavedeny nové regionální linky 672 z Hlásné Třebaně do Všenor a 856 z Kralup nad Vltavou do Zákolan. Naopak zrušeny byly linky 774 ve Zdibech a 862 v Berouně. Větší reorganizací prošly také regionální autobusové linky na Mělnicku, Kostelecku a Mladoboleslavsku v souvislosti se změnou rozsahu železniční dopravy, a také v rámci města Kutná Hora.

Na železnici byla v prosinci zprovozněna nová zastávka Praha-Rajská zahrada. Správa železnic dokončila modernizaci pražských stanic Vysočany a Radotín. V rámci zahájení modernizace Smíchovského nádraží byla snesena lávka pro pěší a zrušena vlaková zastávka Praha-Smíchov severní nástupiště. Pro zlepšení přístupnosti okolí nádraží byla zavedena autobusová linka 232. Ve Středočeském kraji byl posílen a obnoven provoz na některých regionálních tratích na Rakovnicku, platnost tarifu PID byla rozšířena až do Žatce. Naopak na lince S33 Mělník – Mladá Boleslav je nově provoz zachován pouze o víkendech.

Díky otevření nové Štvanické lávky byl v létě ukončen provoz přívozu P7 (HolKa) mezi Holešovicemi a Karlínem. Následně byl trvale zřízen sezonní přívoz P4 (Dostihová – Belárie), který byl zkušebně zaveden již v roce 2022 v rámci rekonstrukce Barrandovského mostu.

Ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy významně pokročil ROPID v revitalizaci dopravního terminálu Černý Most včetně instalace digitálních odjezdových panelů. Odjezdové panely pořízené ROPIDem byly instalovány také na dalších významných autobusových zastávkách v Praze. On-line informace poskytují také všechny tramvajové zastávky na nových tratích.

Vozový park dopravců PID
V tramvajové dopravě pokračoval Dopravní podnik hl. m. Prahy v modernizaci obousměrných kloubových tramvají KT8D5.RN2P, a to včetně nově zařazených tramvají původem z Maďarska, a zprovozněna byla první desítka nově dodaných částečně nízkopodlažních tramvají T3R.PLF, které umožní bezbariérově zpřístupnit i noční linky. Na železnici začala v rámci dopravce České dráhy obnova motorové trakce novými nízkopodlažními jednotkami RegioFox na linkách S6 a S75. V rámci boje proti nelegálnímu graffiti a vandalismu byly první patrové jednotky CityElefant opatřeny antigraffiti polepem v barvách PID. U autobusových dopravců pokračovala průběžná obnova vozových parků různými typy vozidel. Nově vysoutěžení dopravci pro období od prosince 2024 na linkách ve Středočeském kraji se začali připravovat na nové desetileté kontrakty již v roce 2023 úpravou stávajících autobusů i nákupem zvýšeného množství nových vozidel. Zhruba šedesátku nových autobusů pořídil dopravce ČSAD Střední Čechy včetně většího množství kloubových vozů MAN. O něco nižší počet nových autobusů pořídili dopravci ze skupiny ARRIVA (převážně standardní autobusy Iveco Crossway LE Line). Přes 40 nových vozidel pořídili dopravci ze skupiny ICOM v podobě standardních autobusů Setra a čtvrtá příčka u soukromých dopravců patří dopravci OAD Kolín z 25 vozy SOR ICN 12. Ve flotile pražského Dopravního podniku se mohli cestující poprvé svézt kloubovými autobusy Iveco Streetway nebo midibusy SOR ICN 9,5. Přibyly také velkokapacitní autobusy Iveco Crossway LE City 14,5M s úpravou pro letištní linky. Zatím ve zkušebním provozu svezli cestující také první dvoučlánkové trolejbusy SOR TNS 18 nebo tříčlánkový trolejbus Škoda 38Tr s karoserií Solaris.

Čitelná Praha
Projekt Čitelná Praha, neboli jednotný informační a navigační systém hl. m. Prahy, pokračoval pilotováním jednotlivých prvků, a to jak nové grafiky, tak i nových nosičů informací. Realizovány byly uživatelské průzkumy ve stanici metra Palmovka a u nových prvků pěší navigace u Štvanické lávky. Na Palackého náměstí se objevil první totem, zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra. Nové navigační prvky byly nainstalovány také na lávce nad novou železniční zastávkou Rajská zahrada a do nové grafiky se proměnily stanice metra Jiřího z Poděbrad a Chodov. Nová grafika schémat metra se začala testovat také ve vybraných vozech metra.

Komunikace a akce pro veřejnost V závěru roku byla spuštěna nová podoba webových stránek www.pid.cz s inovovaným vzhledem i novými funkcemi včetně vylepšeného vyhledávače spojení a portálu jízdních řádů. Vylepšený vyhledávač získala také mobilní aplikace PID Lítačka. Ve Středočeském kraji zprovoznila organizace IDSK již druhé infocentrum PID, a to v Kutné Hoře.

V roce 2023 oslavila organizace ROPID již 30 let své existence. Toto významné jubileum doprovázela celá řada akcí pro širokou i odbornou veřejnost a v rámci oslav jsme představili také propagační kampaň Můj čas, která kromě vizuálů znázorňujících hlavní výhody veřejné dopravy přináší do ulic akce ke zpříjemnění každodenního cestování. Na podzim se konala na Palackého náměstí akce Zasněná zastávka, před Vánoci jsme měli Vánoční zastávku na Strossmayerově náměstí. V průběhu roku se konala také celá řada akcí pro veřejnost jako Trolejbusovo-autobusový den v Letňanech, Železniční den ve Vršovicích, den dětí v Braníku nebo Středočeský regionální den PID v Kutné Hoře. Provoz dětského výletního vlaku Cyklohráček byl během letních prázdnin v rámci tzv. Letních výletů do Středočeského kraje oproti roku 2022 zdvojnásoben.

Cestující se mohli setkat s pokračováním oblíbených osvětových videospotů PIDikrůček s Janem Vondráčkem v hlavní roli, který se stal novým hlasem Pražské integrované dopravy pro tramvaje a autobusy. Jeho hlas vystřídal v průběhu roku 2023 Dagmar Hazdrovou v tramvajích i autobusech pražského Dopravního podniku.

Ekonomika, smluvní zajištění a tarif
Ve Středočeském kraji došlo od dubna k úpravám cen jízdného, zejména u krátkodobých jízdenek pro jednotlivou jízdu. U některých jízdenek byla zkrácena jejich časová platnost, naopak byla zastropována cena vícepásmových jednotlivých jízdenek i předplatních kuponů. Zavedeny byly 10měsíční kupony a také přenosné kupony pro firmy. V rámci integrace Čtyřmezí byl systém PID rozšířen o 13. tarifní pásmo.

Úspěšně byli vysoutěženi provozovatelé autobusových linek v celém Středočeském kraji od prosince 2024 na dalších 10 let. Organizace IDSK zahájila činnost vlastní přepravní kontroly pro posílení tarifní kázně ve Středočeském kraji.