Slevy

Stav k 1.4.2022

V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevy jsou určeny pro následující kategorie

Neplatí ve vlacíh PID. Uvedená možnost neplatí ve vlacích PID.

Na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID .

Podmínkou poskytnutí slevy je splnění všech uvedených požadavků na danou tarifní kategorii (viz podrobnosti níže).

Dítě do 6 let

Praha i Region – bezplatná přeprava

Děti do 6 let cestují v celém systému PID bezplatně. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

Dítě od 6 do 10 let

Praha – 0 Kč

Děti od 6 do 10 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč. Nárok se neprokazuje (Neplatí ve vlacíh PID.).

Ve vlacích PID na území Prahy mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Průkaz vydaný školou (žákovský průkaz), jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo průkaz vydaný státní správou, popřípadě i jinou právnickou osobou (ověřenou vydavatelem se jménem, příjmením, fotografií a datem narození)
 2. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 3. Průkaz PID „Dítě 6-15“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud dítě nemůže prokázat nárok (věk) jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – sleva 50 %

Děti od 6 do 10 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné jízdné bez nutnosti prokazovat věk.

Dítě od 10 do 15 let

Praha – 0 Kč

Děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 • Neplatí ve vlacíh PID. Průkaz vydaný školou (žákovský průkaz), jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo průkaz vydaný státní správou, popřípadě i jinou právnickou osobou (ověřenou vydavatelem se jménem, příjmením, fotografií a datem narození)
 • Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 • Průkaz PID „Dítě 6-15“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud dítě nemůže prokázat nárok (věk) jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – sleva 50 %

Děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku.

Junior od 15 do 18 let

Praha – zvýhodněné předplatné

V Praze je poskytována sleva pouze na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“. Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají. Předplatné jízdné lze pořídit k průkazce PID nebo v systému PID Lítačka (více informací).

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Region – sleva 50 %

V regionu mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Žákovský průkaz
 4. Průkaz ISIC
 5. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 6. Průkaz PID „Junior 15-18“
 7. Průkazka vydaná jiným dopravcem (např. In Karta)
 8. Jiný oficiální průkaz vydaným státní správou, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii držitele

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Student od 18 do 26 let

Praha – zvýhodněné předplatné

Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu pouze na předplatném jízdném až do 26 let, pouze za následujících podmínek:

 • Studují na škole akreditované v ČR
 • Jde o denní nebo prezenční formu studia
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (každý akademický rok znovu)

Studentské (žákovské) průkazy

Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS (obsahuje kompatibilní čip s DPP), mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění (AMU)
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)

Stav k 1.4.2022, aktuální seznam spolupracujících škol je vždy uveden v Příloze 7 Tarifu PID.

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Region – sleva 50 %

V Regionu mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Průkaz ISIC
 2. Žákovský průkaz

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Senior od 60 do 65 let

Praha – zvýhodněné jízdné

Senioři od 60 do 65 let mohou jezdit v Praze za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 4. Průkazka PID „Senior 60-65“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není seniorům od 60 do 65 let poskytována žádná sleva na jízdném.

Na mezikrajských linkách po území Libereckého kraje může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID .

Senior od 65 do 70 let

Praha – 0 Kč

Senioři od 65 do 70 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Neplatí ve vlacíh PID. Občanský průkaz
 2. Neplatí ve vlacíh PID. Cestovní pas
 3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 4. Průkazka PID „Senior 65-70“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – sleva 50 %

Senioři od 65 do 70 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží věk např. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Senior od 70 let

Praha – bezplatná přeprava, resp. 0 Kč

Senioři od 70 let v Praze mohou cestovat bezplatně, resp. za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Region – bezplatná přeprava, resp. sleva 50 %

Neplatí ve vlacíh PID. Senioři od 70 let mohou na příměstských autobusových linkách cestovat bezplatně, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

Senioři od 70 let mohou na příměstských vlakových linkách cestovat za zvýhodněné jednotlivé jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

Zvýhodněné předplatní jízdné není definováno!

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Doprovod dítěte do 3 let

Praha – 0 Kč

Neplatí ve vlacíh PID. Osoba doprovázející dítě do 3 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč (kromě vlaků), pokud prokáží nárok (věk dítěte), a to:

 1. Průkaz PID „Dítě do 3 let“
 2. Občanský průkaz dítěte
 3. Cestovní pas dítěte

Pokud doprovod dítětě neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není poskytována žádná sleva na jízdném.

Osoba ZTP a ZTP/P

Praha – bezplatná přeprava

Neplatí ve vlacíh PID. Osoby s českým průkazem ZTP a ZTP/P cestují v Praze bezplatně (kromě vlaků), v případě ZTP/P včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s držitelem českého průkazu.

Region – sleva 75 %, resp. bezplatná přeprava

Držitelé českého průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou v Regionu cestovat za zvláštní zlevněné jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží českým průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Bezplatně se přepravuje průvodce držitele českého průkazu ZTP/P, kterým může být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které držitel českého průkazu ZTP/P potřebuje po dobu přepravy nebo následný pohyb).

Sociálně potřebná osoba

Kdo je sociálně potřebná osoba?

Sociálně potřebná osoba je osoba s pobytem v České republice:

 • poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze
 • osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996

Praha – zvýhodněné jízdné

Sociálně potřebné osoby mohou jezdit v Praze za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok, a to:

 • Průkazka PID pro sociálně potřebné osoby s potvrzením k doložení nároku na slevu
 • Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou slevovou aplikací s potvrzením k doložení nároku na slevu

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není poskytována žádná sleva na jízdném.

Osoba v hmotné nouzi

Kdo je osoba v hmotné nouzi?

Osoba v hmotné nouzi je osoba s pobytem v České republice, která pobírá příspěvek na živobytí z důvodu hmotné nouze.

Praha – zvýhodněné jízdné

Osoby v hmotné nouzi mohou jezdit v Praze za zvýhodněné předplatní jízdné, pokud prokáží nárok, a to:

 • Průkazka PID pro osoby v hmotné nouzi s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR

Kupóny pro osoby v hmotné nouzi jsou vydávány výhradně na pracovišti v budově Centrálního dispečinku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2.

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Zvýhodněné jednotlivé jízdné není definováno!

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není poskytována žádná sleva na jízdném.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.