Slevy

V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevy jsou určeny pro následující kategorie

Podmínkou poskytnutí slevy je splnění všech uvedených požadavků na danou tarifní kategorii (viz podrobnosti níže).

 

Dítě do 6 let

Bezplatná přeprava

Děti do 6 let cestují v celém systému PID zdarma. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

 

Dítě od 6 do 10 let

Praha – bezplatná přeprava

Děti od 6 do 10 let v Praze můžou cestovat bezplatně, pokud prokáží svůj věk. K prokázání věku lze využít:

 1. Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkaz ISIC Scholar, průkazka jiného dopravce)
 2. Průkazku PID „Dítě 6-15“
 3. Čipovou kartu zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou věkovou kategorií
 4. Průkaz PID „Dítě 6-15“
 5. Žákovský průkaz

Pokud dítě nemůže prokázat věk do 10 let jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit zvýhodněnou („poloviční“) jízdenku.

Region – sleva 75 %

Děti od 6 do 10 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné bez nutnosti prokazovat věk.

 

Dítě od 10 do 15 let

Praha – 0 Kč

Děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat bezplatně, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID „Dítě 6-15“

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud dítě neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit jízdenku. Má-li alespoň nějaký potvrzený doklad o věku, může využít zvýhodněnou („poloviční“) jízdenku, jinak plnocennou.

Region – sleva 75 %

Děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku.

 

Junior od 15 do 18 let

Praha – zvýhodněné předplatné

V Praze je poskytována sleva pouze na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“. Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají. Předplatné jízdné lze pořídit k průkazce PID nebo v systému PID Lítačka (více informací).

Region – sleva 75 %

V regionu mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové jízdné). Podmínkou je prokázání věku průkazem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií, potvrzeným vydavatelem průkazu (právnickou osobou).

 1. Občanský průkaz
 2. Pas
 3. Průkaz ISIC
 4. Žákovský průkaz
 5. In Karta
 6. Studijní průkazka potvrzená školou (s fotkou)

 

Student od 18 do 26 let

Praha – zvýhodněné předplatné

Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu pouze na předplatném jízdném až do 26 let, pouze za následujících podmínek:

 • Studují na škole akreditované v ČR
 • Jde o prezenční formu studia
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (každý akademický rok znovu)

Studentské průkazy

Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In-karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS (obsahuje kompatibilní čip s DPP), mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění (AMU)
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)

Stav k 1.9.2018, aktuální seznam spolupracujících škol je vždy uveden v Příloze 7 Tarifu PID.

Region – sleva 75 %

V Regionu mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné, musí ale při přepravní kontrole doložit věk a statut studenta jedním z následujících způsobů

 1. Průkazem ISIC
 2. Žákovským průkazem
 3. Průkazkou PID s potvrzením o studiu
 4. Kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou studentskou slevou a potvrzením o studiu

 

Senior od 60 do 65 let

Praha – zvýhodněné jízdné

Senioři od 60 do 65 let mohou jezdit v Praze za zvýhodněné (poloviční) jízdné, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou věkovou kategorií
 2. Průkazkou PID „Senior 60-65“

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na slevu, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazky PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není seniorům od 60 do 65 let poskytována žádná sleva na jízdném.

 

Senior od 65 do 70 let

Praha – 0 Kč

Senioři od 65 do 70 let cestují v Praze za 0 Kč, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID „Senior 65-70“

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii. Více informací v samostatném článku.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku (při prokázání nároku na slevu pro Seniory od 60 do 70 let stačí jízdenka zvýhodněná).

Region – sleva 75 %

Senioři od 65 do 70 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží věk např. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Senior od 70 let

Bezplatná přeprava (kromě vlaků)

Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém systému PID kromě vlaků (metro, tramvaje, autobusy, lanová dráha, přívozy). K prokázání nároku na bezplatnou přepravu lze využít:

 1. Občanský průkaz země EU
 2. Cestovní pas
 3. Povolení k pobytu

Vlaky v Praze za 0 Kč

V Praze mohou senioři od 70 let cestovat za 0 Kč i vlaky PID, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID „Senior 70+“

Vlaky v Regionu – sleva 75 % pouze na jednotlivém jízdném

Senioři od 70 let mohou na příměstských vlakových linkách cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jednotlivé jízdné, pokud prokáží věk např. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zvýhodněné (čtvrtinové) předplatní jízdné není definováno!

Doprovod dítěte do 3 let (pouze Praha)

Praha – 0 Kč

Osoba doprovázející dítě do 3 let může na všech linkách na území Prahy jezdit zdarma s výjimkou vlaků, pokud prokáže věk dítěte jedním z následujících dokladů

 1. Průkazem PID „Dítě do 3 let“
 2. Občanským průkazem dítěte
 3. Cestovním pasem dítěte

 

Osoba ZTP

Bezplatná přeprava

Osoby s průkazem ZTP a ZTP/P jezdí v celém systému PID bezplatně s výjimkou vlaků, v případě ZTP/P včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s držitelem průkazu.

 

Občan v hmotné nouzi (pouze Praha)

Kdo je občan v hmotné nouzi?

Občan v hmotné nouzi je osoba s trvalým pobytem v České republice:

 • poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze
 • osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996

Nárok na používání zvýhodněných krátkodobých jízdenek:

 • s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu

Nárok na používání zvýhodněných kupónů:

 • s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu
 • s nahranou aplikací na čipové kartě

Praha – zvýhodněné jízdné

Občané v hmotné nouzi mohou jezdit v Praze za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Průkazkou PID pro občana v hmotné nouzi

Poznámka: V Regionu není občanům v hmotné nouzi poskytována žádná sleva na jízdném.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.