Mobilní aplikace PID Lítačka

(všechny krátkodobé i předplatní jízdenky PID pro Prahu a Středočeský kraj snadno zakoupíte v mobilu)

Když byly na počátku léta 2019 osazeny do všech pražských tramvají bezkontaktní terminály, které umožňují si zakoupit trojici základních jízdenek PID, setkalo se to s velkým ohlasem veřejnosti. I média informovala, že Praha konečně umožňuje koupi jízdenek moderním způsobem. Přitom už od srpna 2018 mají všichni Pražané, obyvatelé Středočeského kraje i návštěvníci tohoto regionu možnost si koupit veškerý sortiment jednotlivých jízdenek PID (s platností od 15 minut po 3 dny) v mobilní aplikaci PID Lítačka. Stačí k tomu chytrý mobilní telefon a platební karta (a ani nemusí být bezkontaktní).

Přestože spuštění aplikace PID Lítačka bylo v srpnu 2018 výrazně komunikováno, mnoho cestujících stále tuto možnost nezaregistrovalo. Někteří třeba stále zůstali u SMS jízdenek. Ty ale neplatí ve vlacích a příměstských autobusech a bez české SIM karty je nemohou využít ani turisté. Aplikace PID Lítačka už tato omezení nemá. Může jí využívat Čech i turista, člověk s kontaktní či bezkontaktní platební kartou, ceny jízdenek jsou bez přirážek či poplatků za odeslání SMS a jízdenky platí ve všech prostředcích PID v Praze a na celém území Středočeského kraje.

Pokud aplikaci PID Lítačka ještě nemáte, pojďte si s námi podrobně projít její možnosti a výhody. Průvodce jsme připravili spíše pro ty, kteří si s mobilními aplikacemi zatím moc netykají. Výhody PID Lítačky ale určitě stojí za to si s aplikací poradit.

Co hlavně aplikace PID Lítačka umí?

 • Najde vám nejvhodnější spojení a současně nabídne správnou cenu jízdného.
 • Pokud máte dlouhodobý kupón na nějaké pásmo v PID, při vyhledání ceny za jízdu zohlední tento kupón a nabídne již jen potřebnou doplňkovou jízdenku pro kupónem nepokrytá pásma.
 • Nabízí správu a nákup předplatních časových jízdenek (měsíčních až ročních) pro Prahu i region
 • Nabízí celý sortiment jízdenek PID platných v Praze a Středočeském kraji (jízdenku platnou od 15 minut ve Středočeském kraji až po třídenní jízdenku pro území Prahy).
 • Jízdenky z aplikace nemají žádné omezení platnosti jako SMS jízdenky. Je možné je využít plnohodnotně ve všech prostředcích Pražské integrované dopravy.
 • Aplikaci mohou využít plnohodnotně i zahraniční turisté, neboť je k dispozici i anglická verze.
 • Po uložení vaší platební karty koupíte jízdenku, na kterou jste zvyklí, na dvě kliknutí.
 • Umožňuje nakoupit až 10 jízdenek najednou (vhodné při cestě větší skupiny cestujících).
 • Jízdenky si můžete nakoupit do zásoby a aktivovat je, až když potřebujete.
 • Aktivaci (obdoba označení papírové jízdenky) můžete provést rovnou při koupi jízdenky, nebo si nastavit konkrétní čas, kdy jízdenka začne platit. Třeba dle odjezdu vašeho spoje.
 • Vždy vidíte, jak dlouho vám ještě jízdenka bude platit. Aplikace vás současně upozorní na blížící se konec platnosti vašeho kupónu.

Kde si aplikaci může cestující stáhnout?

Stačí přejít na adresu app.pidlitacka.cz a tam zvolit, jestli si aplikaci chcete stáhnout z Google Play či App Store. K dispozici jsou verze pro obě platformy.

Vyžaduje aplikace registraci a přihlášení?

Nevyžaduje, z hlediska přihlášení či registrace máte ale celkem tři možnosti. Nejvýhodnější je se do mobilní aplikace PID Lítačka přihlásit stejnou e-mailovou adresou a heslem, které používáte při koupi kupónů na webu pidlitacka.cz (první obrázek). To vám zajistí, že i mobilní aplikace bude vždy vědět o tom, jaké kupóny máte zakoupené, bude vám hlídat jejich platnost a současně navrhovat doplňkové jízdné jen pro území, v němž předplacený kupón nemáte.

Pokud si dlouhodobé kupóny nekupujete a tudíž web pidlitacka.cz nepoužíváte, můžete se registrovat poprvé pouze v této mobilní aplikaci a třeba výhledově mít pak tyto údaje k dispozici pro přihlášení i na zmíněném webu (druhý obrázek).

Pokud nechcete zadávat žádné své osobní údaje, můžete většinu funkcí aplikace (včetně koupě jednotlivého jízdného) používat i bez registrace a přihlašování. Některé možnosti pak ale budete postrádat. Aby bylo možné např. zakoupené jízdenky přiřadit k vaší osobě třeba po ztrátě mobilu, v případě nezadávání osobních údajů vám aplikace přiřadí unikátní kód (třetí obrázek).

Základní možnosti hledání spojení

Po přihlášení do aplikace (i bez něho) se dostanete přímo na obrazovku, kde je možné vyhledat jakékoli spojení Pražskou integrovanou dopravou v rámci Prahy i Středočeského kraje (první obrázek).

Výchozí zastávku nemusíte přímo napsat, ale po kliknutí do příslušné kolonky ji můžete najít v mapě, přičemž vám může pomoci sledování vaší polohy, takže hledáte ve vašem bezprostředním okolí. V mapě můžete najít i cílovou zastávku (druhý obrázek). Spojení, která jste již hledali, se ukládají pod záložku historie, případně si některá můžete vložit do spojení oblíbených (třetí obrázek). Budoucí vyhledávání je pak snadnější.

Rozšířené možnosti hledání spojení

V základu je nastaveno hledání v aktuálním čase (kolonka Odjezd nyní). Čas je ale možné po kliknutí na tento text snadno změnit a současně nastavit, zda v daný okamžik požadujete cestu začít, nebo již dorazit do cíle (první obrázek).

Po kliknutí na kolonku Rozšířené máte možnost výrazně zpřesnit parametry vyhledávání vašeho spojení. Z hlediska přestupů můžete nastavit jejich maximální přijatelný počet a také jejich rychlost (druhý obrázek). Normální přestup zohledňuje běžnou chůzi, rychlejší přestup vám umožňuje stihnout spoj, k němuž už je třeba někdy popoběhnout, nastavený pomalejší přestup pak bere v úvahu hůře pohyblivé cestující. Pro ty slouží i nastavení nízkopodlažních spojů (zejména v povrchové dopravě) a bezbariérových spojení (se zohledněním např. přístupů do metra).

Samozřejmostí je zadání, přes jakou zastávku chcete na daném spojení jet. Při tom lze také nastavit, jakými druhy PID si přejete cestovat (třetí obrázek). Pokud třeba nemáte rádi metro, můžete jej z vyhledávání vyloučit.

Výsledek hledání a nabídka jízdenky

Pro jedno zadání spojení můžete získat tři varianty výsledku. Záleží na dalším nastavení aplikace.

Aplikaci můžete používat čistě pro vyhledávání spojení a jízdenky v ní nekupovat, pak dostanete nabídku pouze s vyhledanými spojeními bez ceny jízdného (první obrázek).

Pokud jezdíte jen na jednotlivé jízdenky, aplikace vám nabídne ke koupi správnou jízdenku pro celou vámi vybranou cestu (v našem případě pro 6 pásem P+P+0+B+1+2 za 46 Kč, druhý obrázek).

Většina cestujících ale mívá nějaký předplacený kupón. Aplikace o něm ví automaticky (pokud se do ní přihlásíte stejně jako na webu pidlitacka.cz) a podle toho vám nabídne odpovídající jízdenku. V našem případě (třetí obrázek) aplikace ví, že máte předplacený kupón na Prahu (tedy pásma P+P+0+B) a tedy pro vaši cestu do pásma 2 postačuje dokoupit jízdenku za 18 Kč (pro 2 pásma 1+2).

Správa předplatních jízdenek (kupónů)

Přihlášeným uživatelům aplikace umožňuje také nákup předplatních časových jízdenek (měsíčních až ročních) na MHD v Praze i na regionální dopravu a vlaky. Pokud se přihlásíte účtem z webu pidlitacka.cz, na kterém již máte nějaké kupóny zakoupené, najdete je automaticky v sekci Jízdenky > Kupóny > Profil (ikona osoby vpravo nahoře). Pokud účet na webu pidlitacka.cz nemáte, můžete si jej v aplikaci vytvořit (viz výše) a zde v aplikaci přidat svou kartu Lítačka. Následně uvidíte v aplikaci i své kupóny.

Aplikace nejen že vám kupóny zobrazí, ale umožní se s nimi i prokázat při přepravní kontrole. Můžete s ní dokonce plně nahradit stávající plastovou kartu Lítačka. Stačí v sekci Jízdenky > Kupóny zaregistrovat aplikaci jako identifikátor a následně v Profilu kupóny na tento identifikátor převést. Od té chvíle se kupóny přesunou pod daný mobilní telefon, že se operace podařila poznáte snadno podle toho, že se vaše časové jízdenky zobrazí v sekci Jízdenky > Kupóny pod QR kódem. Přepravnímu kontrolorovi, řidiči nebo průvodčímu se pak můžete prokázat buď tímto QR kódem nebo přiložením telefonu ke čtečce přes technologii NFC.

Pozor dejte pouze na to, že kupón může být vždy pouze na jednom místě. Přesunutím do telefonu již nemůžete nadále využít původní kartu, na které jste kupón měli před tím, můžete jej však kdykoliv přesunout zpět.

Nákup předplatních jízdenek (kupónů)

Kromě možnosti kupóny spravovat a prokazovat se jimi aplikace nově umožňuje též jejich nákup přímo v aplikaci. Nový kupón si můžete pořídit v sekci Jízdenky > Kupóny.

Kde lze nastavit vlastnictví kupónů, aby aplikace hledala správné jízdenky?

Pokud se do aplikace PID Lítačka přihlásíte přihlašovacími údaji z webu pidlitacka.cz, nebo jste kupón kupovali přímo v aplikaci, máte situaci velmi usnadněnou. Aplikace bude již vždy vědět, jaký kupón máte zakoupený. V sekci Více, Můj účet a Nastavení pak stačí nastavit Způsob doporučování do podoby Podle platných kupónů (první obrázek).

Pokud si doporučování cen jízdného nepřejete a chcete jen vyhledávat spojení, nastavíte zde Vypnuto.

Aplikace však nediskriminuje ani ty, kteří nemají elektronický kupón, ale rádi si v předprodeji kupují k průkazce kupón papírový. Pásma, která máte zakoupená, si pak můžete nastavit v kolonce Zadat ručně. Nejprve zadáte tarifní kategorii (druhý obrázek) a pak vyberete pásma (třetí obrázek). Pak vám aplikace bude k papírovému kupónu nabízet doplňkové jízdenky zcela stejně jako k jízdnému elektronickému.

Co lze ještě najít v sekci Můj účet?

Kolonka Profil zobrazuje vaše osobní údaje (převzaté z webu pidlitacka.cz, případě vámi samostatně zadané přímo v aplikaci).

Kolonka Kupóny zobrazuje při provázanosti na web pidlitacka.cz vámi aktuálně zakoupené kupóny, včetně zbývající doby jejich platnosti i platnosti jejich nosiče (první obrázek). Tyto kupóny nyní nelze předkládat při kontrole jízdného, v aplikaci slouží zatím jen k návrhu doplňkového jízdného. V závěru roku 2019 však již bude možné kupóny v aplikaci kupovat stejně jako nyní jednotlivé jízdenky a také se jimi plnohodnotně prokazovat.

Kolonka Nastavení obsahuje kromě volby Doporučování jízdenek i řadu notifikačních položek. Můžete si např. nastavit automatické zasílání daňových dokladů po provedených nákupech jízdného (druhý obrázek).

Další upozornění můžete dostávat ve vztahu ke konci platnosti jízdenky (třeba třídenní), kupónu, či nosiče (identifikátoru), k němuž máte kupón přiřazen. Jde o stejné informace, které si můžete nastavit i se směrováním do e-mailu či SMS na webu pidlitacka.cz. Notifikaci umí aplikace poslat i před koncem nároku na slevu, nebo hlídá, aby cestující dostával informace o mimořádných situacích a výlukách v provozu PID (třetí obrázek).

Jak vybrat jízdenku?

Koupě jízdenky může proběhnout dvěma způsoby. Buď vám správnou jízdenku vybere v rámci vyhledávání spojení samotná aplikace a pak již stačí pouze kliknout na zelené okno Koupit jízdenku – 18 CZK (první obrázek) a přejít k volbě možností aktivace (zahájení platnosti) jízdenky.

Jízdenku podle svých představ si můžete vybrat i sami po kliknutí na sekci Jízdenky na dolní liště aplikace (druhý obrázek). Kliknutí na zelené okno Koupit jízdenku zde rozbalí nabídku všech jízdenek PID pro Prahu i Středočeský kraj, ze které si můžete vybrat. Jako primární se objeví základní jízdenky pro Prahu (třetí obrázek). Na dalších obrázcích je další výběr jízdenek, včetně zlevněných, či celosíťových. Jízdenku, kterou si kupujete často, si můžete kliknutím na hvězdičku vedle vložit do oblíbených.

Aktivace (zahájení platnosti) jízdenky – wifi či data potřebná jen při aktivaci

Po kliknutí na vybranou jízdenku máte možnost zvolit, kolikrát si ji koupíte (první obrázek). Můžete si zakoupit jízdenky do zásoby jen pro sebe, zakoupené jízdenky poslat někomu jinému (ten ale musí mít nainstalovanou tuto aplikaci), nebo můžete pořídit najednou až 10 jízdenek, pokud třeba cestujete společně jako velká skupina. Vůbec nevadí, když všechny jízdenky pro skupinu má v mobilu jen jeden člověk, jen musíte pak všichni stále cestovat společně.

Důležitou volbou je nastavení aktivace (zahájení platnosti) jízdenky. V aplikaci máte tři možnosti řešení (druhý obrázek). Pokud si kupujete jízdenky do zásoby, abyste je měli připravené na nějakou budoucí cestu, zvolíte v kolonce Možnosti aktivace volbu Později ručně. Zakoupená jízdenka se vám pak uloží do zásobníku pro pozdější užití a nic jiného se s ní neděje. Pozor na tuto volbu, koupení jízdenky tímto způsobem neznamená, že na ni můžete po zakoupení jet. Bez aktivace je to jen něco jako připravená papírová „neoznačená“ jízdenka schovaná v peněžence.

Pokud chcete na jízdenku, kterou si kupujete, ihned cestovat, v kolonce Možnosti aktivace vyberete volbu Ihned po nákupu. Takto zakoupená jízdenka začne platit 2 minuty po okamžiku zakoupení. Tj. nejpozději ji kupujte 2 minuty před odjezdem vašeho spoje nebo 2 minuty před vstupem do přepravního prostoru metra. Je to sice trošku nepříjemné, ale dvouminutová prodleva je nastavena proto, aby cestující s mobilem nečekal ve voze PID s připravenou neaktivovanou jízdenkou až na nástup revizora, a až pak by si ji bleskově aktivoval.

V kolonce Možnosti aktivace je možné si i nastavit začátek platnosti na budoucí konkrétní čas (volba Na určitý čas). Pokud na vlak obvykle běžíte a nestíháte to do pokladny či k automatu, tak si dvě hodiny předem koupíte jízdenku se začátkem platnosti přesně v době odjezdu vašeho spoje. Pozor, tato předaktivace je ale již nevratná, tj. po odkliknutí ji už nejde zrušit. Platnost jízdenky prostě ve vámi nastavený čas začne (vrátit to nelze kvůli skládání těchto jízdních dokladů s dlouhodobými kupóny).

Po zvolení času aktivace se vás aplikace ještě zeptá, pro která pásma budete jízdenku potřebovat. Pokud pásma znáte, jednoduše je zaškrtnete (třetí obrázek), pokud je neznáte, stačí vyplnit výchozí a cílovou zastávku a aplikace si pásma sama odvodí.

Jak zaplatit poprvé a jak pak platit snadno již kdykoliv?

Možnosti platby jsou v aplikaci dvě. Můžete zaplatit platební kartou (kontaktní či bezkontaktní) nebo využít aplikaci Masterpass (volba na prvním obrázku).

Použitý platební nástroj si aplikace umí zapamatovat, takže při dalších platbách už není nutné číslo karty a další údaje vyplňovat (druhý obrázek).

Při platbě kartou se objeví klasická platební brána, kde zadáte údaje o vaší platební kartě a provedete platbu (třetí obrázek). Při první platbě většinou potvrzujete platbu vyplněním kódu v secure aplikaci vaší banky, následně při opakovaných platbách již to ale není nutné a koupě probíhá zrychleně na dvě kliknutí (výběr jízdenky – zakoupení jízdenky).

Jízdenky po aktivaci a jízdenky PŘED PLATNOSTÍ

V seznamu zakoupených jízdenek máte mnoho možností, jak s nimi naložit (první obrázek). Pokud jízdenku aktivujete, seznam zakoupených jízdenek obohatí běžící čas, který odpočítává 2 minuty (nebo tolik, kolik nastavíte) do začátku platnosti konkrétní jízdenky (druhý obrázek).

Už v době, kdy se teprve odpočítává čas do začátku platnosti (jde o tzv. jízdenku PŘED PLATNOSTÍ), je možné jízdenku otevřít a zkontrolovat (třetí obrázek). Jízdenka, kde je ještě červené pole s odpočítáváním do začátku platnosti (třetí obrázek), je pro vaši cestu ale zatím neplatná. Odpočítávání musí skončit, než nastoupíte do vozidla PID nebo do přepravního prostoru metra.

Existují pouze 2 výjimky:

Do příměstských a regionálních autobusů, kde se nastupuje předními dveřmi, můžete nastupovat během dvouminutového odpočítávání před začátkem platnosti jízdenky. Řidič autobusu vám v takovém případě tuto jízdenku uzná jako platnou.

Jízdenku PŘED PLATNOSTÍ vám uzná řidič autobusu či průvodčí ve vlaku také v případě, že jí máte zakoupenou jako doplňkovou k platnému kupónu na nějaké území. Například jedete z Prahy vlakem do Mnichovic (pásmo 2) a máte na Lítačce zakoupený platný kupón pro Prahu (pásma P+P+0+B). Vlak vyjíždí z Prahy v 16:05 a v poslední zastávce na hranici Prahy v Kolovratech je např. v 16:30. Aplikace vám proto sama navrhne (nebo si sami nastavíte) jízdenku pro pásma 1 a 2 za 18 Kč se začátkem platnosti až od času odjezdu z poslední zastávky v Praze, z Kolovrat, tedy od 16:30 hodin. Jízdenku si aktivujete už na Hlavním nádraží a jízdenka pak až do času 16:30 vypadá jako na obrázku 3, tedy odpočítává do začátku platnosti. Pokud vás průvodčí kontroluje ještě na území Prahy, nejprve musíte předložit platný kupón na Prahu a k němu přikládáte již nevratně aktivovanou doplňkovou jízdenku na další cestu. V takovém případě vám průvodčí jízdenku v této podobě rovněž uzná jako platnou. V jiných případech nikoliv.

Podoba platné jízdenky a její kontrola

Platná jízdenka ukazuje vždy aktuální čas, čas zahájení platnosti, dobu platnosti a čas vypršení platnosti. Je zobrazena tarifní kategorie i pásma, pro která je jízdenka platná. Pro kontrolu je určený originální kód jízdenky, QR kód a proměnlivý obrazec vlevo vedle QR kódu.

Při aktivaci jakékoli jízdenky je nutné mít k dispozici datové připojení, protože každá jízdenka se jako originál v rámci aktivace odesílá do jízdenkového serveru. Pokud očekáváte, že v době odjezdu nebudete mít datové připojení, je možné aktivaci provést doma či v nějaké restauraci s wifi a při ní nastavit platnost až od času odjezdu. Aktivace proběhne ihned, platnost jízdenky však začne, až když potřebujete. Po aktivaci jízdenky už po celou dobu její platnosti datové připojení vašeho mobilu potřebné není.

Velice podobně budou od konce roku 2019 vypadat i kupóny, které bude možné kupovat i kontrolovat stejně jako nyní jednotlivé jízdenky.

Mapy, trasy, odjezdy a parkoviště v aplikaci PID Lítačka

Hledání spojení a koupě jízdného nejsou jedinými částmi aplikace PID Lítačka. V sekci Mapy jsou zobrazeny všechny zastávky, prodejní místa či parkoviště P+R i některá další.

K jednotlivým zastávkám lze zobrazit odjezdy spojů (zatím dle JŘ, na začátku roku 2020 budou doufáme k dispozici i aktuální zpoždění). Dále je možné prohlížet seznam zastávek na linkách nebo si konkrétní trasu linky zobrazit v mapě.

Další obsah aplikace PID Lítačka

Aplikace poskytuje i informace o výlukách a mimořádnostech (včetně možností si nastavit zasílání upozornění na nové). Hůře pohybliví cestující mohou mít vždy informaci o stavu bezbariérových zařízení ve stanicích metra. Turisté pak aplikaci mohou využívat po přepnutí do anglického jazyka.  

K dispozici jsou ke stažení i dopravní schémata PID, plánky přestupních uzlů, nebo aktuální informace o dění v Pražské integrované dopravě.