Přeprava zavazadel a psů

Stav k 1.4.2023

Podmínky pro přepravu zavazadel se liší na území Prahy, v Regionu a ve vlacích PID.

 • Na linkách metra, tramvají, autobusů, trolejbusů, na lanové dráze na Petřín a na přívozech platí Smluvní přepravní podmínky PID.
 • Ve vlacích PID platí smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců.
 • Na mezikrajských linkách na území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID.
Zavazadlo Cena
Praha Region Vlaky PID
Dětský kočárek s dítětem 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dětský kočárek bez dítěte 20 Kč 20 Kč *
Pes bez schrány 0 Kč 20 Kč 20 Kč*
Malé zavazadlo (max 25×45×70 cm) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Malé zvíře ve schráně (max 25×45×70 cm) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Velké zavazadlo nebo zvíře ve schráně 20 Kč 20 Kč *
Lyže včetně lyžařských holí (v obalu, max. 2 páry) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Snowboard 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Nákupní taška na kolečkách 0 Kč 0 Kč 0 Kč*

* Dle tarifu železničního dopravce

Cenu 20 Kč za zavazadlo uhradíte pomocí 20korunové jízdenky (zvýhodněné pro jednotlivou jízdu platné v pásmech P, 0, B (Praha) – více informací…). Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, maximálně však 180 minut.

Pokud je cestující vlastníkem jízdenky platné jeden a více dní, může přepravit jedno zavazadlo (psa) podléhající placení zdarma (s výjimkou vlaků PID a jízdního kola v cyklobusu).

Přeprava psů

Pes bez schrány může být přepravován, pouze má-li bezpečně nasazený náhubek a je-li držen na vodítku na krátko.

Praha (kromě vlaků)

Cestující s platným jízdním dokladem PID v Praze (pásma P, 0 a B) může přepravit psa zdarma s výjimkou vlaků PID. Přeprava psa ve vlaku stojí 20 Kč, pokud se cestující přepravuje na jízdní doklad PID.

Region (a vlaky v Praze)

Je-li pes umístěn v uzavřené schráně do rozměru 25×45×70 cm, přepravuje se zdarma. Zdarma lze přepravovat psa také pokud má cestující platnou předplatní jízdenku nebo krátkodobou jízdenku s platností 24 hodin (neplatí ve vlacích).

Jednorázové přepravné za psa ve schráně větší než 25×45×70 cm nebo beze schrány je 20 Kč. Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 180 minut.

Ve vlacích PID může být výše uvedené přepravné použito pouze, pokud se na jízdní doklad PID přepravuje i cestující (není možné kombinovat toto přepravné za psa s vlakovou jízdenkou). Za psa lze ve vlacích vždy zaplatit i podle tarifu vlakového dopravce (jízdenkou zakoupenou na pokladně nebo ve vlaku).

Na mezikrajských linkách po území Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID.

Přeprava ostatních živých zvířat

Z ostatních živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných schránách s nepropustným dnem. Z hlediska přepravného pro schránu se zvířetem platí stejné podmínky jako pro ostatní zavazadla, tzn. pokud její rozměry nepřekračují 25×45×70 cm, přepravuje se zdarma, jinak za 20 Kč.

Přeprava jízdních kol

Jízdní kola lze při splnění podmínek přepravovat v metru, vlacích, tramvajích (pouze ve stanovených traťových úsecích), na přívozech a lanové dráze na Petřín. Více informací naleznete v článku Cyklisté v PID.

Na mezikrajských linkách na území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID.

Jízdní kolo se též rozumí elektrické jízdní kolo, koloběžka nebo podobné vozidlo s pomocným elektrickým pohonem blízké konstrukcí a hmotností jízdnímu kolu přesahující svými rozměry rámec povolené přepravy zavazadel.

Podmínky pro přepravu jízdních kol se vztahují i na jednokolová jízdní kola (monokolo) přesahující svými rozměry rámec povolené přepravy zavazadel. Jednokolová jízdní kola a koloběžky však nelze přepravovat na speciálních nosičích na jízdní kola na zadním čele autobusu (z důvodu nemožnosti jejich řádného uchycení).

Co nelze přepravovat?

Níže uvedené informace se nevztahují na vlaky PID, kde jsou podmínky mírně odlišné (určující jsou smluvní přepravní podmínky dopravce).

 • Věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy.
 • Nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat.
 • Věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo.
 • Jízdní kola (neplatí za stanovených podmínek pro metro, tramvaje, lanovou dráhu na Petřín, plavidla, vlaky a cyklobusy) – viz článek Cyklisté v PID.
 • Věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž.
 • Zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň (pro zbraně příslušníků armády nebo policie platí zvláštní předpisy).
 • Předmět, jehož rozměry přesahují 50×60×80 cm nebo předmět tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 25 cm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 150×150×10 cm, i když přesahují jeden z uvedených rozměrů; výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro invalidy, jeden nebo dva páry lyží s holemi v jednom obalu.
 • Jakékoli motorové vozidlo včetně jízdních kol, koloběžek apod. s pomocným spalovacím motorkem.

Stanovené rozměry může v jednom rozměru překročit hudební nástroj včetně jeho obalu, složené skládací jízdní kolo nebo složená skládací koloběžka, dětské odrážedlo, dětská tříkolka, dětská koloběžka a dětské kolo odpovídajících rozměrů, které jsou určeny pro dítě do 6 let věku. Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.