Přeprava zavazadel a psů

Podmínky pro přepravu zavazadel se liší na území Prahy, v Regionu a ve vlacích PID.

  • Na linkách metra, tramvají, autobusů, na lanové dráze a na přívozech platí smluvní přepravní podmínky PID
  • Ve vlacích PID platí smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců
Zavazadlo Cena
Praha Region Vlaky
Dětský kočárek s dítětem 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Pes bez schrány 0 Kč 16 Kč 16 Kč*
Malé zavazadlo (max 25×45×70 cm) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Malé zvíře ve schráně (max 25×45×70 cm) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Velké zavazadlo nebo zvíře ve schráně 16 Kč 16 Kč *
Lyže včetně lyžařských holí (v obalu, max 2 páry) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Snowboard 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Nákupní taška na kolečkách 0 Kč 0 Kč 0 Kč*

* Dle tarifu železničního dopravce

Cenu 16 Kč za zavazadlo uhradíte pomocí 16korunové jízdenky. Lze ji zakoupit stejně jako zvýhodněnou jízdenku pro Prahu (4 pásma). (více informací…) Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, maximálně však 300 minut.

Pokud je cestující vlastníkem jízdenky platné 1 a více dní, může přepravit jedno zavazadlo (psa) podléhající placení zdarma (s výjimkou vlaků PID a jízdního kola v cyklobusu).

Přeprava psů

Pes bez schrány může být přepravován, pouze má-li bezpečný náhubek a je-li držen na vodítku na krátko.

Praha (kromě vlaků)

Cestující s platným jízdním dokladem PID v Praze (pásma P, 0 a B) může přepravit psa zdarma s výjimkou vlaků PID. Přeprava psa ve vlaku stojí 16 Kč, pokud se cestující přepravuje na doklad PID.

Region (a vlaky v Praze)

Je-li pes umístěn v uzavřené schráně do rozměru 25×45×70 cm, přepravuje se zdarma. Zdarma lze přepravovat psa také pokud má cestující platnou předplatní jízdenku nebo krátkodobou jízdenku s platností 24 hodin (neplatí ve vlacích).

Jednorázové přepravné za psa ve schráně větší než 25×45×70 cm nebo beze schrány je 16 Kč. Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut.

Ve vlacích PID může být výše uvedené přepravné použito pouze, pokud se na jízdní doklad PID přepravuje i cestující (není možné kombinovat toto přepravné za psa s vlakovou jízdenkou). Za psa lze ve vlacích vždy zaplatit i podle tarifu vlakového dopravce (jízdenkou zakoupenou na pokladně nebo ve vlaku).

Přeprava ostatních živých zvířat

Z ostatních živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných schránách s nepropustným dnem. Z hlediska přepravného pro schránu se zvířetem platí stejné podmínky jako pro ostatní zavazadla, tzn. pokud její rozměry nepřekračují 25×45×70 cm, přepravuje se zdarma, jinak za 16 Kč.

Přeprava jízdních kol

Jízdní kola lze při splnění podmínek přepravovat v metru, vlacích, na vybraných tramvajových linkách, na přívozech a lanové dráze. Více informací naleznete v článku Cyklisté v PID.

Co nelze přepravovat?

Níže uvedené informace se nevztahují na vlaky PID, kde jsou podmínky mírně odlišné (určující jsou smluvní přepravní podmínky dopravce).

  • Věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy;
  • Nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat;
  • Věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo;
  • Jízdní kola (neplatí za stanovených podmínek pro metro, tramvaje, lanovou dráhu, plavidla, vlaky a cyklobusy) – viz článek Cyklisté v PID
  • Věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž;
  • Zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň (pro zbraně příslušníků armády nebo policie platí zvláštní předpisy);
  • Předmět, jehož rozměry přesahují 50×60×80 cm nebo předmět tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 25 cm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 150×150×10 cm, i když přesahují jeden z uvedených rozměrů; výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro invalidy, jeden nebo dva páry lyží s holemi v jednom obalu;
  • Jakékoli motorové vozidlo včetně jízdních kol, koloběžek apod. s pomocným motorkem (neplatí pro elektrické vozíky nebo jiné elektrické kompenzační pomůcky pro invalidy).

Stanovené rozměry může v jednom rozměru překročit hudební nástroj včetně jeho obalu, sbalené skládací jízdní kolo, dětské odrážedlo nebo dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku. Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.