Dopravní plán HMP

Organizace ROPID zpracovala pro Prahu plán dopravní obslužnosti – Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2021 až 2025.

Dopravní plán (plán dopravní obslužnosti) je koncepční dokument, který musí podle Zákona č. 194/2010 Sb. pořizovat každý kraj (Praha má také statut kraje). Úkolem dokumentu je shrnout zásady koncepce rozvoje a fungování dopravního systému PID na území hl. m. Prahy včetně vazeb se Středočeským krajem, představit je obyvatelům a uživatelům dopravního systému a podložit prováděná dopravní opatření – zejména ta, která vytvářejí konkrétní požadavky na rozvoj infrastruktury (modernizace železničních tratí, stavba nových zastávek, rozvoj preferenčních opatření atp.). Tento Dopravní plán také zahrnuje opatření, která sledují koncepční cíle zakotvené v nedávno přijatých nebo připravovaných dokumentech (Pařížská dohoda, Dopravní politika jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí ad.).

Dopravní plán připravuje ROPID s platností pouze pro území Prahy, ačkoliv systém PID pokrývá i velkou část Středočeského kraje. Důvodem je, že Středočeský kraj má aktuálně svůj plán dopravní obslužnosti platný do roku 2020, ke stažení je zde: http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/dopravni-plan.

Ke stažení:

Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2021 až 2025

Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2021 až 2025 (aktualizace říjen 2022)