Dopravní plán HMP

ROPID aktuálně připravuje pro Prahu plán dopravní obslužnosti – Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022.

Dopravní plán (plán dopravní obslužnosti) je koncepční dokument, který musí podle Zákona č. 194/2010 Sb. pořizovat každý kraj (Praha má také statut kraje). Úkolem dokumentu je shrnout zásady koncepce rozvoje a fungování dopravního systému PID na území hl. m. Prahy včetně vazeb se Středočeským krajem, představit je obyvatelům a uživatelům dopravního systému a podložit prováděná dopravní opatření – zejména ta, která vytvářejí konkrétní požadavky na rozvoj infrastruktury (modernizace železničních tratí, stavba nových zastávek, rozvoj preferenčních opatření atp.). Tento Dopravní plán bude také zahrnovat opatření, která sledují koncepční cíle zakotvené v nedávno přijatých nebo připravovaných dokumentech (Pařížská dohoda, Dopravní politika jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí ad.).

Dopravní plán připravuje ROPID s platností pouze pro území Prahy, ačkoliv systém PID pokrývá i velkou část Středočeského kraje. Důvodem je, že Středočeský kraj má aktuálně svůj plán dopravní obslužnosti platný do roku 2020, ke stažení je zde: http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/dopravni-plan.

Nový Dopravní plán hlavního města Prahy bude po schválení Radou hlavního města Prahy uveřejněn na webu PID.