Tarifní pásma PID

Stav k 10. 12. 2023

Pražská integrovaná doprava je rozdělena pro potřeby Tarifu PID na jednotlivá tarifní pásma. V Praze se nacházejí tarifní pásma P, 0 a B, ve Středočeském kraji (dále též „Regionu“) jsou tarifní pásma číslována od 1 výše a tvoří soustředné pomyslné „mezikruží“ kolem Prahy.

Pokud se pohybujete pouze na území Prahy, stačí považovat Prahu za ucelenou tarifní oblast a víc nemusíte řešit (platí zde jednotlivé i předplatní jízdní doklady pro Prahu).

Pásmování Prahy je však důležité v případě cestování mezi Prahou a Regionem, tedy při využití příměstských autobusových linek 300 až 415 nebo vlakových linek jedoucích z nebo do Prahy. Příměstské autobusové linky jsou zařazeny do tzv. dojezdových pásem (pásma B a 0), zatímco všechny linky MHD (metro, tramvaje, městské autobusy a trolejbusy, lanovka na Petřín a přívozy) patří do dvojpásma P. Pásmo P se s pásmy B a 0 územně překrývá na zastávkách obsluhovaných městskými i příměstskými linkami (např. stanice metra Zličín je v pásmu P, pro příměstské linky je ale stejná zastávka v pásmu B). U vlaků jsou stanice v Praze zařazeny v pásmech P (centrum) nebo 0 (širší centrum) nebo B (okraj).

Každý jízdní doklad platí pro počet pásem na něm uvedených, jednotlivá pásma na sebe musí vždy navazovat! Tarifní pásma PID na sebe navazují v tomto pořadí: P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nebo 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P. Například třípásmová jízdenka platí pro pásma 2, 3, 4; v žádném případě neplatí zároveň pro pásma 1, 3 a 5!

Zařazení zastávek do tarifních pásem PID na každé lince je vždy dáno jejím jízdním řádem.

Tarifní pásma na území Prahy (dvojpásmo P a pásma 0 a B)

  • Do pásma P jsou zařazeny všechny linky metra, tramvají, městských autobusů a trolejbusů, přívozů a lanová dráha na Petřín a vybrané železniční stanice a zastávky v centru Prahy. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je počítáno jako dvě tarifní pásma).
  • Do pásma 0 jsou zařazeny dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v širší oblasti okolo centra Prahy.
  • Do pásma B jsou zařazeny úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v okrajových částech Prahy.

 

Tarifní pásma v Praze

 Tarifní pásma ve Středočeském kraji (pásma 1 až 13)

  • Do jednotlivých vnějších pásem (1 až 13) jsou zařazeny jednotlivé stanice a zastávky příměstských autobusových linek PID a vlaků zařazených do PID. Příslušnost stanice nebo zastávky k tarifnímu pásmu je vždy dána jízdním řádem konkrétní linky.

Časté dotazy:

Proč je pásmo P bráno jako dvojité?

Pásmo P je největší v rámci Pražské integrované dopravy, navíc cestující zde může využít nejlepší nabídku služeb systému Pražské integrované dopravy. Ve vnějších pásmech (1 až 13) může cestující využívat „pouze“ vlakové spoje nebo autobusy. V pásmu P je to kromě dvou zmiňovaných druhů dopravy ještě metro, tramvaje a rozsáhlá síť autobusových linek doplněná o lanovku na Petřín a přívozy.

Může se stát, že je zastávka pro jednu linku v pásmu B nebo 0, a pro druhou v pásmu P?

Ano, to je princip pásmování na území Prahy. Není provedeno územně (na mapě se nedají vyznačit hranice), ale vztahuje se na jednotlivé linky. Například pro příměstskou linku je konečná zastávka na území Prahy v pásmu 0 nebo B, ale pro souběžnou městskou linku je tatáž zastávka v pásmu P. Rozdíl v pásmech může být v některých zastávkách výjimečně i pro jednotlivé linky.

Za Prahou je pásmování zpravidla územní. V některých případech může být zastávka zařazena současně do více tarifních pásem, v tom případě se cestující řídí pro něj výhodnějším pásmem. Rozdíl v pásmech může být v některých zastávkách výjimečně i pro jednotlivé linky.

Jednotlivé jízdné v Praze a v Regionu

Základní informace

Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu jsou jízdenky platné zpravidla pro jednu cestu včetně přestupů na všech linkách PID (s výjimkou linky AE a lanové dráhy na Petřín), tato cesta může být v rámci časové platnosti i zpáteční. V systému Pražské integrované dopravy je její platnost omezena pásmově a časově, cestující na ni může cestovat ve vymezeném počtu pásem a ve stanoveném čase. Za tento typ jízdenek je v systému Pražské integrované dopravy považována jízdenka maximálně na 3 dny. Forma jednotlivých (krátkodobých) jízdenek může být papírová nebo elektronická (aplikace PID Lítačka nebo SMS jízdenka).

Pokud chcete cestovat v Praze na jednotlivé (krátkodobé) jízdné, vybíráte si ze dvou možností, které se odlišují dobou platnosti. Jízdenka na 30 minut stojí 30 korun, jízdenka na 90 minut 40 Kč. Obě jízdenky platí ve všech druzích dopravy, kromě lanové dráhy na Petřín a linky AE, kde tyto jízdenky neplatí, a s výjimkou SMS jízdenky,  a je s nimi možné neomezeně přestupovat.
Při cestování v Regionu nebo i při cestování z Prahy do regionu rozhoduje, kolik pásem projedete a jak dlouho bude cesta trvat.

 

Příklad výpočtu cen

 

Kde platí jednotlivé (krátkodobé) jízdenky?

S výjimkou krátkodobých jízdenek za 20, 120 a 330 Kč (a jejich případných ekvivalentů ve zvýhodněné hodnotě) platí všechny ostatní jízdenky ve všech pásmech Pražské integrované dopravy. Jízdenka za 20 Kč platí pouze ve vnějších pásmech (1 až 13). Naopak jízdenky za 120 a 330 Kč platí pouze v pásmech P, 0 a B.

Na mezikrajských linkách a ve vlacích PID nelze jízdní doklady PID použít pro vnitrokrajské cesty po území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Na lanové dráze na Petřín platí z jednotlivých (krátkodobých) jízdnek pouze jízdenky za 120 a 330 Kč, jinak má lanová dráha na Petřín samostatnou nepřestupní jízdenku za 60 Kč. Na lince AE platí speciální jízdné.

Upozornění: SMS jízdenky platí jen v pásmu P a ve vlacích PID neplatí ani v pásmu P.

Označení jízdenek

Krátkodobé jízdenky se označují při prvním vstupu do vozidla/plavidla (tramvaj, autobus, přívoz) nebo do přepravního prostoru stanice/zastávky (metro, lanovka) nebo před nástupem do vlaku ve stanici/zastávce nebo vyjímečně ve vlaku vsunutím do otvoru označovače tak, aby označení bylo provedeno na místě jízdenky k tomu určeném, nebo za daných podmínek u vlakové čety. Při přestupu se jízdenka znovu neoznačuje, dalším označením se stává jízdenka neplatnou! Při nákupu jízdenek u řidiče příměstských autobusů se tyto jízdenky již dále neoznačují.

Přestupnost jízdenek

Veškeré jízdenky jsou v systému Pražské integrované dopravy přestupní (v rámci své časové a pásmové platnosti). Neplatí pro jízdenku na lanovou dráhu na Petřín a pro jízdenky na linku AE.

Časová platnost

Časová platnost je vždy uvedena na jízdence a počítá se od označení jízdenky (výjimka viz níže). Přesná časová platnost (od – do) SMS jízdenky je uvedena v SMS zprávě. Po uplynutí časové platnosti je jízdenka neplatná!

Možnost posunutí časové a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky (kombinace s předplatní jízdenkou pro Prahu)

Pokud vyrážíte do Regionu (vnějších pásem) a máte předplatní jízdenku pro Prahu, můžete ji výhodně kombinovat s jednotlivou (krátkodobou) jízdenkou pro vnější pásma (1 až 13). Při zakoupení jízdenky u řidiče příměstského autobusu, nebo při označení předem zakoupené jízdenky v nástupní vlakové stanici v Praze, se aplikuje časový a pásmový posun platnosti této jízdenky. Čas a pásmo se počítá až od poslední stanice/zastávky v Praze a tudíž neplatíte za území Prahy dvakrát.

Příklad: Chci vyrazit na výlet do Kostelce nad Černými lesy, který leží ve 3. pásmu. Jelikož nastupuji v Praze v pásmu 0, potřeboval bych normálně pětipásmovou jízdenku za 50 Kč (pro pásma 0, B, 1, 2, 3) platnou 90 minut. Protože ale vlastním předplatní (dlouhodobou) jízdenku pro Prahu, mohu si zakoupit pouze třípásmovou jízdenku za 30 Kč (pro pásma 1, 2, 3) platnou 30 minut, neboť pražská pásma (0, B) již mám předplacena. Musím však řidiči autobusu předložit předplatní jízdenku pro Prahu ke kontrole! Je třeba také dbát i časové platnosti, délka cesty od hranice Prahy nesmí překročit časovou platnost jízdenky!

Mohu zvolit ještě jednu možnost – zakoupit si třípásmovou jízdenku v předprodeji a označit si ji až v okamžiku změny tarifního pásma z 0 nebo B na 1.

 

Předplatné jízdné v Praze a v Regionu

Základní informace

V systému Pražské integrované dopravy (PID) jsou nejkratší dlouhodobé jízdenky na jeden měsíc (resp. 30 dní), nejdelší na jeden rok (resp. 365 dní). Cestující si sám volí začátek platnosti jízdenky. Již neplatí dříve zažité, že měsíční jízdenka platila pouze od prvního kalendářního dne v měsíci (či období) do posledního. V současnosti si můžete zakoupit jízdenku například od 21. července do 20. srpna. V drtivé většině případů jsou nahrávány v elektronické podobě na kartě nebo existují i v papírové formě. Je možné jejich vydání na jméno uživatele nebo jako přenosné jízdenky, které může v průběhu platnosti používat více cestujících (avšak nikoliv současně).

Pro území Prahy je možné si koupit jízdenky na 1 měsíc, 3 měsíce nebo 1 rok. Pro cestování ve vnějších tarifních pásmech (v Regionu) jsou k dispozici jízdenky s platností 1 nebo 3 měsíce nebo 1 rok, alternativně lze zakoupit také jízdenky v papírové podobě na 30 nebo 90 nebo 365 dní nebo 10měsíční. Kupony pro vnější tarifní pásma se dají libovolně kombinovat s kuponem pro území Prahy. Kupony pro vnější pásma je možné získat také v papírové podobě. Začátek časové platnosti kuponů může být různý podle potřeb cestujícího. Pro pravidelné cestování z Regionu do okrajových částí Prahy není nutné dokupovat kupon pro celou Prahu a je možné si předplatit pouze tarifní pásmo 0 (obsahuje pásma 0 i B), které pokrývá dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vlaků v Praze.

Na mezikrajských linkách a ve vlacích PID nelze jízdní doklady PID použít pro vnitrokrajské cesty po území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Upozornění: Pro všechny věkové kategorie nejsou k dispozici všechny typy dlouhodobých jízdenek!

tarif-predplatne

Přenosné jízdenky

U dlouhodobých jízdenek můžete také zvolit variantu přenosných jízdenek, která je o něco dražší, ale její používání není vázáno na konkrétní osobu. Jeden den na ní jezdí třeba manžel, druhý den manželka a třetí jedno z dětí. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující. Přenosné jízdenky jsou výhodné také pro firmy, při služebních cestách zaměstnanců.

Předplatné je výhodné

Využíváte k přepravě do práce, do školy či za zábavou městskou hromadnou dopravu v Praze alespoň 10 dní v měsíci? Potom se vám vyplatí předplatné.

Příklad: 10 dní = 20 cest, tj. 20 × 40 = 800 Kč, zatímco cena měsíční jízdenky je pouze 550 Kč.

Pokud si každý měsíc koupíte minimálně 14 jízdenek za 40 Kč, už se vám vyplatí zakoupení měsíční předplatní jízdenky pro Prahu, která stojí 550 Kč. Dlouhodobější předplatné je ještě výhodnější. Cena roční jízdenky pro Prahu je 3650 Kč, což vychází na méně než 310 Kč za měsíc. Pokud si kupujete 8 jízdenek za 40 Kč průměrně každý měsíc, vyplatí se vám předplatit si roční jízdné.

 

Další informace:

Ceník krátkodobých jízdenek v Praze
Ceník krátkodobých jízdenek v Regionu
Ceník dlouhodobých jízdenek v Praze
Ceník dlouhodobých jízdenek v Regionu
Prodejní místa předplatních jízdenek
Jak pořídit jízdenku
Pokuty
Schémata tarifních pásem PID
Jízdní řády linek PID

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.