Autobusy

 

Jízdní řády městských autobusů | Jízdní řády příměstských autobusů | Schémata dopravy | Online mapa provozu

 

Autobusová síť v Pražské integrované dopravě zajišťuje funkci především návazné dopravy. Městské autobusy obsluhují hlavní město Praha, příměstské linky poté obce na území Středočeského kraje.

Městské autobusy

Obsluhu zajišťují mezi 5:00 a 24:00. Jedná se o linky číslo 100–299, které mají intervaly ve špičce většinou 10–20 minut. Vybrané autobusové linky, které spojují významnější terminály a frekventovaná místa, mají intervaly zkrácené (ve špičkách na 6–8 minut) a provoz zajišťují kapacitnější kloubové vozy. V ostatních obdobích jsou intervaly většinou 15–30 minut. Na těchto linkách je možný nástup i výstup všemi dveřmi autobusu.

Důležité odkazy:

Příměstské autobusy

Tyto linky spojují Prahu a obce ve Středočeském kraji. Linky mají číselné označení 300–899. Na těchto linkách je možný nástup pouze předními dveřmi s nutností předložit řidiči platný jízdní doklad PID, případně si jízdenku zakoupit přímo u řidiče. Pouze na území Prahy ve směru do centra je možný nástup do těchto linek všemi dveřmi.

Tarifní pásma PID

Důležité odkazy:

Noční autobusy

V nočních hodinách od 0:00 do 4:30 je zajištěna obsluha na území Prahy v intervalu 30-60 minut autobusovými linkami 901–917. Příměstské noční linky 951–960 zajíždějí také do vybraných obcí Středočeského kraje. Více informací přinášíme na stránkách noční dopravy v PID. Jízdní řády nočních linek naleznete na portálu jízdních řádů.

Schéma nočního provozu

Doprava na letiště

Letiště Václava Havla Praha obsluhují pouze autobusové a trolejbusové linky. Pokud přicestujete do Prahy letecky, je v nabídce několik možností.

Letiště V.H. PrahaDenní linka 59 rychle spojuje letiště se stanicí Nádraží Veleslavín, odkud lze pokračovat do centra pohodlně metrem A.

Denní linka 100 spojuje letiště se stanicí Zličín, odkud lze pokračovat metrem B.

Linka AE (Airport Expres) se speciálním tarifem vás dopraví na Hlavní nádraží, kde lze přestoupit na metro C, příměstské i dálkové vlakové spoje.

Noční linka 910 vás v období 0:00–4:00 odveze přímo do centra, kde jsou možné i přestupy na další noční linky.

Autobusem pro cyklisty

Cyklobusy pomáhá v letní sezoně překonat cyklistům s jízdním kolem různá převýšení. Na linkách cyklobusů platí veškeré jízdenky PID a kolo se přepravuje za 20 Kč. Více informací naleznete v článku cestování s jízdním kolem.

Odbavení v příměstských autobusech

Příměstské a regionální autobusové linky jsou ty, které jezdí za hranici Prahy. Jde o linky:

 • číslo 300 až 415, které spojují Prahu s okolními městy a obcemi
 • číslo 416 až 899, které obsluhují pouze území Středočeského kraje
 • číslo 951 až 960, které zajišťují noční spojení mezi Prahou a okolními městy

Na těchto linkách je povolen nástup pouze předními dveřmi. Cestující se musí prokázat platným dokladem, nebo si bez přirážky koupit jízdenku u řidiče. Nástup všemi dveřmi je možný pouze na území Prahy při cestě směrem do města. Tento článek shrnuje možnosti nákupu jízdného při cestování příměstskými autobusy a obsahuje rady a doporučení, jak přispět k lepšímu a rychlejšímu odbavení na příměstských linkách PID.

Pokud máte již zakoupenu papírovou jízdenku, označte ji v označovači (není-li již označena) a ukažte ji viditelně řidiči. Pokud máte jízdenku v mobilní aplikaci, předložte ji řidiči ke kontrole. Jízdenka může být teprve v ochranné lhůtě, musí však již byt aktivovaná.

Cestujete-li za zvýhodněné jízdné, předložte vždy též doklad potvrzující nárok na slevu společně s jízdenkou nebo při nákupu jízdenky.

1) S předplatní jízdenkou pro celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupony (pro pásma P, 0, B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy).

2) S předplatní jízdenkou pro Prahu (pásma P, 0, B) nepokrývající však celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem.

A pak podle situace:

 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče.

nebo

 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
  “Dobrý den, prosím jednou Mníšek (pod Brdy), náměstí.“
  “Dobrý den, prosím jednou za třicet.“
  “Dobrý den, prosím jednu třípásmovou jízdenku.”

3) Bez předplatní jízdenky

 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče.

nebo

 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
  “Dobrý den, prosím jednou Mníšek (pod Brdy), náměstí.“
  “Dobrý den, prosím jednou za padesát.“
  “Dobrý den, prosím jednu pětipásmovou jízdenku.”

1) S předplatní jízdenkou pro celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupony (pro pásma P, 0, B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy).

2) S předplatní jízdenkou pro Prahu (pásma P, 0, B), případně i na ni navazujícími dalšími pásmy, nepokrývajícími však celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupony (pro pásma P, 0, B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy).

A pak podle situace:

 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče.

nebo

 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
  “Dobrý den, prosím jednou do Prahy.“
  “Dobrý den, prosím jednou za třicet.“
  “Dobrý den, prosím jednu třípásmovou jízdenku.”

3) Bez předplatní jízdenky

 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče.

nebo

 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
  “Dobrý den, prosím jednou Praha, Vypich.“ (tzn. bez pásma P)
  “Dobrý den, prosím jednou za padesát.“ (tzn. bez pásma P)
  “Dobrý den, prosím jednu pětipásmovou jízdenku.” (tzn. bez pásma P)
  “Dobrý den, prosím jednou Prahu s metrem (tramvají).“ (tzn. včetně pásma P)
  “Dobrý den, prosím jednou za sedmdesát.“ (tzn. včetně pásma P)
  “Dobrý den, prosím jednu sedmipásmovou jízdenku.” (tzn. včetně pásma P)

Odbavení urychlí:

 • zakoupení jízdenky v předprodeji (především ve žlutých jízdenkových automatech)
 • využití předem zakoupené a aktivované elektronické jízdenky z aplikace PID Lítačka
 • při platbě u řidiče předem připravené mince odpovídající ceně jízdenky, případně ceně blízké platidlo (do hodnoty 200 Kč)

Povinností řidiče je vydat požadovanou a cestě odpovídající jízdenku cestujícímu.
Povinností cestujícího je mít po celou dobu přepravy platnou jízdenku, tedy jízdenku od řidiče převzít.
Slušné a přívětivé chování řidičů i cestujících zpříjemní cestování všem zúčastněným.
Řidič má jako pověřená osoba právo kontrolovat jízdní doklady, protože jejich platnost závisí i na počáteční a cílové zastávce, je tyto skutečnosti oprávněn zjišťovat.

Názvy cílových zastávek je možné zkracovat či zjednodušovat – to však nesmí vést k nepřesnostem majícím vliv na výklad Tarifu PID (rozdílné zařazení tarifního pásma, časová platnost jízdenky, nutnost přestupu apod.).

Je třeba dodržovat Tarif Pražské integrované dopravy, který například umožňuje posun času a pásma pouze při nákupu nebo označení jízdenek v pásmech P, 0, B pro držitele „pražské tramvajenky“ nebo vylučuje užití dvoupásmové 15minutové jízdenky (v základní ceně za 20 Kč) při cestách ze/do/přes zastávky na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B).

Pokud chcete úhradu provést elektronickou peněženkou, postupujte obdobně, jako když platíte hotově. Použití elektronické peněženky je možné pouze u některých dopravců.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID.